16 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

När jag funderade över innehållet i det här programmet och bad till Gud om vägledning så kom ordet ”mat” upp i min tanke. Vart det ledordet ska föra oss vet jag inte än, och därför ska jag be att Gud genom sin Ande ska styra mina tankar, ord och handlingar så att allting blir rätt från början till slut.

”Gode Gud! Jag kommer här inför Ditt ansikte ännu en gång, för att bli vägledd i Ditt ord av Din helige Ande, och få insikt om vad Du vill att jag ska förmedla till mina lyssnare. Tack att Du hör min enkla bön. Amen.”

Jag ska börja med att läsa en bibelvers just om mat, och texten hämtar jag från Jesu bergspredikan (Matteus 6:25) - och jag läser ur ”Svenska Folkbibeln. Så här står det:

”Därför säger jag er: ’Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? --- Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?’” (Matt 6:25, 27 SFB).

MUSIK

Jag vet inte vem du är som lyssnar nu, men kanske tillhör du dem som bekymrar sig inför morgondagen och framtiden. Personligen måste jag säga att jag nog gör det ibland. Om sedan ordet ”bekymrar” är rätt uttryck vet jag inte riktigt, men nog är jag orolig och funderar över hur det ska gå, även om jag inte deppar precis.

Om sanningen ska fram, och det ska den väl, så har jag tyvärr ingen optimistisk inställning inför framtiden, med tanke på hur jag tycker mig se att samhället och dess värderingar, inklusive ledande företrädare i vårt land, håller på att totalt överge den kristna tron, som varit vårt lands grundval de senaste 1000 åren.

Den enda grund som man kan bygga ett rättvist samhälle på - och det vet de flesta människor, även om de förtränger det- är 10 Guds bud och tron på Jesus Kristus, Guds Son, som förlåter all synd och skuld och helar hjärtats innersta från all oro.

Visst måste vi allesamman ha mat, dryck, kläder och tak över huvudet som skydd. Bibelns budskap är inte alls att vi inte ska bry oss om det dagliga livet och den nödtorft som vi alla behöver och får genom vårt arbete. Nej, Gud vet att vi behöver det, men budskapet är att vi inte ska sätta allt det där timliga före Gud.

Jesus säger i Matt 6:33 så här: ”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” Hur ska det gå till – undrar du kanske? Ja, hur Gud löser problemen vet inte jag så mycket om, men ett vet jag, och det är att Gud, som har skapat världarna och allt som lever och växer på den, givetvis vet hur Han har tänkt sig att det ska gå till. Han vill att du och jag först och främst ska ha ett nära förhållande till Honom -som ett barn till sin far- och lita på att Han vet. Sedan kommer allt det andra, som Hans skapelse bär fram.

MUSIK

Det är ju Gud som skapat allting, och då vet Han naturligtvis också hur allting fungerar. En av Hans lagar -som vi kallar ’naturlagar’- är ju att på sådd följer skörd. Alltså att det man sår får man också skörda. Sätter du en potatis i jorden så får du förvänta dig en skörd av potatis – eller hur? Du kan inte förvänta dig att få en skörd av lök eller morötter om du sätter potatis, det har vi ju lärt oss efter hand.

Som man sår får man skörda. Och om Gud inte välsignar det man har sått, så kommer det inte heller att växa och förökas. För det är väl därför vi sår och sätter…för att vi ska få mer tillbaka än det vi sådde eller satte? Hur kommer det sig då? Jo, det beror givetvis på Guds lag om sådd och skörd. Om inte den lagen fungerade, så skulle vi ju inte kunna livnära oss här på jorden.

Det vi kanske inte har lika klart för oss, är att Guds lag om sådd och skörd, inte bara gäller för potatis, lök och morötter.

Jag tror att lagen gäller i lika hög grad t ex för den insats av tid som vi ägnar åt att söka Guds ansikte och Hans rättfärdighet, som det står skrivet.

Om du och jag lägger våra liv i Guds hand och är beredda att bli använda av Honom, - som verktyg - när Han behöver oss, så kommer vi också att få uppleva den skörd eller välsignelse som hänger samman med det. Guds lag om sådd och skörd gäller i precis samma utsträckning i det här sammanhanget som i andra sammanhang. Det är inte lika lätt att se och förstå kanske, men vem har sagt att vi tvunget måste förstå allting? Om Gud säger i sitt ord att vi ska söka Hans rike och Hans rättfärdighet först, för att allt det andra sedan ska följa, enligt Hans befallning, så är det givetvis för att det är så, som Han vill ha det och inte på något annat sätt. Men vi människor vill ju alldeles för ofta, sätta vårt eget förstånd och våra egna erfarenheter före Guds befallningar, och då får vi ju också ta konsekvenserna av det – eller hur?

MUSIK

Om vi sår ut våld, split och splittring, så är det väl inte så underligt om det vi får tillbaka är precis detsamma som vi sådde ut, fast i ökad mängd? Sår vi på samma sätt ut kärlek, vänlighet och omtanke, så är det också det som vi får skörda – i tidens längd, från våra medmänniskor. Det tycker man ju att vem som helst borde begripa. Men det är väl inte det som slår en först av allt precis, när man blickar ut över vår arma värld i dag – eller hur?

Nu är det ju inte så att alla människor är antingen onda eller goda från början.

Det finns också en ’ondska’ -alltså en ond andlig makt- som vill påverka oss människor, med det enda syftet att skapa splittring och fiendskap, för att i nästa steg fördärva, slakta och förgöra. Det är en fruktansvärd sanning, även om den inte är behaglig att ta till sig. Och den här onda makten har sitt ursprung i Satan och hans fallna änglar, som en gång satte sig upp emot Gud i himmelen, men blev nerkastade, och gör nu sitt yttersta för att hindra det goda att verka.

De här onda makterna vet att deras tid är kort, och därför är deras raseri och uppror mot Gud och alla de som vill förtrösta på Honom, större än på länge.

Vad kan du och jag då göra, i den här situationen? Jo, vi kan fortsätta och lita på att Gud vet exakt vad som sker. Det är också därför som Han har sagt att vi varje dag ska ta på oss den andliga vapenrustning som Han har ställt till vårt förfogande och som du själv kan läsa om i bibeln (i Efesierbrevet 6:10).

MUSIK

Att Gud håller allt i sin hand, det kan vi vara fullständigt övertygade om. Han känner till alla planer som smids i det fördolda mot Hans folk och mot dem som vill gå Hans ärenden, i denna sista tid. Så tro inte att Gud blir överraskad på något sätt, eller inte vet vad Han ska göra åt ’saken’. Visst kan det ibland se ut som om Gud hade övergett de sina och den värld som Han har skapat, men det är en synvilla, för oss som inte har Guds totala överblick över allt som sker.

Det var ju samma sak som Jesus själv fick uppleva, när Han blev korsfäst och kände sig totalt övergiven av den ende som Han hade förlitat sig till 100% på – nämligen Hans egen Fader. Varför tror du annars att Jesus ropade: ”Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?” (Mark 15:34).

Men hade Gud övergett Jesus? Nej, inte alls. Problemet var ett helt annat, nämligen att Guds renhet och helighet inte -utan att besmittas- kunde se all den synd som Jesus blivit gjord till, för din och min skull, och därför dolde Gud sitt ansikte för Jesus.

Men på tredje dagen uppstod Jesus igen genom Guds kraft, som bevisade dels att Gud fullt ut accepterade Jesu offerdöd och dels att Hans egen rättfärdighet inte på någon enda punkt var ifrågasatt. Under tre dagar och tre nätter hade Jesu liv undersökts in i minsta detalj, av den som stod bakom döden och dödsriket, nämligen Satan själv. Sekund för sekund av Jesu liv hade granskats på ett sätt som ingen människa tidigare i universums historia hade nagelfarits – men man fann vid sin granskning INGEN synd och INGET enda felsteg som kunde användas inför Guds helighet och rättfärdighet för att anklaga Jesus.

MUSIK

Satan och hans anhang hade begått historiens största misstag, när de lät döden ta emot Jesus som ingen synd hade gjort. Guds lag gällde fullt ut, för Jesus som för alla andra. Alltså att på synd följer död! Men Jesus hade inte syndat! Den synd som fanns var vår och inte hans egen! Det misstag Satan gjorde var så stort och vedervärdigt, så det var inte nog med att Jesus uppstod från de döda på tredje dagen. Han tog också med sig nycklarna till döden och dödsriket, som betyder att Djävulen inte ens har nycklarna till sitt eget rike längre. Han är besegrad av Jesus, Livets Furste! ”Vägvisaren till Livet” som det står i den nya bibelöversättningen. Det är vår seger-glädje som vi får dela med Jesus, genom vår tro på vad Han har gjort för oss.

Vi behöver aldrig mer frukta döden eller vad som ska hända oss i en till synes dunkel och oviss framtid. Vi kommer att stå som segrare en dag, under förutsättning att vi låter Jesus vara vår Herre och Mästare i allt, och sätter Honom först. För det är genom maktskiftet på vårt hjärtas tron, som vi en gång för alla slår fast, vem det är vi tillhör som Guds barn. Och det maktskiftet sker genom vårt hjärtas tro på att Jesus har uppstått från de döda och vår muns bekännelse av Honom som Herre i vårt liv.

Måtte vi aldrig svika vår Herre, utan stå upp för Honom vad det än kan komma att kosta oss. En dag är vårt jordeliv slut, och vi har en evighet framför oss i gemenskap med Honom som vi trodde på. Då glömmer vi alla svårigheter och all kamp och alla oförätter. All oro, vånda, ängslan och förtvivlan är då över för alltid, och vi får vara hos Herren i evighet. Det är framtiden för alla som vill tro på Jesus, Guds Son!

Vill du vara med och tacka och prisa Honom i all evighet? Tvivla då inte - bara tro!

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • tisdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • onsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • torsdag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • fredag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • lördag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • söndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer