31 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Så är du dock en konung?” sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom.
Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak två anledningar för Pilatus att låta domen om korsfästelse när det gällde Jesus bli genomförd. Men innan jag ger mig vidare in på det områet, ska jag be om Gud direkta vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att Du har tålamod och lyssnar när jag ber till Dig om olika saker. I dag ber jag om att få den vägledning i bibelordet som Du vet att jag behöver så väl. Att jag sedan också behöver all hjälp när det gäller hur Dina tankar om det här ämnet ska förmedlas, det är uppenbart för den som lyssnar. Herre, jag ber också om att någon lyssnare ska bli välsignad av Din Andes kraft i dag. Amen.”

Man anser att det fanns två motiv till korsfästelsen av Jesus:
Det ena var att ‘behaga’ judarna och få dem lugna. Men kanske var det motivet underordnat - för det andra var att Pilatus också var rädd för att komma i onåd hos kejsaren Tiberius i Rom.

Det var ofta oroligt i Judéen och att han, Pilatus, som var ansvarig romersk landshöv-ding, inte kunde hålla lugn och ordning där, skulle kanske inte vara så bra för hans anseende.

MUSIK

En tredje anledning (som givetvis skulle stått först) är precis det som Jesus själv svarar på Pilatus fråga - om Hans konungsliga bakgrund: ”Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.”
Pilatus sade till Jesus: ”Vad är sanning?” (Joh 18:37-38 – 1917).

De första två motiven som jag nämnde är väl också riktiga, men jag menar att det som nu hände var bestämt sedan urminnes tid, och nu hade Guds frälsningsplan kommit in i sin slutfas. Därför stod Jesus inför Pilatus, och inte av någon annan anledning. Det var också därför som Jesus säger till Pilatus: ”Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån. Därför har den större synd, som har överlämnat mig till dig” (Joh 19:11 – 1917).

Den viktiga frågan kan alltså sammanfattas så är: Vad är sanning och vad är lögn?

Bibeln säger tydligt och klart: ”Summan av ditt ord är sanning” (Ps 119:160 – 1917) och Jesus säger, när han ber för sina lärjungar och för alla dem som tror på Honom: ”Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning” (Joh 17:17 – 1917).

Jesus sa också: ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6; 1917).

MUSIK

Jesus är alltså sanningen själv i sin egen person. Vad -eller vem- är då motsatsen?
Jo, det är Satan - Djävulen - lögnens fader. Både sanningen och lögnen har alltså ett direkt personligt samband - alltså en koppling eller relation - till en person. Det är därför jag ibland säger att kristendomen inte är en ‘religion’ i traditionell mening, utan en ‘relation’ - med Jesus Kristus, genom en personlig tro på Honom.

När Jesus undervisar folket om sig själv säger han: ”Vore Gud er Fader, så älskade ni ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från Honom är jag kommen. Ja, jag har inte kommit av mig själv, utan det är Han som har sänt mig. Varför fattar ni då inte vad jag talar? Jo, därför att ni inte ‘står ut med’ att höra på mitt ord. Ni har Djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han inte, ty sanning finns inte i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader”
(Joh 8:42-44 – 1917).

Eftersom Guds väsen och Hans uppenbarelse i Ordet, är sanning, så följer av det att Guds folk också ska vara präglat av äkthet och uppriktighet.
”Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta” ber psalmisten - kung David (Ps 51:8 – 1917).

Detta gör ju att Herren Gud också  -i samhällslivet- kräver hederlighet och uppriktighet av dig och mig - i motsats till lögn, falskhet, hyckleri och bedrägeri.

MUSIK

Själva naturen blir ett offer för människornas felaktiga livsstil.
Genom profeten Hosea säger Herren:
”Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himmelen; själva fiskarna i havet förgås” (Hos 4:1-3 – 1917).

En äkta och uppriktig hängivenhet till sanningens Gud, måste avspegla sig i både etisk och rättslig sanning.
”Etisk” genom att ”den som syndar, han skall dö” (Hes 18:18-23 – 1917) och ”Rättslig” genom att undersöka, rannsaka och efterforska för att klara ut sanningen. (5 Mos 13:12-15 – 1917).

Aposteln Paulus uppmanar sin andlige son Timoteus med följande ord:
”Framförallt vill jag uppmana er att be. Be för era medmänniskor och tacka Gud för allt som Han ska göra bland dem. Be särskilt för alla som har ansvar i stat och regering, så att vi kan leva i fred och stillhet och använda vår tid till att göra gott och tänka på Herren. Detta är gott och helt enligt Guds, vår Frälsares vilja. Han vill att alla ska bli frälsta och förstå sanningen” (1 Tim 2:1-4 – LB).

MUSIK

”På den ena sidan finns Gud, på den andra hela mänskligheten och Jesus Kristus, själv människa, står mellan dem och Han är den ende som fört dem tillsammans. Det var därför som Han gav sitt liv för alla människor. Detta är det budskap som Gud gav till världen när tiden var inne” (1 Tim 2:5-6 – LB).

Allt det här ingick och ingår fortfarande i Guds plan för att frälsa och rädda mänsklig-heten och genom en personlig tro på Jesus Kristus finns det nu en ny och öppen väg tillbaka till Guds paradis för var och en som tror.

Vad är sanning? frågade Pilatus. Sanningen i egen gudomlig person stod då rakt framför honom, men han förstod det inte.
Sanning i hjärtegrunden är att av Gud ha fått förmågan att göra det som är rätt.
Att göra det som är bra är lätt, men inte tillräckligt, som någon sa. Det svåra är att göra det som är RÄTT. Hur gör man då det som är rätt? Jo, man börjar med att utbe sig vishet från Gud.

Jakob skriver och förklarar: ”Om någon av er brister i vishet, så må han utbe sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bli honom given. Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må icke tänka, att hon skall få något från Herren - en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar” (Jak 1:5-8 – 1917).

MUSIK

Jag tror att om man vill vandra i Guds vishet, så måste man också be oavbrutet, eller ”oavlåtligen” som den äldre översättningen uttrycker det i Paulus brev till församling-en i Tessalonika. (1 Tess 5:17 – 1917).

Och visst kan man be oavlåtligen eller ständigt – inte högt kanske – men i sitt inre kan man tala med Herren så länge man har en vaken ande. Det är klart att man måste sköta sina ’sysslor’ i vardagslivet också, men det vet ju Herren mycket väl, så det är ingenting att bekymra sig över.

Just nu kommer det upp en fråga i mitt inre… Jag vet inte om du kanske också har tänkt så någon gång, men vad skulle ha hänt om Pilatus trots allt hade vägrat döma Jesus till att korsfästas? Ja, det vet jag inte, men antagligen hade Gud då genomfört sin frälsningsplan på något annat sätt, eftersom profetiorna skulle uppfyllas till punkt och pricka.
Vår Gud är aldrig rådlös, oavsett vad vi människor har för oss eller hittar på.

Nej, Han som Jesaja profeterade om - mer än 700 år innan Jesus föddes - är:
”Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta” (Jes 9:6-7 – 1917).

Dagens minnesord: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”
              (Ps 119:105 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 23 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som är förenad med Herren är en ande med honom" (1 Kor 6:17 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att försöka förklara saker som kanske verkar dunkla... och till sist, genom att... Läs mer

 • tisdag 24 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft" (1 Kor 1:18ÄSFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner, suttit och talat om Bibeln - men då... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner, suttit och talat om Bibeln - men då oftast som en ‘litterär klassiker, - och mer sällan som en ‘helig skrift,. De som pratat har varit teologer, för-fattare,... Läs mer

 • onsdag 25 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kämpa trons goda kampÄ" (1 Tim 6:12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det... Läs mer

 • torsdag 26 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige" (Upp 1:8 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son,... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son, Jesus Kristus. Så här skriver Paulus i sitt brev till Kolosserna: "Ty det behagade Gud att låta all fullhet... Läs mer

 • fredag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • lördag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • söndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer