24 november 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Det här programmet utgår från några bibelord som kom upp inför mig, när jag tänkte på att det kommer en stund för oss allesammans när vår tid är ute. Antingen därför att våra livsdagar är till ända eller därför att dagen och stunden för Jesu andra tillkommelse är inne – allt enligt Guds eget beslut.

För att allt ska bli rätt tänkt och förmedlat, vill jag först be om den Helige Andes absoluta vägledning och styrning av mina tankar och ord.

”Gode Gud. Du som känner mina tankar fjärran ifrån, låt mig få lägga allt mitt eget i Dina händer, så att det budskap som Du har avsett att jag ska förmedla också blir genomfört på rätt sätt. Tack för att Du hör min enkla bön. Amen.”

Bibelorden som är grunden för det jag tänker säga, står i Upp 10:6

I den gamla översättningen från 1917 står det så här: ” Ingen tid skall mer givas.”

I den ”Svenska Folkbibeln” är det översatt med orden: ” Tiden är ute.”

I ”Handbok för livet” står det: ” Nu blir det inte fler uppskov.”

Bibeltexten fortsätter, och jag läser ur den Svenska Folkbibeln – från Upp 10:7:

Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, DÅ är Guds hemlighet fullbordad, så som Han har förkunnat i det glädjebudskap Han gett sina tjänare profeterna” (Upp 10:7 SFB).

MUSIK

Jag hoppar nu fram till kapitel 11 och läser vers 15-19, där det står så här:

”Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade:

’Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och Hans Smorde, och Han skall vara konung i evigheternas evigheter.’

Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade:

’Vi tackar Dig, Herre Gud, Du Allsmäktige, Du som är och som var, för att Du har tagit makten, Din stora makt, och trätt fram som konung. Folken vredgades, och Din vredes stora dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när Du skall löna Dina tjänare profeterna och de heliga som fruktar Ditt namn, små och stora, och då Du skall fördärva dem som fördärvar jorden.’

Och Guds tempel i himlen öppnades, och Hans förbundsark blev synlig i Hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.”

Den här bibeltexten handlar alltså om tidens slut, när Guds sanning har segrat och Hans dom kommer över hela universum. Tidpunkten för tidens slut känner bara Gud själv till (Mark 13:32-33). Men Gud har avslöjat allt som vi behöver veta för att kunna leva för Honom i dag. Vi måste vara observanta på oss själva och inte syssla så mycket med att försöka ta reda på dagen och stunden så att vi glömmer bort att leva ett helgat liv för Gud, medan vi väntar.

MUSIK

Nr B-083 Sid 2(3)

De bibelord som jag har gått igenom nu, handlar ju om tidens slut för hela Guds skapelse.

När jag funderade på det här med att det kommer ett ögonblick för oss allesamman – både du och jag – när tiden är ute för oss var och en personligen, så ställde jag frågan till mig själv så här:

Om jag skulle få reda på att jag har 1 timme kvar att leva – eller om jag skulle få reda på att Jesu andra tillkommelse kommer att inträffa om 1 timme – vad skulle jag göra då? Hur skulle jag reagera?

Skulle jag bli lika överrumplad som det står om människorna på Noas tid, att

”DE VISSTE AV INTET” (Matt 24:39) förrän floden kom och tog bort allesammans? ”skall det ske vid Människosonens tillkommelse,” står det.

”Då skall två män vara tillsammans ute på marken; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på samma kvarn; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar.

Vaka fördenskull; ty ni vet icke, vilken dag er Herre kommer” (Matt 24:39-42 – 1917).

MUSIK

Kanske det är dags för både dig och mig att verkligen sätta oss in i Bibelns allvarliga varningsord om vad som kommer att ske på den dagen. Inte bara läsa och sedan glömma bort alltsammans, för att det är alltför närgånget eller olustigt att läsa om.

Hur reagerar du?

Blir du överrumplad? Blir jag överrumplad?

Pröva dig själv inför tanken på att det just nu är exakt 1 timme kvar av din livstid. De flesta av oss kommer nog inte ens att få en så lång betänketid, men låt oss ändå anta att vi får den där timmen.

Hur tänker vi?

Börjar vi tänka på allt som vi tycker att vi borde ha gjort men av någon anledning inte gjorde. Eller känner vi en full förtröstan för att vårt liv ligger tryggt i Guds händer och är omslutet av Guds Nåd till 100%? Vad som än händer gläder vi oss då över att Gud vet exakt vad Han gör? Vår barnsliga tillit till Honom är ju grundad på vår tro på Jesu uppståndelse och bekännelse av Honom som Herre i vårt liv.

Enligt Guds Ord (Rom 10:9-10) accepterar Gud ingenting annat -än vår tro och bekännelse- för att vi som Hans gåva skall få det eviga livet och en ljus framtid i Guds himmel.

Visst vill vi väl alla helst låta bli att tänka på att vårt liv är slut endera dagen – eller hur? Ändå vet vi ju att det är så ändå… att vi allesammans en gång ska dö och sedan dömas (Hebr 9:27).

Men det är ju en sak att i sammanhanget med livets korthet och evighetens längd också betänka dödens visshet. Det är en helt annan sak att - som Hebréerbrevets författare också skriver (Hebr 2:15) om Jesus, ’att Han genom sin död gjort djävulen maktlös och befriat alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.’

Det finns alltså ingen anledning längre -för dig som tror- att frukta för döden, därför att djävulen har inte längre någon makt över livet efter döden. Den makten har bara JESUS, Segraren från Golgata – vår Frälsare.

MUSIK

Nr B-083 Sid 3(3)

Den dag och stund som tiden är ute för dig och mig - alltså när vårt timglas har runnit ut – så får vi anträda färden genom dödsskuggans dal, precis som alla andra människor…

MEN den stora skillnaden är att om du tror på Jesus, dödens besegrare, så släpper Han inte greppet om din hand när din fysiska livslåga slocknar, utan Han är med dig hela vägen in i Sin älskade Faders Rike.

Psalmisten skriver i den 23:e psalmens 4:e vers så här: ”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig” (Ps 23:4 – SFB).

Ibland hör man folk som funderar över var människorna blir av efter döden. Jag vet inte själv mer om det än vad Jesus säger genom evangelisten Lukas (Luk 16:19 ff) om det som han kallar ’Abrahams sköte’ på ena sidan, och ’helvetet’ på andra sidan om ”en stor gapande klyfta” mellan Lasarus – och den rike mannen.

Jag har själv ingen vision eller uppenbarelse om det här, men jag antar att det finns en plats där alla döda samlas i avvaktan på den slutliga domen. Enligt Skriften är det ju människan förelagt att en gång dö och sedan dömas (Hebr 9:27).

Kanske är det så att dödsriket -som Bibeln talar om- har olika ’avdelningar’. Alltså ett mellanstadium i avvaktan på den slutliga domen över alla människor. För den som under sitt liv satt sin tro och förtröstan till Jesus kallar Lukas platsen för ”Abrahams sköte” – alltså en plats med rofylld vila för Lasarus i sin stamfaders närhet. För den rike mannen och hans likställda kallar Lukas platsen ”pinorummet”, eller ”helvetet”, alltså en straff-ort för de osaliga.

MUSIK

Hur det än står till med dödsriket och de eventuella olika avdelningarna, så behöver den som här i tiden fäst sin tro på Jesus och bekänt Honom som sin Herre, inte frukta eller vara orolig ett enda ögonblick, utan får vila och förtrösta på att Han som har skapat himmel och jord med sitt blotta ord, också tar hand om resten på ett underbart sätt.

Vilket framtidshopp vi får ha – du och jag som tror på Jesus.

Vad gör vi under tiden då, medan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka på himmelens skyar, precis som Han for upp?

Ja, vad sa Jesus att vi som Hans lärjungar skulle göra?

Jo, Han sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad Jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:18-20 – SFB).

Om jag förstår bibelordet rätt, så är det alltså allas vår uppgift att - med Jesus hela tiden med oss – berätta för våra medmänniskor om vad vi själva har upplevt i vår tro på Jesus under vår livsvandring; tala om vad Jesus sa och gjorde och alltså lära ut det vi själva lärt oss om att hålla allt vad Jesus befallt oss att göra och att döpa dem som vill gå dopets väg och växa till i sin tro. AMEN.

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar. Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så... Läs mer

 • tisdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT). För att... Läs mer

 • onsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • torsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • fredag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • lördag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • söndag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer