17 juli 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 1:33

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag en dag satt och läste min Bibel så kom texten -från Luk 1:33- upp för mig. Ängeln Gabriel förmedlar där Guds budskap till Maria, Jesu moder, om att hon skulle föda en Son som hon skulle ge namnet Jesus. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp så att jag tänker rätt, förstår texten rätt och talar rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om att Du måtte låta Din Ande vägleda mig inför den här stunden, genom den text som kommit upp. Tack för att Du tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt förmedlat från min sida och med Din Andes kraft blir till välsignelse för den som lyssnar. Amen.”

Ängelns budskap från Gud till Maria var följande – och jag läser från Lukas kapitel 1:

”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.” /…/ ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge Honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge Honom Hans Fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och Hans rike skall aldrig få något slut. ” /…/ ”Den Helige Ande skall komma över dig, och Den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i 6:e månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt.” (Luk 1:28, 30-33, 35-37 SFB).

MUSIK

Har du tänkt på att ängelns budskap till Maria var mer en upplysning än en befall-ning. Jag är osäker på om Maria var tvungen att acceptera det som ängeln sa till henne – men hon gjorde det, såvitt jag förstår, av fri vilja och i fullständig lydnad.

Man kan ju fundera över vad som hade skett om Maria inte hade accepterat Gabriels ord. Det var ju ändå ett fantastiskt budskap som han kom med och -mänskligt sett- kunde man kanske tycka att Marias tro verkligen sattes på ett stort prov. Men hennes följdfrågor till ängeln visade ingen tvekan eller otro, utan hon ville bara veta HUR det -som ängeln berättade om- skulle gå till, eftersom ingen man hade rört henne. Hon förtröstade fullständigt på Gud även om hon inte alls förstod hur det hela skulle gå till.

Är det inte just i sådana här ’omöjliga’ situationer som vi, du och jag, ofta tvivlar och från våra egna begränsade föreställningar och förutsättningar ifrågasätter Guds goda vilja och handlande med oss. Om vi i stället ALLTID utgick ifrån att ’för Gud är ingen-ting omöjligt’ - så skulle vi kanske få se och vara med om mycket mer av Guds väldiga gärningar.

Det gäller för oss, dig och mig, dels att lyssna till Guds röst och dels att lita på att Hans ord är rätta och sanna, vad det än gäller.

MUSIK

Ängeln Gabriels ord och löfte till Maria, om att Jesus dels skulle vara konung över ’Jakobs hus’ -alltså Israels folk- för evigt, och dels att Hans rike aldrig skulle få något slut, betyder om jag förstår det rätt, två saker. Jesus kommer en dag att uppenbara Sig som judarnas efterlängtade Messias när Han kommer till jorden och sätter Sina fötter på Oljeberget. Då ska de se och förstå att det är Han -Jesus- som är deras Frälsare och Räddare, den som de begärde av Pontius Pilatus att få korsfäst och som en av de romerska soldaterna sedan stack upp sidan på med sitt spjut.

Herren säger, genom profeten Sakarja, när det gäller Jerusalems räddning och fiendernas undergång: ”Jag skall på den tiden sätta Mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall Jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till Mig, och ser vem de har stungit. Och de skall hålla dödsklagan efter Honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja Honom, såsom man sörjer sin förstfödde” (Sak 12:9-10 – 1917).

Det andra ledet i ängeln Gabriels löfte till Maria, ’att Hans rike aldrig skall få något slut’ innebär att Jesus -Guds offerlamm- för evigt också skall bli, inte bara Israels utan hela mänsklighetens, Herre och konung i Sitt eviga, himmelska Rike.

101 miljoner änglar runt Guds tron sa: ” Lammet, som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen” (Upp 5:12 SFB).

Det är väl en proklamation att stämma in i – eller hur? Om du vill vara med den dagen så är vägen till Guds himmel öppen för dig också, precis nu.

Jesus sa: ”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min skull, han skall vinna det” (Matt 16:24-25).

Säkert var det många som följde Jesus på sin tid, utan att ha ett hjärteförhållande till Honom. Jesus sa: ”Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre,’ utan den som gör Min himmelske Faders vilja” (Matt 7:21).

’Priset’ är alltså att förneka sig själv och lämna den osunda inställningen till allt som har med girighet att göra, en oförsonlig anda, själviskhet och egenrättfärdighet.

Vad sa Jesus till ynglingen som frågade vad han skulle göra för att få ett evigt liv?

Jo, Han sa: ”Vill du gå in i livet (alltså det eviga livet), så håll buden.” /…/

Då sa den unge mannen: ”Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas?” Jesus sa: ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ Mig” (Matt 19:16-17; 20-21). Herren Gud hade ju sagt att den som höll buden skulle leva genom dem (3 Mos 18:5). Detta var på lagens tid (alltså på Gamla Testamentets tid) – men nu lever vi i nådens tidsålder, och då gäller nådens evangelium, som innebär att den blir frälst som med hjärtat tror att Gud har uppväckt Honom (Jesus) från de döda och bekänner Honom som herre (Rom 10:9-10).

MUSIK

Himmelriket är oersättligt, men vad liknade Jesus Guds rike vid?

Jo, Han sa: ”Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den.

Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full, drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder” (Matt 13:44-50).

Jag vet inte hur du har tänkt dig himmelriket, där du ska leva i evighet, men jag tror att det som Gud har förberett är någonting så underbart, så vi kan inte ens i vår vildaste fantasi eller mänskliga tankevärld föreställa oss det. Om vi tänker tillbaka på skapelseberättelsen och på hur Gud planterade en lustgård i Eden så står det att ”Han lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken” (1 Mos 2:8-9).

Sedan satte Gud mannen som Han hade skapat, ”i Edens lustgård, för att han skulle odla och bevara den.”

MUSIK

Allt det där var ju bra och Gud tyckte att allt som Han hade skapat var ”mycket gott.”

…men…

sedan blev människorna lurade av Djävulen, den gamle ormen, att gå sin egen viljas väg, och på det sättet kom synden in i människosläktet. Följden blev att ”Herren Gud sände bort de första människorna från lustgården, för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte Han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd” står det (1 Mos 3:1-13; 23-24).

Adam fick alltså från början äta av alla träd i lustgården -till och med av Livets träd- (är det kanske därför som alla människor är evighetsvarelser.)

Men av kunskapens träd på gott och ont fick han inte äta (1 Mos 2:16-17).

Både Livets träd och Kunskapens träd stod mitt i lustgården och från Edens lustgård gick en flod ut som vattnade lustgården och sedan delade den sig i fyra huvudgrenar.

Om ’det rike som stått färdigt från världens begynnelse att tas i besittning av dem som vunnit seger över det onda’ kan du läsa i Matteus evangelium (Matt 25:34) och i

Uppenbarelsebokens 21:a kapitel kan du läsa om den nya himlen och den nya jorden som Gud har skapat ”ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer” (Upp 21:1). ”Det nya Jerusalem” -den heliga staden- som äger Guds härlighet och har en strålglans som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis, kom ner från himlen, från Gud och ”endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet” får komma in där (Upp 21:10-11; 27). Ska du som lyssnar nu vara med? Ta emot Jesus i ditt hjärta så öppnas pärleporten för dig också. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer