21 juli 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 9:35

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden så kom bibeltexten från Luk 9:35 upp för mig. Den handlar om Jesus på förklaringsberget, när Hans härlighet uppenbarades. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes vägledning, så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med två tomma händer och utan någon som helst egen förmåga att prestera ett innehåll som kan bli till glädje och välsignelse för den som vill lyssna och ta till sig budskapet. Herre, jag ber att Din Ande ska leda Ditt ord och mig när jag förmedlar det -på det sätt som Du har bestämt- så att det blir till hjälp för någon som vill öppna sitt hjärta för Dig. Amen.”

När Jesus gick upp på det berg som man kallar ’Förklaringsberget’ för att be, så hade Han Petrus, Johannes och Jakob med Sig. ”Medan Han bad förvandlades Hans ansikte och Hans kläder blev skinande vita” står det ”och se, två män samtalade med Honom. Det var Mose och Elia och de visade sig i härlighet och talade om Hans bortgång som Han skulle fullborda i Jerusalem” (Luk 9:28-31). För Petrus, och de som han hade med sig, måste den här upplevelsen ha varit väldigt förvirrande. Mose hade ju varit död sedan Israels folk gick över Jordan in i löfteslandet och Elia togd direkt hem till himlen av Gud själv i en vagn av eld. Men här besannas ju det faktum att för Gud lever alla, som det står skrivet (Mark 20:38). Den fysiska döden är ingen begränsning för Gud, utan alla människor är evighetsvarelser, även om de enligt Skriften (Luk 17:26) efter sin död, kan befinna sig på olika platser -vid Abrahams sida i paradiset- dit den fattige Lasarus fördes av änglarna eller i ”detta pinorum” som den rike mannen talar om.

MUSIK

Jesus är Guds vishet och världens ljus. Guds röst ur molnet på berget, uppmanar oss därför med orden: ”Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till Honom.”

I början av sitt evangelium skriver Johannes om Jesus: ”Han var i begynnelsen hos Gud. Genom Honom har allt blivit till, och utan Honom har inget blivit till, som är till.

I Honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har INTE övervunnit det” (Joh 1:2-5).

I Sin översteprästerliga förbön dels för Sina lärjungar och dels för alla dem som genom deras ord kommer till tro på Jesus, så ber han och säger: ”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom Du, Fader, är i Mig och Jag i Dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att Du har sänt Mig” (Joh 17:21). Jag vet inte om du har klart för dig vad den här texten betyder. Själv tror jag att Jesus menar att när männi-skorna ser gärningarna som Hans Fader gör -genom Honom- och upplever att Hans fader (det vill säga Gud) är i Honom och att Han är i Fadern, så ska de tro och förstå att Gud har sänt Honom. Jesus sa: ”De gärningar som Fadern har gett Mig att fullborda, just de gärningar Jag utför, vittnar om att Fadern har sänt Mig” (Joh 5:36)

MUSIK

Jesus ville ju att människorna skulle tro på Gud, så att Hans namn skulle bli förhär-ligat. Genom att Guds vilja var Hans eget ledmotiv i alla situationer, så ville Jesus alltså att den som lyssnade skulle tro och förstå att Han bara förmedlade och utförde det som Gud ville ha sagt och gjort.

Men det är ju inte så lätt att förklara den omedelbara samverkan som sker i den heliga treenigheten, och att Gud verkar genom Sin Son, Jesus Kristus. För vanliga människor, utan insikt i den andliga världens realiteter, är det ju först och främst en fråga om ATT TRO – även om man INTE FÖRSTÅR.

Vi får inte glömma att vid den här tiden hade Den Helige Ande ännu inte blivit sänd till jorden. Det skedde ju inte förrän senare – på pingstdagen. Det fanns alltså ingen Hjälpare, utom Jesus själv förstås, som kunde uppenbara dolda sanningar och sam-band, varken för lärjungarna eller för folket i allmänhet, och oavsett om de omvänt sig och låtit döpa sig, till sina synders förlåtelse, eller inte.

Den uppenbarade gudsviljan finns ju i 10 Guds bud, men på grund av syndafallet i skapelsens början, verkar det som om ’problemet’ med tron alltsedan dess har varit ett och detsamma. Människorna vill ALLTID först förstå, för att sedan -eventuellt- TRO, medan tågordningen i Guds Rike ALLTID är den rakt motsatta, det vill säga FÖRST TRO och SEDAN FÖRSTÅ – om och när den andliga klarsynen har skingrat det som fördunklar trons synfält.

MUSIK

Jesus sa: ”Om ni har lärt känna Mig, skall ni också lära känna Min Fader. Och härefter känner ni Honom och har sett Honom.” Filippus sa: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har Jag varit hos er, och du har inte lärt känna Mig Filippus. Den som har sett Mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att Jag är i Fadern och att Fadern är i Mig? De ord som Jag talar till er, talar Jag inte av Mig själv. Fadern förblir i Mig och gärningarna är Hans verk. Tro Mig: Jag är i Fadern och Fadern är i Mig. Om ni inte KAN tro det, så tro för gärningarnas skull” (Joh 14:7-11).

Som man förstår av texten, så var det inte alldeles uppenbart ens för lärjungarna, det här med att Jesus och Fadern kunde vara ETT. Vi måste kanske också ta till oss ett annat synsätt, för att kunna förstå Jesu undervisning.

Om vi tänker så här, att vi allesammans är vår fars och mors barn, så är vi ju visserligen födda som enskilda individer, men vi har ändå -på samma gång- våra föräldrars och våra förfäders personlighet i oss, på mer eller mindre nära håll i släkt-ledet. Vi bär ju alla på olika arvsanlag och är påverkade av den uppsättning gener som vår härstamning leder tillbaka till, bakåt i tiden. Det är därför inte fel att säga att vår far och mor är i oss och att vi är ETT med dem, på ett liknande sätt som Jesus sa om Sig själv och Fadern. Om detta är en riktig jämförelse vet jag inte men den är utan tvekan möjlig. Hebréerbrevets författare använder sig av en liknande jämförelse när han förklarar hur Levi söners prästämbete kan gå tillbaka till Melkisedek ”ty som ofödd fanns han (Levi) till i Sin stamfaders kropp, när Melkisedek mötte denne” står det (Hebr 7:10 SFB). Det handlar alltså egentligen om Abraham, Jesus och Levi.

MUSIK

På många ställen i vår Bibel talas det om Jesus som Guds Enfödde Son. Ett exempel är psalmistens ord ”Du är Min Son, Jag har i dag fött Dig” (Ps 2:7; Hebr 5:5).

Det finns en del människor som vill bortförklara att Gud kan ha en Son, utan att det finns någon kvinna med – på ett ’naturligt födelsesätt.’ Men ett sådant resonemang visar ju bara att vederbörande är begränsad av den egna erfarenheten i sitt synsätt på hur människor vanligtvis kommer till.

Eftersom Gud, enligt skapelseberättelsen, en gång skapade människan till Sin avbild utan att ha någon kvinnlig ’medhjälpare’ så är det väl ingenting som hindrar att Han skapar människor fler gånger på olika sätt som också skiljer sig från det som du och jag tycker är ’normalt’ – eller hur?

Bara för att lyfta fram några exempel att fundera över, så har ju Gud först skapat himmel, jord och hav och allt som finns där. Sedan formade Han alltså Adam av ”stoft från jorden” står det ”och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse” (1 Mos 2:7). Det var ingen ’naturlig’ födelse.

På tur stod sedan Eva, den första kvinnan, som Gud skapade av en del av mannen. Det var inte heller någon ’naturlig’ födelse.

Sedan tänker jag på Jesus -Människosonen- som också skapades på ett för oss människor övernaturligt sätt, när Han, som var till av evighet, gavs en kropp av Gud och så blev både Gud och människa samtidigt. ”…en kropp har Du berett åt Mig” /…/ ”i bokrullen står det skrivet om Mig(Hebr 10:5; Ps 40:8).

MUSIK

Förutom den fysiska världen, har Gud också skapat den andliga världen, med sina många miljoner änglar och andra andeväsen. (Upp 5:11). Och det skulle inte förvåna mig det minsta, om Gud har skapat mycket annat också, som du och jag inte har en aning om än, eftersom det är fördolt för oss, antingen för att vi inte med våra lekamli-ga ögon kan uppfatta det som tillhör den osynliga världen (jag tänker t ex på texten om profeten Elisa och hans tjänare som inte kunde se Herrens här (2 Kon 6:17), eller för att Guds tid helt enkelt inte är inne än att uppenbara det för oss. Jag tänker då på Skriftens ord i samband med Människosonens dom: ”Då skall konungen säga till dem som står på Hans högra sida: ”Kom ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34). I bibelns sista bok står det också talat om en ny himmel och en ny jord, och det Nya Jerusalem som kommer ner från Gud, en ny stad smyckad som en brud.

”Denne är Min Son, den Utvalde” säger Herren Gud – ”Lyssna till Honom.”

Min vän. Gud har mycket underbart i beredskap för den som vill tro, förtrösta och lyssna till Honom och den som Han har sänt till vår räddning och frälsning – Jesus Kristus.

”Inte sände Gud Sin Son i världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom Honom. Den som tror på Honom blir inte dömd, men den som INTE tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn” (Joh 3:17-18). Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer