20 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja” (Ps 25:12 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är det jag talar om som ‘trons väg’? Jo, det står i Psalm 25 och vers 9: ”Han leder de ödmjuka rätt, Han lär de ödmjuka sin väg.” Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer men med ett hjärta som längtar efter din vägledning och hjälp på alla sätt. Herre, förbarma dig över mig och var mig nådig, så att jag kan tjäna dig på rätt sätt. Låt också någon lyssnare som är med i dag, få uppleva Dig -Jesus- till välsignelse och frälsning. Amen.”

När psalmisten talar om trons väg och att ”Han lär de ödmjuka sin väg” så är det
Herren Gud och hans väg som bibeltexten handlar om.
Och vägen till Gud går genom Jesus Kristus och bara genom Honom.
Du kommer aldrig fram till Gud på någon annan väg.

Och Guds väg finner du om du är ödmjuk. Det finns människor som tycker att man väl ska klara av sitt liv själv, utan hjälp av någon annan. Ja, det kan man ju tycka... om nu det skulle vara särskilt tufft eller bra på något sätt...

Om man vill bli ledd av Gud genom livet och få hjälp att klara av sin livssituation, då gäller det alltså att vara ödmjuk. Dels så att man inser att man faktiskt behöver hjälp och dels så att man inte är så stolt så man inte kan ta emot den.
Personligen tycker jag att man behöver hjälp varje dag.

MUSIK

Jag vet ju inte hur du som lyssnar just nu har det, men visst är väl livet underligt och svårt ibland på olika sätt. Och jag kan i alla fall inte tänka mig att försöka klara av det på egen hand. Jag har försökt, men det gick inte alls vidare bra. Därför önskar jag inget hellre än att Han (GUD) styr mina tankar, min vilja och mina handlingar så att alltsammans samverkar till det bästa.
Hur är det då att vandra på Guds väg? Och hur är Guds vägar?

Ja, det är bara att läsa innantill i den gamla bibelboken. Och jag har slagit upp vers 10 i den 25:e psalmen, där det står så här:

”Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet, för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja.”
Ja, att Guds vägar är nåd och trofasthet, det kan miljoner människor intyga. Ju längre man får vandra tillsammans med Gud och får lite insikt i Hans vägar, ju mer förstår man att det är bara nåd och trofasthet alltsammans.

MUSIK

Det är väldigt svårt att förklara det här med Guds vägar, men bästa sättet att få kunskap om det hela är att själv gå på Guds väg och sedan bedöma själv. För egen del kan jag bara säga att min största längtan är inte att förstå Guds vägar utan att få vandra på dem själv med Guds hjälp. Jag ifrågasätter allt mindre av Guds vägar. Visst, det är klart att jag också undrar ibland, men om man kan vila vid att bibelordet är fullständigt sant och alla Guds vägar faktiskt är nåd och trofasthet, så är det ju inte svårt att följa dem och låta Gud själv ta över rodret till 100 procent - eller hur

Jag vet inte om du tvekar om Guds väg för ditt liv. Jag skulle aldrig göra det, om jag vore du. Det finns inget mer fullkomligt och riktigt än Guds väg för en människa.

Om du upplever Guds kallelse för dig personligen - så håll dig tillgänglig för Guds röst så långt du förstår och förmår. Var i stillhet och bön och ge dig inte förrän du har fått fullständig klarhet om Guds väg. Gud vill att du ska ta ett steg i taget, och ibland kan det kännas jobbigt att inte kunna se hela vägen framför sig, från början till slut - men Gud vill att Du ska lita så på honom så att du bara behöver ta ett steg i taget.

I en fullkomlig tillit och förtröstan på Gud och Guds hjälp och vägledning, så behöver du inte se eller veta mer än ett steg i taget, eller oroa dig för mer än en dag... ett ögonblick i sänder.
När du söker Guds väg måste du vara klar över en sak, och det är att Gud kanske inte alls vill att du ska göra något annat än det som du gör nu.
Kanske ska du inte heller flytta någonstans eller ändra särskilt mycket på ditt liv. Guds väg kan vara att du ska fortsätta att vara precis där du är.

MUSIK

Kanske är du precis där du är, därför att Gud har placerat dig där, för att du ska bli till välsignelse för dina medmänniskor precis där du är. Men det betyder inte att du är färdig eller inte har mer att lära om Guds väg. Det finns alltid mer att lära om Gud om Guds kraft, Hans underbara kärleksfulla väsen och Hans storhet. 
Att vara Guds vän det är det bästa och finaste av allt du kan uppnå på denna jord.

Och steg ett är att du och jag måste lära oss ödmjukhet!
Det verkligt underbara med Guds väg är att hur det än kan se ut med mänskliga ögon, så är vägen alltid korrekt och rätt i alla sina delar. Omständigheterna kan ibland verka att vara alldeles tvärs emot vad man skulle vilja förvänta sig, men ofta har jag fått vara med om att Gud använder människor och deras sätt att uppfatta sin verklighet på ett helt annat sätt, än vad som i slutet blir resultatet av deras ansträng-ningar. Ofta använder sig Gud av människors missförstånd för att få igenom sin vilja. Det är inget manipulerande, som man skulle kunna tro, utan helt enkelt människors brist på koordination, brist på kunskap och brist på samordningsförmåga. Gud har all kunskap i sin hand, både din och alla dina medmänniskors, så Han vet långt innan någon har fattat sitt beslut hur det hela kommer att falla ut. Gud är också helt oberoende av tidsaspekten. Om du talar om ‘framtiden’ så har Gud redan varit där, trots att din ‘framtid’ ännu inte har kommit eller inträffat. Likadant är det med den tid som svunnit bort redan.

MUSIK

För Gud är det inga som helst problem att vandra tillbaka i tiden, och rätta till sådant som blev galet på ett eller annat sätt, och som du och jag inte har någon som helst möjlighet att påverka. Gud är fullständigt oberoende av tid och rum. Han kan t ex vara på alla ställen samtidigt, något som ju är en fysisk omöjlighet för dig och mig. Gud är inte beroende av våra fysiska lagar eller mänskliga begränsningar. Det är därför Han är Gud. En gränslös Gud. Och Han är din GODE vän!

”Ingen kommer på skam som förbidar DIG”, säger Psalmisten. ”På skam kommer den som utan sak handlar trolöst. Herre, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mej, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid. Tänk Herre, på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet. Tänk icke på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter DIN NÅD, för din godhets skull, Herre” (Ps 25:3-7 – 1917).

Du kan själv läsa vidare i den 25:e psalmen. Eller den 23:e som kallas ‘Herdepsal-men’.
’Herren Gud vill vara din herde. Han vill låta dig vila på gröna ängar. Han vill föra dig till vatten där du finner ro. Han vederkvicker din själ, Han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Om du och vandrar i dödsskuggans dal, behöver du inte frukta något ont, ty Gud är med dig, hans käpp och stav de tröstar dig. Han bereder för dig ett bord i dina ovänners åsyn. Han smörjer ditt huvud med olja och låter din bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar, och du ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen’ (Ps 23:1-6).

De här orden gäller för den som vill tro på Jesus Kristus, Guds Son. Vill Du det?

MUSIK

Hur vet man vilken väg som är Guds väg med ens liv? Ja, det finns givetvis olika sätt för Gud att visa en människa vilken väg hon bör välja. Det kan vara drömmar, syner eller andra former av uppenbarelser, t.ex. direkta änglabudskap eller tilltal av Gud. Bibeln visar på ett antal sådana i olika sammanhang.
För min egen del brukar jag lyfta fram 3 förhållanden som enligt min uppfattning bör ligga klart i linje med varandra, ungefär som en s.k. ”enslinje” markerar en säker farled på sjön, fri från alla grund och skär.
-    Det första är att vägen ska vara i enlighet med bibelns budskap
-    Det andra är att motivet ska vara rent och kan sanktioneras av den Helige Ande
-    Det tredje är att omständigheterna ska samverka och att allt ’faller på plats’

När de här tre kriterierna är uppfyllda kan man börja ta det hela på allvar. Det skadar naturligtvis inte med ännu flera indikationer på Guds ledning och att Guds ’trafikljus’ verkligen visar GRÖNT. När det är klart, återstår en viktig sak, och det är det man kallar ’timing’ - alltså att vara i rätt tid. Varken före eller efter Guds tid. Att känna till Guds väg är nämligen en sak. Att gå på vägen vid rätt tid är en annan sak.
Herren vet alltid när både vägen och tiden är rätt. Tänk t.ex. på Josef och Maria.

Dagens minnesord: ”Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet…” (Ps 25:10)

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer