12 augusti 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(2 Kor 6:13)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på aposteln Paulus ord till församlingen i Korint. Om jag förstår det rätt så upplevde han sig i sin entusiasm för evangeliet ändå inte helt välkommen i deras krets. Men innan vi går vidare i det här ämnet vill jag be om Guds vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en begäran om vägledning och hjälp att förstå Ditt ord, dels så att jag själv kan ta det till mig och dels så att jag kan förstå hur det på rätt sätt ska förmedlas till den som vill lyssna. Tack för att Du hör min enkla bön och låter mig få del av Din Andes hjälp, kunskap och vishet. Amen.”

Paulus upplevde att korintiernas hjärta var ’trångt’ på grund av fördomar och en inställning som inte var sympatisk mot honom. Han talar rent ut om deras samröre med avgudadyrkare, och säger också att de går som ’omaka par i ok med dem som inte tror.’ Exakt vad han menar när han frågar ”vad har väl rättfärdighet med orätt-färdighet att göra… eller vad har ljus gemensamt med mörker?” det framgår inte tydligt, men det handlar kanske om vänskap, äktenskap, affärsförbindelser eller någonting annat.

Paulus ville att de skulle bryta sådana förbindelser och inte ha gemenskap med icke-troende eftersom han menar att om man är under samma ok som icke-troende så tvingas man att hålla samma takt och dela samma arbete eftersom oket är gemen-samt. Han tar alltså sin ’bild’ från oxar som arbetar i par, där båda måste dra på samma sätt. Han liknar det också vid en gemenskap med de icke-troende i deras orenhet och en delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar.

MUSIK

Jag vet inte men kanske måste vi rannsaka oss själva lite till mans i det här samman-hanget. Vi ska inte dra oss undan, då kan vi ju inte vara kvar här i världen, men vi ska granska våra egna förhållanden och eventuella förbindelser med icke-troende.

Felaktigheter kan störa vår relation till Gud och i förlängningen kan de förvilla oss i vår kristna tro, eftersom den icke-troende har helt andra grundvärderingar när det gäller ärlighet, hederlighet, moral m.m.

Dessutom är det ju så, att om vi inte har strikta gränser i våra egna liv, så kan vi inte heller vara strikta i vårt umgänge med icke-troende. De ser oss då inte heller som föredömen värda att följa och rätta sig efter, och kommer inte heller att tacka Gud för oss på den dag när Han söker dem.

Till efesierna skriver Paulus att vi, som tror, ska sträva efter att nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Han fortsätter (i Ef 4:14): ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället hålla fast vid sanningen…”

MUSIK

Även om vi inte direkt utsätts för våra icke-troendes list och försök att villa bort oss från vår tro, så är vi tyvärr inte osårbara så länge vi lever i den här världen.

Aposteln Petrus varnar oss (i 1 Pet, kapitel 5) med följande ord: ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud, som har kallat er till Sin eviga härlighet i Kristus, Han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen” (1 Pet 5:8-11 SFB).

Att stå emot djävulen betyder att man, när man tagit på sig Guds vapenrustning,

(se Ef 6:10) kan segra över alla de frestelser som han ’presenterar’ och med trons sköld släcka den ondes alla brinnande pilar. Den stora faran är att man förnekar tron genom att man pressas eller skräms till att sluta med att bekänna Kristus. Så länge vi är här i världen, bland människorna, kommer lidanden alltid att vara vår lott, precis som det var för Jesus, vår tros ’hövding och fullkomnare’. Han och Hans namn blir hatat överallt därför att det inte hör hemma i denna mörkrets värld utan i ljusets värld, dit Satan inte har tillträde utan har blivit utkastad ifrån en gång för alla. I sitt raseri gör han därför allt som är möjligt för att fördärva din och min Gudsrelation, och få oss på fall. Djävulen har bara ett syfte med sin verksamhet och det är att befolka helvetet. Gud vill tvärtom avfolka helvetet, men för att detta ska kunna ske måste vi ’vidga våra hjärtan’ till att, precis som Jesus själv, älska våra medmänniskor medan de ännu är syndare. Precis som vi själva en gång blev vunna av Jesu kärlek medan vi ännu var fulla av synd och orenhet. Vi får aldrig glömma det.

 

MUSIK

Ibland kanske du, som jag, undrar hur vi ska kunna klara av vårt liv och stå fasta i tron, intill slutet, när vi attackeras från olika håll och vår tro prövas på olika sätt. Jag har inget annat svar på den oron än att den som valt att tillhöra Jesus, bekänner Honom som Herre i sitt liv, och har lagt sitt liv i Guds hand får vila där som Guds barn och tillhöra Honom.

I Johannes evangelium kan vi läsa följande: ”Åt alla som tog emot Honom (Jesus) gav Han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på Hans namn” (Joh 1:12 SFB). I kapitel 10 och vers 27-30 säger Jesus: ”Mina får lyssnar till min röst, och Jag känner dem, och de följer Mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlora- de, och ingen SKALL rycka dem ur Min hand. Vad Min Fader har gett Mig är STÖRRE än allt, och ingen KAN rycka dem ur Min Faders hand. Jag och Fadern är ett.”

Någon säkrare plats än att få vila i Guds hand finns inte i universum.

”Ty jag är viss om” skriver Paulus i sitt brev till romarna (kap 8 och vers 38-39) ”att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre” (Rom 8:38-39 – 1917).

MUSIK

Om du vill engagera dig i någon andlig tjänst för att vinna människor för Gud, så måste du tala med Jesus om det. ”Jag är vinstocken, ni är grenarna” sa Jesus. ”Om någon förblir i Mig och Jag i honom, bär han rik frukt, ty utan Mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5 SFB).

Min erfarenhet är att våra ord betyder inte mycket, medan Guds kraft genom ordet betyder allt, och måste genomsyra förkunnelsen till 100% för att evangeliets budskap, om syndernas förlåtelse till frälsning i namnet Jesus ska nå in i hjärtats innersta och åstadkomma det maktskifte på hjärtats tron som är frälsningens innehåll, kärna och mening. (Apg 11:14 -- 1917).

Genom tron på Jesus övergår nämligen en människa från att vara ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det är en lika stor och omvälvande händelse i en människas liv som att födas. Det är därför Jesus talar om att ’födas på nytt’ i sitt samtal med den judiske rådsherren Nikodemus.

Jesus sa till honom: ”Den som inte blir född av vatten och Ande KAN INTE komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande”

(Joh 3:5-6 SFB). Jesus säger alltså med kraft och klarhet att det INTE FINNS NÅGON MÖJLIGHET till utveckling från kött till ande, utan ande är det nya som Gud skapar i människan.

’Att bli född av vatten’ tolkas av bibelkommentarerna som reningen från synd (jämför med Johannes dop i vatten till syndernas förlåtelse). Troendedopet var då ännu inte instiftat, och förkunnelsen om att tro och bli döpt för att bli frälst kom alltså senare i Jesu undervisning.

MUSIK

Vattnet symboliserar alltså reningen från synd, så att vi står rena och rättfärdiga inför Gud genom tron på Jesus. Utan den klädnaden av rättfärdighet som kom till när Jesus uppstod från de döda, kan vi inte nalkas Gud, men Anden levandegör och nyskapar människan. Anden finns ju i oss men är död så länge synden har makten och herraväldet i vårt hjärta. När synden är borta och dess makt bruten, genom att den blivit förlåten i namnet Jesus, DÅ finns förutsättningen för att Anden ska kunna väcka och återskapa människan som Guds fullkomliga avbild -med andlig natur- som hon en gång var i Guds paradis, innan synden kom in i människosläktet.

Vilken oerhörd nyskapande process som sätts igång genom vår tro på Jesus och det maktskifte som då sker i hjärtats innersta. Sannerligen kan man som Jesus säger, jämföra det med att födas på nytt. Reningen från synd sker ögonblickligen men är inte en engångsföreteelse, utan fortgår varje sekund så länge vi lever och står fasta i vår tro på Jesus. Först i det ögonblick vi dör kan vi inte längre nås av synden utan är fria.

Säger Skriften någonting om det där?

Ja, Johannes skriver i sitt första brev så här: ”Om vi vandrar i ljuset, liksom Han (Gud) är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, Hans Sons blod RENAR oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:7-9).

Bekänn din synd i tro på Jesus, så får du förlåtelse och blir fri. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 50

 • måndag 9 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Idag ska jag tala om Jesus och det tillfälle när han botade en blind man. Men för att allt ska bli rätt och riktigt från början till slut, så ska jag börja med att be om Guds Andes vägledning och kontroll av allt jag ska tänka och säga.... Läs mer

 • tisdag 10 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker tala om Jesus, och den romerske officeren vid Jesu kors, som sa: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” Men för att jag inte ska tänka eller säga nånting som är fel eller som kan misstolkas, så ska jag börja med att be om Den Helige... Läs mer

 • onsdag 11 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här sammanhanget, som alltid har en kristen grundton, ska idag handla om de frestelser som vi människor ställs inför av vår åklagare och fiende, djävulen. För att allt ska bli rätt sagt och uttryckt ska jag börja med att be om Guds... Läs mer

 • torsdag 12 december

 • fredag 13 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag började tänka på vad den här stunden skulle innehålla, hörde jag den gamla välkända sången ”Var jag går i skogar berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst… Det är Herden god… sina får Han följer, vårdar, föder, med osäglig... Läs mer

 • lördag 14 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med inför bibelordet och under en stund av lugn och ro begrunda vad Gud vill säga till oss, så att vi kan ta ett steg till på den kristna trons väg. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt, så vill jag först börja med... Läs mer

 • söndag 15 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när vi studerar bibelordet en stund och försöker ta ett steg till på vår kristna tros-väg. Idag tänker jag tala om att lära känna Herren Gud. Men innan jag börjar så ska jag göra som jag brukar – alltså be om... Läs mer