17 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibelordet talar många gånger om hur den helige Ande förmedlar olika uppdrag eller lämnar upplysningar om olika förhållanden till oss människor. Ett sådant tillfälle var när Petrus, som då bodde hos garvaren Simon, nere vid stranden i Joppe, blev kallad till Kornelius hus i Cesarea.

För att Petrus skulle följa med, så hade Gud förberett honom och låtit honom se en syn. När därför männen som Kornelius skickat iväg till staden Joppe för att leta reda på Petrus, stod vid porten till huset där han bodde, sa Guds Ande till honom:

Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem” (Apg 10:20 SFB).

Jag ber om att rätt förstå vad Gud i dag vill ha sagt till oss genom sin helige Ande.

”Herre, min Gud, låt mitt öra vara lyhört för Din Andes röst. Hjälp mig att med ett öppet andligt sinne förstå vad Du vill säga, så att Dina befallningar blir utförda på rätt sätt. Jesus, jag ber om att Du skall styra mina tankar, ord och handlingar, så att allt blir rätt i Dina ögon. Tack för att Du hör min enkla bön och svarar mig. Amen.”

Kornelius var en romersk officer. Han var inte jude, men hade fäst sin tro på Israels Gud och böjt sig för Honom. Eftersom han var from, alltid bad till Gud och omsatte sin tro i praktisk handling, genom frikostiga gåvor till folket, så respekterade judarna honom, trots att han var en del av den romerska ockupationsmakten. Eftersom Gud också hade låtit Kornelius se en syn, där en ängel uppmanat honom att skicka efter Petrus, så sökte han nu Gud på ett ännu mer aktivt sätt, och ville lära känna Honom bättre. När Petrus -på Andens uppmaning- gått med de 3 männen till Kornelius’ hus, så ville man veta vad Herren Gud hade befallt honom att säga till dem. Det var många av Kornelius’ släkt och vänner som hade samlats för att lyssna.

MUSIK

Visst är den romerske officeren Kornelius ett bra exempel på att Gud är villig att göra nästan vad som helst, för att nå fram till den som vill lära känna Honom. Tänk om du och jag vore lika ivriga som Kornelius att få en större och djupare kunskap om Gud och Hans gränslösa Nåd, när Han generöst -i sin stora barmhärtighet- ger oss av sin vishet och kunskap.

Genom den helige Ande får vi också frimodighet och kraft -i namnet Jesus- att i vår tur, gå ut och hjälpa våra medmänniskor till ett rikare liv, både fysiskt och andligt.

Kanske måste vi under vägen också, som Petrus, lära oss att Gud inte betraktar någon enda människa som ohelig eller oren, utan tar emot den som fruktar Honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör.

Medan Petrus fortsatte att undervisa om vad profeterna tidigare sagt, om Jesus från Nasaret som förlåter synder om man tror på Honom, och att Gud smort Honom med den helige Andes kraft till att bota alla som är i djävulens våld, ”föll den helige Ande över alla som hörde ordet” Apg 10:44 SFB).

MUSIK

Den helige Ande ”skall inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala” sa Jesus (Joh 16:13 SFB).

Om jag förstår de här orden rätt, så betyder det att DHA bara talar det som Han hör att Gud eller Jesus säger. Du och jag kan därför alltid vara säkra på att någon högre eller större Sanning inte finns än den som DHA framför.

När Anden därför sa till Petrus att inte tveka därför att ”det är jag som har sänt dem” så betyder det alltså att det var Guds egen plan för världens evangelisering som steg för steg fullföljdes när Petrus följde med de 3 männen som var utsända av Kornelius i Cesarea till Simon garvarens hus vid havet i Joppe, där Petrus bodde.

När Petrus talade till de församlade och Anden föll över dem, förstod Petrus att vi hedningar hade -av Gud- fått samma rätt till frälsning och dop i DHA som de troende judarna fått.

”Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att DHA:s gåva blev utgjuten också över hedningarna” står det. ” Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud” (Apg 10:45-46 SFB).

Att hedningarna talade tungomål och prisade Gud, var alltså ett tecken för de troende judarna på att hedningarna hade blivit döpta i DHA.

MUSIK

Det där med tungotal är en intressant fråga som många ställt under tidernas lopp – alltså om tungotal är ett tecken på andedop, eller det motsatta, om man MÅSTE tala i tungor när man blir andedöpt.

Personligen tror jag att det första gäller – men inte det andra. Tungotal, om det är äkta och riktigt förstås, är absolut ett tecken på Andens dop. Men jag tror INTE att man MÅSTE tala i tungor när man blir döpt i DHA.

DHA har många olika gåvor som Han fördelar alltefter sin vilja. Vad säger Bibeln?

Om de olika andliga gåvorna skriver Paulus i sitt 1:a brev till församlingen i Korint så här (1 Kor 12:7-11 SFB):

”Hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.”

Paulus skriver alltså att EN av Andens gåvor är att tala olika slags tungomål.

Av detta drar jag slutsatsen att du och jag kan vara andedöpta, utan att tala i tungor, men kanske fått en annan gåva i stället. Jag tror alltså inte att man MÅSTE tala i tungor för att vara andedöpt, men jag vill inte själv vara den som blir utan tungotalet eftersom jag -åtminstone själv- upplever det som en underbar välsignelse.

MUSIK

DHA är ju den 3:e delen av den treeniga gudomen, Gud-Fadern, Gud-Sonen och Gud-Den Helige Ande.

När Gud skapade himmel och jord så var DHA med.

Jag läser de allra första 2 verserna i den äldre bibelöversättningen: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet” (1 Mos 1:2 – 1917).

När Jesus skulle komma till jorden i mänsklig gestalt så var DHA med. Ängeln sa till Maria: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son” (Luk 1:35 SFB).

DHA var sedan med Jesus och verkade genom Honom så länge Han levde, och när Jesus blev upptagen till himmelen, så sände Han DHA som en annan Hjälpare ner till jorden till oss människor - på första pingstdagen. Sedan dess, i omkring 2000 år, har Han nu varit hos oss som vår hjälpare, varje dag och varje stund. Han kommer att vara här på jorden intill den dag när Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar, för att hämta hem dem som hör Honom till.

Då tas DHA också bort från jorden – den enda kraft som till dess hindrat djävulen från att ta kommandot och utföra sitt verk utan att bli hindrad. Ondskan kommer då att bryta ut i sin fulla kraft och det blir en fruktansvärd och djävulskt ondskefull tid och verksamhet på jorden.

Men jag tror att Guds församling då firar bröllop i himlen och vi som fäst vår tro och förtröstan på Jesus, kommer för alltid att vara bortom räckhåll för ondskans alla makter, demoner och onda krafter.

MUSIK

Min egen personliga erfarenhet av Den Helige Ande är att Han är till 100% genom-syrad av Guds godhet, kärlek och barmhärtighet.

I all sin verksamhet förhärligar Han alltid Jesus, och Han vill undervisa oss på det mest underbara sätt, för att du och jag ska lära oss förstå den kristna trons väg bättre och bättre, dag för dag.

DHA är den absolut perfekte gentlemannen, som ALDRIG generar dig, utan ALLTID gör sitt yttersta för att du ska kunna komma ihåg vad Jesus sa och gjorde, och sätta in det i sitt sammanhang, så att du får ny kraft, nytt mod och ny insikt om Guds vilja i Jesus Kristus – Han som är Guds härlighets återsken.

Jag menar att DHA:s kraft är obegränsad på ALLA sätt och inom ALLA områden, av tid, plats, kraft och allt som kan nämnas – det vill säga ALLT som har ett namn.

Visst är det svårt för det mänskliga förnuftet att förstå något så underbart som DHA - en kraft och godhet som är helt utan gräns. Men som väl är, så har Gud aldrig begärt att vi ska förstå, utan bara att vi ska TRO.

Att få vara ett Guds redskap med tillgång till alla himlens resurser genom DHA, måste vara det bästa som kan hända en människa.

Gud välsigne dig att få del av detta, det underbaraste av allt – DEN HELIGE ANDE.

MUSIK

Veckans andakter, v 23

 • måndag 1 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."... Läs mer

 • tisdag 2 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. (Joh 16:13) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få ha en stund tillsammans i lugn och ro, du och jag. Den kristna tron berör ju vårt vardagsliv, men också vår evighet... alltså det liv... Läs mer

 • onsdag 3 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...