25 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Upp 16:7)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning.

”Gode Gud! Du som är Allsmäktig och Allvetande, Du vet allt förrän mina tankar ens hunnit formas, Du vet också att jag har i sinnet att tala om Dina sanna och rättfärdiga domar. Jag ber, Herre, om att Du dels ska ge mig själv den insikt som jag behöver, och dels de rätta orden och sammanhangen som kan förmedla budskapet på ett rätt sätt. Amen.”

Det är alltså aposteln Johannes som, under sin vistelse på ön Patmos, i en uppen- barelse från Gud, får veta vad som ska ske i framtiden. Jag ska läsa sammanhanget om den tredje skålen med Guds vrededomar som texten handlar om och jag börjar med vers 4 i det 16:e kapitlet. Så här står det:

”Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandla-des till blod. Och jag hörde vattnens ängel säga: ’Rättfärdig är Du som är och som var, Du Helige, ty Du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod och därför har Du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det.’ Och jag hörde altaret säga: ’Ja, Herre Gud, Du Allsmäktige, sanna och rättfärdiga är Dina domar’” (Upp 16:4-7 SFB).

MUSIK

En kommentar säger (citat): ”Betydelsen av att altaret i sig själv ropar, är att allt och alla kommer att prisa Gud och erkänna Hans rättfärdighet och rättvisa dom” (slut på citat).

Ur ”Handbok för Livet” läser jag samma verser som tidigare (alltså Upp 16, vers 5-6) men uttryckt på ett språk som kanske är lättare att förstå. Så här står det: ”Och jag hörde vattnets ängel förklara: ’Du är rättfärdig när Du sätter Din dom i verket, Du Helige som är och som var. Dina heliga och Dina profeter har lidit martyrdöden, och deras blod har hällts ut över jorden. Nu har Du i Din tur gett blod att dricka åt dem som mördade dem. Det är deras rättvisa lön’” (Upp 16:5-6 HfL).

Här rör det sig alltså om det för alla nödvändiga dricksvattnet som blir förvandlat till blod. Det står inte klart utsagt, men om det också i vers 4 är blod som från en människa -lika det som omtalas i vers 3- så koagulerar det ju och stinker. Då är det inte längre möjligt att överleva.

Den 3:e versen handlar alltså om att vattnet i havet blev förvandlat till blod med en fullständig ödeläggelse av allt liv som följd. Den 4:e versen handlar om att allt dricks-vatten på liknande sätt blir förvandlat till blod. Ja, det är sannerligen en mörk framtid den mänsklighet går till mötes som inte vill ångra sin synd och erkänna Guds makt.

MUSIK

Det verkar här som om den urgamla lagen om sådd och skörd är i full giltighet. Det som har ’såtts ut’ i form av martyrernas blod kommer här tillbaka över dem som lever och i sin tur blir utsatta för Guds vredesdomar.

Ibland tror jag inte att vi förstår det här riktigt – med sådd och skörd. Vi tror kanske att det går att dölja något för Gud, men så är det inte. Psalmisten skriver i psalm 94 och vers 11: ” Herren känner människornas tankar, Han vet att de är tomhet.”

Och i psalm 139 och vers 4 står det: ” Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det.”

Profeten Jeremia skriver i kapitel 23, vers 24: ”Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger Herren” (Jer 23:24 SFB).

Gud vet allt och ingenting undgår Honom. Låt oss inte vara ögontjänare utan vara sanna och öppna till 100% om allt som vi är inblandade i.

Till sina lärjungar säger Jesus: ”På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda” (Matt 10:30 SFB).

Om vi inte tar det här på allvar, och reder ut alla tveksamheter vi kan medan det ännu finns tid och möjlighet att göra det, så kommer vi en dag att få grundligt besinna och avlägga räkenskap för vad vi gjort eller låtit bli att göra.

Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till korintierna: ”Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” (2 Kor 5:10 SFB).

MUSIK

Jag är inte satt att döma dig och ditt liv, min vän. Så det är inte därför jag lyfter fram de här bibeltexterna i ljuset. Jag gör det för att vi ska förstå allvaret -både du och jag-

hur viktigt det är hur vi lever och hur vi hanterar och bemöter våra medmänniskor.

Sår vi ut vänlighet och barmhärtighet, så kommer vi att få samma sak tillbaka.

Jakob skriver i sitt brev att vi skall uppfylla den konungsliga lagen enligt Skriften:

”Du skall älska din nästa som dig själv” då handlar vi rätt. Men om vi gör skillnad på människor begår vi synd…” (Jak 2:8-9 SFB).

Jakob skriver också att ” domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen” (Jak 2:13 SFB).

Ett absolut axiom i Guds Rike är att NÅD alltid går före RÄTT. Lika visst som att solen och månen går upp och ner i sina banor, så länge universum består och fungerar efter de lagar som Gud har bestämt, lika vissa får du och jag vara om Guds gränslösa nåd och barmhärtighet, så länge vi är ödmjuka, sanna och bekänner våra synder och tillkortakommanden inför Honom.

Hur var det kung David bad i sin syndabekännelse? Jo, han sa:

”Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var Din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. DÅ uppenbarade jag min synd för Dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ’Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät Du mig min syndaskuld” (Ps 32:3-5 SFB).

MUSIK

Skriften döljer inte på något sätt, eller slätar över, de hemskheter som bibelns personer gjorde. Det är en fantastisk uppriktighet och sanning i det tycker jag.

När kung David så lömskt hade låtit placera Uria (Bat-sebas man) i främsta linjen i striderna mot ammoniterna, så att Uria blev dödad, så tog han sedan Bat-seba till sin hustru och gick in till henne. Det som David hade gjort misshagade Herren och profeten Natan sändes till David, på Guds uppdrag, och förebrådde David för det.

Då förstod han att han hade syndat (inte mot Bat-seba i första hand, utan mot Herren) - och bad till Gud, som förlät honom hans synd.

Men även om David blev förlåten så fick hans synd oanade följder. Gud sa genom profeten Natan: ”Så skall nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat Mig och tagit hetiten Urias hustru åt dig. Jag skall sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan…”

(2 Sam 12:11 SFB).

Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu. Men om du har ouppklarade synder

så se till att reda ut det där med detsamma, så långt du förstår och förmår. Gud är en rättfärdig Gud som aldrig låter våra synder bli borttagna om vi inte ber om förlåtelse för dem i Jesu namn. Det finns många exempel på synder som legat ouppklarade i hundratals år och hela tiden orsakat enorma problem och bekymmer. Men när de till sist klarats upp så har hela situationen för land och folk förändrats i ett slag.

MUSIK

Jag tror personligen att Gud, med hjälp av sin änglahär, håller en total kontroll på allt som sker här på jorden och i varenda människas liv och leverne. Allt bokförs med en minutiös noggrannhet, både på plus- och minussidan. All synd som blivit uppklarad och förlåten försvinner ögonblickligen ur böckerna, som dimman försvinner för solens strålar, och ingen vet sedan någonting om det längre. Minnet av synder som sedan länge är uppklarade ligger kanske ändå och gnager inom oss människor, men så är det inte i Guds stora kartotek. Där är det ALLTID en total ordning och exakthet.

I sin uppenbarelse på ön Patmos beskriver Johannes vad som sker vid den slutliga domen så här:

”Och jag såg en stor vit tron och Honom som satt på den. För Hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets Bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i Livets Bok kastades han i eldsjön” (Upp 20:11-15 SFB).

Så står det skrivet och så är jag fullständigt säker på att det också kommer att bli.

Guds Ord i bibeln är sant och inte ens en prick kommer att ändras. Men för den som fått sin synd förlåten blir det ingen fällande dom. Paulus skriver i sitt brev till romarna och de 8:e kapitlet så här: ”Så finns nu ingen fördömelse (eller negativ dom) för dem som är i Kristus Jesus” (Rom 8:1 SFB). Min vän om du inte tillhör den grupp som är i Kristus Jesus så ordna upp den saken ögonblickligen med Honom. Då blir du frikänd.

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer