26 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(2 Kor 5:20)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en vilja att kunna förmedla budskapet om den gränslösa nåd som Du erbjuder oss alla. Men min förmåga att tänka och tala rätt är så begränsad. Herre, jag ber därför om Din hjälp dels för att själv förstå Ditt ord på rätt sätt och dels för att kunna förvalta det inom mig så att jag kan tänka och tala rätt om Dig och Dina väldiga gärningar när jag förmedlar budskapet vidare. Amen.”

Guds erbjudande om försoning till dig och mig utgår från 2 saker. 1) Det första är Hans kärlek till alla oss människor, och 2) det andra är att Gud gjort Jesus Kristus till synd i vårt ställe, för att vi i Honom skulle kunna stå rättfärdiga inför Gud.

Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till korintierna: ”Gud var i Kristus, och försonade världen med Sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och Han har anförtrott åt oss försoningens ord.

Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss.

Vi ber å Kristi vägnar: LÅT FÖRSONA ER MED GUD” (2 Kor 5:19-20 SFB).

MUSIK

Detta att Gud har tagit på sig själv hela skulden för allt ont och alla fel som vi männi-skor har begått är ju någonting oerhört stort och för en människa fullständigt obegrip-ligt. Dels därför att det ju INTE är Gud som behöver försonas med oss, utan tvärtom, vi som behöver försonas med Honom, och dels därför att vi var andligen döda i våra synder och inte hade någon minsta möjlighet att ändra på den saken. Är man död så är man ju – eller hur? Det är ju inte nog med att man saknar liv och förmåga att göra någonting alls, man kan inte ens ge uttryck för någon vilja att ändra på det.

Det var mänsklighetens situation i ett nötskal och därför behövdes det ett kärleks-under av aldrig tidigare skådat slag. Och att det aldrig hade hänt tidigare, var inget hinder för Gud. Han behöver aldrig se tillbaka på några erfarenheter och tänka efter hur det eventuellt gått till tidigare.

Gud gör under och för Honom finns ingenting som heter ’omöjligt’. Det är bara vi människor som har någon nytta av ordet ’omöjligt’ – inte Gud! Guds tankar och planer för oss människor är så oerhört mycket högre än våra, så vi kan aldrig ens göra oss en föreställning om hur god, vis, barmhärtig och kärleksfull Gud är mot oss.

En skämtsam person skrev en gång på en skylt och satte utanför sin verkstad:

”Det omöjliga gör vi medan ni väntar – under tar lite längre tid.”

Ja, det går ju bra att skämta om saken, men sanningen är att Gud gör under hela tiden.

MUSIK

Den här försoningen som Gud erbjuder oss människor är fullständigt bortom allt mänskligt förnuft och förstånd. Gud är så god och barmhärtig mot oss människor, och Han älskar oss så högt, så det kan vi aldrig begripa. Men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå eller begripa. Han begär bara att vi ska TRO på att det Han säger är sant och rätt, oavsett vilket perspektiv vi har eller anlägger på det.

Jag vill så gärna lyfta fram och upphöja Gud och Hans omsorg om oss människor, men mina tankar, ord och uttryck räcker inte till. Det finns bara en som till fullo klarar av att göra det, och det är Guds egen Ande, som dels känner till alla Guds djupheter och också har en obegränsad kännedom om hur varje människas innersta ska nås, förstås och beröras för att Guds kärlek, godhet och frälsningserbjudande ska nå fram till hjärtats mörka skrymslen och säga sitt ’varde ljus!’ där nu mörker råder.

O, att Guds Ande finge full frihet att överbevisa och verka i ditt och i mitt hjärta, så att Guds avsikter med oss var och en kunde komma till uttryck på rätt sätt. Jag tror att mycket då skulle bli annorlunda. Vårt intresse och vår hängivenhet för människors eviga väl skulle säkert bli en helt annan. Vårt böneliv skulle antagligen förändras om vi förstod att bön är vårt samtal med Gud och att Hans innersta önskan är att alla människor ska bli frälsta och räddade undan helvetets fasor – till ett evigt liv i Guds himmel.

MUSIK

Eftersom Gud försonar oss med sig själv genom att utplåna våra synder och göra oss rättfärdiga genom vår tro på Jesus, så är vi inte längre Guds fiender, utan Guds barn.

Det var vår synd som drabbade Jesus på korset och Hans rättfärdighet fick vi som ’gottgörelse’ – det är det som kallas Kristi försoning för vår synd. I normala mänskliga uppgörelser gör man ett byte bara om det man byter har ungefär samma värde.

Men vår Gud erbjuder sig att byta Sin rättfärdighet i Jesus mot vår synd. Alltså något oerhört värdefullt mot något fullständigt värdelöst. Sådan är vår Gud i Sin kärlek mot oss om vi tror på Hans Son, Jesus Kristus. Finns det någon godhet som är större? Svaret måste bli NEJ!

Du och jag borde flöda över av tacksamhet till Gud för Hans gränslösa godhet som vi inte har gjort oss förtjänta av – det är bara NÅD alltsammans.

Att Guds nåd är så oerhörd har naturligtvis sin grund i Guds kärlek. När synden skulle elimineras för att dess inverkan på oss människor skulle försvinna, så räckte inte Guds allmakt till. Nej, det behövdes mer än så, om man får uttrycka sig på det viset. Det behövdes kärlek av ett slag som universum aldrig tidigare hade sett. Det var därför Gud sände sin ängel -den natt då Jesus föddes- och sa till herdarna att ’Jag bådar er en STOR GLÄDJE som skall vederfaras allt folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er!’

Det var en absolut unik händelse som aldrig hade inträffat tidigare, och aldrig mer kommer att inträffa heller. Gud gjorde det som för oss människor var omöjligt. Han beredde en trons väg till Sitt eget hjärta för alla människor, och försonade oss med sig själv genom Jesus. Storheten i det går inte att uttrycka med mänskliga ord eller språk. Det är bara Andens suckar som på rätt sätt kan ge uttryck för vad människo-hjärtat vill ha sagt i sin tillbedjan inför Guds ansikte. Du och jag kan bara säga TACK!

MUSIK

Den viktigaste uppmaning som jag kan rikta till dig just nu, är en uppmaning som har ett evigt värde för dig, min vän, och det är: ”Kom till Jesus i tro medan du har tillfälle!” Om du dröjer så kan det komma en dag när det är för sent och tillfället att ta emot Jesus i ditt hjärta inte finns längre. Då går du evigt förlorad.

Det är många människor som sagt till sig själva att ’det där religiösa’ med Gud, Jesus och frälsning, det får vänta till senare - kanske när jag blir gammal och grå. Men många fick aldrig uppleva den dagen. De blev aldrig gamla. Sjukdom eller olycksfall ryckte bort dem. För en del långsamt och plågsamt… men för andra gick det blixtsnabbt och man fick inte ett enda ögonblick av betänketid.

Jag försöker inte skrämma dig, men allas vår livssituation är ju densamma. Ingen av oss vet någonting om morgondagen. Om du vet något om försäkringar så förstår du vad jag talar om. Alla försäkringar bygger ju på en riskbedömning – eller hur? Är risken liten så är försäkringspremien låg. Men om risken är stor så blir premieavgiften så mycket högre… Och med sin statistik som grund bedömer försäkringsgivarna det.

Den ende som i förväg känner till hur långt varje människas liv är, är Gud.

Psalmisten skriver i psalm 90 och vers 10: ”Vårt liv varar 70 år eller 80 år, om det blir långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort” (Ps 90:10 -- 1917).

Han skriver också i psalm 139 och vers 16: ” Alla mina dagar blev skrivna i Din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit.” På samma sätt är det med den här tidsålderns slut och Jesu återkomst. Den ende som känner till det är Gud. Evangelisten Matteus skriver: ” Om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern” (Matt 24:36 SFB).

MUSIK

Guds ord i bibeln varnar oss för att låta våra hjärtan bli hårda och ohörsamma, och Hebréerbrevets författare skriver i kapitel 3 och vers 7: ”Därför säger den Helige Ande: ’I dag, om ni hör Hans röst, så förhärda inte era hjärtan.’” Gud kallar oss var och en, och alla människor har sitt tillfälle att svara JA eller Nej till den stilla rösten i hjärtats innersta.

Om du svarar JA när frågan om din egen personliga tro på Jesus, Guds Son, kommer upp inom dig, då kan du förena dig med mig i den ’frälsningsbön’ som jag ska be nu.

Vi ber: (Frälsnings- eller omvändelsebön)

”Herre Jesus Kristus. Jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv.

(Ta några ögonblick för att be om förlåtelse för sådant som ditt samvete påminner dig om).

Jag ber Dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel.

Tack för att Du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att Du erbjuder mig förlåtelse och Din Helige Ande.

Jag ber, kom in i mitt liv genom Din Helige Ande och var med mig för alltid.

Tack, Herre Jesus.

Amen."

Håll fast vid det som du nu har bekänt och fått förlåtelse för. Det viktiga är inte om du känner något särskilt i ditt inre, utan att du har tagit ett medvetet steg i tro på Jesus.

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer