21 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”På ditt ord vill jag kasta ut näten” (Luk 5:5)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också att Jesus lever idag, älskar dig och sitter på Gud Faderns högra sida och manar gott för dig och för alla som vill tro på Honom. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig för att jag alltid behöver din hjälp och vägledning. Jag behöver vägledning i bibelordet och jag behöver förstånd så att jag kan se och förstå orden och sambanden mellan dem. Jag behöver också hjälp med att kunna förmedla frälsningens budskap på ett rätt sätt och så att det kan nå fram till någon lyssnare med den Helige Andes kraft och välsignelse. Amen.”

I inget annat namn -än Jesus Kristus- finns det frälsning och räddning till ett evigt liv. Det är bibelns centrala budskap. Hoppet är aldrig ute för någon enda människa, förrän den människan själv har sagt sitt eget personliga NEJ till Jesu erbjudande om nåd. Under den här stunden ska vi tala mer om hur det är att vandra med Jesus på den väg genom livet, som jag kallar ”trons väg”. Välkommen att vandra med!

MUSIK

Det finns några bibelord som jag har funderat på många gånger. De hittar du i Ordspråksbokens 9:e kapitel och den 10:e versen, där det står så här:

”Herrens fruktan är vishetens begynnelse...”
Jag vet inte vad som ligger bakom den här sanningen från bibelns blad, men jag tror att Gud låter sin vishets ande komma den människan till del som verkligen tar Gud på allvar och vill ha honom som sin Hjälpare och Ledare i allt som rör människolivet. Själva livsexistensens grundval kommer från Gud. Det står att Gud skapade männi-skan av stoft från jorden - och sedan blåste Gud in Sin ande i människan - och så blev människan en levande varelse. Och hon blev Guds avbild, står det. Ibland tänker man kanske som så att Gud ser ut som du och jag, eftersom det står att vi är Guds avbilder. Men det är inte säkert att Guds avbild har med vårt yttre att göra. Det är ju lika mycket Guds avbild att ha Guds Ande i sig - på samma sätt som Gud har - eller hur?
Guds Ande i dig och mig är ju också en avbild -eller likhet- med Guds eget väsen.
Man kan, om man så vill, jämföra med bibelns ord från den 8:e psalmen och den 6:e versen, där det står:

”Dock gjorde du (Gud) honom (människan) nästan till ett gudaväsen...”
Hur det än förhåller sig med Guds väsen och detta med Guds avbild, så står det ändå kvar att början till vishet är att frukta Gud och vilja ha honom som sin Herre, Mästare och Ledsagare under vandringen här på jorden. Om du vill börja bli vis - och göra allt på bästa sätt - frukta Herren!

MUSIK

Uttrycket att ”frukta Herren” låter kanske lite konstigt i våra öron... ungefär som om det stod fruktan - alltså en sorts rädsla för Herren Gud. Jag tror inte att det ligger till på det sättet. Det är inte min rädsla som styr min vilja att låta Gud leda mitt liv, utan det är min absoluta övertygelse att ingen kan styra mitt liv på ett så suveränt och skickligt sätt som Herren Gud... Alltså på ett sådant sätt så att allt samverkar till det bästa, på alla sätt - både ur vardagens och evighetens perspektiv. (‘Respekt’ är mitt sätt att läsa och förstå ordet ‘frukta’). Det handlar inte först och främst om att mitt liv ska bli så materiellt tillgodosett som möjligt, utan det handlar om det som är mycket viktigare - dvs mitt andliga liv och det eviga livet. Att jag får ett så bra och rikt liv som möjligt, sett ur andra människors ögon, är inget viktigt, även om Gud inte alls miss-unnar varken dig eller mig att få det så bra som en människa överhuvudtaget kan få det här på jorden... bara vi inte blir mer beroende av våra rikedomar än av Gud. Ibland tror jag att Gud verkligen vill pröva oss för att se var vår ‘smärtgräns’ går någonstans, om man får säga så. Jag tror att Gud ibland öser sina välsignelser över oss, mer och mer, för att se om det finns en gräns där vi börjar att bry oss mer om oss själva och prisa vår egen duktighet och förträfflighet, än att ta allt ur Guds hand – av nåd – och som en direkt välsignelse från Honom.
Jag tror att så länge du inte är bunden av dina jordiska tillgångar på något sätt, utan är beredd att ge upp alltsammans för Guds skull, om det skulle bli aktuellt, så länge är Gud beredd att fortsätta att välsigna dig. Han vill inte heller att du varken glömmer den fattige som behöver ditt stöd och din hjälp, eller den Guds församling som du tillhör.
”Sök först efter Hans (Guds) rike och Hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla er”, står det. (Matt 6:33 – 1917). Alltså först Guds rike och sedan - i rätt ordning - allt det andra.

MUSIK

”För fullt tionde till mitt förrådshus, säger Herren. Pröva sedan hur jag blir. Förvisso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse” (Mal 3:10 – 1917).
Sitt inte och kläm på dina pengar, som om de vore en Gud för dig. Du kanske säger att det är så svårt... det är så hårda tider nu... man har inte råd att ge Gud och församlingen sitt tionde...
Visst är det svåra tider för många människor, men jag har personligen bara en enda sak att säga. ‘Lägg Ditt tionde även om det ser kärvt ut... Gud vet precis hur din ekonomi ser ut... i detalj. Låt därför Gud få en ärlig chans att visa dig att Hans ord är sant, och att det lönar sig på alla sätt att satsa på att Gud har rätt.’

Tro nu för all del inte att jag personligen har den minsta anledning att be dig offra för Guds rike. Nej, jag sköter mitt offrande av mitt tionde och du sköter naturligtvis ditt - precis som du själv vill och beslutar dig för. Kom bara inte och säg att din ekonomi inte går ihop om du inte följer Guds ord och gör så som Gud själv har ordnat med att det ska gå till och själv ställt sig bakom. Du är inte tvungen - det är ju helt frivilligt!
Du lurar inte Gud eller mig!  Du lurar bara dig själv och drar dig undan Guds möjlig-heter att välsigna dig enligt Hans eget löfte.

MUSIK

Sen vet jag att man ibland undrar om man ska ge sitt tionde på brutto- eller på nettolönen. Ja, det får du väl känna efter själv. För egen del drar jag först bort skatter och andra avgifter som staten har bestämt sig för att ta ut av oss medborgare... och sedan tar jag 10% på resten... det är Guds tionde, enligt mitt sätt att bedöma saken. Det enda jag vill tillägga, är att ju mer generös du är mot Guds rike och hans verk, ju frikostigare är Gud mot dig och din ekonomi. Min erfarenhet är, att när jag öser ut så öser Gud in, och Han har ALLTID en större skyffel än jag.
Kanske tycker du att jag talar för mycket om pengar nu... men jag vill bara ditt bästa. Jag tycker nämligen att det är fullständigt onödigt att du ska gå omkring och känna dig fattig och vara nerslagen för att din ekonomiska situation rent mänskligt är dålig. Från Guds sida ser situationen inte alls ut på det sättet. Gud har alla möjligheter att låta dig få del av alla himlens välsignelser, bara du litar på Honom och låter Honom avgöra vad som är rätt och riktigt... Lämna dina bekymmer till Herren och låt Honom ta rätt på ditt liv och din ekonomi. Då ska du se att det börjar ordna upp sig på det mest otroliga sätt. Inte så som du kanske tror eller förväntar dig... utan på Guds sätt.
Satsa på Gud och på Hans rike... och du kan vara fullständigt förvissad om att Han kommer att satsa på dig. Tro inte att Gud har några ekonomiska bekymmer eller undrar hur Han ska få det hela att gå ihop... Nej, Han sitter nog bara och funderar över varför du inte litar på honom och låter Honom ta över resten, så att Han kan välsigna dig.

MUSIK

Varför är det så svårt för en människa att förlita sig fullständigt, till 100%,  på Gud och på Hans vishet, kärlek och makt på den som vill tro på Honom och på Hans son Jesus Kristus? Ja, jag vet inte. Jag har inget svar på frågan.
Gud har skapat allt det silver och guld och annat som du tycker att du är så beroen-de av. Om Han så önskar kan Han bara säga ett ord, så skulle alla jordens silver- och guldfyndigheter börja rinna fram över dina fötter, i en sådan ström att du inte trodde det var sant.

”Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren” (Hagg 2:9 – 1917).
För Gud är ingenting omöjligt. Glöm aldrig det!  Hos Gud råder aldrig någon brist på någonting. Hur skulle universums Skapare och Upprätthållare någonsin behöva ens fundera över om något skulle ta slut... eller att det skulle börja bli brist på någonting?
När Gud skapade himmel och jord så var det brist på ljus. Vad gjorde Gud då? Tror du att Han satt och ojade sig och funderade över hur det skulle bli med en sådan mörk himmel...? Nej, Han sa: ”Varde ljus!” Och så blev det ljust! Hur kunde det ske, säger du?  Ja, det talar inte bibelordet någonting om. Däremot står det att det blev ljust. Och det var väl huvudsaken, eller hur? Gud kommer aldrig heller att tala om för dig hur Han tänker klara av din ekonomi och välsigna dig. Han bara gör det. Och det räcker väl för din del kan jag tänka, eller hur?
Välkommen att TRO GUD OM DET OMÖJLIGA - det andra får du göra själv!
Ge Gud en ärlig chans att ta hand om allt som rör ditt liv!

Dagens minnesord: ”Inför Honom som gör de döda levande och kallar på de ting som icke är till, likasom vore de till” (Rom 4:17 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer