15 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Kor 1:4

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag be om hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning, så att jag, med den insikt du ger mig, dels själv kan förstå ditt ord och ta det till mig, och dels kan förmedla det vidare till den som med ett öppet hjärta vill ta emot det budskap som du vill ha framfört. Amen.”

Jag vet inte om du som lyssnar delar min erfarenhet, men jag tror att vi alla behöver tröst i olika situationer i livet. Även när vi håller fast vid att Gud är god, och det ska vi ALLTID göra, så betyder det kanske inte därför att livet alltid verkar rättvist.

Men ibland måste vi kanske byta synsätt, så att vi förstår att de omständigheter -kanske svårigheter- som vi möter i livet INTE är någon sorts hinder som ska över-vinnas till vilket pris som helst. Om vi i stället inser att de omständigheterna är delar i det liv som vi fått att leva, så ska vi tacka Gud i dem -inte nödvändigtvis FÖR dem- och vandra vidare. Det gäller alltså att med Guds hjälp handskas så förståndigt som möjligt med det liv vi har, utan att snegla avundsjukt på hur grannen har det eller hur han eller hon gör. Han eller hon har nog tillräckligt med sina egna bekymmer och ”var dag har nog av sin egen plåga” – står det ju skrivet (Matt 6:34).

MUSIK

Det som du och jag kan göra med våra eventuella bekymmer, är att försöka neutrali-sera dem, och jag tror att det bästa sättet att göra det på är att trösta och hjälpa andra människor. Det har en dubbel fördel med sig. Dels så får det dig själv att, åtminstone för en tid, glömma dina egna problem, och samtidigt hjälper du en annan människa med att ta tag i sina problem och kanske få tröst, dels genom din vänlighet och omtanke, och dels genom den tröst som du själv får av Gud och kan förmedla till din ”nästa”.

Jag kan inte, med sanningen i behåll, påstå att jag själv skulle vara något bra exem-pel på att trösta och hjälpa andra, men jag känner till andra som -såvitt jag förstår- kommer att få många ’guldstjärnor’ i Guds lilla minnesbok över människor på vår jord som han har lagt särskilt märke till. Det är till exempel sådana människor som Job, som Gud säger så här om: ”Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda" (Job 1:8 - SFB).

Visst lägger man märke till sådana människor – som förekommande och osjälviskt – alltid tänker först på andra, innan de överhuvudtaget funderar på sig själva och sina egna omständigheter.

MUSIK

Jag kom att tänka på en annan sak som kan hända när man ibland tycker att livet är kärvt och orättvist på olika sätt. Man blir kanske lättirriterad och gnällig och tacksam-heten till Gud sitter kanske inte precis i högsätet då – om man uttrycker sig lindrigt. Men i stället för otacksamhet för allt som man tycker sig sakna, borde man vinnlägga sig om att vara tacksam för det man har. Min erfarenhet är att en sådan tacksamhet liksom bryter udden av problem och bekymmer på ett förunderligt sätt, och det gift som själen ofta får ta emot som en följd av otacksamhet och bitterhet, förlorar sin kraft.

Om du märker att det jag säger nog inte är helt fel, så börja med att tacka Gud, och gör det även om det rent mänskligt sett, skulle ’ta emot’. Du kommer då att få upp-leva hur det sker en vändning -från ont till gott- på ett märkligt sätt som man inte kan förklara.

Apropå det här med att kunna förstå och förklara, så måste jag erkänna att det visst finns en massa saker och ting som man inte kan förklara. Men då får man försöka låta bli att gräva ner sig i det, och i stället ”lyfta på hatten och gå vidare” som någon har sagt.

Eftersom vi allesammans är blinda för vissa saker, kan det ibland också behövas att en tredje person hjälper oss att bedöma vår egen inställning eller vårt eget beteende innan någonting kan redas ut. Låt oss anta att det gäller en konflikt med någon annan person. Vi kan då också be Gud visa oss hur mycket av ’problemet’ som är vårt eget fel och beror på oss. Man kanske ska ställa sig frågan: ”Är det jag som är problemet? Är jag orealistisk, okänslig eller överkänslig?” Bibeln säger: ”Om vi säger att vi är utan synd så bedrar vi oss själva” (1 Joh 1:8 – SFB). Vår egen bekännelse är därför ett viktigt redskap för försoning.

MUSIK

Ofta skapar vårt sätt att handskas med en konflikt, djupare sår än själva problemet i sig gör. Om du ödmjukt börjar med att medge att du gjort misstag, så kanske den andres vrede löses upp så att han avväpnas, eftersom han antagligen hade väntat sig att du skulle försvara dig. Kom inte med ursäkter och skyll inte ifrån dig, utan erkänn bara uppriktigt vilken roll du spelat. Ta ansvar för dina felsteg och be om förlåtelse. Man måste lära sig att angripa problemet utan att samtidigt angripa personen. Observera att man inte kan lösa problemet om man samtidigt är inställd på att lösa skuldfrågan, utan man måste välja det ena eller det andra.

Ja, det är inte lätt att reda ut trassliga förhållanden, varken inom sig själv eller i rela-tion till andra, men med en uppriktig vilja -och Guds hjälp- att göra det bästa möjliga, så går de flesta konflikter att lösa – helt eller delvis.

Om du upplever att livet är så besvärligt ibland, så att du skulle vilja ge upp, så tänk på att miljoner människor före dig antagligen har gått igenom samma sak, även om kanske tror att du är ensam om det.

Han som tröstat människor i deras nöd ända sedan skapelsens morgon, Han vet vad för ett ”verk” vi är. Han vet att vi är stoft och därför har han tålamod och fördrag med oss. Om han inte hade haft det, så hade vi varit borta från jorden allesammans vid det här laget. Men ” Herrens nåd är det att det inte är ute med oss” (Klag 3:22). Jag tror att Gud, i Sin långmodighet, ALLTID gör det bästa möjliga för oss, även om vi kanske inte alltid förstår hans välvilja när vi tycker att saker och ting går oss emot.

MUSIK

Ja, det är mycket man måste lära sig under sin stund på jorden, och sanningen är ju det tar ett liv att lära sig leva. För en del som har lättare för att lära, räcker det kanske med en livstid på 30-40 år – men för oss andra får man nog fördubbla den tiden – minst. Jag har ibland undrat över om vårt liv här på jorden bara är en startsträcka för livet i evigheten. Personligen tror jag också att ’utbildningen’ om man får kalla den så, kommer att fortsätta i himlen. Dels så finns det säkert ett stort antal människor som aldrig under sitt jordeliv hann få någon djupare kunskap om kristen tro, kanske för att de gick bort en kort tid efter att de tagit emot Jesus, och dels så finns det säkert många som behöver ’kompletteringsutbildning’ när det gäller kristen tro och för att få en djupare kunskap om Gud och det eviga livet.

Ja, det finns många tankar, frågor och funderingar om vad som kommer att hända på andra sidan när vårt fysiska liv är slut.

Bibeln lämnar i vart fall två klara besked. Det ena är att den människa som här på jorden valt att tro på Jesus och tagit emot hans förlåtelse för sina synder, kommer att få ett evigt liv i Guds himmel och i hans gemenskap. (Upp 7:9-17 – SFB). Det andra är att den som INTE tror på Guds Son, Jesus Kristus, som Gud har sänt till vår räddning, kommer att få tillbringa sin evighet tillsammans med sina likasinnade i det som bibeln kallar ’eldsjön’ men inför den slutliga domen vid Guds tron kommer allt att uppenbaras och alla människors liv att bedömas. Alla blir dömda efter sina gärningar, efter vad som står skrivet om dem i böckerna. (Upp 20:11-15 – SFB).

Hur vars och ens gärningar kommer att bedömas, det vet jag ingenting om. Jag tror att vår Gud kommer att vara mycket barmhärtigare än vi människor någonsin skulle vara, men samtidigt kommer alla dolda motiv och tankar att bli uppenbara – på gott och ont. Därför kommer allt att ske absolut rättvist och efter vars och ens personliga beslut under sin livstid. (Upp 21:5-8 – SFB).

MUSIK

För den som tror på Jesus kommer pärleporten att öppnas till det eviga livet i Guds himmel. Jag tror att det blir en stor glädjedag och ett segertåg för en del, medan andra kommer in genom den trånga porten (Matt 7:13-14) och blir frälsta ’men som genom eld’ beroende på hur var och en har byggt sitt liv.

Det handlar alltså här om 2 olika saker. Dels ingången i Guds rike och dels lönen för det man utfört under sitt jordeliv.

”Om någon bygger på den grunden (Jesus Kristus) med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen (alltså domens dag) kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva” (1 Kor 3:10-15 – SFB).

Av det jag nu har sagt och läst står det klart att det är oerhört viktigt hur du och jag lever och förvaltar den livs-tid vi fått, oavsett om den är lång eller kort. På domens dag tror jag att Gud kommer att ta hänsyn till ALLA OMSTÄNDIGHETER i ditt och mitt liv. Jag menar allt som vi kanske blivit utsatta för under barn- och ungdomsåren eller senare i livet. Ingenting kommer att vara dolt eller bortglömt på den dagen och INGEN kommer att kunna säga att han eller hon har bedömts orättvist. Många kommer säkert att ångra vad de gjort eller inte gjort, men då är det försent. Men idag är frälsningens dag (2 Kor 6:2). Ta emot Jesus nu och ditt liv är räddat. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer