15 juni 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Tim 2:9

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp, så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om din vägledning och hjälp att förstå ditt ord på rätt sätt, så att både jag själv och den som vill lyssna får uppleva den väl-signelse som ditt ord med din Andes kraft vill förmedla till oss. Amen.”

När aposteln Paulus förmanar sin andlige som Timoteus till trohet i tjänsten, skriver han: ”Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus./…/Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna./…/Förstå rätt vad jag säger. Herren skall ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds Ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten” (2 Tim 2:1, 5, 7-10 – SFB).

Min erfarenhet är att den som arbetar i Guds rike med att förmedla Guds ord, behöver mycket kraft. Både andlig och fysisk kraft förstås – men i första hand andlig, eftersom det är en andlig kamp och strid det handlar om.

MUSIK

Vi blir ibland attackerade av onda makter därför att vi ”går djävulen på nerverna” som en Herrens tjänarinna fick höra i ett tilltal som förklarade hennes lidande i en viss situation. Då måste vi vara starka i Herren och i hans väldiga kraft, och stå fullt rusta-de, iklädda hans vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan vi fullgjort allt. (Ef 6:10, 13 – SFB).

Jag vet inte om du och jag alltid har klart för oss vilka sataniska makter som försöker få oss på fall, men i kampen har vi ALLTID Guds änglar på vår sida och får ta till oss profeten Elisas ord när han säger till sin tjänare: ”Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem” (2 Kung 6:17 – SFB).

Min vän! Du är aldrig ensam i striden. Hur vet man det? Ja, vad sa Jesus till lärjungarna innan han återvände till himlen och satte sig på Guds högra sida?

Jo, han sa:

”Jag har fått ALL MAKT i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:18-20 – SFB).

Vi ber: ”Herre, lär oss att förstå sanningen i dina ord att du alltid är med oss och att vi aldrig är ensamma när vi går dina ärenden. Amen.”

MUSIK

Jesus, Guds Son, vår frälsare och herre, har fått all makt av Gud och står på vår sida i kampen mot det onda. Hur länge striden kommer att pågå vet jag inte, men oavsett om det är en längre eller en kortare tid så vet vi att Gud ALLTID har en total kontroll över sin skapelse - sekund för sekund - och när ”tiden är inne” så är striden över. Ingenting sker som inte han känner till och går det oss väl i händer så vet han det och låter det ske med sin välsignelse. Går det illa på något sätt, så vet han det också. Då leder han oss igenom svårigheterna, så att vi står starkare efteråt och kan arbeta ännu mer effektivt – med Guds hjälp i hans rike.

”Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna” sa Paulus i sina förmaningsord till Timoteus.

Jag vet inte vad det betyder mer än att den som inte följer reglerna blir diskvalificerad oberoende av hur bra resultat han lyckas åstadkomma.

Striden vi är involverade i är ”trons goda kamp” (1 Tim 6:12) och handlar om att strida för sanningen och försvara evangeliet om syndernas förlåtelse, blodets kraft och frälsningen i Jesu namn. Inga insatser är för stora när det gäller att göra det. Församlingens uppgift intill Jesu återkomst, är därför att bevara budskapet rent och oklanderligt. Jesus har alltså överlåtit den uppgiften till sin församling här på jorden, och han kommer en dag att kalla sina tjänare till räkenskap för deras förvaltning och förkunnelse av Sanningens Ord. (2 Tim 2:15 – SFB).

MUSIK

”Herren skall ge dig insikt i allt” sa Paulus till Timoteus. Det är också det jag ber om varje dag och att Gud, som genom sina heliga profeter, gett oss sitt eget ord också kan ge mig de nödvändiga upplysningarna och förklaringarna om det, är naturligtvis ställt utom allt tvivel.

Men jag tror inte att det bara gäller att läsa in skriftordet och begrunda det. Jag tror att upplysning och insikt i Ordet också innebär att i den Helige Andes kraft vägledas och undervisas om samband i Skriften som inte låter sig förstås utan vidare. Sådana samband och djup i Skriften tror jag bara kan bli uppenbarade när de lyfts fram av den Helige Ande i Guds ljus.

Aposteln Paulus säger på ett ställe att evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det glada budskapet bär alltså i sig själv en Guds kraft, som verkar till frälsning när det tas emot i ett öppet och ödmjukt hjärta.

Förutom Guds kraft så står det att ”Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: ’Den rättfärdige skall leva av tro’ (Rom 1:16-17).

Det handlar alltså INTE om att tro på TRON, utan att tro på den rättfärdiggörelse genom tron som profeten skriver om: ”Den rättfärdige skall leva genom sin tro”

(Hab 2:4) – alltså i motsats till Guds löfte under det gamla förbundets tid, att evigt liv kunde uppnås genom laggärningar, och utlovades till den som i allt följde Mose Lag (3 Mos 18:5).

Vi ber: ”Herre, upplys våra hjärtan så att vi förstår och genom tron kan ta till oss Din Sanning, kraft och rättfärdighet och kan växa samman med den i Ditt Ord.”

MUSIK

Eftersom Andens svärd är Guds Ord (Ef 6:17), som vi anmodas att ta på oss som en del i vapenrustningen, så är det väldigt viktigt att vi verkligen växer samman med Ordet så att vi kan använda det i den andliga striden, precis som Jesus gjorde när han blev frestad av Djävulen. ”Det står skrivet…” sa Jesus och övervann Satan i kraft av ordet.

Men den Onde kände också väl till Skriftens Ord och försökte använda det som ett listigt vapen mot Jesus, för att få honom att falla och utnyttja sin gudomlighet – något som han inte ville göra. Bibelordet förklara att: ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa” (Fil 2:6-7).

Om slutstriden i himlen mellan ärkeängeln Mikael och draken (Djävulen), står det:

”En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen./…/ De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord” (Upp 12:7-8, 11 – SFB).

Veckans andakter, v 47

 • måndag 18 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet slog jag upp Nya Testamentet i den utgåva av Levande Bibeln som heter ”Handbok för livet” och ur den läser jag om Stefanos, den förste martyren, och hur han -ledd av den helige Ande- håller ett strålande försvarstal,... Läs mer

 • tisdag 19 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag funderade över det här programmet så tänkte jag på hur lugnt och rofyllt livet är när det regeras av Guds Ande. Där Jesus är Herre, är allt frid. Jesus sa själv: ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag... Läs mer

 • onsdag 20 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet bad jag som alltid om Guds ledning och då kom det upp en sång för mig som handlar om ’Herrens lustgård’. Jag ska be om den helige Andes vägledning och vishet, så att jag kan förmedla det som Gud vill ha sagt.... Läs mer

 • torsdag 21 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet kom det upp en längtan i mitt hjärta, att få tala om hur en människas liv i gemenskap med Jesus, varje dag, skall vara – enligt Guds vilja. Eftersom jag själv inte har någon vision om hur innehållet ska vara, så... Läs mer

 • fredag 22 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det har på olika sätt blivit klart för mig dels vilken andlig längtan efter upplevelser det finns i vårt land dag och dels hur den här längtan -i brist på vägledning- ibland tar sig uttryck som jag tror att vi ska vara mycket vaksamma... Läs mer

 • lördag 23 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet kom några bibelord från Titus brev kapitel 3 och vers 7 upp inför mig, som ett ledmotiv - som jag vill försöka bygga vidare på. För att mina tankar och ord i fortsättningen ska ligga fullständigt i fas med vad... Läs mer

 • söndag 24 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här programmet utgår från några bibelord som kom upp inför mig, när jag tänkte på att det kommer en stund för oss allesammans när vår tid är ute. Antingen därför att våra livsdagar är till ända eller därför att dagen och stunden för Jesu... Läs mer