18 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

1 Kor 5:5

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt - tänkt och förmedlat.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om att du måtte, genom din Helige Ande, ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha framfört också blir uttalat till välsignelse, tröst och förmaning. Amen.”

Den situation som aposteln Paulus här försöker reda ut, gällde personer som levde i sådan otuktssynd ”som man inte ens finner bland hedningarna” står det. Både enligt Mose Lag (3 Mos 18:8) och romersk rätt var en sådan förbindelse förbjuden – alltså att någon lever ihop med sin fars hustru. Men församlingen var tydligen inte vaken över det här. Det handlar alltså inte om samhället i stort och den synd som bedrivs där, utan det gäller den som påstår sig vara kristen och ändå gör sådant som är klart förbjudet i Bibeln. Sådana personer ska vi hålla oss borta ifrån. Den som syndar öppet på det sättet skadar nämligen relationen mellan Gud och andra människor genom sin oärliga inställning. En församling som har anpassat sig så till världen att den tillåter girighet och sexuell synd kan knappast vara ett föredöme och ett ljus. Den ger en falsk bild av Kristus och deltar inte i striden mot mörkrets makter.

MUSIK

Jag vet inte om man hade följt de riktlinjer som Jesus undervisade om när det gäller att gå till rätta med varandra och som återges av evangelisten Matteus i det 18:e kapitlet och verserna 15-18. Det är alltså råd för kristna när det gäller synd i försam-lingen och konfliktlösning som en följd av detta.

Jag ska läsa de där verserna för dig. Så här står det:

”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vitt-nens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.

Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen” (Matt 18:15-18 – SFB).

Det handlar här om anvisningar om hur man ska ta itu med öppen synd i församling-en, och hur man ska behandla den som påstår sig vara kristen och ändå syndar utan att förebrå sig. En sådan person måste ställas till ansvar av och inför församlingen, men det ska ske i kärlek och inte i någon sorts hämndsyfte. Ingen av oss är helgon eller perfekta människor, men vi måste låta korrigera oss när vi syndat eller gjort fel.

MUSIK

Den man som bibeltexten i 1 Kor 5:5 handlar om blev alltså skild från församlingen. Det betydde i sin tur att han hamnade i den gamla hedendomen igen och där kom under Satans makt. Men Paulus räknade tydligen med att mannen skulle omvända sig i och med att han säger ”för att anden skall bli frälst på Herrens dag.” Straffet att bli skild från församlingen hade alltså en mening och det var att mannen skulle bli ödmjuk så att han kunde komma till besinning och erkänna sin synd. Paulus menade att man inte skulle ha något gemensamt med den som bekände sig vara kristen, men som förnekade den bekännelsen genom det liv han levde - utan att ångra det.

Inom församlingens gränser måste renheten bevaras och därför handlar det också om församlingstukt. När Paulus räknade med att den här mannen skulle omvända sig så utgick han antagligen ifrån att mannen genom prövningar, smärta och förlust av församlingsgemenskapen skulle vända tillbaka igen.

Jag skulle vilja tillägga att en omvändelse som blir bestående förutsätter att personen själv förstår att han handlat fel och förnekar sin egen gudstro genom sitt leverne. Om han menar att han kan ha kvar sin tro på Gud trots sina syndiga och felaktiga hand-lingar så har han inte förstått att hans gudstro vilar på Guds trohet och trofasthet. Vänder han ryggen åt Guds trofasthet, så har han därmed också lämnat sin personli-ga gudsrelation och gudstro. Det är tyvärr inte alla som detta står klart för. De tycker kanske att det är ett alltför högt pris för sitt handlande, att också lämna sin tro på Gud, men inte förrän det blir absolut solklart för vederbörande att det faktiskt är så, kan det leda till en djupgående och bestående förändring i hjärtats innersta.

MUSIK

Som jag antydde tidigare så består Guds församling av helt vanliga svaga och ofull-komliga människor. Tror man någonting annat så menar jag att det är fel. Att man bekänner sig som kristen genom sin tro på Kristus Jesus, och verkligen försöker leva ordentligt, är inte heller någon sorts ’garanti’ för att man automatiskt lever ett felfritt och fläckfritt liv. Det beror på att man har emot sig en sådan fientlig makt av onda och orena andar som bara har ett enda mål, och det är att man ska falla i synd och lämna Guds raka vägar. Håller man sig inte personligen -i sin tro- nära Jesus och hans kors på det blodbestänkta området, iförd hela den Guds vapenrustning som Paulus skriver om i sitt brev till de troende i Efesus, så kan man inte hålla stånd. Det är omöjligt.

Om den andliga vapenrustningen skriver Paulus så här:

”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrust-ning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga” (Ef 6:10-18 – SFB).

MUSIK

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Den största missbedömning du kan göra är att inbilla dig själv att du ensam har förmåga att stå emot de andemakter som riktar sina brinnande pilar mot dig. Jag angriper inte din vilja eller din personlighet med någon sorts underton av anklagelse som säger att du är en usel eller ovillig människa. Inte alls, utan problemet är att vi alla är utsatta för en typ av krigföring som vi inte är utrustade med försvar emot. Det är en andlig stridsteknik som vi av naturen inte är rustade för att försvara oss mot, eftersom den inte attackerar våra fysiska kroppar, utan våra sinnen. Det är därför som Gud har berett en andlig vapenrustning som han erbjuder oss. Utan den är vi absolut försvarslösa.

Tror du mig inte så kanske du uppriktigt och ärligt kan se dig om i ditt livs backspegel och försöka komma ihåg hur det gick för dig vid de tider när du inte brydde dig om Guds andliga vapenrustning. Allt det som hände…till exempel alla underliga frestel-ser som du råkade in i -och kanske föll för- var kom allt det där ifrån? Hur kunde du bli så överraskad, överrumplad och lurad? Jo, det blev du därför att du inte var vak-sam och anledningen till att du inte var vaksam var att du inte tagit på dig den vapen-rustning som Gud erbjudit dig och som kan skydda dina sinnen från alla felaktiga intryck och slutsatser. Därför missade du att se med andlig klarsyn på det som höll på att hända. De onda andemakterna vet var dina svaga punkter finns någonstans.

Därför utnyttjar de dig med lögnens alla påfund - utan minsta skrupler. Deras mål är bara att få dig på fall och lämna din kristna tro, oavsett hur det går för dig personli-gen. Förstår du nu lite bättre hur det hänger ihop? Du är ingen dålig människa, men du är utsatt för angrepp från ondskans andemakter i himlarymderna. Därför händer till synes obegripliga saker.

MUSIK

Eftersom vi är fysiska människovarelser och inte andliga väsen, så är vår andliga syn och försvarsberedskap mycket begränsad. Vi ser det som är för ögonen och som vår hjärna kan uppfatta och sortera, men de dolda budskap och listiga angrepp som ligger dolda och invävda bakom den glittrande fasaden som är så lockande – de ser vi inte och kan inte uppfatta utan Guds andliga vapenrustning. Därför trillar vi dit utan att förstå varför vi inte kan stå emot när vi blir frestade. Efteråt kanske vi ser de där små, små detaljerna som till sist avgjorde att vi inte kunde stå emot frestelsen - utan att falla. Men då är det ofta för sent att reagera. Då kanske hela ditt liv är spolierat utan att du hade den minsta aning om hur i all världen det kunde ske.

Gud känner till allt det där in i minsta detalj.

Jakob skriver i sitt brev: ”Ingen som frestas skall säga: ’Det är Gud som frestar mig.’ Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död” (Jak 1:13-15 – SFB).

Ett talesätt är att BEHOV KAN MÄTTAS men BEGÄR KAN INTE MÄTTAS.

Till det kan bara fogas Guds Ords Sanning från psalmistens läppar där det står:

Lova Herren, min själ…han som mättar ditt begär med sitt goda…” (Ps 103:5 - SFB).

Gör det du också så minimerar du risken att falla. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer