18 augusti 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(2 Kor 5:21)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om Jesus, Guds Son. ”Han som inte visste av synd, har Gud i vårt ställe gjort till synd” står det i Skriften ”för att vi i Honom skulle stå rättfärdiga inför Gud” (2 Kor 5:21). Innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes vägledning och hjälp, så att ingenting blir fel tänkt och sagt av mig.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en enda önskan, och det är att Du genom den Helige Ande undervisar mig och ger mig den insikt som jag behöver för att på ett riktigt sätt kunna förmedla evangeliet -det glada budskapet- om frälsning genom tron på Jesus. Tack för att Du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen.”

Den rättfärdighet genom tro och frälsning i namnet Jesus, som Gud från begynnelsen har berett för alla människor, gäller förstås också för dig, som lyssnar precis nu.

Guds plan för att rädda oss alla undan synden och helvetets eld, skulle jag aldrig kunna återge i ord, om inte Guds tjänare beskrivit den så utförligt på Bibelns blad.

MUSIK

Guds frälsningsplan är inget hastverk. Den var bestämd från tidens början och sattes i verket när syndafallet skett. Det första löftet om den slutliga segern över djävulen (Upp 12:9) börjar med att ”Herren Gud sade till ormen: ’Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han (Jesus) skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen” (1 Mos 3:15).

Den andliga striden har alltså pågått sedan skapelsens början i urminnes tid, och kommer att pågå i universum intill tidens ände. Genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos, återger Bibeln i kapitel 12, det som hände så här:

”En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst som sade: ’Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet Hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort” (Upp 12:7-12 SFB).

Eftersom djävulens tid är kort så fortsätter han alltså i sitt raseri att strida mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Vi som tror på Jesus är alltså djävulens måltavlor. Våra liv ligger mitt i stridslinjen.

MUSIK

”För Gud är ingenting omöjligt” står det i Skriften. Och har man inte insett det tidigare så är det väl dags att man försöker ta den sanningen till sig, när man börjar fundera lite extra över Guds fantastiska frälsning. Eftersom Gud är absolut rättfärdig i allt Han gör, så är allt Han gör också fullständigt genomskinligt, utan varje tillstymmelse till fläck eller fel. Om jag förstår det hela rätt, så gällde det först att med fullständigt bibehållen integritet för människan, ha kvar hennes fria vilja och ändå ’komma förbi’ synden som grundproblem. För att klara det, måste man först förstå vad ’synd’ är för någonting. Enligt Jesu egna ord så är synd = otro. Otron går tillbaka till Adams och Evas ovilja att lita på Gud och på det Han sagt dvs. ’att den som åt av frukten på kunskapens träd i Edens lustgård skulle dö.’ Där överträdde alltså de första männi-skorna Guds vilja i otro, och den synden har sedan dess följt hennes natur som en ’arvssynd’ genom alla generationer.

Alltså måste Gud gå tillbaka till den tid och situation som gällde FÖRE syndafallet för att så att säga starta om igen. Men eftersom Gud har skapat tiden, så råder Han också över den och såg därför till att skapa ett syndoffer, ett offerlamm som INTE var besmittat av synden redan från födseln. Det gjorde Han genom att låta en människa avlas och födas in i vår värld, inte på vanligt vis som ett resultat av en intim gemen-skap mellan man och kvinna, utan genom Sin Helige Ande, obesmittad och syndfri.

Vem utom vår Gud kan göra något sådant?

När Jesus var född växte Han upp och blev precis som alla andra människor frestad av djävulen för att Han om möjligt skulle falla och överge sin tillit till Gud – Sin Fader. Men Han stod fast i Andens kraft och hänvisade hela tiden till Mose lag som Han var född in under. ”Det står skrivet…” sa Han och övervann alla djävulens frestelser.

MUSIK

Nu tror jag inte att Jesus ’bara’ frestades på samma sätt som vi andra människor, utan Han frestades också till att utnyttja sin gudomliga makt och ställning på olika sätt, men ”Fastän Han var till i Gudsgestalt, räknade Han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte” står det ”utan utgav Sig själv genom att anta en tjänares gestalt då Han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade Sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt Honom över allting…” (Fil 2:6-8).

Hur ofta och i vilka sammanhang Jesus frestades under sitt liv, vet jag inte, men det var säkert otaliga tillfällen som djävulen försökte använda för att få Jesus på fall – utan att lyckas en enda gång. Du kan lita på att Jesus var mer påpassad av djävulen än någon människa tidigare i historien. Men Jesus uppfyllde i ALLT lagens ALLA krav, segrade över alla ondskans anslag och gjorde alla människor fria från syndens och dödens lag. Han förde också Livets Andes lag fram i ljuset, och det finns därför ingen fördömelse eller negativ dom, för dem som är i Jesus Kristus genom tron. När Jesus hade fullbordat Guds vilja med Sitt liv och gav det som ett syndoffer på korset, hängde Han där till synes helt övergiven.

Gud hade givetvis inte övergett Honom, men Hans helighet kunde inte se synden i Sin Son. Han som blev gjord till synd för din och min skull. Gud måste därför skyla Sitt ansikte och jag tror att Jesus då upplevde dödens kalla oförsonlighet, fiendskap och hat mot Honom som bara gjort gott och hjälpt alla. Därför ropade Han: ”Min Gud, Min Gud, varför har Du övergivit Mig?”

MUSIK

”Den som inte visste av synd, (alltså Jesus, Guds Son), Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi, (du och jag) -i Honom- skulle stå rättfärdiga inför Gud” skriver aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korint. (2 Kor 5:21).

Jesus tog alltså vår synd på Sig själv för att vi skulle slippa undan och kunna räddas från en evig död. Det enda villkoret som riktas mot oss är att du och jag ska tro det.

Man kan ju tycka att Gud borde ha kunnat ’sopa bort’ synden i ett nafs, om Han velat göra det. Det är sant. Visst kunde Gud i Sin allmakt ha gjort det. Men då hade inte människans egen fria vilja respekterats och Gud går aldrig några sådana ’genvägar.’

Gud är ALLTID fullkomligt rättvis och rättfärdig i ALLT som Han gör, till och med när Han håller på att genomföra Sin plan att omintetgöra syndens makt.

Nej, om allt skulle bero på människans fria vilja att tro, så kunde INTE Gud med Sin makt tvinga bort synden, avfolka helvetet och på så sätt få in alla människor i Sin himmel. Vi får inte glömma att det finns människor som ABSOLUT INTE VILL ha med Gud att göra och INTE heller vill ödmjuka sig och tro på Jesus, eftersom de menar att de inte har syndat och alltså inte alls behöver någon förlåtelse för någon synd. Att ta till maktmedel för att tvinga in sådana människor i himlen vore alltså inte rätt.

Gud går aldrig förbi människans frihet och fria val. Han var alltså tvungen att finna någon annan lösning på syndproblemet.

MUSIK

En sammanfattning av hela Guds frälsningsverk -alltså det jag tidigare har talat om- uttrycks egentligen i en enda bibelvers som man ibland kallar för ’den lilla bibeln’ där det står så här:

Ty så älskade Gud världen att Han utgav Sin enfödde Son, för att var och en som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16).

Allt började alltså med Guds kärlek – inte med Guds allmakt.

Guds lösning hette kärlek, och började med ett erbjudande om nåd till alla människor och förlåtelse för all synd genom alla tider, genom det syndoffer som Gud visade hela universum, öppet för alla andemakter att försöka förstöra Guds kärlekserbjudande om de kunde.

Djävulen, alla hans änglar, andemakter och all ondska han förfogade över, sattes in i ett totalangrepp mot Guds Son, människosläktets Frälsare, sänd av Gud till vår jord.

Den stora universella striden mellan det onda och det goda avgjordes på Golgata kors för omkring 2000 år sedan, när Jesus blev det syndoffer som bar ALL SYND upp på korsets trä och dog där - inte för Sin egen synd utan för din och min. Döden gjorde sitt största misstag och dödsriket kunde därför inte behålla Jesus, som alltså övervann döden och tog nycklarna dit med Sig när Gud uppväckte Honom från de döda. Sedan dess behöver den som tror på Jesus aldrig mer vara rädd för döden. ”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont” skriver kung David i den 23:e psalmen ”ty Du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig” (Ps 23:4). Min vän! Gud erbjuder dig samma frälsning i dag genom tron på Jesus. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 50

 • måndag 9 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Idag ska jag tala om Jesus och det tillfälle när han botade en blind man. Men för att allt ska bli rätt och riktigt från början till slut, så ska jag börja med att be om Guds Andes vägledning och kontroll av allt jag ska tänka och säga.... Läs mer

 • tisdag 10 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker tala om Jesus, och den romerske officeren vid Jesu kors, som sa: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” Men för att jag inte ska tänka eller säga nånting som är fel eller som kan misstolkas, så ska jag börja med att be om Den Helige... Läs mer

 • onsdag 11 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här sammanhanget, som alltid har en kristen grundton, ska idag handla om de frestelser som vi människor ställs inför av vår åklagare och fiende, djävulen. För att allt ska bli rätt sagt och uttryckt ska jag börja med att be om Guds... Läs mer

 • torsdag 12 december

 • fredag 13 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag började tänka på vad den här stunden skulle innehålla, hörde jag den gamla välkända sången ”Var jag går i skogar berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst… Det är Herden god… sina får Han följer, vårdar, föder, med osäglig... Läs mer

 • lördag 14 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med inför bibelordet och under en stund av lugn och ro begrunda vad Gud vill säga till oss, så att vi kan ta ett steg till på den kristna trons väg. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt, så vill jag först börja med... Läs mer

 • söndag 15 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när vi studerar bibelordet en stund och försöker ta ett steg till på vår kristna tros-väg. Idag tänker jag tala om att lära känna Herren Gud. Men innan jag börjar så ska jag göra som jag brukar – alltså be om... Läs mer