22 juli 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Joh 1:6

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här andakten ska vi stilla oss vid bibelordet från Johannesevangeliets 1:a kapitel och 6:e vers där det står: ”En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes.” Men innan vi går vidare så vill jag be Gud om vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om Din Andes ledning och hjälp så att vi kan förstå Ditt ord och vad Du vill ha förmedlat till oss. Tack för att Du hör vår bön och har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens slut. Amen.”

Jag menar att Johannesevangeliet innehåller ett underbart budskap förmedlat till oss - sena tiders barn.

Han skriver: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom Honom har allt blivit till, och utan Honom har inget blivit till, som är till. I Honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:1-5 SFB).

MUSIK

Att Johannes var sänd av Gud råder det ingen tvekan om.

Jesaja profeterade om Jesus mer än 700 år innan Han föddes, och sa: ”Se, Jag sänder Min budbärare framför Dig, och han skall bereda vägen för Dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för Honom!” (Mark 1:2). ”Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat” (Jes 40:3-5).

Sakarias och Elisabets son Johannes, var en Guds nasir och den förelöpare till Jesus som skulle ’bana väg’ för Honom - i judarnas hjärtan. Jesus sa om honom: ”Bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes” (Luk 7:28)

”Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse” står det ”och hela Judéen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.” /…/

Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er i vatten, men Han skall döpa er i den Helige Ande” (Mark 1:4-8).

”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galiléen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när Han steg upp ur vattnet, såg Han himlen dela sig och Anden komma ner över Honom som en duva.

Och en röst kom från himlen: ’Du är Min Son, den Älskade. I Dig har Jag Min glädje’” (Mark 1:9-11).

MUSIK

Varför behövde Gud sända en förelöpare till Jesus? Vad var det i judarnas hjärtan som behövde beredas?

Kanske finns svaret i ängeln Gabriels budskap till Johannes fader Sakarias. Ängeln sa: ”Redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den Helige Ande. Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. Han skall gå framför Honom (Jesus) i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och skaffa åt Herren ett folk som är berett” (Luk 1:15-17 SFB).

Evangelisten Lukas skriver:’På sabbaten gick Jesus till synagogan som Han brukade.

Då räckte man profeten Jesajas bokrulle åt Honom. Han läste (om sig själv) och sa: ”Herrens, Herrens Ande är över Mig, ty Herren har smort Mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt Mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren” /…/ ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar” (Luk 4:18-19; Jes 61:1-2).

Johannes uppgift var alltså att kalla det avfälliga Israel tillbaka till Gud. Tiden för Mose lag -med sin gärningslära- stod inför sitt slut och evangeliets tid -nådens år- för de ödmjuka med ett förkrossat hjärta, skulle börja.

MUSIK

Evangelisten Lukas skriver: ”Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes” står det ”sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft” (Luk 16:16-17).

Jesus sa: ”Tro inte att Jag har kommit för att upphäva Lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda” (Matt 5:17).

Vad var det som skulle fullbordas?

Jo, profeterna hade ju under tider som gått profeterat om Messias som skulle komma. De och hela mänskligheten hade egentligen väntat i tusentals år, alltsedan Gud själv sagt till ormen i paradiset: ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han (Jesus) skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen” (1 Mos 3:15).

Men sekler kom och gick…

Så, drygt 700 år innan Jesus föddes kom Herrens ord till profeten Jesaja. Han sa: ”Se jungfrun ska bli havande och föda en son och hon skall ge Honom namnet Immanuel” – det betyder Gud med oss (Jes 7:14). Han sa vidare: ” Natt skall inte förbliva där nu ångest råder.” /…/ ” Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.” /…/ ”Ty ett barn blir oss fött, en Son blir oss given, och på Hans skuldror skall herradömet vila; och Hans namn skall vara: ’Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste’”

(Jes 9:1-2, 6-7 -- 1917).

”Som en späd planta sköt Han (Jesus) upp inför Honom (Gud), som ett rotskott ur torr jord” (Jes 53:2 ff). Johannes och Jesus kom alltså till ett förtorkat Israel.

MUSIK

Det står om Johannes att han ”växte upp och blev allt starkare i Anden. Och han vistades i öknen, intill den dag då han skulle träda fram för Israel” (Luk 1:80 – 1917).

Johannes skulle alltså, som en förelöpare till Jesus, väcka Israels folk över deras livs situation, förkunna omvändelsens dop till syndernas förlåtelse (Mark 1:4) och mana dem till att bära sådan frukt som hör till omvändelsen (Luk 3:8). Han skulle också peka på Jesus och försöka få folket att förstå att Guds rike hade kommit genom att Gud hade sänt Jesus, Sitt offerlamm, -deras Messias- till deras räddning och frälsning. ”Se, Guds Lamm” sa Johannes ”som borttager världens synd” (Joh 1:29).

Och visst kan man väl säga att det blev en väckelse, som resultat av Johannes verksamhet, kanske till och med en folkväckelse. Markus skriver: ”Hela Judéen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom (Johannes) i floden Jordan” (Mark 1:5). Hur mycket folk det var vet jag inte, men av evangelisternas ord att döma, var det en stor del av befolkningen.

Att Messias skulle komma var ju inte okänt. Till och med kvinnan vid Jakobs brunn, utanför staden Sykar i Samarien, kände till budskapet om Messias (Joh 4:25).

De som kunde läsa, hade länge kunnat ta del av det t.ex. i Jesajas bokrulle. Men jag anar att det nog var rätt så svårtillgängligt för de flesta vanliga människor, och de skriftlärda gjorde inte heller så värst mycket för att underlätta förståelsen.

Men de som kunde tillägna sig t.ex. Jeremias profetia, kunde läsa följande:

”Se, dagar skall komma, säger Herren, då Jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet, Han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I Hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge Honom: ’Herren vår rättfärdighet’” (Jer 23:5-6).

MUSIK

Profeten Hesekiel skrev: ”Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och Han skall föra dem i bet, nämligen Min tjänare David” (Hes 34:23).

Och Mika, en annan av Gamla Testamentets profeter, skrev: ”Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt Mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar (Mika 5:2).

En del av folket i Israel kände alltså till bakgrunden till det som Johannes förkunnade, men de behövde någon som kunde väcka liv i den gamla kunskapen, och fick dem att lyssna och börja överväga sin syndiga situation. Till och med sadducéer och fariséer kom till Johannes för att låta döpa sig. Fariséerna ansåg sig själva avskilda för lagen så som den var given av Mose och utlagd i de äldstes stadgar. Saducéerna förnekade både uppståndelsen och att det finns änglar och andar. (Apg 23:8). Men Johannes genomskådade dem och sa: ”Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: ’Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden” (Matt 3:7-10). Om du som lyssnar nu vill tro på Jesus och ha kontakt med Honom, vars ursprung är före tiden så måste du också omvända dig. Välkommen till ett evigt liv i Guds gemenskap!

MUSIK

Veckans andakter, v 38

 • måndag 20 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ps 119:160) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds Sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här: ”Summan av Ditt ord är Sanning, Dina rättfärdiga domslut är eviga.” Vad jag kan säga om... Läs mer

 • tisdag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Tess 2:16). Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus på sin andra mis-sionsresa kom till Makedonien, så predikade han bl.a. i Tessalonika, och bevisade med Skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på ’den vägen’ (Apg 9:2) dvs. rättfärdiggörelsen genom... Läs mer

 • onsdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 5:9-10) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet, är hämtad från Upp 5:9-10 Men innan vi går vidare in på det, så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • torsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:13) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord (i hans 2:a brev och kapitel 2) där han varnar för ”falska lärare” som kommer att smyga in förödande läror ibland dem som tror. Men innan vi går vidare... Läs mer

 • fredag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 4:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg, så har ett bibelsammanhang från Upp 4:8 kommit till mig. Men innan jag börjar dela det med dig som lyssnar, så vill jag be om Guds Andes ledning. ”Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • söndag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer