22 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Den som vill berömma sig, han berömme sig därav att han har förstånd till att känna mig; att jag är Herren…” (Jer 9:24 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric  Emgård. Det här är ingen märkvärdig andakt, utan ett enkelt och rakt budskap för enkla människor - som du och jag. Den största kompetens man kan ha som kristen under sin vandring på trons väg, det är en ödmjukhet som utesluter egen prestation. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en innerlig bön ur mitt hjärtas djup. Herre, låt mig få den vägledning i bibelordet som du vet att jag behöver, och hjälp att förmedla ditt budskap på rätt sätt så att det blir till välsignelse för den lyssnare som vill ta det till sig och låta det bära frukt i sitt innersta. Amen.”

På alla andra områden i livet gäller det ju att kunna prestera så mycket som möjligt - av ett eller annat slag. Men vill man samarbeta med Herren Gud, så är det precis tvärtom. Då är all egen prestation utesluten. Inte förrän man insett sin egen begräns-ning på det andliga området kan man börja vandringen i tron mot en ljus framtid och ett evigt liv. Och den som garanterar att slutmålet uppfyller och överträffar alla dina förväntningar - är Gud själv.

Visserligen är all egen prestation utesluten när man ska samarbeta med Gud. Men det betyder inte alls att du är värdelös eller att din insats är utan värde, men värdet med ditt liv och din insats kan inte mätas i kronor och ören eller makt och position bland världens stora.

MUSIK

Andlig framgång och andliga segrar beror bara på Guds Nåd och Guds Kraft. Det finns inget utrymme för egen ära eller personlig vinning. Äran är bara Guds och vinningen är till slut ett evigt liv i gemenskap med Gud.
Berömma sig får man gärna göra, men då får man berömma sig av Herren, som bibeln uttrycker det. Det finns inte plats för någon annan berömmelse.
Gud, universums skapare och upprätthållare, Han är ledaren och strategen.
Vi, du och jag och alla himlens änglar är tjänare åt Honom den Evige Guden. Han som var, som är och som ska komma. Han som lever av evighet, och på vilkens år det inte finns någon ände.
Det är Honom som du och jag får samarbeta med. Vilket liv vi är inbjudna till att leva.

Vi lever ju i Guds underbara skapelse. Himlen och jorden har Han ju skapat för att Han ville det. Det är ju inte alla som tror att Gud har skapat himmel och jord, och alla djur och växter... och människorna.

Men man kan väl ändå glädja sig åt varje liten blomma som tittar upp ur jordens mörker och visar sina vackra färger...

MUSIK

Någon sa häromdagen att ’jag vet inte så mycket om tron på Gud och det... men om jag inte trodde så skulle jag inte ha någon att gå till med all min glädje. Sorgen kanske jag kan hantera, men glädjen är det svårare med’. Och visst ligger det någonting i det. Jag tycker inte att det finns någonting som kan jämföras med den glädje och tacksamhet som jag känner alldeles särskilt ibland när jag får glädja mig över naturens skönhet, blommornas doft, fåglarnas sång... eller stjärnornas ljus en klar och mörk natt.
Då måste jag bara ha någon att tacka för allt det vackra. Då säger jag för mig själv: ”Tack gode Gud för att jag får leva och se allt det vackra som Du har skapat.”

Kanske tror du att jag bara går omkring och liksom ’lever i det blå’ fjärran från verklighetens slit och släp. Men så är det verkligen inte.
Jag vet att det finns mycket sorg och bedrövelse på jorden, av alla möjliga slag.
Men jag vet en sak till, och det är att det finns en Gud som vill hjälpa dig att bära din börda - hur den än ser ut, och vad den än består av. Han heter JESUS och Han har själv fått utstå alla mänskliga frestelser, prövningar och problem som en människa kan hamna i under sitt jordeliv. Därför vet Han vad du har drabbats av. Han vet också vilken sorg du känner, och vilken känsla av tomhet som ditt hjärta upplever.

Men det är inte ‘bara’ deltagande Han känner för dig, utan Han är också beredd att fylla ditt inre med glädje och tillförsikt. En tro på Guds vilja att hjälpa och en tillit till hans suveräna förmåga att vända allt till det bästa, är den bästa inriktning som din förväntan kan ha. Och du, glöm inte att tacka Gud under alla livets förhållanden.
Det är en nyckel till utvägen ur prövningarna.

MUSIK

Jag tror att tacksamhet och förnöjsamhet är en mycket bra grund att stå på för ditt välbefinnande. Lägger du dig sedan vinn om att hjälpa och stödja andra som har det svårt, så går det mycket, mycket lättare för dig själv att komma igenom din egen mörka dal.
Känns det ändå svårt, så försök att bara ta en dag, ett ögonblick i sänder. Om det är möjligt, så försök att inte bekymra dig för morgondagen. Låt den själv bära sitt bekymmer. ”Var dag har nog av sin plåga” står det i min bibel. Framförallt, öppna ditt hjärtas dörr och låt Guds kraft strömma in i dig.

Försök inte att prestera någon fantastisk tro för då blir du bara besviken på dig själv. Men öppna ditt sinne mot himmelens Gud och ta emot frälsning och frid i Jesu namn.
Då blir det oändligt mycket lättare att leva... varje dag framöver. Jag tror att du och jag måste sluta med att försöka göra och prestera så mycket själva.

Vi försöker att vara snälla och goda, och det är väl bra, men kanske försöker vi att leva upp till en nivå av tro på Gud som kanske inte ens Gud själv hade tänkt sig att vi någonsin skulle klara av. Och när vi sedan misslyckas -för det gör vi ju- så blir vi så nedstämda och ledsna för att vi inte är så ‘bra’ som vi själva tycker att vi borde vara. Och så tappar vi modet och tycker att vi är dåliga och inte duger någonting till.

MUSIK

Låt i stället Gud ta initiativen. Låt Guds Ande uppfylla dig med Sin kraft så att du förstår vad som är Guds vilja och klarar av att gå Guds väg. INTE SJÄLV men till-sammans med Honom. Då blir livet ljust och får den mening som du kanske undrat länge över och saknat.

”Sade jag dig inte, att om du trodde skulle du få se Guds härlighet”, sade Jesus en gång till den sörjande systern efter den döde Lasarus.
Sök vilan i Gud och du ska få uppleva hur tron bär dig - istället för att du försöker dig på att bära tron... med dina egna prestationer. Det enda du ska prestera det är att du överlämnar din vilja i Guds hand och tror på den som Han har sänt till din hjälp, nämligen Jesus Kristus. Det låter väldigt lätt och enkelt... och på  sätt och vis är det ju också det enklaste av allt, att lämna sin vilja och sin egen väg, och i stället överlåta sig själv och sin vilja till Gud och börja gå Hans väg. Men för många människor är det ändå svårt att ta det där steget och lämna sin fria vilja.
Egentligen är ‘problemet’ -om man nu vill kalla det så-  inget problem alls. Eftersom det man lämnar är så oändligt dåligt, och så lite värt,  jämfört med det man får istället som är så oändligt mycket värdefullare och bättre på alla sätt. Men att det verkligen är så det vet man ju inte förrän man har provat. Och det är just där prövningen ligger. Man måste ta det första steget i tro! Sedan är de följande stegen mycket lättare.

MUSIK

Egentligen är det ju så att Gud redan för länge sedan har tagit det första steget. Annars hade det inte ens funnits någon möjlighet för dig att ta något steg alls. Det var ju för att ge dig en möjlighet att återknyta kontakten med Gud, som Jesus dog för dig. Annars hade det inte alls behövts. Men Gud ville ha det så. Hans kärlek består i att Han först har älskat dig. Långt innan du ens visste av att Jesus fanns, hade Han tänkt på dig så mycket att Han gav sitt liv för dig.

Han kom till dig, därför att det var omöjligt för dig att i ditt syndiga tillstånd komma till Honom.
Därför är alla andra religioner bara ett försök av människan att nå fram till Gud - medan kristendomens grund innebär att Gud redan har sträckt ut sin hand och nått fram till dig med sitt erbjudande om nåd och frid.
Säg ditt ja till Guds erbjudande om nåd. Använd din fria vilja till att välja Guds väg framför din egen väg. Då ska du få se att ditt liv ändrar inriktning och Guds frid når ditt hjärta på ett sätt som du aldrig trodde var möjligt.
Jesus sa: ”Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er; icke ger jag er den såsom världen ger. Era hjärtan vare icke oroliga eller försagda” (Joh 14:27 – 1917).
Min vän! Tag emot Jesus i ditt hjärta genom att tro på Honom som Gud har uppväckt från de döda. Han är nådig och barmhärtig mot dig och förlåter dina synder och allt orätt du gjort i ditt liv, om och när du ber Honom om det. Om du sedan bekänner Jesus som din Herre - både i ditt hjärtas inre och inför dina medmänniskor, så blir du frälst och ett Guds barn. (Rom 10:9-10).

Dagens minnesord: ”Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot” (Sak 4:6 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer