16 augusti 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Matt 10:32).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag inför den här stunden slog upp min bibel så stannade mina ögon inför de ord om vår bekännelse av Jesus som Han uttrycker i Matteus kapitel 10:32 – men innan jag går vidare med det sam-manhanget så vill jag be om Guds vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en enda önskan, och det är att Du ska låta mig få det förstånd som jag behöver för att rätt kunna förmedla Ditt ord till den som vill ta det till sitt eget hjärta. Tack för att Du hör och besvarar min enkla bön. Amen.”

De bibelverser som jag vill stanna inför är alltså Matt 10:32-33 där Jesus säger:

”Var och en som bekänner Mig inför människorna, honom skall också Jag bekänna inför Min Fader i himlen. Men var och en som förnekar Mig inför människorna, honom skall också Jag förneka inför min Fader i himlen.”

Att bli frälst och räddad handlar om 2 saker. För det första att tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda och För det andra att förneka sig själv, ta emot Jesus och bekänna Honom som Herre i sitt eget liv.

”Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst”

står det i Skriften (Rom 10:10).

MUSIK

Tron på Jesus och bekännelsen av Honom som Herre är två olika saker som har ett inre sammanhang. Att tro är hjärtats övertygelse i ditt tysta inre om förlåtelsens underbara verklighet i namnet Jesus, till rening från all synd och en förkrosselse som banar väg för det nya livets födelse. Bekännelsen är ett yttre offentliggörande av vem som är din Herre. När du bekänner att du tillhör Jesus, ger du upp din egen vilja, och ditt eget jags kontroll av ditt liv. Det är inte farligt utan helt underbart, eftersom din nye Herre bara vill ditt allra bästa i ALLA sammanhang. Kanske kan man säga att det krävs mod för att våga ta steget, lämna allt eget och följa Jesus. Att sedan öppet bekänna Jesus som Herre inför sina medmänniskor kräver frimodighet men har med sig stor lön.

Man kan nog säga att bönen om förlåtelse innebär att man

1) ger upp sitt motstånd mot Gud och i Hans sannings ljus ser sig egen synd och sitt eget behov av förlåtelse i namnet Jesus för att bli av med synden. När man därför tror och förstår att Jesus dött för ens egen synd, så är man också redo att i tacksamhet ta emot förlåtelsen och friden i sitt hjärtas innersta. När man gjort det så är man rättfärdig inför Gud – född på nytt genom tron på Jesus.

2) Bekännelsen av Jesus som Herre, inför andra människor, är ju en mer utåtriktad handling. Den handlingen visar att man erkänner att det skett ett maktskifte på sitt eget hjärtas tron. Det vill säga att man medvetet bytt Herre, från att ha varit ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det maktskiftet innebär att man blir frälst, som betyder räddad från helvetet, till frid och glädje i Guds himmel.

MUSIK

Den som inte vill ta det första steget och tro på att Gud uppväckt Jesus från de döda KAN alltså INTE bli rättfärdiggjord och KAN INTE träda fram inför Gud. Det är en omöjlighet eftersom synd är otro, och Gud i Sin absoluta helighet inte kan ha en syndig människa i Sin närhet. När Han å andra sidan ser den som tror, så ser Han egentligen Jesus i den människan. Alltså en SYNDFRI människa. Och när människan är syndfri kan hon komma inför Guds ansikte. Det är ju därför som Jesus säger att ingen kan komma till Gud ’utom genom Mig’ (Joh 14:6).

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till efesierna: ”I Honom (Jesus) och genom tron på Honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud” (Ef 3:12).

Den som inte vill ta det andra steget och ta emot Jesus som sin Herre och bekänna Honom inför sina medmänniskor, kommer inte heller att bli bekänd, erkänd och bekräftad av Jesus inför Gud, utan blir förnekad och utkastad till mörkret. Där skall man gråta och skära tänder. Jämför med bibelns liknelse om bröllopsgästen som inte hade bröllopskläder på sig – vilket var en ringaktning mot den som hade inbjudit till bröllopet (Matt 22:12-13).

Den som alltså förnekar Jesus bland människorna, förkastar fullständigt och slutligt Guds Son offentligt.

Om du inte vill ta emot den tro på Guds gåva -Jesus Kristus- som Han vill ge dig, så står det dig naturligtvis fritt att låta bli. Varje människa som har ett klart förstånd och därmed en fri vilja att säga JA eller NEJ i sitt hjärta, får också ta det fulla ansvaret för sitt eget beslut. Ingen tvingas varken till det ena eller det andra. Den som av någon anledning inte har den förståndsgåva som behövs för att förstå vad tron på Jesus innebär -kanske ett barn eller på grund av något handikapp- behöver heller inte ta det ansvaret för sig och sitt liv. Jag tror att Gud har ordnat en alldeles egen ’gräddfil’ rakt in i himlen för alla dem som har en sådan livssituation.

MUSIK

För att förstå något av Guds underbara handlande i Jesus Kristus, så måste man ha en viss överblick över skapelsehistorien och vad Guds kärlek, när det gäller männi-skosläktet går ut på.

Från början, när Gud skapade himlarna och jorden och människan till sin avbild, för att råda över skapelsen, så var det ett paradisiskt förhållande i Edens lustgård och en total frid och harmoni dels i hela skapelsen och dels mellan Gud och de människor som Han hade skapat. Men så kom synden in i människosläktet och förstörde allt-sammans. Att det skedde genom Adam och Eva det känner vi till genom bibelns berättelse, men att Gud tillät djävulen att infiltrera sig i paradiset är svårare att förstå.

Egentligen tror jag att allt har sin grund i Guds absoluta rättfärdighet.

Med det menar jag att Gud ville att alla människor skulle ha en fri vilja att tro på Honom eller inte göra det. De fick alltså själva välja vem de ville tillhöra och tro på och vems väg de ville vandra. Att deras felaktiga val skulle få sådana oerhörda och katastrofala konsekvenser som sedan skedde förstod de naturligtvis inte -men Gud hade varnat dem i förväg- men de ville inte tro att det Gud sa var sant.

MUSIK

I och med att människorna inte ville tro på Gud, utan själva bestämt att gå sin egen väg, hade de också valt sin kursinriktning mot döden. Det var ju fruktansvärt och jag tror att Gud sörjde djupt i sitt hjärta över det beslut som Adam och Eva hade tagit.

Men i Sin barmhärtighet lät Gud människorna leva vidare ändå, fast under helt andra och svårare förhållanden än Han hade tänkt sig från början. De fick börja arbeta och slita i sitt anletes svett, för att trygga sin egen försörjning och skydda sitt eget liv, på ett sätt som jag inte tror att Gud alls hade menat från början.

Gud som vet allt i förväg, visste givetvis hur det skulle gå. Om Han till och med plane-rat syndens inträde i människans värld, vet jag inte, men jag tror faktiskt inte det. Synden är ett djävulens och ondskans helt ologiska och obegripliga påhitt och jag tror inte att Gud hade något ’finger med i det spelet.’

Kanske kan man se en parallell i Jesu liknelse med ogräset som en ovän sått bland den goda säden (Matt 13:24-30) där Han låter både den goda säden och ogräset växa upp tillsammans till dess att skördetiden är inne – och först då samlar ihop ogräset och bränner upp det – medan vetet samlas in i Guds loge – i Guds himmel.

När lärjungarna senare frågade Jesus vad liknelsen om den goda säden och ogräset betydde svarade Han: ”Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur Hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!” (Matt 13:37-43).

MUSIK

För att lösa den hopplösa situation som människorna själva hade försatt sig i när de i otro mot Gud syndade och blev utkastade från Edens lustgård, sände Gud ’när tiden var inne’ sin Son till världen för att erbjuda alla människor en möjlighet till räddning. Eftersom synden var själva grunden till det elände som människorna hade hamnat i, så var det ju synden som skulle bort. Gud har aldrig upphört att älska syndarna, alltså människorna själva, men SYNDEN som orsakade alltsammans, den hatar Gud.

Hur skulle Gud lösa det problemet som människorna själva inte kunde? Hade de kunnat det, skulle det ju ha varit t.o.m. svårare än att lyfta sig själv i håret.

Men för Gud är ingenting omöjligt. Och för att genomföra hela Sin underbara plan att kunna rädda och frälsa alla, så ordnade Gud det så att det skulle ske genom tro på en Frälsare – en Räddare. Därför sände Gud också Frälsaren, Sin egen Son Jesus Kristus, till oss och lät Honom avlas på ett övernaturligt sätt, genom den Helige Ande, och på det sättet kunde Han födas in i vår värld utan att bli befläckad av den arvs-synd som i alla tider och genom alla generationer förföljt människorna, med döden som livets slut. Jesus föddes alltså utan synd och syndade inte heller på något sätt under sitt liv. Han dog därför inte heller för Sin egen synd utan för din och min - för alla människors synder.

Så löste Gud alla människors syndaproblem, om de bara vill tro på Jesus som betalat priset för dem med sitt eget blod – när Han dog på ett kors – för dig också. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 50

 • måndag 9 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Idag ska jag tala om Jesus och det tillfälle när han botade en blind man. Men för att allt ska bli rätt och riktigt från början till slut, så ska jag börja med att be om Guds Andes vägledning och kontroll av allt jag ska tänka och säga.... Läs mer

 • tisdag 10 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker tala om Jesus, och den romerske officeren vid Jesu kors, som sa: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” Men för att jag inte ska tänka eller säga nånting som är fel eller som kan misstolkas, så ska jag börja med att be om Den Helige... Läs mer

 • onsdag 11 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här sammanhanget, som alltid har en kristen grundton, ska idag handla om de frestelser som vi människor ställs inför av vår åklagare och fiende, djävulen. För att allt ska bli rätt sagt och uttryckt ska jag börja med att be om Guds... Läs mer

 • torsdag 12 december

 • fredag 13 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag började tänka på vad den här stunden skulle innehålla, hörde jag den gamla välkända sången ”Var jag går i skogar berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst… Det är Herden god… sina får Han följer, vårdar, föder, med osäglig... Läs mer

 • lördag 14 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med inför bibelordet och under en stund av lugn och ro begrunda vad Gud vill säga till oss, så att vi kan ta ett steg till på den kristna trons väg. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt, så vill jag först börja med... Läs mer

 • söndag 15 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när vi studerar bibelordet en stund och försöker ta ett steg till på vår kristna tros-väg. Idag tänker jag tala om att lära känna Herren Gud. Men innan jag börjar så ska jag göra som jag brukar – alltså be om... Läs mer