23 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre…” (Luk 10:21)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här programmet, men ska börja med att be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord, så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat av mig på rätt sätt, till väl-signelse och frälsning för någon lyssnare som väntar på dig med ett öppet hjärta. Amen.”

När de 72 lärjungarna som Jesus sände ut, kom tillbaka igen -som Lukas skriver om i sitt 10:e kapitel- så rapporterade de glädjestrålande att t.o.m. de onda andarna lydde dem när de använde Jesu namn. Jesus svarar då att det viktigaste inte är att andarna är underdåniga utan det viktigaste är att lärjungarnas namn är skrivna i himmelen. Jag fortsätter nu och läser från Lukas 10 och vers 21: ”Sedan fylldes Jesus av glädje i den Helige Ande och sa: Jag prisar Dig Fader, himlens och jordens Herre, för att du gömt dessa ting för de intellektuella och världsvisa och för att du uppenbarat dem för sådana som har ett litet barns förtröstan” (Luk 10:21 - Levande Bibeln). De visa och förståndiga som Jesus här talar om var de människor som givetvis hade ögon men ändå inte kunde se. De såg bara den fysiska världen runt omkring sig men förstod ingenting om den osynliga, andliga, världens verklighet. Sådana människor känner sig ofta så överlägsna så de har inte användning för någon andlig uppenbarelse. De har inte heller förmågan att ta emot en sådan uppenbarelse. Fariséerna och de skriftlärde hörde till dem, medan lärjungarna och andra vanliga enkla och enfaldiga människor, inte hörde till den religiösa eliten.

MUSIK

Vilken grupp tillhör du själv? Tillhör du dem som tror att allt är klart och möjligt att förstå med ditt mänskliga förstånd? Då  hamnar du kanske ofta i något av de båda dikena vid sidan av vägen - självföraktets dike eller självgodhetens och högmodets. Eller tillhör du dem som varje ögonblick är beroende av Guds Nåd och förtröstan på Honom för att klara av att hjälpligt hålla dig mitt på vägen? Då finns det fortfarande hopp…
Själv gör jag ständigt fel, men Guds ‘Nåd över allt förnuft... och över alla gränser, är det som ständigt räddar mig. Allting den överglänser... Nåden som Herren ger!’
O, denna underbara sång av Nils F. Lundgren, om Guds Nåd som är min enda förtröstan och mitt enda hopp. ”O, Crux, Ave, Spes Unica” står det på Strindbergs gravsten (det är latin och betyder ‘O, kors, var hälsat, mitt enda hopp’). Vad är det för ett kors? Jo, korset där Jesus vann den avgörande striden över det onda. Korset där han gav sitt liv för dig, för att du också -i Hans namn- skulle kunna stå emot det onda, all synd, alla begär och frestelser som vill fördärva din kärlek till Jesus. Han som fritt och för intet har gett dig och mig en evig rätt att leva i hans gemenskap, när vi väljer att följa honom.

MUSIK

Ibland är det svårt att förstå varför man ständigt blir angripen av det ena eller det andra. Men det är en andlig strid om varenda människas själ. Och striden pågår dag och natt, utan avbrott. Och stridslinjen är vi själva, i vårt innersta, du och jag. Gud har gett oss en vapenrustning som vi måste ta på oss varenda dag för utan den klarar vi oss inte. Paulus talar om det här i sitt brev till Efesierna, kapitel 6 och vers 10:
”Till sist vill jag påminna er om att er styrka måste komma från Herren och Hans mäktiga kraft inom er. Tag på er Guds hela rustning, så att ni tryggt kan stå emot Satans planer och knep. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod, utan mot personer utan kroppar - de onda härskarna i den osynliga världen, och mot stora skaror onda andar i andevärlden. Använd därför allt som hör till Guds vapen-rustning, så att ni kan stå emot fienden närhelst han anfaller. Då kan ni också stå som segrare, när striden är över. Men för att kunna göra detta behöver ni sanning-ens starka bälte och Guds rättfärdighets bröstpansar.
På era fötter ska ni ta villighetens skor, så att ni kan skynda ut med de goda nyheter-na om frid med Gud. I varje strid behöver ni tron som sköld, för att stoppa de glödan-de pilar som Satan riktar mot er. Rusta er också med frälsningens hjälm och Andens svärd - som är Guds Ord. Bed utan uppehåll. Bed Gud om vad som helst i enlighet med den Helige Andes ledning. Bed innerligt till Honom, påminn Honom om era behov och fortsätt att be allvarligt för alla kristna överallt” (Ef 6:11-18 – LB).
Bön har en oerhörd betydelse i den andliga världen. Det finns många exempel i bibeln på vilken oerhörd kraft det ligger i en människas bön till Gud. Men det finns också en ond makt som till varje pris vill förhindra att du och jag får svar på vår bön.

MUSIK

Jag tänker på Daniel som det står om att han bad i 21 dagar, utan att få något svar. Men sedan fick han reda på varför. Det hade nämligen varit en strid i den andliga världen under de här 3 veckorna och inte förrän Mikael, en av Guds förnämsta furstar kom till hjälp, så kunde Daniels bön om att -i en syn- få reda på hur judarnas framtid skulle te sig. Tag fram din bibel och läs själv de 3 sista kapitlen i Daniels bok, så får du också en inblick.
Daniel fastade och bad och när bönesvaret kom sa ängeln: ”Frukta icke, Daniel, ty redan ifrån första dagen, då du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda; och jag har nu kommit för dina ords skull” (Dan 10:12 – 1917). Jag är fullständigt övertygad om att det Daniel gjorde och det bönesvar han fick från himlens Gud, är helt möjligt att göra och få också i denna dag. Min vän, det behövs profeter i vår tid... och Gud har aldrig hindrat den som ödmjukt söker hans ansikte, från att få kunskap och råd av Gud inför framtiden. Men då krävs det också att du och jag vänder tillbaka till de gamla välkända stigarna, som är upptrampade av bönesjälar och gudsmän sedan generationer. Människor som gav sitt liv i Guds hand och bara hade en enda önskan - nämligen gemenskap med Gud själv. Hur är det egentligen med dig och mig idag? Har vi den där oöver-vinnerliga hängivenheten av att nå fram till gemenskap med Gud? En sådan hän-givenhet som bibeln talar om i sammanhanget med Hanok och Noa till exempel. Det står också att: ”Herren har sin umgängelse med dem som fruktar Honom, och sitt förbund vill Han kungöra för dem” (Ps 25:14 – 1917). ”Ty en styggelse för Herren är den vrånge, men med de redliga har Han sin umgängelse” (Ords 3:32 – 1917).

MUSIK

Är du redlig och sann i hjärtegrunden, med rena motiv? Då vill Herren ha gemenskap med dig om du vill vandra i hans sällskap och umgås med honom. Frågan om jag själv är redlig, kastar ett sanningens strålkastarljus på mitt eget liv... och jag känner att det finns bara Guds Nåd som lyser upp vägen framför mig. ”Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” säger ju psalmisten (Ps 119:105). Jag klamrar mig fast vid det. Jag har ingenting annat - men det behövs heller ingenting annat. Vad sa Jesus? Jo, han sa ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6 – SFB). Men jag måste erkänna att jag litar ibland inte ens på min egen tro. Men det är ju inte heller ”tron” som jag ska lita på - utan på Jesus Kristus själv. Ingen annan och inget annat!
Jesus står på vår sida, min vän! Han sa själv att han hade kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat i världen. Jag var en sådan! En förlorad... som bara var övertygad om en enda sak - mina egna synder, och min egen oförmåga. Jag bekänner ödmjukt som ett personligt vittnesbörd, med Erik Gustaf Geijers ord: ”Av den kärlek, som går genom världen, föll ock en strimma in i min själ.” Och den strimman letar sig in på nytt, gång på gång... när mörkret i mig vill ta överhanden och fördunkla min blick på Jesus som betalat det fulla priset för min själ! Precis som han har gjort för din själ, du som lyssnar precis nu.
Vi kan aldrig tillnärmelsevis fatta vilket oerhört pris Jesus var tvungen att betala för att vi syndiga människor skulle kunna bli friköpta från synden. Inget annat dög som lösen än Hans eget blod. Därför kan du och jag idag frimodigt gå fram till Nådens tron när som helst. Bestänkta med Guds Sons eget blod och därmed rättfärdiggjorda på det enda sätt som en människa kan bli rättfärdig inför Gud. Genom Han Sons  - JESU KRISTI - blod. Det var därför Jesus sa: Jag är vägen sanningen och livet!
Tro på Honom! Vandra i Hans sannings ljus och det Eviga livet ska bli ditt - för Hans namns skull.

MUSIK

Tag till dig Psalmistens ord från den 23:e psalmen:
”Om jag och vandrar i dödsskuggans dal... fruktar jag intet ont, ty du är med mig; Din käpp och stav de tröstar mig” (Ps 23:4).
Du behöver inte vara rädd när Jesus är med dig och du håller dig stadigt intill honom. Då är allt under en total kontroll. Ingenting är bortglömt eller osäkert. Och ingen eller ingenting kan ta dig ur Hans hand. Jesus vill att du ska känna en sådan absolut trygghet i ditt innersta, eftersom han har det totala herraväldet över allt som kan nämnas... alltså över allt som har ett namn. Och ur hans kärlek kan ingen eller ingen-ting vare sig i himmelen, på jorden eller under jorden rubba dig!
O, att våra ögon kunde vara stadigt riktade på Jesus och allt vad han har gjort för oss. Han som utgav sig själv och lämnade himlens härlighet... han blev som en människa... och levde under våra mänskliga villkor, med alla de risker som livet är utsatt för, på grund av syndens härjningar. Allt fick han gå igenom...alla frestelser och annat som vi människor kan drabbas av. Därför förstår Han hur det är att vara människa... och därför kan Han också hjälpa DIG i allt. Förtrösta bara på Honom.

Dagens minnesord: ”Gudsfruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror”  (Ords 14:27 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 8

 • måndag 17 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ordÄ (Jer 23:22) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag nu seglar ut på trons hav med den Helige Andes vind i seglen, men innan vi ger oss iväg ska jag be om hjälp och vägledning... Läs mer

 • tisdag 18 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Närma er Gud, så skall han närma sig er (Jak 4:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kristen tro utgår från att Gud som har skapat oss allesamman, också är intresserad av att leda oss vidare i livet så att allt ska bli så bra som möjligt. Allt utgår då från vår tro på... Läs mer

 • onsdag 19 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnigÄ" (Job 1:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag försöker gå lite djupare i bibelordet på den kristna trons väg. "Dock, jag vet att min Förlossare leverÄ" sa Job när han satt på en... Läs mer

 • torsdag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud (Jes 44:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bläddrade i en sång-bok fick jag upp en sång som heter "Vill du möta mig därovan?" (Om du har en sångbok som heter "Segertoner" så är det nummer 404 i den).... Läs mer

 • fredag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar" (Rom 3:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla Stund" med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det... Läs mer

 • lördag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: "...segern blev på den dagen förbytt... Läs mer

 • söndag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens HerreÄ" (Luk 10:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här... Läs mer