16 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället har några Bibelord kommit upp som handlar om hur evangeliet om Jesus blev predikat och spritt när församlingen i Jerusalem blev förföljd. Det som såg ut som en katastrof för församlingen, blev -enligt Guds plan- en stor välsignelse för bygderna Judeen och Samarien runt Jerusalem, och så småningom allt längre och längre bort.

Jag vill nu be om Guds ledning för att kunna förstå sammanhanget på rätt sätt och kunna förmedla det som Gud genom sin helige Ande har bestämt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en stor okunnighet, men med en vilja att lyssna till Din röst. Led mina tankar och styr mina ord Herre, så att jag kan förmedla det budskap som Du vill ha framfört i dag. Amen.”

Guds tankar är inte som våra mänskliga tankar. Och därför förstår vi inte vad som sker utan ser bara det som synes ske – ofta det som är för ögonen. Vi måste få våra andliga ögon öppnade, så att vi kan se och förstå Guds väg och Hans plan, dels med våra egna liv, och dels i det större sammanhanget som Gud i sin allmakt ser och har i sin hand, men som oftast är fördolt för oss vanliga människor.

MUSIK

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus: ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ger er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om Honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp Han har kallat er till och hur rikt på härlighet Hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor Hans makt är i oss som tror, därför att Hans väldiga kraft är verksam.” (Ef 1:17-19 SFB).

Paulus ber alltså att Gud ska ge efesierna vishetens och uppenbarelsens Ande, så att de får en RÄTT kunskap om Gud. Det är precis vad jag själv också önskar mig mest av allt, för att kunna bli ett effektivt redskap i Guds hand.

”Herre! Låt mina ögon öppnas så att jag förstår Dina tankar och ser Dina vägar. Jag ber att Din helige Ande ska vidga mitt andliga förstånd, så att jag med Din vishets och uppenbarelses Ande kan bli till hjälp för mina medvandrare på trons väg. Hjälp mig Herre, så att jag rätt förstår tidens tecken omkring mig och de varningar och förmaningar som Du vill uppenbara för oss som i allt vill följa Dig. Tack för att Din makt och kraft är stor och verksam i oss som tror. Du har inte övergett de Dina, utan Du vill bara samla oss under Dina vingars skugga, som hönan samlar sina kycklingar – och vi vill vara hos Dig och lyssna till Dina ord. Ta hand om oss Herre och låt oss vara nära Dig. Amen.”

Det är så viktigt att under ständig och oavbruten bön vandra nära Gud och vår Herre Jesus Kristus. Jag tror att tiden är kort och att det därför gäller att ta vara på den.

MUSIK

Det förhållandet att tiden är kort och att vår själafiende, djävulen, också vet om det, är kanske anledningen till att jag känner det angeläget att lyfta fram Bibelns ord om olika frestelser som vill snärja oss så att vårt nit att predika evangeliets sanningar avtar eller stannar av.

Paulus skriver till församlingen i Korint:

Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut” (1 Kor 10:12-13 SFB).

Den troende skall vara på vakt mot frestelsen (Matt 26:41 SFB).

Jesus förmanade och sa: ”Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.”

Men om vi blir frestade ska vi med tron stå emot frestaren, står det. Paulus skriver till efesierna: ”Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes ALLA brinnande pilar” (Ef 6:16 SFB).

Vi ska också akta oss så att vi inte själva blir orsak till att andra frestas. Om det skriver Paulus till romarna: ”Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare?” (Rom 14:3-4 SFB).

MUSIK

Vi ska fly undan frestelserna. Salomo, Ordspråksbokens författare skriver: ” Gå inte in på de ogudaktigas stig, vandra inte på de ondas väg. Undvik den, gå inte in på den, vik av ifrån den och gå förbi” (Ords 4:14-15 SFB).

Vi måste alla, som tror på den ende Sanne Guden, be Honom om blodets beskydd, över hus och hem, liksom över våra familjers och barns liv. Precis som den påsknatt när mordängeln ’gick förbi’ (pésach = påsk) Israels barns hus i Egypten, när han såg blodet som de - på Guds befallning genom Mose - hade strukit på sina dörrposter och det övre dörrträet - men slog allt förstfött bland egyptierna.

Vi måste också - som Paulus skriver till efesierna i sitt 6:e kapitel - ”Till sist, bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Ef 6:10-12 SFB).

De här andliga förhållandena är omöjliga att förstå om inte Guds Ande öppnar våra andliga ögon och sinnen, så att vi kan se in bakom skiljeväggen mellan den fysiska och den andliga världen, där den andliga striden pågår oavbrutet, för att om möjligt få dig och mig på fall.

Jag tror att vi alla som vill gå Guds väg kommer att bli anfäktade och frestade på olika sätt, varenda dag så länge vi lever – intill den stund när vi drar vår sista suck.

MUSIK

Om det inte hade varit så allvarligt med alla de här listiga angreppen på vår tro, och vår helt hopplösa situation när vi tror att vi kan strida själva, så hade ju inte Jesus sagt att vi skulle ’vaka och bedja’ eller Paulus skrivit att vi skulle bli starka i Herren och ta på oss hela Guds vapenrustning.

Jag kom att tänka på det någon sagt en gång, att ’ behov’ kan man tillfredsställa, men ’ begär’ är någonting helt annat, som man inte kan tillfredsställa. Det blir bara större och större, och blir mer och mer besvärligt. Ett begär kan man också bli slav under, eftersom man inte behärskar det själv.

MEN nu är det underbara att det finns EN som kan lösa det här problemet. Och om Honom står det skrivet i Psalm 103.

Jag läser de 5 första verserna: ”Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa Hans heliga namn!

Lova Herren, min själ, och glöm inte alla Hans välgärningar,

Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,

Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet,

Han som mättar ditt begär med Sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.”

MUSIK

Det bästa med de här orden av psalmisten är att han inte talar om någon särskild sorts begär, utan bara om begär. För mig är det då detsamma som ALLA BEGÄR.

De som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.” (Jes 40:31 SFB).

Ja, att hoppas på Herren, det är verkligen en styrka, frid och harmoni, som inte går att beskriva med mänskliga ord – därför att det är Guds Ande som ger oss den friden.

Vi behöver inte förtvivla, även om det kan se mörkt ut ibland. Gud överger oss aldrig.

Profeten Jeremia, som troligtvis är författare till ’Klagovisorna’ skriver i det 3:e kapitlet från vers 22: ” Herrens Nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med Hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är Din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till Honom.” (Klag 3:22-24 SFB).

Vad säger aposteln Paulus om sina prövningar i tjänsten? Jo, han säger så här:

”Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men vi lever, vi är tuktade men inte till döds, vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.” (2 Kor 6:8-10 SFB).

Han som är med oss är större än den som är emot oss.

”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror” (Ps 46:2-4 SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 23

 • måndag 1 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."... Läs mer

 • tisdag 2 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. (Joh 16:13) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få ha en stund tillsammans i lugn och ro, du och jag. Den kristna tron berör ju vårt vardagsliv, men också vår evighet... alltså det liv... Läs mer

 • onsdag 3 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...