25 november 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

För det här tillfället har jag manats i mitt hjärta att lyfta fram en text från Uppenbarelsebokens 3:e kapitel.

Men innan vi går in i det sammanhanget så vill jag be om Guds Andes direkta ledning så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud. Jag kommer inför Dig, och det jag har med mig inför Dig är 3 saker.

Min egen stora oförmåga, min förtröstan på Dig och min önskan att Du tar hand om mig och vägleder mig, så att det budskap som Du vill ha förmedlat blir framfört på ett sådant sätt att Du kan ställa Dig bakom det till 100%. Tack att Du hör min enkla bön. Amen.”

MUSIK

Jag läser ur den Svenska Folkbibeln från kapitel 3 i Uppenbarelseboken, vers 14-22.

Det är alltså Johannes brev till församlingens ängel i Laodicea. Så här står det:

”Så säger Han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse:

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall Jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag.

Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. OM någon hör min röst och öppnar dörren, skall Jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med Mig. Den som segrar skall få sitta hos Mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna” (Upp 3:14-22 SFB).

Det här är skrivet TILL församlingens ängel, men är minsann inte inlindat i något mjukt och underbart eller förskönande utformat på något sätt.

Nej, det är precis som alla Guds budskap – rakt på sak – klart och koncist. Lättfattligt för den som vill lyssna, förstå, ta till sig Guds tillrättavisningar och öppna sitt hjärtas dörr för Honom som bara vill vårt allra bästa.

Gud håller aldrig på med skönmålningar eller omskrivningar för att vi ska tro att förhållandena är bättre än de är.

När Gud ger oss rådet att -av Honom- köpa guld som är renat i eld, vita kläder och salva att smörja ögonen med, så gör Han det för att det är PRECIS där våra brister finns. Om vi har märkt det själva eller inte har ingen som helst betydelse. Han ensam vet vad vi ska göra, om vi vill fortsätta att stå i Mästarens tjänst inför Guds tron.

MUSIK

Om du och jag vill se Guds ljus gå upp i våra hjärtan och förnimma Guds kraft till tjänst - så att vi kan sprida Hans väldoft - då måste vi gå in under de villkor som Gud ställer upp för att Han skall vara med oss alla dagar intill tidens ände.

Vilka villkor är det då?

Jag tror att det är samma grunder som är förutsättningen för att dina böner skall bli besvarade, och för vapenrustningen som du måste bära som en Kristi stridsman, om du ska ha minsta chans att klara dig i den andliga striden. Paulus skriver i sitt brev till Efesierna kapitel 6:12 att våra fiender är ”furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, ondskans andemakter i himlarna.”

Vad består Guds vapenrustning av? Är det samma rustning i dag som Guds tjänare behövde i gamla tider eller är det en annan -kanske lite modernare rustning- med mer sofistikerade finesser?

Låt mig säga vad jag personligen tror.

Om Gud anser att de andliga vapnen och hans vapenrustning behöver förändras på något sätt -så tror jag att Han sköter om den saken helt själv- utan hjälp från vår sida.

Det enda som är viktigt är att vi vill lyssna till vad Anden säger till församlingarna -och till oss enskilda- och korrigerar oss efter den tillrättavisning vår Herre ger oss..

Guds rustning består av:

Sanning;

Rättfärdighet;

Beredskapens skor som fridens evangelium ger;

Trons sköld;

Frälsningens sköld och Andens svärd som är Guds Ord.

MUSIK

Om du eller jag inte vill ta emot Guds tillrättavisningar, som Han ger oss -bara av den anledningen att Han älskar oss och bryr sig om oss- så kan vi inte heller räkna med att ’bli starka i Herren’ och att Han genom den Helige Ande är med oss alla dagar, som Han lovade lärjungarna i den text vi kallar ’missionsbefallningen’ (Matt 28:20).

Och om inte Jesus är med oss så kan vi inte göra någonting. ”Utan mig kan ni ingenting göra” sa Jesus (Joh 15:5).

Den andliga striden i himlarymderna är av ett slag som vi inte har någon som helst egen kraft eller förmåga att utkämpa – om inte Han, Jesus, Segraren från Golgata är med oss varje ögonblick.

Det största misstaget vi som människor kan göra -vilken position vi än har i Guds församling- är att vi tror att vår egen närhet till Gud eller vår andliga styrka eller storhet, är tillräcklig för att kunna stå emot alla djävulens brinnande pilar, hålla Guds fiender på avstånd, stå emot på den onda dagen och sedan -när vi fullgjort allt- behålla fältet.

Tror vi det, eller inte är tillräckligt observanta på, att vi mitt i vårt nit och vår tjänst för Guds rike är utsatta för den ondes listiga angrepp varje ögonblick och kan falla om vi inte hela tiden har Jesu blods beskydd över våra liv – då är vi verkligt illa ute.

MUSIK

Vad är det då som vi ska vara observanta på när det gäller oss själva? Jo, det kan vara egenrättfärdighet, högmod, makt, pengar eller annat som vill dra vårt fulla intresse från Honom, Jesus -centralgestalten för vår tro- så att vi börjar se på annat omkring oss, i stället för att se på Jesus, ’trons hövding och fullkomnare’ (Hebr 12:2). Annars finns det en stor risk för att vi tröttnar och tappar modet.

Som Guds söner har vi fått uppmaningen:

”Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av Honom.

Ty den Herren älskar tuktar Han, och Han agar var son som Han har kär” (Hebr 12:5)

(Hebr 12:10) ”Gud tuktar oss för vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av Hans helighet”.

Gud tuktar oss alltså som en del i vår helgelse – och för vår fortsatta tillväxt i tron.

(Hebr 12:11) ”För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt”.

MUSIK

Jag vet inte om du någon gång har sysslat med att beskära växter eller ’tukta dem’ som man också säger ibland, när de börjar bli ’vildvuxna’. Det kan ju gälla både fruktträd och häckar eller andra prydnadsväxter.

Det mest extrema i den vägen är väl de japanska dvärgväxterna som man kallar för ’BONSAI’ som beskärs så att de aldrig blir större än små dvärgträd, trots att det verkar finnas anlag i dem att bli jättestora träd.

Men om vi håller oss till vanliga fruktträd, så finns det givetvis vissa ’regler’ för hur man skall göra för att inte skada trädet, utan tvärtom få det att bära bättre frukt.

Jag kan inte så mycket om beskärning, men jag har hört att man ska kunna kasta hatten rakt igenom trädet. Det är ett sätt att uttrycka när det är tillräckligt glest mellan grenarna, när man är klar med beskärningen.

Varför ska man ta i så mycket då? Är det inte synd och skam på gamla fina träd?

Jo, det kan man ju som lekman tycka.

Men avsikten med en sådan till synes ’hård beskärning’ är att solen skall kunna komma till och lysa på bästa sätt, så att frukten på det sättet ska mogna ännu bättre.

Om vi kunde förstå Guds sätt att tukta oss, just för att Hans nådes-sol ska kunna lysa på och genom oss på absolut bästa sätt, till hjälp både för oss själva och våra medmänniskor, så skulle vi kanske tänka om – och medvetet söka Guds tuktan i stället för att, kanske, försöka undvika den.

Gud beskär oss aldrig så att vi blir ’bonsai-dvärg-kristna’ eller något liknande. Han är en suveränt skicklig örtagårdsmästare, som vet exakt hur Han ska gå till väga för att frambringa den goda frukten i våra liv, så att Han kan befalla sin himmelska välsignelse och kraft att vila på den, verka genom den -och föröka den- efter sin vilja.

MUSIK

Bibelordet talar allvarligt om att vi ’hednakristna’ inte får glömma att vi är inympade liksom skott från ett vilt olivträd, och nu har del av det äkta olivträdets feta rot. Vi kan läsa om vad aposteln Paulus skriver om det här, i sitt brev till romarna.

Jag läser varningens ord i Rom 11 och från vers 17:

”Om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron.

Var inte högmodig utan lev i fruktan.

Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall Han inte heller skona dig.

Se här Guds godhet och stränghet: Hans stränghet mot dem som föll, Hans godhet mot dig, OM du blir kvar i Hans godhet, annars blir också du borthuggen.

Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd” (Rom 11:17-24 SFB).

Varför talar Paulus så mycket om det här?

Jo, antagligen därför att det finns en uppenbar risk för att du och jag ska tro oss vara något förmer än judarna som förkastade Jesus och stötte Honom ifrån sig – till vår förmån. Men nu är det så som Paulus också skriver i fortsättningen av sitt brev till romarna:

”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse (alltså en hjärtats hårdhet eller styvsinthet) har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst” (Rom 11:25-26 SFB).

Profeten Jesaja skrev om det här redan omkring 700 år innan Jesu födelse. I Jesaja kapitel 27 står det så här om vad som skall hända:

”I kommande dagar, skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt…” osv (Läs själv verserna 6-13 i Jesaja 27).

Gud håller allt i sin hand och har en exakt plan över hur allt ska genomföras. Både så att Israels folk och hedningarna till sitt fulla antal blir frälsta och räddade.

Vill du och jag vara med i det stora arbetet att bärga in skörden? Då måste vi lyssna till Hans röst och låta oss tillrättavisas och tuktas för att kunna fullfölja vår del, var och en, av det stora arbetet, till dess att överherden kallar och vi får höra Hans röst säga:

”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34 SFB).

AMEN.

Veckans andakter, v 48

 • måndag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar. Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så... Läs mer

 • tisdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT). För att... Läs mer

 • onsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • torsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • fredag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • lördag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • söndag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer