19 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

När jag funderade över det här programmet så tänkte jag på hur lugnt och rofyllt livet är när det regeras av Guds Ande. Där Jesus är Herre, är allt frid. Jesus sa själv:

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa” (Joh 14:27 SFB).

Nu ska jag be om Guds vägledning för fortsättningen.

”Gode Gud. Jag kommer -som alltid- inför Ditt ansikte med två tomma händer. Jag ber att Du ska vägleda mig och ge mig de tankar och ord som Du vill förmedla. Tack för att Du hör min enkla bön och svarar på den, eftersom det är efter Din vilja som budskapet om Din nåd och frälsning förs vidare till den som vill lyssna. Amen.”

Om du som lyssnar nu känner dig splittrad och orolig så är det här programmet just för dig. Om du undrar inom dig var all den där oron och förvirringen kommer ifrån, så kan jag bara säga som min mening och erfarenhet, att den åtminstone INTE kommer från Gud. Däremot tror jag att det finns en ’förvirringens andemakt’ som på alla sätt vill störa förbindelsen mellan dig och Guds Ande. Men den ’störningen’ kan du själv minska eller eliminera genom att anropa Jesu namn och blodets kraft. Det finns ingenting i universum som har en sådan makt som Jesu Blod. Inför det blodet står ALLA makter och andliga krafter absolut utslagna – eftersom den segern vanns en gång för alla på Golgata kors, när Jesus blev gjord till synd, oförskyllt korsfästes och sedan dog för hela världens synd – av vilket slag den vara må.

MUSIK

Eftersom Gud själv, genom att uppväcka Jesus från de döda, har visat att han fullt ut har accepterat Jesu försoningsoffer för ALL synd, så kan den segern aldrig någonsin ifrågasättas, utan gäller för evigt - i ALLA sammanhang.

Därför kan du som tror på Jesus, fritt åberopa och förtrösta på den seger som Han har vunnit. Genom tron är du nämligen delaktig i Jesu seger. Det är en underbar sanning, och även om du och jag aldrig kan förstå den, så är det så ändå.

Jag ska läsa de bibelord för dig, som jag stödjer mig på. Jag börjar med Paulus brev till korintierna, kapitel 15 och vers 57, där det står så här:

”Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus” (1 Kor 15:57).

Sedan läser jag Första Johannes brev, kapitel 5 och de 5 första verserna:

”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av Honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller Hans bud. Och Hans bud är inte tunga. Ty ALLT som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: VÅR TRO. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?” (1 Joh 5:1-5 SFB).

MUSIK

”I världen lider ni betryck” sa Jesus ” men var vid gott mod, jag har övervunnit världen” (Joh 16:33). Så står det i den gamla bibelöversättningen från 1917.

I den nyare översättningen, står det så här, och jag läser ur den Svenska Folkbibeln: ”Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

Om det finns en verklig trygghet någonstans så är det att vara innesluten i Guds kärlek.

Paulus skriver så här om detta till romarna, i det 8:e kapitlet:

”Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?

Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom Honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8:35, 37-39 – 1917).

Paulus skriver här just om de förvirringens andemakter som jag talade om tidigare. Trots att Satan och hans demoner mycket väl vet att de är besegrade och att tiden som de har kvar är mycket kort, så kommer de inte att upphöra med sina attacker mot dig och mig, förrän i det ögonblick när vi drar vårt sista andetag. De hoppas in i det sista att vi ska svika vår Herre och Frälsare. Men i kraft av Jesu blod och vår bergfasta tro på Jesus, så ska det inte ske.

MUSIK

Det gäller för oss alla att ha en uthållig tro på Jesus. Inte på den kristna tron, utan på Jesus själv, personligen. Annars kommer svårigheterna i de yttersta tiderna, att bli oss övermäktiga. Jag tror att vår förmåga att förstå och inse hur utsatta vi är för alla andevärldens olika attacker, är så begränsad, att om inte Gud öppnar våra andliga ögon och vi tar på oss Guds vapenrustning varje dag, så finns det inte skuggan av en möjlighet för oss att klara oss.

Jesus själv var tveksam när han talade med sina lärjungar om det.

När Han avslutade sin liknelse om änkan och den orättfärdige domaren sa Jesus: ”Men skall väl Människosonen, när Han kommer, finna en sådan tro på jorden?”

(Luk 18:8 SFB).

Ju närmare vi kommer slutet av nådens och församlingens tidsålder, ju större intensitet av förföljelse får vi räkna med. De onda andemakterna kommer att göra allt som står i deras makt för att förvilla oss. Jesus talade om den här tiden av nöd och förföljelse som skall komma, och sa till sina lärjungar: ”Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg” (Matt 24:24-25 SFB).

Lika viktigt som det är för Gud och Guds änglar att befolka himlen med människor som har tagit emot Jesus genom tron i sina hjärtan, till ett evigt liv i Guds gemen-skap --- lika väsentligt är det för Satan och hans änglar att lura så många som möjligt att tro att det där med Jesus inte har någon betydelse… för att till slut kunna befolka helvetet med så många människor som möjligt. Därför är striden så häftig om din själ.

MUSIK

Striden om människornas själar står mellan de goda och de onda andemakterna i himlarymderna. Aposteln Paulus skriver om det här i sitt brev till efesierna, och jag läser bibeltexten ur ’Handbok för Livet’, kapitel 6, vers 11 och 12.

Så här står det:

”Till sist vill jag påminna er om att er styrka måste komma från Herren och Hans mäktiga kraft inom er. Ta på er hela Guds rustning, så att ni tryggt kan stå emot Satans planer och knep. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod.Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare, som regerar denna gudlösa värld, och mot stora skaror av onda andar i andevärlden” (Ef 6:11-12 HFL).

Det här med andevärlden, är ju nånting som ligger utanför vår vanliga och vardagliga fysiska värld, som vi uppfattar med våra fysiska sinnen.

Vi människor är ju fysiska varelser, men genom Guds Ande i oss, är vi också andliga varelser – om Gud har fått väcka den ande till liv som finns i oss, men som alltsedan syndafallet i Edens lustgård varit död. Gud har ju själv tagit initiativet till människans andliga liv, precis som Han en gång tog initiativet till allas vårt fysiska liv.

MUSIK

Att du och jag inte förstår Gud och Hans allmakt, till exempel när det gäller den fysiska och den andliga världen, betyder ju ingenting.

Den fysiska världens otroliga komplexitet -från kosmos oändlighet till atomens minsta beståndsdel- och den osynliga andliga världen, är båda lika förankrade i verkligheten, även om de inte kan uppfattas av människans hjärna och begripas med hennes begränsade förmåga att förstå och analysera sin omvärld till alla delar. Men det betyder ju inte på något sätt att Gud i sin gränslösa vishet, nåd och barmhärtighet mot oss människor inte skulle veta vad Han håller på med – Han som har skapat allt och håller allt i sin hand.

Tvärtom är det så att Gud vet exakt -in i minsta detalj- hur allt kommit till och hur allt samverkar, i det fantastiska nätverk som är Guds skapelse.

Jag har nu talat om de två världar, den fysiska och den andliga, som Gud uppenbarat för oss genom sitt ord och den skapelse som vi själva lever i och är en del av. Naturligtvis är det frestande för den mänskliga nyfikenheten och förnuftet, att fundera över om det finns andra världar också, skapade av vår Guds oändliga vishet och makt. Världar som du och jag inte har den minsta aning om. Kanske av en karaktär eller ett slag som Gud aldrig kommer att uppenbara för oss, av den enkla anledning-en att vi antingen inte skulle förstå det heller, eller därför att det inte skulle vara till någon som helst nytta för oss att få del av en sådan kunskap. Om du skulle försöka förklara Einsteins relativitetsteori för en myra, så förstår du kanske vad jag menar, när jag talar om vilken ’nytta’ det antagligen inte skulle ha.

Vår Bibel beskriver ju hur vår värld har skapats av Gud, och jag tvivlar inte ett ögon-blick på det. Däremot innehåller Bibeln -såvitt jag vet- ingen information om andra världar, eller andra himlar, som naturligtvis också kan vara skapade av Gud.

Sådana funderingar kan givetvis vara spännande för vår tankevärld, men det lämnar vi därhän. GUD ÄR GOD! Allt annat är ovisst. Det är det enda vi behöver veta.

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • tisdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • onsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • torsdag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • fredag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • lördag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • söndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer