13 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

1 Kor 16:14

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden, är Paulus uppmaning till de troende i Korint. I kapitel 16 och vers 14 skriver han: ”Låt allt hos er ske i kärlek.” Innan jag går vidare så ska jag be om Guds direkta hjälp, och vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer på nytt inför ditt ansikte och ber om den insikt i ditt ord som du vet att jag behöver för att kunna förmedla ditt budskap på rätt sätt. Jag ber att du genom din Ande tar en total kontroll över mig, så att inte mina egna tankar och funde-ringar skymmer det budskap som du vill ha framfört. Amen.”

Det är egentligen 2 förmanande budskap som Paulus framhåller här. Dels det han skriver i den 13:e versen, nämligen: ” Vaka, stå fasta i tron…” och dels det som jag nämnde från den 14:e versen: ” Låt allt hos er ske i kärlek.” Båda är lika angelägna.

Det här med vaksamhet är någonting som jag ofta blir påmind om nuförtiden. Och jag tror inte heller att det saknas anledning, för tiden till Jesu andra tillkommelse, är troligtvis kortare än vi anar, och det är därför som Guds Ande hela tiden vill påminna oss om att vaka, bedja och se till att vi är redo. Under tiden som vi väntar förmanar Paulus oss också att låta allt ske i kärlek.

MUSIK

Som jag ser det, så är de två uppmaningarna av två slag. Den första, det vill säga ”att vaka, stå fasta i tron…” är ju en maning att vaka över vår relation till Jesus, Guds Son, och den andra uppmaningen, det vill säga ”låt allt hos er ske i kärlek” handlar om vår relation till våra troende medvandrare. ’Allt som inte sker av kärlek, är synd’ står det någonstans, och i 1 Kor 13 står det om kärlekens väg, som är det viktigaste i vårt förhållande till våra medmänniskor. Tron, hoppet och kärleken är de 3 byggste-narna i vår Gudsrelation – men av de tre är kärleken den allra viktigaste.

Vi måste observera att Paulus säger ”Låt allt hos er ske i kärlek” och inte med kärlek.

Jag tror att han med det menar att kärleken är någonting mycket större än en positiv syn på eller inställning till kristna gärningar eller ett kristet handlande. Paulus kärleks-begrepp innefattar själva atmosfären som den kristne lever och rör sig i.

Den atmos-fären finns överallt där den troende vistas, eftersom han har fått den gåvan av Gud i samband med den nya födelsens under. Därför bär han den med sig inom sig själv – och jag menar personligen att den atmosfären alltid finns där Guds Helige Ande är närvarande. Jag ser en parallell med proklamationen som Jesus gjorde när han som ambassadör för Guds rike sa: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här” (Matt 4:17 – SFB) och när Jesus sände ut sina 70 lärjungar så sa han bland annat till dem: ”Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er” (Luk 10:9 – SFB).

På samma sätt menar jag att kärlekens atmosfär är där Guds Ande är.

MUSIK

Den bibeltext jag citerat från 1 Kor 16, lyder så här i Handbok för Livet (HfL): ”Håll ögon och öron öppna. Var trogna mot Herren. Handla som män, var starka. Och vad ni än gör, så gör det i vänlighet och kärlek.”

I en fotnot till texten står det: ”Medan församlingen i Korint väntade på Paulus nästa besök fick man rådet att:

1) se upp för andliga faror

2) hålla fast vid Herren

3) uppträda moget

4) vara starka, och

5) göra allt med vänlighet och kärlek.

Det här är råd som vi kan rätta oss efter i dag också medan vi väntar på Herrens återkomst.”

Jag måste personligen säga att jag håller med om alltsammans. Det gäller för oss att se upp med ’andliga faror’ för det är så mycket felaktigheter och dubbel-spel som försöker få oss på fall och förvrida våra tankar så att vi först blir tveksamma och sedan i förvirringen lämnar Guds raka vägar av rätt och rättfärdighet. Det gäller verkligen att man håller fast vid Herren och vid hans ord, och inte för ett ögonblick kompromissar med sin övertygelse, så att världens bedömningar kommer in i vårt hjärta och stör våra relationer med Gud och med Guds församling. Många svåra situationer kan få oss att tveka och börja tumma på än det ena och än det andra, men på den kristna trons väg gäller det att uppträda på ett moget sätt och inte förhasta sig.

Det gäller också att vi måste vara starka och stå fasta i vår tro, utan att låta oss på-verkas eller snärjas av vackra ord och det som på sidan om trons väg anses vara ’politiskt korrekt’ och som tillfredsställer icke-kristna anspråk och trosföreställningar.

Till sist måste vi i allt vårt handlande vara vänliga och kärleksfulla, och bemöta våra medmänniskor -vår nästa- som Jesus gjorde, eftersom vår omvärld verkligen är till-räckligt kärlekslös som den är, utan att vi också ska ha någon del i deras värderingar.

MUSIK

I det här sammanhanget måste vi allesammans påminna varandra av hur viktigt det är att ’be ständigt’ så att vi på inga villkor tappar kontakten med vår Hjälpare, den Helige Ande, eller bedrövar honom på något sätt. Om vårt samvete anklagar oss på något sätt, så måste vi ta itu med oss själva ögonblickligen, och rätta till det som kan ha blivit fel eller som vi är frågande inför riktigheten av. Kontrollera dina tankar, ord och handlingar i Guds och Bibelns ljus – hellre en gång för mycket än en gång för lite – och korrigera sedan sådant som du vet med dig är fel. Är du tveksam så bed om vägledning och fråga dig hur du tror att Jesus skulle ha handlat i din situation. Då vet du antagligen efteråt bättre hur du ska tänka eller handla.

Jag tror att varje människa har ett mycket känsligt sinne för det som verkligen är rätt, fel eller tveksamt. Om du vinnlägger dig om att alltid försöka göra det rätta, så kom-mer du att få vara med om hur en liten röd lampa börjar blinka ilsket när det är fara på färde. Guds röst genom den Helige Ande gallskriker inte inom dig när du håller på att trampa fel, men Han talar tydligt och klart…och Han håller på och förklarar gång på gång till dess att du har förstått till 100% vad som är rätt. Jag vet att det är så, för jag har själv varit med om det.

MUSIK

En sak som jag gärna vill stryka under för dig – är att även om den Helige Ande alltid vet bäst – alltså vad som är korrekt i alla situationer, så nedvärderar Han aldrig dina egna ärliga försök att komma tillrätta med dina bekymmer, utan håller vänligt men bestämt på att undervisa, förklara och korrigera dig, gång på gång, tills du förstår.

Den Helige Ande är den skickligaste pedagog jag någonsin mött under hela mitt yrkesverksamma liv, där jag själv sysslat med undervisning på olika nivåer, från den lägsta till den högsta. Guds Ande ger aldrig upp, utan håller vänligt på hela tiden utan att bli trött eller irriterad. Min erfarenhet är att så länge som du och jag vill bli undervi-sade om Guds vägar och söker efter Hans insikt i livets olika frågor, hur komplicera-de de än kan verka för oss själva, så länge är han också beredd att hjälpa oss och vägleda oss hela tiden.

Om du tror att jag är mer from eller andlig än andra människor, och att jag kanske därför får mer undervisning än andra, så misstar du dig grundligt. Nej, sanningen är i stället den att jag behöver mer undervisning, insikt och kraft än de flesta, och det är därför som den Helige Ande inte ger upp när det gäller mig heller, trots att han har haft anledning att göra det många gånger under mitt liv. Det är då ett som är säkert.

Jag kan aldrig tillräckligt mycket peka på Guds godhet och vilja att ständigt och jämt hjälpa den som förtröstar på Honom. Gud hjälper oss alltid att på bästa möjliga sätt leva det liv som Han har gett oss, var och en med den förmåga som Han har utrustat oss med. Och vi måste vara klara över att ingen detalj, hur obetydlig den än verkar vara för oss själva, undgår Guds allseende öga.

MUSIK

Personligen tror jag att varenda vänlig blick och varenda vänlig och omtänksam tanke eller handling som du riktar mot din nästa, alltså din medmänniska, registreras i den himmelska gränslösa databanken om ditt liv, och är tillgänglig information inför Guds ansikte när det gäller att bedöma dig.

Jag kommer att tänka på gudsmannen Job nu. När Gud skulle beskriva Job inför sina änglar ”Guds söner” och inför Satan eller ”Åklagaren”, som han också kallas, så

frågar Gud Åklagaren: ”Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda” (Job 1:8 – SFB).

Jag vet naturligtvis inte hur du tänker, men för mig är det alldeles uppenbart att Gud verkligen känner till hur vi människor tänker och handlar. Han har ju själv skapat oss och vet därför mycket mer om oss än vi vet själva. Kanske låter det konstigt, men låt mig bara ta en enkel ’bild’ som visar min tankegång, även om jag vet att alla ’bilder’ haltar. Om du tänker på ett lerkärl så vet givetvis krukmakaren som drejat kärlet mer om det, än det vet själv. Så där kan man väl inte jämföra ett lerkärl med en levande människa, tänker du kanske. Nej, det har du kanske rätt i, men innan Gud blåste in sin livsande i människan som han hade skapat av jordens stoft, så var ’stofthögen’ inte mycket mer heller än det lerkärl som jag nämnde om. Hur hela Guds skapelse-process gick till med den oerhört komplicerade människans olika system av nerver, blod- och näringsförsörjning, det vet jag inte närmare, men ett vet jag och det är att inte förrän Gud blåste in Sin livsande i människans näsa så blev hon en levande varelse (1 Mos 2:7). Därför vet Han allt om oss, dig och mig - in i minsta molekyl.

Min vän. Ta till dig Guds omsorg till kropp, själ och ande. Då blir allt bäst. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer