17 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Kor 13:11

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.” Paulus manar här försam-lingen i sin bön för dem, att de ska nå fram till allt större mognad på trons väg. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Du som känner allas våra tankar och förhållanden. Jag ber om att din vilja och barmhärtighet ska få komma till uttryck i de rader som ligger framför. Min enda önskan är att det budskap som du vill ha framfört också ska bli förmedlat på det sätt som din Andes kraft kan ansluta sig till för att nå in i lyssnarnas hjärta. Amen.”

När man läser det här brevet ser man att Paulus var rädd för att han vid sin ankomst skulle finna församlingen i Korint annorlunda än han skulle önska.

Han skriver: ”Jag är rädd att jag skall finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmju-ka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit” (2 Kor 12:20-21 – SFB).

MUSIK

Det var alltså stora bekymmer som Paulus var rädd att han skulle få möta i Korint.

Nu ska vi ju ha klart för oss allesammans, att det är inga änglar som Gud tar sig an och frälser. Nej, det är syndare, som du och jag, helt vanliga människor, som alltså inte har någon som helst egen förmåga eller inneboende godhet som förtjänar Guds frälsning och räddning. Om du och jag blir räddade från den eviga döden, så är det bara på grund av Guds nåd genom tron på Jesus Kristus och ingenting annat. Det är syndare som behöver Guds frälsning. De rättfärdiga, goda och duktiga klarar sig själva. Jesus sa: ” Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare” (Luk 5:31-32 - SFB).

Jag vet inte hur du har det eller vilken situation du befinner dig i. Det enda jag vet det är att vi alla har syndat och behöver Guds frälsning om vi ska kunna bli räddade.

Johannes skriver i sitt första brev: ”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och hand-lar inte efter sanningen. Men OM vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod rena R oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss” (1 Joh 1:5-10 – SFB).

MUSIK

Om du är en ärlig och rättskaffens människa i allt vad du gör, så är det kanske inte så lätt för dig att inse sanningen om att vi allesammans är syndare som behöver Guds nåd till frälsning. Men Gud har aldrig begärt att vi ska inse. Insikten står han själv för. Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på att det han säger är sant och absolut korrekt. Om inte syndens fasansfulla verklighet, med Satan själv som lögnens fader i bakgrunden, vore Guds avsvurne fiende med hela ondskans anhang i släptåg, så hade ju inte Jesus behövt komma hit till vår värld, lida och dö på ett kors – absolut oskyldig till allt som han anklagades för – för att en gång för alla besegra synden. Men Gud som ensam är vis, har sedan skapelsens morgon haft alltsammans absolut klart för sig, in i minsta detalj. Därför steg Gud själv ner hit till vår värld i Jesu mänsk-liga gestalt och gjorde det som ingen annan kunde göra.

Den gudomliga urtidshemligheten om Guds människoblivande är dold för all mänsk-lig visdom och förnuft – men blev helt uppenbarad på korset när Jesus gav sitt liv för alla människors alla synder en gång för alla.

Hans offerdöd hade till och med en universell verkan och giltighet eftersom den också renade ”de himmelska tingen själva” står det. (Hebr 9:23 – SFB). Synd fanns ju innan människan skapades, och av någon anledning som jag inte har insikt i, så behövde tydligen de här himmelska tingen också renas till en evigt giltig försoning och återlösning genom Jesu blod.

Den skymt av syndens fasansfulla verklighet som Hebréerbrevets författare låter oss få en skymt av här, borde vara nog för att både du och jag som svaga människor ögonblickligen skulle kasta oss i Guds famn och be om förlåtelse för all synd och all orenhet som vi eventuellt bär på – innan det är försent.

MUSIK

Du som är en rekorderlig människa och aldrig gjort några fel i hela ditt liv, undrar förstås vad det är du ska bli frälst och räddad ifrån och till vad? För det första så är det Guds bedömning av ditt liv och leverne det handlar om, och inte min bedömning. Det är därför det står att ” alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud

(Rom 3:23 – SFB). Eftersom det står alla människor så betyder det ju alla. Och det betyder ju att både du och jag är med – eller hur? Alltså har vi från Guds synpunkt syndat allesammans och därför behöver vi bli befriade från synden, eftersom synden om den inte blir förlåten och borttagen, leder till evig död och skilsmässa från Gud. Och det är just det som Gud gärna vill rädda oss ifrån – alltså den eviga döden. Det handlar alltså inte om den fysiska döden utan om den andliga.

Eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta och räddade sände han sin Son, Jesus Kristus, till vår värld för att eliminera synden och dess makt över människorna.

Det är det som är grunden i det glada budskapet -evangeliet- som ska predikas för alla folk innan tiden för Guds nåd mot människosläktet -nådens tidsålder- är slut och Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina, alltså de som tror på Honom och älskar hans tillkommelse.

Det finns många som undrar om det inte finns något annat sätt att bli räddad på än genom tron på Jesus.

Till den frågan har bibeln följande svar: ” Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (Apg 4:12 – SFB).

MUSIK

Det enda du och jag har att ta ställning till är alltså JESUS – Guds Son av evighet. Hur det går till kan man läsa i romarbrevets 10:e kapitel och verserna 9 och 10 där det står så här: ” Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, men munnen bekänner man och blir frälst” (Rom 10:9-10).

Det är alltså din tro Guds räddning för dig hänger på. Och att det är så beror på att Gud har bestämt att det ska vara så, för att ingen människa ska kunna berömma sig av att kunna nå fram till Gud genom egen godhet eller ett föredömligt leverne. Så hur vänlig, omtänksam och barmhärtig du än är -eller försöker vara- mot dina medmänni-skor så är det naturligtvis bra i och för sig, men det kommer aldrig att öppna himlens pärleport för dig. Den öppnas bara på grund av Guds Nåd och din personliga tro på Jesus, den som Gud har sänt till din räddning.

Guds villkor för din räddning är alltså mycket enkla att uppfylla. Alltför enkla finns det en del människor som tycker. De är så tankemässigt inkörda i gamla hjulspår att man måste prestera någonting själv för att ’i utbyte’ få del av Guds frälsning – tror de. Det är en vanföreställning som vi, särskilt här i västerlandet är indoktrinerade med, alltså att man först måste prestera någonting och sedan få lön för den prestationen. Men så är det inte i Guds rike, därför att allt som behövde göras för att eliminera syndens makt redan är gjort av Jesus. Ingenting kan läggas till för att det ska bli bättre, och ingenting behöver heller dras därifrån, utan allt blev fullbordat en gång för alla på Jesu kors, på Golgata kulle utanför Jerusalem för omkring 2000 år sedan. Där gav Jesus sitt eget liv för att DU skulle slippa betala priset för dina egna synder. Och villkoret är bara att du ska tro på det som Jesus redan har gjort för dig och ta emot Honom som Herre i ditt liv - som jag tidigare förklarat för dig.

MUSIK

På många andra platser på vår jord tar man emot Jesus med glädje på ett enkelt och naturligt sätt, utan att fundera ett ögonblick på att prestera någon egen godhet, from-het eller givmildhet för att kunna bli accepterad inför Gud och bli frälst. Man öppnar sitt hjärta i en vilja att tro på det Jesus gjort. Man ber om förlåtelse för sina synder och överlåter sitt liv åt honom och bekänner Jesus som herre dels för sig själv i sitt eget hjärta och dels inför sina medmänniskor. Då strömmar Guds frid – som övergår allt mänskligt förstånd – in i hjärtats innersta. Allt blir glädje och harmoni, helt obe-roende av alla yttre omständigheter, därför att från och med det ögonblicket så får man lämna över sitt livs roder till Gud som styr allting så att allt samverkar till det absolut bästa som är möjligt. Så länge man vill ha med Gud att göra, så länge vill han ha med oss att göra. Gud har aldrig lovat guld och gröna skogar – tvärtom kan det ibland vara besvärligt ändå att leva. Men Jesus har lovat att vara med oss ALLA dagar. Innan Jesus återvände till himlen sa han: ” Jag har fått all makt i himlen och på jorden. /…/ Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:18, 20 – SFB).

Alla dagar betyder ju också alla sorters dagar, eller hur? Både ljus och mörka – en del är lätta och en del är kanske svåra att hantera. Tag bibelns ord till dig personligen

Och tag din dag och lägg den i Guds hand. Det är det bästa du kan göra. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer