21 april 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

1 Kor 6:12

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från 1 Kor 6:12 kommit upp för mig. Den handlar om att allt är tillåtet men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått ska jag börja med att be om Guds hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Du som känner mitt innersta bättre än jag gör själv. Hjälp mig att på rätt sätt förstå, förklara och utveckla den här bibeltexten så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat till den som har ett öppet hjärta för dig och din Andes vägledning. Amen.”

Det första jag tänker på när det gäller den här texten, är att jag personligen, tvärtom

helst skulle se att den Helige Ande tog en total kontroll och makt över mig. Men jag har i andra sammanhang förstått att Gud inte är intresserad av några sådana robotar.

Den enkla anledningen till min inställning, är i alla fall att jag har en bristande tilltro till min egen förmåga, men en absolut och gränslös förtröstan på den Helige Ande och hans förmåga att alltid göra det rätta och ge mig de rätta råden och förmaningarna.

Min erfarenhet av livet tillsammans med den Helige Ande, säger mig absolut entydigt att han alltid har en vishet och kunskap som med ljusår överstiger min egen. Han är dessutom den skickligaste och mest förstående pedagog som jag någonsin mött, och han ger aldrig upp utan håller på att förklara till dess att jag har förstått den innersta kärnan i det han vill förmedla, oavsett hur komplicerad situationen eller frågan är.

MUSIK

Den citerade bibeltexten handlar givetvis inte om den Helige Ande eller hans vilja att alltid ge mig den vägledning som har Guds kärlek och sanning som utgångspunkt.

Nej, texten handlar i stället om ’yttre saker’ som mat och dryck, tillfredsställandet av sexuella begär och liknande. Den troendes lagliga sexuella förhållande innebär ju inte på något sätt att kroppen förnedras, vilket däremot sker vid otrohet eller i förbin-delse med en prostituerad - eftersom vi också är lemmar i Kristi kropp. En sådan förening är därför syndig och omöjlig att försvara eftersom det är vid Kristi tillkommel-se som vi ska bli levandegjorda igen, när hans härlighet uppenbaras. Om vi tar vår kristna tro på allvar och sätter vår fulla tillit och förtröstan till Jesus, Guds Son, så sitter han redan på vårt hjärtas tron som vår Mästare och Herre och dömer ALLTID en rätt dom. Om någon tveksam situation skulle uppstå, kan vi därför alltid fråga oss hur Jesus skulle agera eller reagera, och på det sättet skaffa oss den omedelbara vägledning och rådgivning som vi kan behöva inför svåra beslut.

En sådan perfekt rådgivning, som vår himmelske Herre kan ge oss, är en förmån VI har men som den icke-troende saknar. Tänk att ha tillgång till den himmelska världens hela samlade kunskap och vishet om hur en liten människas liv ska levas på bästa sätt i alla olika situationer och under alla olika förhållanden.

Det är ju obegripligt – men inte desto mindre sant.

MUSIK

Den som tror på Jesus och har gemenskap med himmelens Gud genom hans Son, skulle nog kunna leva sitt liv här på jorden på ett helt annat sätt än de flesta nu gör. Hur Gud, vår Skapare, en gång tänkte sig att människan skulle leva vet jag inte, men jag kan i alla fall INTE tänka mig att det var under syndens slaveri.

Jag vet inte om syndens påverkan på människosläktet var med i Guds plan över-huvudtaget. Men att syndafallet var förutsett som EN möjlighet står nog klart, efter-som jag tror att ALLA alternativ står öppna för vår allvetande och allseende Gud.

Utan Guds tillåtelse skulle synden nog aldrig ha kunnat komma in i lustgården. Det betyder ju inte alls att Gud på något sätt stod bakom syndens inträde, men i sin abso-luta rättfärdighet antar jag att Gud ville att människan själv skulle välja vem hon ville lyda och samarbeta med.

Som du märker är det flera olika tankar som kommer upp, och jag har alltså personli-gen ingen klar uppfattning om hur det gick till i Edens lustgård, när synden tilläts komma in och sätta de första människorna på prov.

Människans vilja att få förstånd var enligt Bibeln en av anledningarna till att Eva tog och åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd. Så här uttrycks det som hände: ”Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt” (1 Mos 3:6 – SFB).

Jag vet inte om vår vilja att få MER förstånd än vad Gud har utrustat oss med, fortfa-rande är en lockelse för oss människor, men det skulle inte alls förvåna mig om det var så. Om det sedan beror på att vi har en önskan om att bli mer användbara av Herren genom den Helige Ande, för att bättre och mer effektivt kunna förmedla det glada budskapet om Guds kärlek till syndare, eller om det har bäring åt något annat håll, vet jag inte.

MUSIK

En sak är jag mycket medveten om, och det är att utan Guds Nåd i våra liv blir det inget andligt resultat alls. Varken när det gäller utveckling och tillväxt i vårt eget andliga liv, eller i gemenskapen med andra. Samtidigt tror jag inte att vi själva är kapabla att avgöra varken vad som är ett ’andligt resultat’ eller hur inriktningen och omfattningen av det ska bedömas. Personligen måste jag -med min egen bristande bedömningsförmåga- överlåta allt sådant till den treenige Guden jag tjänar. Han ensam har all bedömning i sin egen hand, och jag är fullständigt övertygad om att han ALLTID gör en rättvis, rättfärdig och riktig bedömning av alla förhållanden. Om jag inte trodde det skulle jag omedelbart börja syssla med något annat – för någon annans räkning eller i någon annans tjänst.

Jag känner alltid en absolut grundtrygghet i min fasta förvissning om att vår Gud är den ende sanne och levande Guden, som i sin djupaste kärlek till människosläktet lät sig själv förnedras och tog vår synd och skuld på sig när han lät sin egen Son, Jesus Kristus, bli uppspikad på ett kors för att dö den mest fasansfulla död som människan på den tiden kände till - och försona oss med sig själv. Den handlingen har ett sådant evighetsvärde att det inte går att beskriva med mänskliga ord. Därför är den segern över det onda, och över Satan det ondas upphovsman, för evigt anledning till lovpris-ning av Gud och Lammet inför Guds tron i himlen. (Upp 4:8 – SFB).

MUSIK

Johannes skriver om sången till Lammet:

”Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet:

Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats” (Upp 15:3-4 – SFB).

Gud har i sin allvishet låtit det onda och det goda växa och leva tillsammans intill den slutliga domens dag, då allt ska göras upp, en gång för alla. Guds universum ska då renas och helgas genom att all ondska och alla onda människor, andefurstar, änglar och makter för evigt rensas ut och förpassas till den eviga elden som aldrig slocknar

(Upp 20:10, 14-15; 21:8 – SFB).

Då har Guds totala allmakt återställts och synden är för evigt borta i alla dess former.

En evighet i ljus och glädje – en total harmoni – väntar på den som bevarat sin tro.

Han, Segraren från Golgata, vår Frälsare, säger: ”Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn” (Upp 3:11-12 – SFB).

MUSIK

Den som får bo i Guds himmel är för evigt fri från allt ont som kan fördärva.

Det står skrivet att ”Den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer” (Upp 21:1).

”Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till./…/Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte” (2 Petr 3:10, 13 – SFB).

I samband med texten om den nya himlen och den nya jorden skriver Johannes:

”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Och han sade: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sade också till mig: Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och Änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son” (Upp 21:3-7 – SFB).

Min vän som lyssnar nu. Tag till dig Gudsordet. Om du vill segra i kampen mot det onda och få detta i arv som jag nu har läst om, så tro på Jesus och bekänn honom som din personlige Frälsare och Herre. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 23

 • måndag 1 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."... Läs mer

 • tisdag 2 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. (Joh 16:13) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få ha en stund tillsammans i lugn och ro, du och jag. Den kristna tron berör ju vårt vardagsliv, men också vår evighet... alltså det liv... Läs mer

 • onsdag 3 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...