4 maj 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Jes 63:9

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. För den här stunden har en text från bibelns blad kommit upp för mig. Det är profeten Jesaja som i kapitel 63 och vers 9 säger: ”I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem…” Det här kapitlet handlar alltså bland annat om ’ånger och bön om frälsning’ eftersom Herren själv stred mot Israels hus när folket var upproriskt och bedrövade Guds helige Ande. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med tacksägelse i mitt hjärta för att du alltid hjälper mig och vägleder mig i ditt ord. Du vet att jag saknar egen förmåga att förstå de olika bibeltexterna och jag kan inte heller se alla sammanhang klart. Herre, jag ber att du ska hjälpa mig att förmedla det budskap som du har bestämt. Amen.”

I all deras nöd var ingen verklig nöd” skrev Jesaja och i Handbok för Livet är orda-lydelsen den här: ” Han delade deras nöd, och han räddade dem” (Jes 63:9 – HfL).

När Herren delar vår nöd så förändras situationen fullständigt för oss, och vi får se uppåt på ett hopp och en möjlighet, i stället för att blicka neråt förtvivlans djup. Det är den livsgemenskapen av hopp och förtröstan som den helige Ande vill förmedla till oss när vi lägger våra liv i Guds händer och låter honom omsluta oss på alla sidor.

MUSIK

Guds Ande ger oss vishet, förstånd, kunskap, kraft och gudsfruktan. Han är vår store Hjälpare och rådgivare framför alla andra. Han ger oss vila när han ser att vi behöver det - både för vår kropp och vår själ. Han ger oss också kraft att hålla ut i striden och ger oss ljus på vår stig när vi läser vår bibel – Guds Ord – för att kunna gå rätt väg.

Han förmanar oss och gör oss uppmärksamma på om det finns synd, fel eller brister i oss av olika slag. Sådant som måste rättas till, innan vi med framgång kan bestorma himlen med våra böner om vägledning och hjälp i livet i andra sammanhang.

Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp” skriver psalmisten ”Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla” (Ps 62:6-7 – SFB).

Ja, precis så är det. Inför Gud och i hans omvårdnad finns det en ro och en sinnesfrid som övergår allt förstånd. Vi kan aldrig själva, oavsett vilka medel vi har till vårt förfo-gande, finna en sådan ro som Herren kan ge oss. Det beror givetvis på att Han som själv har skapat oss, vet exakt hur vi är skapade och känner till alla detaljer i våra liv.

Ingen mer än den treenige Guden har all den kunskapen om oss och våra förhållan-den - och alla samband däremellan.

MUSIK

Det är verkligen inte lätt att klara av allt som dyker upp i livet. Jag vet inte hur du har det i ditt liv, men själv upphör jag aldrig att förvåna mig över allt elände som kan drabba människor. Är det inte olyckor och sjukdom så är det ekonomin, bilen, huset, barnen eller äktenskapet som liksom går på kryckor… inte för att man slutat älska varandra, utan för att relationen ibland inte klarar av trycket utifrån - från den omvärld som man är en del av. Kan man inte dra sig tillbaka till hemmets härd och få den av-koppling som man behöver då är det svårt. Arbetslivet kräver kanske mer än hundra-procentigt engagemang i den konkurrensutsatta tid vi lever, där personalminskningar och ett högt uppdrivet tempo lätt leder till stress, ångest och sömnlöshet. Det gäller ju att ’hänga med’ i karusellen eller hur? Är man sedan engagerad i ett eller annat -i och för sig behjärtansvärt- föreningsliv, som också kräver en insats och ett deltagande så går man kanske över gränsen – och riskerar att gå in i den berömda ’väggen’.

Så går dagar och veckor…månad läggs till månad och år till år, och man undrar hur det ska sluta. Pensionen hägrar – men hur ska man orka nå fram dit?

Många människor sliter som galningar för att få ihop till en standard av vällevnad som de tycker att de ska ha… Andra har det ju… Jag tror att man på det sättet tar på sig en börda som inte är rimlig och som till slut leder till en ännu större oro och vånda.

För en del blir det så att den fritid som man kämpat för att kunna tillbringa med barnen eller familjen, blir så fylld av krav på olika prestationer så man behöver egent-ligen en ordentlig semester till, när man kommer tillbaka till jobbet.

Är det klokt?

Nej, det är inte klokt, men det är då man behöver ta fram sin bibel och försöka sansa sig lite, om man inte gjort det långt tidigare förstås. Inför Gud som vet allt, får man be och utgjuta sitt hjärtas innersta… låta Guds Ande vägleda och rensa upp i alla trass-ligheter som man kanske har blivit inblandad i.

MUSIK

Kanske undrar du som inte är van att be till Gud, om man verkligen kan be om hjälp med att reda ut saker och ting – så där utan vidare? Ja, det är så med vår Gud, den ende sanne och levande Guden, att han bryr sig mycket mer om oss människor än vad vi tror. Och om du tror att du först måste bli bättre och snällare som människa –kanske lite mer ’värdig’ (vad nu det betyder) för att få komma inför Gud, så säger jag bara – GLÖM DET – och kom som du är. Om du kräver av dig själv att du ska bli mer ’värdig’ först, så kommer det aldrig att bli av. Därför, kom som du är. Gud älskar dig precis som du är. Han kanske inte tycker om allt du gör, men det är en helt annan sak. Börja med att vara precis som du är. Behöver någonting ändras eller rättas till så kommer du nog på det senare.

Den som söker Gud skall finna honom, står det, och Jesus sa vid ett tillfälle att ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka” (Matt 9:12). Alltså är det oss, vi som behöver honom, som han bryr sig om. Den som vill klara sig själv får naturligtvis fortsätta med det - så länge det går. Sedan kan du leta upp Matteus evangelium i din bibel där står det så här: ” Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7-8 – SFB).

MUSIK

Kristna människor, med en levande tro på Gud, är inte bättre än andra – men de HAR det bättre. Och det har de, av flera olika anledningar. Dels har de för det mesta en ekonomi som är i ordning, och det beror på att de ger staten vad den ska ha, och Gud vad han ska ha i tionde, alltså en tiondel av nettoförtjänsten – enligt mitt sätt att förstå bibelns undervisning. Eftersom den som ger sitt tionde till den Guds församling som man är medlem i, alltid får räkna med Guds välsignelse över sitt liv och sin ekonomi, så är det exakt vad Gud har lovat den som följer hans ord. (Läs själv vad Gud säger om det hos profeten Malaki, i det 3:e kapitlet och den 10:e versen). Jag har själv aldrig förstått HUR det fungerar – bara ATT det gör det, om man följer Guds direktiv. Jag tror att det går till så, att när du ’lastar ut dina gåvor’ med din lilla skyffel, så lastar Gud in, men skillnaden är att hans skyffel är mycket större än din. Därför blir det alltid överflöd där Gud och hans välsignelse råder, för Gud är mycket generös.

Det finns minst 2 anledningar till som gör att kristna HAR det bättre. Enligt min uppfattning beror det dels på att de inte alls oroar sig så mycket som andra och dels beror det på att de kan lasta av sig sina bördor och bekymmer på Jesus, Guds Son, som de tror och förtröstar på.

Psalmisten skriver nämligen helt klart och tydligt: ”Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla” (Ps 55:23).

Jesus sa: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt” (Matt 11:30 – SFB).

MUSIK

Kanske börjar du nu förstå att det här med att vara kristen och tro på en Gud som har skapat himmel och jord och allt som finns på den, det är någonting mycket mer än att gå till kyrkan på julottan och kanske till påsk, bara för att andra människor tycker att man ska göra det – mer som en ’god tradition’ än beroende på en personlig relation med Jesus Kristus och ett verkligt engagemang i en kristen församlingsgemenskap.

Om du inte har tagit steget in i någon kristen gemenskap än, så gå runt, titta in och var med vid några gudstjänster på olika ställen innan du bestämmer dig. Om du söker av hela ditt hjärta, så kommer du absolut säkert att hitta den plats där du också upplever Guds närvaro i den atmosfär som jag vet finns där två eller tre är samlade i Jesu namn. Jesus sa: ” Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20 – SFB). Och den Gudsnärvaron är jag helt säker på att du upplever i ditt hjärtas innersta när du har kommit på rätt plats.

Var inte rädd – det är inte farligt, och du kommer aldrig på fel spår så länge som du söker Jesus, Guds Son -Människosonen- och ingenting annat. Sök inga märkliga upplevelser eller liknande, utan sök Jesus och hans närvaro. Det är det enda som verkligen betyder någonting. Om du ber Gud om vägledning för att du ska komma rätt, så kommer han absolut att vägleda dig på ett sätt som du själv förstår och blir övertygad om när du är på rätt väg.

Den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom” (Hebr 11:6 – SFB). Tvivla inte – bara tro! Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer