12 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Jag upphör aldrig att förvåna mig över Guds storhet och härlighet. Inför det här programmet kom en tanke till mig om Guds underbara skapelse. Jag tror att jag ska försöka utveckla den, men jag är inte säker på vart Gud vill leda mig, så därför ska jag börja med att be om vägledning genom den helige Ande.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att jag får lov att komma inför Ditt ansikte och söka Din kunskap, vishet och rättfärdighet. Led mig, Herre, i det här programmet, så att jag förstår vad Du vill ha sagt till mig och till den lyssnare som vill öppna sitt hjärta och ta emot Din undervisning. Amen.”

Mina tankar om Guds skapelse gick den här vägen. Den första bild jag såg inom mig var en sten. En helt ’vanlig gråsten’. Den andra bilden som kom upp inom mig var en växt, ett blad. Ett helt ’vanligt blad’. Och den tredje bilden som korsade mina tankar var en liten fågel. En helt ’vanlig fågel’. Där slutade bilderna att manas fram för mig.

Vart vill jag komma med det här? En sten, ett blad och en fågel. Det enda gemen-samma för de tre, som jag kan se det, är att Gud skapat alltsamman.

Det står i Skriften att Gud är Ande, men det behöver ju därför inte betyda att Han bara är ’andlig’ och bara sysslar med andliga ting – eller hur?

Först kom ju den fysiska materien och sedan kom anden i form av liv.

Med det menar jag t ex att Gud först skapade människan av stoft, i enlighet med skapelseberättelsen. När det var gjort, blåste Gud in sin livsande i människans näsa, och SÅ blev hon en levande varelse, med allt vad det innebär.

MUSIK

Så var det det här med gråstenen, bladet och fågeln.

En vanlig enkel gråsten – vad är det för märkvärdigt med den? Ja, det är ju en så vanlig sak så man tänker för det mesta inte alls på det. Men har du skapat en gråsten nån gång? Jag antar att du svarade nej!

Hur är det med bladet då? Har du skapat nåt levande blad nån gång, med växtkraft i sig? Ditt svar är kanske fortfarande nej?

En liten vanlig fågel då? Jaså, inte det heller. Jag kunde väl tänka mig det.

Vem har skapat stenen och det andra då – för det måste väl finnas en Skapare eller?

Kanske har du inte ens funderat över det här någon gång?

Eller tror du kanske att allt har kommit till helt av sig själv?

Det är väl i alla fall mer sannolikt att det finns nån som står bakom alltsamman från början till slut – än tvärtom. Men om man inte VILL TRO på att det finns en Gud som har uppenbarat sig genom sin skapelse, och varje vår fortsätter med att skapa nya blommor ur frusen jord, så måste man ju tro på någonting annat – eller hur?

MUSIK

Har det någon betydelse då över huvud taget, om det finns en Skapare eller inte? Kan man inte bara strunta i att fundera över det? Kan man inte leva som vanligt, utan att bry sig om hur det förhåller sig?

Varför ska man grubbla över nånting som man ändå inte förstår och kanske aldrig får något svar på?

Kan man inte leva, glad och fri, så länge man är frisk, har mat att äta varje dag och en säng att sova i varje natt?

Du tänker kanske som så: ’Kan man inte leva bekymmerslöst – som en hund eller katt – så länge man kan?’ När deras dagar är slut så är de ju slut.

Är inte vi som de? När vårt liv är slut, så är det väl slut – eller?

Går det inte för oss som för djuren - som grävs ner någonstans och glöms bort…

-------

Jovisst, kan man sluta att bry sig…eller fundera över om när livet tar slut…

Men…tänk om det INTE tar slut, sådär lättvindigt, som man har trott??? Vad betyder det då? Betyder det att det finns nånting annat, bortom blommorna och sången – bortom hjärtats sorg?

Finns det kanske nån annan mening med livet än att äta, dricka, älska och leva?

Ja, den frågan om hennes egen existens, har nog människan ställt sig så länge som hon har funnits på jorden.

Hur ska man få svar på det då? Vem sitter inne med kunskap om livets mening? Finns det nån sådan kunskap över huvud taget?

Det var nån som sa en gång -i något sammanhang- att den boken som de kristna läser ur, alltså Bibeln, är en handbok för livet. Kanske skulle du kunna låna en sån bok nånstans och ’kolla’ själv – eller köp en i närmaste bokhandel.

MUSIK

Bibeln är en bok som är indelad i 2 delar. Den första delen, som heter Gamla Testamentet, handlar om Guds skapelse och judarnas historia.

Den andra delen, som heter Nya Testamentet, handlar om Jesus, Guds Son.

Guds syfte med Jesu människoblivande förklaras, liksom Hans födelse, död och uppståndelse. Hans budskap och verksamhet beskrivs. Det viktigaste av allt, Jesu offerdöd för människosläktets frälsning förklaras, liksom hur en människa kan komma till tro och bli räddad – antingen till ett evigt liv i Guds himmel eller till en evig pina i helvetet.

Det som jag nu sagt är i korthet vad Bibeln handlar om.

Om du vill söka dig fram på egen hand, så gör gärna det. En rekommendation är då att du startar med att läsa Markusevangeliet.

I annat fall finns det hjälp och vägledning att få hos den kyrka eller enskilda person som tar sin kristna tro på allvar – med Jesus Kristus som huvudperson och central-gestalt.

MUSIK

Nu är det så här med den kunskap man kan tillägna sig genom att läsa och studera Bibelns texter. Man kan, om man är flitig tillräckligt och har ett bra minne, lära sig hela Bibeln -precis som annan litteratur- utantill. Man blir då bibelkunnig, och kanske bäst på att svara på alla olika frågor som kan dyka upp om det ena eller det andra.

Men bibelns texter har inte tillkommit -inspirerade av Gud- bara för att man ska kunna skaffa sig kunskap om judafolket och om den treenige Guden.

Kunskap som inte leder till nån förändring av tankar, attityder och sinnelag är bara tomhet. Man måste alltså skilja på bibelns bokstav och Guds Ande som genomsyrar texterna med förklaringar om förhållandena i andens värld, där det råder andliga lagar - med Guds vilja som utgångspunkt.

Anledningen till att man måste skilja på bokstaven och Anden är att bokstaven dödar men Anden ger liv.

När en människa tror på Jesus, Guds Son, bekänner sin personliga synd och öppnar sig för Honom, så kan hon ta emot Hans gåva av frälsning, som betyder en total befrielse från all skuld, och ett liv i ljus, glädje och Gudsgemenskap – dels här på jorden, så länge livstiden varar och sedan i all evighet. Ett liv som består när allt annat förgår.

MUSIK

Allt det jag nu försökt förklara, har alltså Guds vilja och Hans Nåd mot dig, som utgångspunkt – eftersom Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen. Men utan ditt eget personliga ställningstagande till Guds Son, Jesus Kristus, leder det inte till någonting mer än att du själv tror dig vara nånting som du inte är – nämligen kristen.

Kristen är bara den som låter Jesus Kristus vara ensam Herre i sitt liv.

Utan en sådan sann bekännelse blir alltsammans bara floskler, falskhet och en tomhet som bara gör dig ännu mer tvivlande och förvirrad än du var tidigare, eftersom Gud ser rakt igenom dig och framför allt söker sanning i hjärtegrunden.

Utan en sådan sanning och hängivenhet är din gudsfruktan bara ett sken.

Aposteln Paulus skriver i sitt 2:a brev till Timoteus, och det 3:e kapitlet så här:

”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft” (2 Tim 3:1-5 SFB).

Vi måste alla pröva oss själva. Pröva om vår tro och bekännelse håller måttet. Kanske med det mått som vi så gärna mäter andras tro med. Vi kommer allesamman att ställas inför Kristi domstol en dag och då skall vi stå till svars för vad vi sagt och gjort under vårt jordeliv. Är Jesus Kristus herre i ditt liv, så blir det ingen negativ dom.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är vår tillflykt och vår starkhet.,. (Ps 46:2 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få ha en stund tillsamman som ger dig Guds frid och ro i ditt sinne och ger dig en hjärtats balsam for de sår, som du kanske har djupt inne i ditt innersta.... Läs mer

 • tisdag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig (1 Kor 4:2 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En rofylld stund hoppas jag att vi ska få tillsammans... med ett djupt allvar bakom, som alltid. Jag vill tala positivt och hoppfullt med dig, om vardag och... Läs mer

 • onsdag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt folket hora allt om detta nya liv (Apg 5:20 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn stund tillsammans du och jag. Som du vet har de här programmen en klar evangelisk grundton, som innebär att evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son,... Läs mer

 • torsdag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja (Ps 25:12 - 1917). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi som vanligt ska få en lugn och rofylld stund tillsammans. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om hjälp och... Läs mer

 • fredag 27 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du... Läs mer

 • lördag 28 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om det vittnar också deras samvete och deras tankarÄ (Rom 2:15 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under några dagars ledighet läste jag vid ett tillfälle en bok av Robert Schuller som heter "Livet är inte rättvist - men Gud är god." Boken handlar om Guds godhet mitt... Läs mer

 • söndag 29 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric. Jag hoppas att vi ska få en stund tillsammans som du sent ska glömma.Vi tre...!!!??? Javisst! Du och jag och Jesus. Det står ju så i bibeln...att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, säger Jesus. Och du och jag är... Läs mer