12 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 24:44

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp är hämtad från Luk 24:44 och handlar om Jesus och lärjungarna efter uppståndelsen. De båda Emmaus-vandrarna hade precis kommit tillbaka till Jerusalem och berättade för de andra att de hade träffat Jesus och att han hade förklarat allt som var skrivet om honom i alla Skrifterna. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att du alltid står mig bi med den insikt och hjälp som du vet att jag behöver, för att på ett rätt sätt förmedla det glada budskapet. Herre, jag ber att din Andes kraft leder bibelordet så att det når fram till någon lyssnare som i tro öppnar sitt hjärta för dig. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen.”

Det första som en enkel människa som jag frågar mig, är hur Jesus kunde känna till alla detaljer som var skrivna om honom själv i de gamla Skrifterna. Kanske hade han, som Människoson, och som de flesta judiska pojkar, tränats under hela sin uppväxt i att läsa in och komma ihåg Skrifterna, alltså Lagen, Profeterna och Psalmerna.

Eller så visste han av sig själv, som Gudason, vad som var skrivet om honom.

”När Kristus träder in i världen säger han därför: Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig” (Ps 40:8; Hebr 10:7 – SFB).

Evangelisten Lukas skriver om honom att han, redan när han bara var 12 år gammal, satt i templet i Jerusalem ”mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar” (Luk 2:47 – SFB).

MUSIK

”Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig…” sa Jesus. Jag tror att allt var planerat och förutbestämt in i minsta detalj av Honom, den ende Sanne Guden, som ensam håller allt i sin hand. Det enda som Gud väl inte kunde styra var människornas vilja, men till och med i det sammanhanget tror jag att Gud kunde hålla ett obegränsat antal olika framtidsmöjligheter öppna så att det alltid fanns någon som passade in.

Vi får inte glömma att vår Gud har absolut obegränsade resurser till sitt förfogande. Han känner till alla sammanhang och alla tänkbara samband, hur komplicerade de än kan vara, och hur detaljrikt, listigt och illfundigt de än kan vara hopkomna av ondskans alla makter och väldigheter i himlarymderna, på jorden eller under jorden. Ja, över allt som kan nämnas -alltså allt som överhuvudtaget har ett namn- har han total kontroll.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna - i det 8:e kapitlet:

”I allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8:37-39 – 1917).

MUSIK

Så länge vi håller oss nära korset, på det blodbestänkta området, så är vår säkerhet absolut hundraprocentig. Men ger vi oss ut på egna villovägar, utanför det området, då blir vi ögonblickligen måltavlor för alla den ondes brinnande pilar. Och då, min vän, är vi illa ute. Vårt andliga skydd försvinner och utan Guds beskydd klarar vi oss inte, eftersom vi ”inte strider mot varelser av kött och blod utan mot furstar och väldig-heter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning” skriver Paulus till de troende i Efesus ”så att ni kan stå emot på den onda dagen…” (Ef 6:12-13 – SFB).

Vi får aldrig glömma att vi på grund av synden är onda till vår natur. Ursprungligen var ondskan främmande för den mänskliga naturen. Gud skapade ju människan till sin avbild och när verket var fullbordat, såg Gud att allt var gott (1 Mos 1:27, 31).

Men genom syndafallet ändrades alltsammans och sedan dess är ondskan tyvärr människans natur (1 Mos 6:5; 8:21; Jer 7:24 – SFB).

Därför är det så att så fort vi lämnar Guds beskyddande andes område är vi på vår avsvurne fiendes, djävulens, område. En människa utan Anden - alltså utan Guds räddande kraft i Kristus - är ohjälpligt förlorad och vanmäktig inför det onda i sin natur och genom Adams fall har människan kommit in i syndens fångenskap (Rom 5:12, 16-17; 7:14-25; 8:2-3 – SFB).

Om inte det här ’problemet’ hade varit så oerhört allvarligt hade ju inte uppmaningen om att bli starka i Herren och i hans väldiga kraft behövt markeras så kraftigt och inte heller förklaringen av Guds vapenrustning för församlingen i Efesus (Ef 6:10-18).

Måtte du och jag också förstå allvaret och ta till oss varningen och förmaningen.

MUSIK

Vi måste alla vara mycket vaksamma på hur vi lever, men vi behöver inte vara rädda.

Vi kan vila tryggt under den Högstes beskydd, för Hans trofasthet är vår sköld och skärm (Ps 91:4).

Jesus, han vars ”ursprung är före tiden, från evighetens dagar” (Mika 5:2) har segrat över allt ont, ja, över ondskans herre, Satan själv. När Jesus dog på korset så betala-de han med sitt liv FULL LÖSEN för mänsklighetens alla synder. Han sonade alltså all synd och skuld som har sin grund i Satans svek och lögner och därmed försonade Jesus oss med Gud en gång för alla (Hebr 9:24-26). Han som var utan synd -Guds Son- blev gjord till synd för vår skull och gav sitt liv för alla människor. Han, som var full av nåd och sanning (Joh 1:14) fullbordade Guds frälsningsverk (Ords 16:6) och vann en evig seger.

Det enda du själv kan och behöver göra för att få del av Jesu seger är ATT TRO.

För att ingen människa ska kunna berömma sig av sin egen godhet eller förmåga att bli frälst och räddad av förtjänst, så MÅSTE det bero på TRO för att det skulle vara AV NÅD (Rom 4:16).

Måste man tro på Jesus? Nej då, det måste man inte. Men om man vill bli räddad undan vredesdomen (Rom 5:9) och komma till Guds himmel där det eviga livet väntar, måste man tro på Jesus.

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi kan bli frälsta” (Apg 4:12 – SFB).

MUSIK

Utan Guds barmhärtighet och nåd skulle ingen av oss, varken du eller jag, ha någon som helst möjlighet att -oavsett vad vi själva vill eller försöker- kunna bli fria från vår synd och skuld. Den enkla anledningen är att genom syndens inverkan så kom döden in i mänskligheten och utan den nya födelsens under, i Jesu namn, så är vi allesammans döda i vår ande. Jesus talade ju med den lärde Nikodemus om det, och du kan själv läsa om det i Johannesevangeliet kapitel 3 och vers 3 och följande. ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” sa Jesus.

Vem blir född på nytt? Jo, det blir den som genom sin personliga tro tar emot Jesus i sitt hjärta, blir döpt och tar emot Guds Ande som en gåva ovanifrån, från Honom som är himlaljusens Fader.

Jesus fortsatte sin undervisning av Nikodemus och sa: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike” (Joh 3:5). Men den som tror på den upphöjde (korsfäste) Människosonen skall ha evigt liv (Joh 3:15).

Observera att det inte finns utrymme för några ’om’ eller ’men’ eller andra tveksam-heter här i det här sammanhanget. Alla som tror på Jesus ska ha evigt liv! PUNKT.

JESUS – GUDS SON – är centralgestalten i vår kristna tro. Det betyder inte att du ska tro på den kristna tron. Nej, det betyder att du ska tro på JESUS som är trons centrum. ”Trons hövding och fullkomnare” – som det stod i den gamla översättningen (Hebr 12:2 – 1917).

I den Svenska Folkbibelns översättning står det: ”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare…” (Hebr 12:2 – SFB). ”Hans ursprung är före tiden – från evighetens dagar” skriver profeten Mika (Mika 5:2 – SFB).

MUSIK

Att tro på Jesus är ingen religion, som kan jämföras med andra religioner, där männi-skor av egen kraft, egen godhet eller med egna offer försöker blidka Buddha, Allah eller vilken ’gud’ de nu valt att tillbe. Nej, kristendom eller kristen tro bygger på att den ende Sanne och Levande GUDEN -genom sin Son, Jesus Kristus- själv har gjort allt som behövde göras. Alltså allt som behövde göras för varje människas slutliga frälsning från all synd, och räddning från den vredesdom som en dag kommer att gå ut över världen som en följd av synden.

Alla människor har syndat! Om du inte tycker det så är det så ändå – för Gud tycker det, och Han har det slutliga beslutet i sin hand.

I Gamla Testamentet kan man läsa om den allmänna synden på flera ställen. I kungaboken säger kung Salomo: ”Det finns ingen människa som inte syndar” (1 Kon 8:46). Och Predikaren ansluter till uppfattningen att ingen människa är så rättfärdig på jorden att hon inte begår någon synd (Pred 7:21).

I Nya Testamentet skriver Paulus i sitt brev till romarna: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23 – SFB).

Alla har för det första syndat genom sin delaktighet i Adams och Evas arvssynd. Och som om inte det räckte, så har vi alla personligen syndat genom att inte hålla Guds bud och iaktta hans befallningar. ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss” (1 Joh 1:8 – SFB). Alltså: alla har syndat, men det finns också förlåtelse för alla. För dig med, om du tror på Jesus. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer