9 september 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Utgångspunkten för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är bibelns text från Apg 19:11 där det står att: ” Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer…”

Men för att ska bli rätt tänkt och utsagt börjar jag med att be om Guds vägledning.

”Gode Gud. Jag kommer ännu en gång inför Ditt ansikte och utber mig Din vägled-ning genom den Helige Ande. Du ensam känner mina tankar och vet vad jag ska tala om. Låt mig vara nära Dig, Herre, så att jag kan höra Din röst. Led mig och styr mina tankar så att jag förmedlar Ditt ord och Dina tankar på ett rätt och riktigt sätt. Tack för att Du hör min enkla bön. Amen.”

Evangelisten Lukas skriver i ’Apostlagärningarna’ att ”Gud gjorde ovanliga under…” Jag tycker nog att ALLA under som Gud gör är ovanliga. Att vi människor överhuvud-taget använder ordet ’under’ beror väl på att det är något ovanligt som har hänt – eller hur? När Jesus, efter sin uppståndelse från de döda, låg till bords med sina elva lärjungar, sa han: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska” (Mark 16:15-18 SFB). Det är väl under alltsammans – eller hur?

MUSIK

Det ’ovanliga’ som Lukas talar om är kanske att man ”till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans (Paulus’) hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut” (Apg 19:12 SFB).

Om de under som Gud gjorde genom aposteln Petrus står det: ”Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus’ skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi --- och alla blev botade.” (Apg 5:15-16 SFB).

Men Gud verkade INTE genom vem som helst som uttalade Hans namn över de sjuka eller besatta. Lukas skriver att: ”Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: ’Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar.’ Men den onde anden svarade dem: ”Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?”

Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga” (Apg 19:13-16 SFB).

MUSIK

Vad kan vi lära oss av det som Lukas skriver om mannen som var besatt och om dem som försökte sig på att driva ut den onde anden, utan Guds fullmakt?

Jo, vi kan lära oss att det gäller att vara känd i den andliga världen, om det ska kunna bli något resultat. Du och jag måste känna Gud - och vara kända av Honom. Varför det? Jo, därför att i vår egen kraft eller styrka förmår vi absolut ingenting, utan det är precis som Jesus säger (Joh 15:5): ” Utan mig kan ni ingenting göra.” I den andliga kampen, mellan det onda och det goda, är det BARA andlig segerkraft som gäller, och den finns ’BARA’ hos Gud. Han kan göra vilka under som helst, om det behagar Honom, men såvitt jag förstår, gör Gud aldrig under och tecken utan att det dels för-härligar Hans namn och dels leder till välsignelse, uppmuntran eller vägledning för oss, så att vi kan växa till i vår tro och vandra vidare, steg för steg, på trons väg.

Enkelt uttryckt så tror jag att vår förtröstan på Gud växer steg för steg allt eftersom vår erfarenhet visar att Guds godhet och Nåd ökar med de under Han låter oss se.

Jag tror inte att vi ska försöka gradera olika sjukdomar eller göra någon sorts lista på större eller mindre ’under’, lika litet som vi ska göra någon syndkatalog över olika synder. Synd är otro - punkt och slut! Tro på Jesus leder till evigt andligt liv och otro leder till en evig andlig död. Kanske tycker du att det låter hårt, intolerant och skoningslöst. Ja, det är möjligt. Ändå är det den kristna trons absoluta grundbudskap och huvudprincip. Skillnaden mellan kristendom och religion är att: Religion är människans försök att nå fram till Gud – medan Jesus är Guds väg till människan.

MUSIK

Om du och jag kunde ana den oerhörda kärlek till människorna som ligger bakom Guds frälsningserbjudande, och den fasansfulla verklighet som tron på JESUS räddar oss från, så skulle det ALDRIG finnas ett uns av tvekan om tron i våra hjärtan.

Det behövs ju INTE heller någon egen prestation utan frälsningen är en Guds gåva åt den som TROR och vill ta emot gåvan. Vad händer då? Jo, det som händer är att Du får ta emot vila och tröst i Ditt hjärtas innersta. Du får uppleva hur Jesus, som är Din frid och glädje, skapar en ro och harmoni inom Dig som Du inte trodde var möjlig. Personligen så byter Du då Herre och makthavare i Ditt hjärta och när Du inför Dig själv och Dina medmänniskor bekänner det, så blir Du frälst och ett Guds Barn. INGENTING i himlen, på jorden eller under jorden, kan från och med det ögonblicket skilja Dig från Jesus Kristus, eller rycka Dig ur Hans hand. Förutom detta som sker här på jorden så har DITT EVIGA LIV I GUDS RIKE BÖRJAT FÖR DIG OCKSÅ.

I det 3:e kapitlet av Johannes evangelium i Bibeln, kan du läsa om Nikodemus, en aktad farisé - en av judarnas rådsherrar. Har var Israels lärare, men gick ändå till Jesus på natten för att själv bli undervisad. Han sa till Jesus: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud Du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som Du gör, om inte Gud är med honom.” Då svarade Jesus honom: ”Amen, amen säger Jag dig: Den som inte blir född på nytt KAN INTE se Guds rike.”

Nikodemus blev förvånad över det Jesus sa och frågade Honom om vad det betyder att ’bli född på nytt.’ Jesus förklarade då ytterligare och sa: ” Den som inte blir född av vatten och Ande KAN INTE komma in i Guds rike.”

 

MUSIK

Vad menade Jesus med att man måste bli född av VATTEN OCH ANDE? Jag tror att Han menar att en människas fysiska liv aldrig kan utvecklas till ett andligt liv, även om hon blivit döpt och på så sätt ”född av vatten.” Dopet är bara ett ’yttre tecken.’ Det verkliga tecknet på en syndares ånger är att hans eller hennes livsföring ändras till det bättre. Det är alltså inte dopet i vatten, utan hjärtats inställning, som förändrar den omvändes liv. Vattnet symboliserar reningen från synden, så att vi står rena inför Gud medan Anden gör levande och skapar en ny människa.

 

Människor kan bara återskapa mänskligt liv, men den Helige Ande ger nytt och evigt liv från himlen. Utan Hans medverkan skulle vi inte ens inse vårt behov av det.

Jesus säger klart att det inte finns någon möjlighet till att vi skulle kunna utvecklas FRÅN KÖTT TILL ANDE, eftersom Anden ÄR DET NYA LIV SOM GUD ENSAM skapar i människan.

Den här andliga nyskapelsen som Jesus talar om, går alltså inte automatiskt som någon sorts ’bättring’ i livet, steg-för-steg.

”Det är Anden som ger liv” sa Jesus ”köttet är inte till någon nytta” (Joh 6:63).

 

Kanske kan det tyckas självklart att man MÅSTE bli en ny människa för att kunna gå in i en tillvaro som är fullständigt ny till sin natur. Jesus säger ju också att Nikodemus inte ska förvåna sig över att han MÅSTE födas på nytt (av Guds Ande ovanifrån).

 

Det finns ingen annan väg att komma in i Guds rike, och en sådan genomgripande förvandling av en människas inre, jämför Jesus alltså med att födas på nytt.

MUSIK

Om det här med att födas på nytt säger Jesus till Nikodemus: ”Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. SÅ är det med var och en som är född av Anden” (Joh 3:7-8 SFB).

Det Jesus menar här är att Andens verk inom en människa är som vindens verkning-ar i naturen. Du ser inte vinden eller vart den tar vägen, men du kan se resultatet av den när havets vågor brusar, träden vajar i vinden eller på annat liknande sätt.

På samma sätt är det med Anden. Du kan inte se den, men du kan upptäcka föränd-ringarna i den pånyttfödda människas liv - där Anden verkar. Jag tror att hon då får del av en sådan andlig natur, som ger hennes liv en mer Jesus-centrerad inriktning.

Hon blir inte mer from eller ’andlig’ i någon yttre mening, men får genom sitt föränd-rade inre andliga liv, en större vilja att hålla sig tätt intill Jesus, sin Herre, för att bli mer lyhörd för Hans röst och på det sättet kunna lyssna och lyda Hans befallningar.

Anden ger henne också ett skärpt medvetande om synden och den egna oförmågan att stå emot utan hjälp av Guds vapenrustning. Samtidigt får hon genom Anden dels kraft att på ett mer beslutsamt sätt ta itu med felaktigheter i sitt eget liv och dels bli mer medveten och frimodig inför Herren när det gäller att bli utrustad för uppgiften att vinna andra människor för Guds rike.

Gud hjälpe oss allesamman att tro på Jesus, gå dopets väg och ta emot Guds Ande.

MUSIK

Veckans andakter, v 38

 • måndag 20 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ps 119:160) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds Sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här: ”Summan av Ditt ord är Sanning, Dina rättfärdiga domslut är eviga.” Vad jag kan säga om... Läs mer

 • tisdag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Tess 2:16). Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus på sin andra mis-sionsresa kom till Makedonien, så predikade han bl.a. i Tessalonika, och bevisade med Skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på ’den vägen’ (Apg 9:2) dvs. rättfärdiggörelsen genom... Läs mer

 • onsdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 5:9-10) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet, är hämtad från Upp 5:9-10 Men innan vi går vidare in på det, så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • torsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:13) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord (i hans 2:a brev och kapitel 2) där han varnar för ”falska lärare” som kommer att smyga in förödande läror ibland dem som tror. Men innan vi går vidare... Läs mer

 • fredag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 4:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg, så har ett bibelsammanhang från Upp 4:8 kommit till mig. Men innan jag börjar dela det med dig som lyssnar, så vill jag be om Guds Andes ledning. ”Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • söndag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer