20 juli 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 4:36

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stundens bibelsammanhang hittar vi i texten från Luk 4:36 som handlar om Jesus och en man i synagogan, i Kapernaum, som hade en oren ande. Men innan jag går vidare i den här texten så vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om vägledning för den här stunden som ligger framför. Jag ber, Herre, att Du låter Din Helige Ande hjälpa mig att rätt förstå bibeltexten och förmedla Ditt budskap, så att Ditt ord, med Din kraft, hittar vägen till någon lyssnares hjärta och blir till välsignelse. Tack för att Du hör min enkla bön och svarar på den. Amen.”

Jesus undervisade alltså folket i synagogan på sabbaten, och träffade då på en man där, som hade en oren ande. Han skrek: ”Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har Du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem Du är, Du Guds Helige.” Då talade Jesus strängt till anden och sa: ’Tig och far ut ur honom!’ Anden kastade då omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sade till varandra: ’ Vad är det med Hans ord? Med makt och myndighet befaller Han de orena andarna, och de far ut.’ Och ryktet om Honom spreds överallt i trakten” (Luk 4:31-37 SFB).

MUSIK

Överallt där Jesus gick fram och undervisade om Guds rike, träffade Han ju på människor som var sjuka eller besatta. De sjuka visste inte att Jesus var Guds Son, när de sökte Hans hjälp mot sina sjukdomar, men anden i de besatta hade helt klart för sig vem Jesus var och att Han var deras överman. Jesus ville inte att de onda andarna skulle avslöja Hans rätta identitet, eftersom tiden ännu inte var inne för det. Tids nog skulle det ju avslöjas offentligt inför Pontius Pilatus i Jerusalem. Därför befallde Jesus den orene anden att tiga och fara ut ur mannen. När människorna som var med, såg att sjuka blev friska och att orena andar for ut, så blev de häpna över att en sådan makt hade blivit given till människor, och ryktet om Jesus spred sig vida omkring.

Under de cirka 3 år som Jesus gick omkring och predikade budskapet om Guds rike så tog en del judar emot det, och lät döpa sig med Johannes’ dop till omvändelse och frälsning. Men många trodde inte på Jesus och accepterade inte Hans budskap om Riket. Han utmanade de laglärda och fariséerna som inte verkar att ha varit klara över att de genom sina många regler lade tunga bördor på människorna. De visste uppenbarligen inte heller att profeterna hade skrivit att deras väntade Messias skulle födas i ringhet av en jungfru, utan trodde att en ’frälsare’ och räddare skulle komma och lyfta av det romerska ockupationsoket från deras axlar. Mose lag och den judiska traditionen styrde deras tro och de flesta ville inte lyssna till Jesu förkunnelse.

MUSIK

”Vad är det med Hans ord” frågade sig människorna i Jesu närhet många gånger under Hans tid här på jorden. Det kan man ju förstå att de gjorde. Det som var betydligt svårare att förstå, trots att Jesus försökte förklara det, var att Han var Guds Son av evighet, men ändå lät sig födas in i vår värld som en Människoson, och under våra mänskliga villkor - till och med ställd under Mose Lag. Genom det här direkta Gudsingripandet så blev ju Jesus både Gud och människa på samma gång, i en och samma person, och det ledde förstås till mycket funderingar och många frågor, både för lärda och olärda.

Men övertygelsen om Jesu gudomlighet började, då som nu, med hjärtats tro. Intelligens och förnuft, i den mån det fanns utrymme för det, fick komma i andra hand. Tyvärr är det inte den vanliga turordningen bland icke-troende.

Det första undret skedde ju när Jesus förvandlade vatten till vin på bröllopet i Kana (Joh 2:7-10). Många andra under och tecken skulle följa Jesus i spåren under Hans tid på jorden. Ett av dem var när lärjungarna, febrilt roende i en båt och helt för-skräckta av vindens och vågornas rytande när det hade blåst upp till storm på Gennesarets sjö, fick vara med om att det på Jesu befallning blev alldeles lugnt och stilla. Förundrade sa de då till varandra: ”Vem är Han? Både vindarna och vattnet befaller Han, och de lyder Honom” (Luk 8:25). Jag vet inte om ordet ”under” är en rätt beteckning på det som hände, men det sista Jesus gjorde före Sin himmelsfärd, var att ta tillbaka Sitt gudomliga liv (Joh 10:17-18). Sitt fysiska liv kunde Han inte själv ta tillbaka, eftersom det var mänskligt, men att Gud, också kroppsligen, uppväckte Honom från de döda, ingår till och med i förutsättningarna för vår frälsande tro, enligt aposteln Paulus’ budskap till romarna (Rom 10:9).

MUSIK

Jag är inte varken Gud eller gudomlig, och därför kan inte jag heller ’förstå’ den makt och myndighet som Jesus utövade under Sin tid här på jorden, eller de under Han gjorde. ATT Han gjorde under och tecken kan jag ju, precis som du själv, läsa mig till på Bibelns blad. Och att det var Gud som gav Honom makten ser jag också i Skriften men hur det för övrigt gick till har jag ingen kunskap om eller insikt i.

Det betyder att jag, precis som du, måste tro först och sedan -om Gud vill- så låter Han oss se Sin makt manifesterad genom under och tecken, Hans namn till ära och pris. Det ger oss också nya erfarenheter, som för varje gång får vår tro att växa och ge oss styrka och välsignelse, för vårt vidare arbete i Guds rike.

Efter Sin uppståndelse visade Sig Jesus bland annat för Sina elva lärjungar när de låg till bords. Han förebrådde dem då deras otro och hårda hjärtan, när de inte hade trott på dem som hade sett Honom uppstånden.

”Och Han sade till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I Mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev Han upptagen till himlen och satte Sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det (Mark 16:14-20 SFB).

MUSIK

”Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar” sa Jesus, strax före Sin himmelsfärd (Matt 28:18-19 – 1917).

Han fortsatte tala till de elva lärjungarna och sa: ”Döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad Jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla dagar intill tidens ände” (Matt 28:20 – SFB).

Varför det står i bibeltexten att lärjungarna skulle gå ut och göra ALLA FOLK till Jesu lärjungar, vet jag inte. Mänskligt sett vore det kanske mer naturligt i sammanhanget om det hade stått: ’Gå ut och gör ALLA MÄNNISKOR till lärjungar…’ men det står det nu inte. Visst tror jag att Jesus kan frälsa och rädda hela nationer, folk och folkslag, men jag har svårt att komma ifrån att det ju trots allt handlar om en massa enskilda individers tro och personliga ställningstagande till Jesus Kristus, som deras Frälsare.

Det är inte utan att jag säger inom mig själv: ”Vad är det med Hans ord?” Är det fel översatt och återgivet eller har jag missförstått hela sammanhanget på något sätt?

När Jesus var korsfäst kom det över hela landet ett mörker som varade i 3 timmar, står det. Då sa Jesus: ”Det är fullbordat” och gav upp andan. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt itu (Luk 23:44-45; Joh 19:30) när Jesus dog på korset.

Hela skapelsen reagerar alltså när Jesus, Guds Son, dör på korset. Jag kan tänka mig att alla Satans fallna änglar, djävlar och demoner dansade ringdans i helvetet när detta hände, för de trodde att de äntligen hade vunnit den slutgiltiga segern över Jesus och över Gud som hade sänt Honom till jorden. Men ack, vad de bedrog sig allesammans.

MUSIK

De som verkligen borde glatt sig och kanske dansat ringdans -om det nu är det sätt som man gläder sig på i Guds universum- var ju alla Guds skapade väsen av furstar, keruber, ärkeänglar, andra änglar och hela andevärlden i Guds kosmos – kanske också med den ene rövaren på korset och alla andra som under gångna tider, sedan skapelsens morgon, gått in i pärleporten till paradiset och nu väntar på uppståndel-sens morgon. I sin gränslösa glädje över att Satan till sist besegrats och fråntagits sin makt över människorna och över döden och dödsriket dansade man inte någon ’dödsdans’ i Guds himmel, utan man sjöng i stället den nya sången till Kristus, Offerlammet, inför Guds tron:

”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty Du har blivit slaktad, och med Ditt blod har Du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden” (Upp 5:9).

Och 101 miljoner änglar sade med hög röst:

”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen”

Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag (Johannes) säga: ”Honom som sitter på tronen, Honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter.”

Och de fyra väsendena sade: ”Amen”. Och de äldste föll ner och tillbad” (Upp 5:12-14 SFB). Om du vill delta i den här glädjen så finns det ännu plats vid korset. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 38

 • måndag 20 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ps 119:160) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds Sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här: ”Summan av Ditt ord är Sanning, Dina rättfärdiga domslut är eviga.” Vad jag kan säga om... Läs mer

 • tisdag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Tess 2:16). Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus på sin andra mis-sionsresa kom till Makedonien, så predikade han bl.a. i Tessalonika, och bevisade med Skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på ’den vägen’ (Apg 9:2) dvs. rättfärdiggörelsen genom... Läs mer

 • onsdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 5:9-10) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet, är hämtad från Upp 5:9-10 Men innan vi går vidare in på det, så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • torsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:13) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord (i hans 2:a brev och kapitel 2) där han varnar för ”falska lärare” som kommer att smyga in förödande läror ibland dem som tror. Men innan vi går vidare... Läs mer

 • fredag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 4:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg, så har ett bibelsammanhang från Upp 4:8 kommit till mig. Men innan jag börjar dela det med dig som lyssnar, så vill jag be om Guds Andes ledning. ”Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • söndag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer