23 juli 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Joh 1:41

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. De bibelord som är bakgrund till den här andaktsstunden, är hämtade från Joh 1:41 och några av de följande verserna. Det handlar alltså om Jesu första lärjungar, Andreas och Simon Petrus.

Men innan jag går vidare, vill jag be om Guds ledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om hjälp genom Din Helige Ande. Jag ber om vägledning i Ditt ord och att Du tar en total kontroll över mina tankar så att det budskap som Du vill ha förmedlat också blir framfört. Amen.”

Den förste lärjungen, Andreas, var från början en av Johannes Döparens lärjungar. Men när Andreas hörde Johannes säga: ”Se, Guds lamm!” och såg Jesus komma, följde han efter Jesus och stannade hos honom den dagen, står det.

Andreas gick sedan till sin bror Simon och sa till honom: ”Vi har funnit Messias!” och tog honom med till Jesus. Nästa dag träffade de på Filippus, och Jesus sa till honom: ”Följ mig!”. Filippus fann sedan Natanael, som blev näste lärjunge, och sa till honom: ”Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, Honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.”

MUSIK

När Natanael hörde att Jesus kom från Nasaret, var han först lite tveksam till om något gott kunde komma från en så obetydlig plats, som inte ens var nämnd varken i lagen eller hos profeterna (i GT). Natanael kände till de gamla Skrifterna, men kunde inte på något sätt anknyta det som Filippus sa, till löftena i Gamla Testamentet. Men när Jesus talade om för Natanael att han hade sett honom under fikonträdet - innan Filippus kallade på honom- blev han övertygad och sa: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung” (Joh 1:49).

Jag vet inte hur du upplever det här med Jesu uppmaning till dem som skulle bli Hans lärjungar, när Han sa: ”Följ mig!” och fick dem att omedelbart släppa allt som de hade för händer, och följa Jesus.

Johannes Döparens framträdande -sänd av Gud- stämde väl med profeten Jesajas ord (Jes 40:3-5) och beredde ju vägen för Jesus bland folket, så att kunskapen om Honom, Messias, som skulle komma, fick nytt liv.

Johannes Döparen sa själv om Jesus: ”Jag kände Honom inte. Men för att Han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten” (Joh 1:31). De blivande lär-jungarna måste också ha levt i en intensiv förväntan på att Israels Messias skulle uppenbara Sig - i den tid de själva levde. Å andra sidan kom Jesu uppmaning att följa Honom, kanske inte alls så plötsligt som det verkar – åtminstone inte från Jesu sida. Jag tror inte att Han kallade kreti och pleti så där på måfå bara, utan Han visste nog inom Sig, vilka han skulle träffa på och välja ut – eftersom Fadern var med Honom.

MUSIK

Medlemmarna av Stora Rådet i Jerusalem sände ut präster och leviter till Betania, på andra sidan floden Jordan, där Johannes döpte, för att fråga honom vem han var.

Några fariséer kom också och frågade honom varför han döpte, trots att han -enligt sin egen bekännelse- ju varken var ’Messias’ eller ’Profeten’ eller Elia.

När Johannes svarade, gav han också vittnesbördet om sig själv. Han sa:

För att Han (Jesus, Guds lamm, som tar bort världens synd) skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten.”

Det är samma grundval som allt kristet evangelisationsarbete sedan dess vilat på, under årtusendenas gång.

 

’För att Han, Jesus Kristus, och det glada budskapet om förlåtelse och frälsning i Hans namn, ska bli känt av alla människor’ fortsätter vi dag efter dag -år ut och år in- att sprida sanningen om allas rätt och möjlighet att få del av samma nåd, dvs. att bli frälsta från all synd och skuld och räddade bort från syndens fasansfulla följder, till ett evigt liv med ljus och harmoni i Guds himmel.

Genom att tro på Jesus, ta evangeliets sanning till sitt hjärta och bekänna Honom som Herre, blir man frälst och får vara med bland dem som uppriktigt kan deklarera: ”Vi har funnit Messias!” Oavsett ras, kön, ålder, förmögenhet eller andra förhållanden, har alla samma förutsättningar. Det är Guds kärleksfulla budskap till alla människor.

”TY SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN (OCH ALLA MÄNNISKOR) ATT HAN UTGAV SIN ENFÖDDE SON, FÖR ATT DEN SOM TROR PÅ HONOM INTE SKALL GÅ FÖRLORAD UTAN HA EVIGT LIV” (Joh 3:16 – SFB).

MUSIK

För att du som lyssnar ska förstå vad det hela handlar om, ska jag här, i korthet, för- medla vad den kristna tron går ut på, och hur alla kan ta till sig budskapet i Bibeln.

Alla människor består av en kropp, en själ och en ande, skapade av Gud - den ende sanne och levande Guden som existerar. Hans enfödde Son, Jesus Kristus, gavs en gång uppdraget att sona mänsklighetens synd och skuld, genom att ta på sig allt-sammans själv, försona människorna med Gud och rädda så många människor som möjligt från en evig pina i helvetet, till glädje och fröjd i Guds himmel.

Från Guds sida är allt redan gjort och försoningsuppdraget fullbordades på Jesu kors, genom att Han gav Sitt blod och därmed också Sitt liv i döden, när Han en gång korsfästes på Golgata kulle utanför Jerusalem. Han dog där, men eftersom Han inte själv hade syndat, och INTE dog för sina egna synders skull, så uppväckte Gud Honom från de döda på tredje dagen. Därför lever Han i dag och är med oss som tror på Honom. Han har själv lovat att vara med oss varenda dag intill tidens slut. Han har också till vår hjälp sänt den tredje personen i gudomen, den Helige Ande, som är Hjälparen för alla som har tagit emot Jesus genom att tro på Honom i sitt hjärta.

MUSIK

Om man vill nå fram till den levande Guden som jag talar om här, så måste man ju först tro att Han finns till. Vill man inte tro det, så är det ju rätt meningslöst att försöka nå fram till Honom - eller hur? Men vill man tro att Gud existerar och att Han lönar den som söker Honom -genom att Han låter Sig finnas- så kan man också nå fram till Honom om man går den väg som Han har stakat ut för alla människor.

Vilken väg är det då?

Jesus svarade själv på den frågan när Han sa: ”JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET. INGEN KOMMER TILL FADERN UTOM GENOM MIG” (Joh 14:6).

Att Fadern och Sonen är ETT har Jesus tydligt och klart förklarat. Genom att tro på Sonen så tror man alltså samtidigt på den som har sänt Honom, nämligen Fadern. Och genom att tro på dem så har man evigt liv.

Jesus sa: ” Detta är evigt liv att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den som Du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3).

Den Helige Ande ger oss dagligen kraft att leva vårt liv på ett rent och rättfärdigt sätt i gemenskap med Jesus, Guds Son. Det är alltså ingen egen kraft eller förmåga det handlar om. ”Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom Min Ande, säger Herren Sebaot” (Sakarja 4:6 -- 1917).

MUSIK

Att vi inte kan förlita oss på vår egen styrka, kraft eller förmåga, beror på att striden inte står mot fysiska fiender i vår synliga värld, utan mot osynliga makter och furstar i en andevärld som är dold för oss. Kampen har alltid stått mellan det onda och det goda – både utanför oss själva, mellan olika människor, och inom oss själva i våra egna samveten och liv.

Hur kan det komma sig?

Jo, det beror på att det inte är Gud som har gett oss förmågan att skilja mellan ont och gott, utan den ’förmågan’ tog de första människorna sig själva, genom att äta av den förbjudna frukten på Kunskapens träd i Edens lustgård. De gjorde precis det som Gud hade sagt åt dem att INTE göra.

Det var det som var deras synd, och den synd som vi kallar ’arvssynden’ och som automatiskt skiljde dem från glädjen och friden i gemenskapen med Gud.

”Herren Gud gav mannen denna befallning: ’Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö” (1 Mos 2:16 – SFB).

Vi tycker kanske att det var ett hårt straff för en sådan ’bagatell’ som att äta av ett visst träd bland alla träden i Edens lustgård. Men vi förstår inte syndens djävulska natur, och därför förstår vi inte heller Guds syn på den. Gud viker aldrig från Sina principer, och om synden är ’stor eller liten’ saknar därför helt betydelse. När Lucifer, ljusets furste, ville bli högst i Guds himmel, så blev han nerkastad på jorden med alla sina änglar och demoner. Därför har vi sedan dess Djävulen och hans anhang, som för en andlig strid mot alla som vill stå på Guds sida. Gud har därför också gett oss en vapenrustning och en möjlighet att, i Guds kraft, stå emot djävulens alla angrepp.

MUSIK

Veckans andakter, v 38

 • måndag 20 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ps 119:160) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds Sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här: ”Summan av Ditt ord är Sanning, Dina rättfärdiga domslut är eviga.” Vad jag kan säga om... Läs mer

 • tisdag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Tess 2:16). Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus på sin andra mis-sionsresa kom till Makedonien, så predikade han bl.a. i Tessalonika, och bevisade med Skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på ’den vägen’ (Apg 9:2) dvs. rättfärdiggörelsen genom... Läs mer

 • onsdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 5:9-10) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet, är hämtad från Upp 5:9-10 Men innan vi går vidare in på det, så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • torsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:13) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord (i hans 2:a brev och kapitel 2) där han varnar för ”falska lärare” som kommer att smyga in förödande läror ibland dem som tror. Men innan vi går vidare... Läs mer

 • fredag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 4:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg, så har ett bibelsammanhang från Upp 4:8 kommit till mig. Men innan jag börjar dela det med dig som lyssnar, så vill jag be om Guds Andes ledning. ”Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • söndag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer