14 augusti 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Sak 1:3)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom orden från profeten Sakarja, i det första kapitlets 3:e vers upp för mig. Det ligger nämligen över mig hur vi i gamla Sverige ska kunna förändra vårt sekulariserade levnadssätt så att vår guds frånvändhet i stället byts till guds tillvändhet. Men innan jag går djupare in på det här, så vill jag be om Guds Andes vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om hjälp, genom Din Ande. Ge mig insikt och förstånd så att jag förstår hur jag ska tänka och tala i den situation som råder. Jag ber med Daniels ord: ’Det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av Din stora barmhärtighet som vi kommer inför Dig med våra böner.’ Herre, vägled mig och hjälp mig att göra det som är rätt i Dina ögon. Amen.”

Daniel ber (Dan 8:18) och bekänner sin egen och sitt folks synder inför Herren, och jag vill göra detsamma. En renings- och förnyelseprocess måste börja med att man rensar upp i sitt eget hjärtas innersta först. Sedan kan man fortsätta med att be för de sina, i familj, släkt, land och folk. Mina synder är visserligen i första hand knutna till min egen person, men eftersom jag är en del av det samhälle som jag lever i, känner jag att jag inte kan krypa undan min delaktighet i det större sammanhanget heller, utan måste ta på mig min del av ansvaret för det som skett och som jag inte reagerat skarpt nog och inträngande nog emot.

MUSIK

Jag ber:

”Herre, Du ser mitt hjärtas vanmakt inför Dig på grund av de synder som mitt land och folk är inblandade i. Men jag ber att Du först ska förlåta mig min egen synd och orenhet och rena mig i Ditt blod, så att jag kan stå fram inför Dig i den tro på Jesus, Din Son, och den klädnad av rättfärdighet som Du själv har skapat för dem som tror.

Jag ber också att Du inte ska låta Din nåd och omsorg om mitt land och folk vika ifrån oss. Jag förstår att våra synder är svåra inför Dig och Din vredes glöd måste släckas på något sätt. Antingen genom att synderna blir förlåtna om vi vänder om, var och en från sin onda väg och de onda gärningar som vi gjort, eller genom att Du låter olycka drabba oss på något sätt.

Herre, jag ber Dig att Du hjälper mig först och främst att lyssna in Din röst och sedan att förstå Dina befallningar och följa dem. Låt Din Ande vägleda mig, Herre, så att jag får förstånd och insikt att göra det som är rätt i Dina ögon. Led oss Herre, som land och folk att återvända till de urgamla stigarna av bön och fasta inför Ditt ansikte så att vi återigen börjar vandra nära Dig på Dina vägar. Låt Ditt namn på nytt bli fruktat och upphöjt både i våra egna hjärtan och i dem som Du har gett makt och myndighet över oss andra. Amen.”

MUSIK

Profeten Sakarjas ord, som jag citerade i inledningen, är en uppmaning till omvändel-se, inte bara personligen utan för hela folket. Jag läser några verser i början av det 1:a kapitlet. Så här står det: ”Herren var vred på era fäder. Säg därför till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så skall Jag vända om till er, säger Herren Sebaot” (Sak 1:2-4).

Jag vet inte om man kan använda de här bibelorden från Sakarja, i vår svenska situation, men jag tror det och utgår från det. Alltså ’om vi närmar oss Gud så vill Han närma sig oss.’ Vad betyder det och hur ska det gå till? Jag tror att det betyder att Gud vill ha dig och mig nära sitt eget hjärta. Inte för att kommendera eller domedera med oss utan för att välsigna oss. Hur kommer vi då närmare Gud? Jag tror inte att Gud är långt från någon enda av oss. Eftersom Han -enligt sitt eget ord- (Jer 23:24) är den som uppfyller himmel och jord, så är Han också -med en bild som gör det hela lättare att förstå- lika nära oss som den luft vi andas.

Men precis som vi själva måste använda våra andningsorgan för att luften med sitt syre ska kunna komma in i vårt fysiska liv så vi kan fortsätta att leva, så måste vi öppna våra andliga andningsorgan så att Guds Ande kan komma in i vårt andliga väsen, så att vår Ande kan fortsätta att leva. Stänger vi till kanalerna så dör vi ju, både fysiskt och andligt.

Gud vill ingen syndares död och naturligtvis ingen troendes heller, men om vi fastnar i ett behagligt liv utan ansvar för vår medmänniska, så tror jag att vi sakta börjar tyna bort. Hur kan det komma sig? Jo, jag tror att det är så att om vi inte, som en kanal, ger ut av det Gud har gett oss, så storknar vi till sist i vår välmåga. Är det det som har börjat ske med oss? Har vi det så bra i vår lilla ’vällevnads-kokong’ så vi inte längre bryr oss om den fattige, sjuke eller hjälpbehövande? Var och en får pröva sig själv!

MUSIK

Vad säger Jesus på den yttersta dagen, till dem som står på Hans vänstra sida? Jo, Han säger: ”Gå bort ifrån Mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty Jag var hungrig och ni gav Mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav Mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot Mig, naken och ni klädde Mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte Mig inte.

Då skall de svara: Herre, när såg vi Dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade Dig inte? Då skall Han svara dem: ’Amen säger Jag er: Allt vad ni INTE har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni INTE heller gjort för mig. Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv” (Matt 25:41-46 SFB).

Detta borde vara en utmaning för både mig och dig. Människosonens dom är inte förhandlingsbar eller möjlig att överklaga. Den är obeveklig. Det vi kan göra måste göras nu -i det här livet- medan vi har möjlighet. Sedan är det försent. Inga tårar, ingen ånger, ingen bättring eller bön om förlåtelse kan ändra den dom som uttalas av Honom som sitter på Sin härlighets tron.

Gud hjälpe oss att ta vara på den tid och de möjligheter vi har till vårt förfogande.

Var och en av oss får rannsaka sitt eget hjärtas inställning inför Gud som vet allt.

MUSIK

Vem var den barmhärtige samariten som Jesus talar om i Luk 10. Jo, det var en man som ingen förväntade sig skulle ta sig an den som blivit halvt ihjälslagen av rövare på vägen mellan Jerusalem och Jeriko – särskilt inte om han var en jude.

Det faktiska förhållandet, enligt tillgängliga källor, var att samariterna till en början hade sin egen gudsdyrkan och inte fruktade Israels Gud. Det var en av anledningar-na till att det utvecklades ett minst sagt kyligt förhållande mellan judar och samariter, medan Jesus med sin liknelse om ’den barmhärtige samariten’ visade att Hans egen kärlek sträckte sig bortom mänskliga gränser av nationellt hat.

Den man kunnat förvänta sig ett barmhärtigt handlande av, det vill säga av en präst som händelsevis kom samma väg där den slagne låg, passerade bara förbi den halvdöde mannen, utan att bry sig om honom.

På samma sätt var det med en levit. Leviterna var tempeltjänare, som också kunde förväntas handla på ett humant, gudfruktigt och barmhärtigt sätt mot en slagen och hjälpbehövande. Men leviten gick också förbi utan att hjälpa den slagne mannen.

Hör du ekot av rösten från Människosonen på Hans härlighets tron? ’Jag var naken och törstig - en slagen främling. Ni tog inte emot mig…’

Så kommer en samarit, som man definitivt INTE trodde skulle bry sig om en skadad och halvdöd person på väg från Jerusalem – särskilt INTE om han var jude. Men just han, förbarmade sig över den slagne och hjälplöse.

Hör du ekot av rösten som säger:

”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

MUSIK

Du som lyssnar nu ska veta en sak, och det är att jag riktar ingen pekpinne mot dig som inte också har sin spets mot mig själv och mot mitt eget hjärtas innersta.

En sådan här rannsakande beskrivning och utmanande undervisning påminner mig om den som profeten Natan på Guds uppdrag förmanade kung David med, när han sade: ”Du är den mannen!” (2 Sam 12:7,13). David fördes in på ångerns och botgö-ringens väg, som också förde honom in i ett rätt förhållande till Gud.

Ett nytt och rätt förhållande till Gud, är precis vad jag hoppas ska bli följden av den här vägledningen som Guds Ande ger både dig och mig själv.

Min egen inre sorg över hur materialismen krupit in, nästintill som en avgud, i olika sammanhang, kan jag inte beskriva. Som jag ser det är inte felet att vi har det lugnt och skönt och för en behaglig tillvaro i sig, utan att vi bryr oss mer om att vaka över att vi kan behålla den tillvaron och livsstilen, än att söka Guds ansikte för att lyssna in Hans röst, och få rätt insikt när det gäller att bedöma ”tidernas tecken” som Jesus talar om i Matt 16:3.

Gud hjälpe oss att ha våra andliga ögon öppna så att vi förstår vår situation.

”Vänd om till Mig, säger Herren Sebaot, så skall Jag vända om till er, säger Herren Sebaot” (Sak 1:3).

MUSIK

Veckans andakter, v 50

 • måndag 9 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Idag ska jag tala om Jesus och det tillfälle när han botade en blind man. Men för att allt ska bli rätt och riktigt från början till slut, så ska jag börja med att be om Guds Andes vägledning och kontroll av allt jag ska tänka och säga.... Läs mer

 • tisdag 10 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker tala om Jesus, och den romerske officeren vid Jesu kors, som sa: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” Men för att jag inte ska tänka eller säga nånting som är fel eller som kan misstolkas, så ska jag börja med att be om Den Helige... Läs mer

 • onsdag 11 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här sammanhanget, som alltid har en kristen grundton, ska idag handla om de frestelser som vi människor ställs inför av vår åklagare och fiende, djävulen. För att allt ska bli rätt sagt och uttryckt ska jag börja med att be om Guds... Läs mer

 • torsdag 12 december

 • fredag 13 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag började tänka på vad den här stunden skulle innehålla, hörde jag den gamla välkända sången ”Var jag går i skogar berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst… Det är Herden god… sina får Han följer, vårdar, föder, med osäglig... Läs mer

 • lördag 14 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med inför bibelordet och under en stund av lugn och ro begrunda vad Gud vill säga till oss, så att vi kan ta ett steg till på den kristna trons väg. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt, så vill jag först börja med... Läs mer

 • söndag 15 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när vi studerar bibelordet en stund och försöker ta ett steg till på vår kristna tros-väg. Idag tänker jag tala om att lära känna Herren Gud. Men innan jag börjar så ska jag göra som jag brukar – alltså be om... Läs mer