26 november 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Innehållet i det här programmet utgår från en bibelvers i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel. Vad som mer är att säga och förklara om den texten ligger utanför min egen begreppsvärld och därför ska jag börja med att be om Guds Andes ledning så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud. Du vet att mitt eget förstånd inte på långa vägar räcker till att utrannsaka Dina tankar och Ditt ords hemligheter. Därför ber jag Dig att upplysa och vägleda mig nu, om det som Du vill att jag ska förmedla till den som vill lyssna och ta emot Ordet och budskapet. Tack för att Du hör min enkla bön. Amen.”

Den här bibeltexten från Upp 13 är kanske inte särskilt uppbygglig, men givetvis inte mindre viktig ändå. Själv har jag satt ett frågetecken vid vers 7, för jag undrar vad det ska betyda.

Så här skriver Johannes, och jag läser från vers 5:

”Åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader (3½ år). Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda Hans namn och Hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i Livets Bok -som tillhör Lammet som är slaktat- från världens grundläggning. Den som har öron må höra.

Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro” (Upp 13:5-10 SFB).

MUSIK

Bibeln talar om 2 onda medlöpare under Satans makt och kontroll. Det ena vilddjuret (som det talas om här) kommer ur havet och det andra är ett egendomligt djur som kommer upp ur jorden.

Tillsammans utgör de en treenighet – alltså en ond motsvarighet till Fadern, Sonen och den helige Ande (se Upp 16:13-14 draken, vilddjuret och den falske profeten).

Satans plan har alltid varit att försöka behärska världen och här får vilddjuret politisk makt av Satan, och det andra odjuret får makt att göra underverk. Den här oheliga treenigheten, draken, vilddjuret och det andra djuret, som ibland också kallas den falske profeten (se16:13 och 19:20) – förenar sig i ett desperat försök att störta Gud, men deras ansträngningar är dömda att misslyckas.

Johannes skriver i Upp 19:21 att alla blev dödade av Honom som satt på den vita hästen. Hans namn är ”Trovärdig och Sann.”

MUSIK

Många människor har försökt förstå vem eller vilka det är som bibeltexten här kallar ’vilddjuret’. När det romerska imperiet hade sin storhetstid och lät ondskan få fritt utrymme, när man motsatte sig de värderingar som Jesus stod för, förföljde de troende och satte sig upp mot Gud, så trodde man att det var vilddjuret.

Men vilddjuret är också en bild av Antikrist – inte Satan själv, utan någon som står under hans makt och kontroll. Antikrist -som betyder ’mot Kristus’- är som en kombi-nation av de 4 varelser som Daniel såg i en syn omkring 600 år f Kr (Dan 7:3-7 … Vi kan läsa de där verserna).

Liksom draken står i opposition mot Gud, står vilddjuret mot Kristus. Antikrist är ju en förfalskning av Kristus, som människorna kommer att följa och tillbe, bländad av hans makt och av hans underverk. Han kommer att förena världen under sitt ledarskap och lägga hela världens ekonomiska system under sin kontroll – allt för att försöka genomföra Satans onda planer. Antikrist kommer till och med att förevisa en falsk uppståndelse (Upp 13:14) för att försöka lura alla människor till att tro att Antikrist är Jesus Kristus.

Det gäller för oss att inte låta oss luras och bländas av de här fantastiska miraklen, med rapporter om uppståndelse och återfödelse av någon som gör anspråk på att vara Kristus – vår Frälsare.

När Jesus kommer tillbaka kommer Han att själv göra klart för alla människor vem Han är (Matt 24:23-28). ”Som ljungelden (blixten) syns från öster till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara” står det.

Ingen skall alltså behöva tveka om att det är Jesus som är Messias.

MUSIK

Antikrist kommer att göra allt som står i hans makt för att försöka lura och bedra

-också de troende och utvalda- men Gud har satt en gräns för den makt som vilddjuret får använda sig av, och den tid han har på sig för att göra det. Alltså, även om vilddjuret härskar, så har Gud den yttersta kontrollen (Upp 11:15; 12:10-12).

Vilddjuret kommer alltså att ta makten över Guds folk och regera också över de troende – men han kan INTE skada deras andliga liv. Antikrist kommer att behärska hela världen och kräva att alla tillber honom. Många kommer också att göra det – alla utom Guds trogna efterföljare, som är skrivna i Livets Bok (2 Tess 2:3-12 SFB). Följden för de troende blir en tid av lidande, men -mina vänner- det väntar en evig belöning i Guds himmel.

Under den här tiden av förföljelse mot de som tror på Jesus Kristus, så kommer den troheten att så att säga ’straffas’ med fängelse och dödsstraff. MEN vilddjurets möjlighet att skada, gäller bara den fysiska kroppen.

Han kan INTE komma åt din ande, som har en fast tro på Gud.

Alla troende ska till slut komma inför Gud fullkomliga och renade i Lammets blod

(Vi läser Upp 7:9-17 SFB)

Tiden av förföljelse som Johannes här ser komma, ger alla troende tid att mogna genom att stå fasta i prövningen. De problem och bekymmer som vi möter varje dag, ger oss samma chans till andlig utveckling.

Vi får inte gå i Satans fälla och vända oss bort från Gud, när svårigheterna kommer, utan i stället se svårigheterna som en utmaning att växa och mogna i tron.

MUSIK

Om du och jag känner oss oroliga i vårt innersta för hur det ska gå, och om vi undrar om vår tro på den dagen kommer att vara stark nog, så har vi ju möjligheter att använda den tid som vi har NU till att ”bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft” som aposteln Paulus skriver i sitt brev till Efesierna (6:10 SFB).

Jag tror att vi måste be Guds Ande om att Han undervisar oss om den här väldiga kraften, som vi både får ha del i och kan ha del i. Han uppmanar oss också att ”alltid be i Anden” (Ef 6:18).

Det är kanske lätt att liksom svepa förbi de här bibeltexterna, som är så otroligt allvarliga för oss som tror på Jesus. Man tycker inte att man förstår varken allt eller hälften, och därför låter man kanske det som man läser passera, utan att fördjupa sig så mycket -men då gör man ju fel- för man håller sig då inte själv vaksam.

Både du och jag måste koncentrera oss -så mycket vi kan- på sanningen om ’den andliga vapenrustningen’ som Paulus försöker förmedla till oss.

Vi måste ALLTID vara vaksamma och beredda, för i en stund när vi inte väntar oss det, kommer vår tro att sättas på prov.

MUSIK

Fundera inte så mycket på om allt det här kommer att hända före, under eller efter Jesu andra tillkommelse – och om DU kanske ska tvingas vara med om förföljelse och elände som kommer att gå över världen.

När Jesus undervisar om de sista dagarna (Matt 24:42-44) säger Han: ”Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Var därför också ni beredda!

Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.”

Den här uppmaningen till ständig vaksamhet återkommer på många ställen i Bibeln. T ex 2 Pet 3:10; ”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.”

1 Tess 5:2-4; ”Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger ’fred och trygghet’, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.”

Till sist Upp 16:15 där det står: ”Se jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar”

För den som alltid är vaksam och beredd, kan ju inte det som vi nu har läst om komma överraskande som en tjuv på natten – eller hur?

Jesus talar hela tiden om vaksamhet och beredskap. Måtte vi allesamman ta till oss Hans varningar. Han varnar oss av 2 anledningar. Dels därför att Han vet att farorna är verkliga och dels därför att Han vill att vi allesammans ska mötas en gång i Guds himmel – och få del av det eviga livet i Guds gemenskap. AMEN.

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar. Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så... Läs mer

 • tisdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT). För att... Läs mer

 • onsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • torsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • fredag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • lördag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • söndag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer