19 juli 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 1:66; 76-78

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. In för den här stunden har bibeltextens ord från Luk 1:66 kommit upp för mig. ”Alla som hörde det tog det till hjärtat” står det. Det handlar alltså om vad som hände när Sakarias och Elisabets förstfödde son skulle få det namn som ängeln i templet hade sagt till Sakarias att han skulle heta, nämligen Johannes (Luk 1:13). Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och förmedlat av mig.

”Gode Gud! Du ser vad som har kommit upp för mig ur textsammanhanget om Dina tjänare Sakarias och Elisabet som fick en son, och som skulle bli en vägröjare i Israels folks hjärtan för frälsningens budskap och dopet till omvändelse från deras synder. Ta en total kontroll över mina tankar och ord Herre, så att allt blir rätt. Amen.”

Ja, det är väl inte så vanligt -antar jag- att varken du eller jag får sådana änglabesök som Sakarias fick under sin tjänstgöring i templet. Men visst vore det underbart att få ha en sådan kommunikation med den himmelska världen, där allt är rent, sant och rättfärdigt.

Varför skulle jag vilja ha det? Är det för att jag skulle framstå som mer from och andlig än andra människor? Nej, verkligen inte. Om det är någonting som jag är helt klar över, så är det Jesu ord: ”Utan Mig kan ni ingenting göra”. Och utan Den Helige Andes ständiga vägledning och ledsagande av mina tankar och ord så skulle allt bara bli luft och prat utan värde, i stället för ord från Herren som kan åtföljas av Guds välsignelse in i den lyssnares hjärta som vill ta emot det glada budskapet.

MUSIK

Jag skulle vilja få en ännu större del av himmelrikets välsignelser än jag hittills fått, av en enda anledning och det är att jag vill få den insikt och kraft som jag behöver för att kunna förmedla budskapet rätt. Alltså på ett sådant sätt att den kraft som jag vet finns inbyggd i Guds Ord, finge utlösas till hjälp, välsignelse, förmaning och tröst både för mig själv och för dig som lyssnar med ett öppet hjärta, och vill ta till dig budskapet om Guds Nåd och frälsning från all synd.

Hebréerbrevets författare skriver: ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar” (Hebr 4:12).

Guds ord är fullt av liv och kraft. Det väger och värderar våra innersta tankar. Det avslöjar till och med för oss de dolda känslor, tankar och önskningar som kan finnas i våra hjärtans innersta, utan att vi kanske är helt på det klara med det. O, att vi kunde leva i ett sådant himmelskt ljus, så att vi vore helt genomskinliga och ständigt kunde bli korrigerade av den Helige Ande, om något är fel eller håller på att gå snett.

MUSIK

Alla som hörde det som Elisabet och Sakarias berättade om Johannes, deras förstfödde son, ”tog det till hjärtat” står det ”och undrade vad det skulle bli av detta barn. Ty Herrens hand var med honom” (Luk 1:66).

När Jesus senare vittnade för folket om Johannes sa Han: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Eller vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? De som bär fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, säger Jag er: ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: ’Se, Jag sänder Min budbärare framför Dig, och Han skall bereda vägen för Dig.’ Jag säger er: Bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes’ dop till omvändelse från sina synder. Men fariséerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem” (Luk 7:27-30).

En del förkastade alltså det som Gud hade förberett för dem.

Men Gud hade förutsett alltsammans och talade genom profeten Jesaja redan 700 år före Jesu födelse, om vad som skulle komma. Han sade: ”Hela dagen har Jag räckt ut Mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker Mig rakt i ansiktet” (Jes 65:2).

För att en del av Israels folk förhärdade sig och förkastade Guds plan för dem, för-stockades deras hjärtan, så att de sedan inte förstod varken vad de hörde eller såg.

MUSIK

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna:

”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: Förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: ’Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara Mitt förbund med dem, när Jag tar bort deras synder.’ I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty Sina gåvor och Sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma Sig över alla” (Rom 11:25; 32).

”Återlösaren (Jesus) skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren” (Jes 59:20). Löftet om att hela Israel skall bli frälst, och hur det ska gå till, var alltså känt redan av Jesaja.

Ja, jag måste instämma i lovsången till den Outgrundlige:

O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte Hans domar och hur outrannsakliga Hans vägar.

”Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit Hans rådgivare?” säger Jesaja

och fortsätter ”Eller vem har först givit Honom något som Han måste betala igen? Vem har utforskat Herrens Ande, och vem kan ge Honom råd och undervisa Honom?” (Jes 40:13).

MUSIK

”Var du åhörare i Guds hemliga råd? Har du bemäktigat dig visheten?” står det i Jobs bok kapitel15, vers 8.

Jag har undrat många gånger om Gud har någon sorts råd i himlen. Inte för att jag tror att Han behöver någon rådgivning direkt, men för att Han kanske vill lyssna in vad vi människor kan ha för uppfattning om det ena eller det andra. Särskilt kommer den här frågan upp inom mig, när jag tänker på vissa gudsmän och förkunnare, som jag inte riktigt förstår att Gud tar hem till Sig, ibland alltför tidigt enligt min ringa bedömning.

Gud döljer aldrig något för sina tjänare profeterna – står det. Det är ju inte så att Gud i Sin Allmakt tycker om att hålla allting hemligt för att sedan ’när tiden är inne’ överraska oss och ställa oss inför fullbordat faktum. Nej, tvärtom, så tror jag att Gud alltid vill samarbeta med oss så långt som det är möjligt, och egentligen av en enda anledning - och det är att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är Guds slutmål och har alltid varit det, ända sedan syndafallets dagar, då gemenskapen mellan oss människor och Gud bröts genom syndens inträde i mänskligheten.

Visserligen står det att Gud skapade mannen och satte honom i Edens lustgård, för att han skulle odla och bevara den (1 Mos 2:15), men förutom vår uppgift att föröka oss och råda över den värld Han har skapat, så tror jag att Gud vill ha en innerlig kärleksgemenskap med oss människor. Den yttersta anledningen till det känner jag inte till, men troligen vill Gud ha varelser -kanske som en brud åt Sin Son- som av egen fri vilja älskar Honom som gett Sitt liv för dem.

Hur det förhåller sig med alla andra av Gud skapade varelser – som änglar, keruber, furstar och andra andliga väldigheter i himlarymderna, är än så länge en hemlighet för mig.

MUSIK

Det står att änglarna önskar blicka in i den frälsning som Gud har berett för oss människor (1 Pet 1:12). Och det är ju inte så underligt kanske. En ängel som är skapad ren och oförvitlig, aldrig har syndat och därför inte heller behöver någon förlåtelse och frälsning, kan aldrig förstå den glädje och salighet som en människa får uppleva när hon får sin synd förlåten och sin skuldbörda avlyft. För att kunna sätta sig in i det så måste man först ha insett att man är en ’syndare frälst av nåd.’ Och den gränslösa nåd som Gud genom Jesu offerdöd har bevisat oss människor går inte att förstå. Det är ju inte heller någon intellektuell prestation som krävs av oss, utan bara TRO på Jesus, Guds Son, utan några krusiduller. Det finns inga ord i världen som kan beskriva eller förklara frälsningens under.

Alla som hör budskapet om Guds nåd och frälsning som leder till det eviga livet i Guds gemenskap, får ta det till sig helt gratis utan krav på någon motprestation av något slag. Det är bara Guds oerhörda kärlek i funktion för var och en av oss.

Öppna ditt hjärta, min vän som lyssnar. Låt Guds nåd och kärleks ljus lysa upp ditt innersta också. Ta emot Honom, Jesus, Guds Son och din framtid blir ljus. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer