10 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på en bibelvers från profeten Hesekiel. I det 18:e kapitlet och den 20:e versen står det så här: ”Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning, och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rätt-färdighet skall vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen” (Hes 18:20 – SFB). Innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du genom den Helige Ande ska ge mig vägledning och undervisning i ditt ord, så att allt blir rätt. Amen.”

Vad betyder det jag läste från profeten Hesekiel? Jo, det betyder att ’en människa ska dö för sin egen otros synd’ och inte för någon annans. Har du syndat genom att i otro vandra din egen viljas väg i stället för Guds väg, så kommer du att dö. Precis samma villkor gällde för de första människorna Adam och Eva. Gud talade om för dem vad som gällde, men de valde att inte lyssna till Guds röst utan gick sin egen viljas väg. Den vägen ledde till döden, precis som Gud hade varnat dem för.

Guds uppfattning om synden har aldrig ändrats utan är densamma i evighet och hans vägar är alltid desamma. Oavsett vad du och jag kallar vår synd och otro för, så är den lika avskyvärd i Guds ögon. Men du ska lyssna noga till en sak. Gud avskyr synden - alltså din vägran att tro på Jesus Kristus - men han älskar syndaren.

MUSIK

Vi människor har ju så lätt för att blanda ihop sak och person. Om någon har gjort dig illa så förknippar du alltid det onda med den personen som gjorde det - eller hur?
Hur kan det då vara så att Gud hatar synden, men älskar syndaren? Jo, det beror på att det finns en ond makt bakom syndens verklighet - som styr ondskan i sitt uppsåt att strida mot Gud och allt vad som är rätt och gott i Guds ögon. Därför har Gud för länge sedan fullständigt neutraliserat synden och tillräknar inte människorna någon synd längre. Ingen människa kommer alltså i vår tidsålder - i Nådens tidsålder - att behöva dö för sina synders skull, utan bara för sin ovilja att tro på Jesus som tagit all synd på sig själv och brutit syndens makt. Ser du parallellen till hur Adam och Eva var ovilliga till att lyda det som Gud sade till dem i Edens lustgård? Oviljan att lyda Gud och gå Guds väg är den verkliga synden som ofelbart leder till döden eftersom syndens lön är döden. Om du läser din bibel så ser du att den är full av sådana händelser som beskriver sanningen i det jag nu har sagt.

Du blir lurad om du tror att det är dina dåliga handlingar eller din brist på goda hand-lingar som leder dig bort från Gud. Nej, nej och åter nej. Det är djävulens lögner och bluff alltsammans. Jesus älskar dig, precis som du är och lika lite som dina goda handlingar i din egen kraft kan leda dig rätt till frälsning och det eviga livet i Guds närhet, lika lite har dina dåliga handlingar någon som helst betydelse för Guds möjlighet att frälsa din själ.
Det är ju därför det står i bibeln: ”Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull” (Jes 1:18 – SFB).

MUSIK

Jag säger inte det här för att du ska fortsätta att synda på Guds Nåd. Nåden är visserligen alltid större än synden, oavsett hur stor din synd är i dina egna eller i andras ögon. Men Gud vill inte att du ska synda utan att du ska bli ren från all synd genom din tro på vad Jesus redan har gjort för dig, och sedan leva ett rent och syndfritt liv så långt du förmår. Jag vet hur det är. Man vill göra det rätta och riktiga men gör ändå fel ibland. Men det står skrivet att när man faller så får man resa sig igen i Jesu namn och vandra vidare genom livet. Det är inte jag som säger så, utan det är Gud som har bestämt att det ska vara så, eftersom han en gång för alla har betalat det högsta priset någonsin just för din själs frihet från all synd. Det priset var det högsta tänkbara och täcker därför ALL synd. Och när Gud talar om ALL SYND så menar Han verkligen också ALL SYND. Från skapelsens första sekund till den sista och den gäller för alla människor som har levt, som nu lever och som kommer att leva så länge som jorden består och Nådens år varar. Hur länge den tiden varar det vet ingen mer än Gud Fadern själv. Men att tidsperioden är begränsad står lika klart enligt Gudsordet på bibelns blad, som att Guds kärlek är evig. Gud vill därför inte att någon enda människa ska gå förlorad utan att alla ska bli frälsta och rädda-de. Striden mellan det goda och det onda gäller alltså på inget sätt dig personligen till kropp och själ, utan den gäller din andes eviga tillvaro. Striden står alltså mellan det goda -mellan Gud och hans änglar- och det onda med Satan och hans änglar.

Striden om Satans makt genom synden är för alltid avgjord till Satans nackdel. Den striden utkämpade Jesus och vann en evig seger genom att ge sitt liv på ett kors. Det är därför som syndens makt över dig egentligen är borta, men du måste tro på Jesus och låta honom bli Herre i ditt liv, för att du ska få del i den seger som Jesus vann över synden på korset. Det måste alltså bli ett ‘tron-skifte’ i ditt liv. Det finns bara 2 alternativ. Antingen är man ett Guds barn eller också är man ett Djävulens barn. Det känns inte särskilt trevligt att få höra det - jag vet det - men det är sanningen, och den vill du väl veta - eller hur?

MUSIK

Det blir alltså ett omedelbart tronskifte i ditt liv, i samma ögonblick som du tillägnar dig den seger över synden som Jesus vann. Genom din vilja att tro på det glada budskapet om Jesus, så får du en personlig relation med honom som uppstod från de döda, och genom honom får du dela hans seger över synden. Det är detta som bibeln talar om och kallar för ”frälsning”. Man vänder helt om i sitt hjärta, och lämnar sin tidigare gudsfrånvändhet och vänder sig till Gud som upprättar ett evigt fridsför-bund med dig. Han blir genom sin egen Son Jesus Kristus, din nye herre i ditt liv, och Satans makt över dig genom synden är för evigt bruten, så länge som du vill vara kvar i gemenskapen med Gud. Detta är en fantastisk upplevelse.

Det är svårt för oss människor att förstå syndens fasanfulla verklighet, men det beror på att vi inte ser och förstår hur oerhörda och fruktansvärda konsekvenser synden och lögnen för med sig för mänskligheten. Vi ser inte heller den del av universums verklighet som är den andliga världen. Varför gör vi inte det då? Jo, det beror på att vi är människor av kött och blod, som är skapade på det sättet och huvudsakligen lever i en fysisk värld, med en ytterst begränsad andlig klarsyn. Vi är visserligen ska-pade till Guds avbilder, men det innebär ändå att vi är skapade med begränsningar i vår andliga medvetenhet. Anledningen till det är Guds hemlighet.

MUSIK

Jesus är Guds yttersta bevis på sin fullkomliga kärlek till oss människor. Gud uppen-barade sig i Jesu gestalt. Gud är Ande och Jesus blev både Gud och människa på samma gång, genom sin födelse både genom Helig Ande och jungfru Maria. Jesus säger ju i Johannes 17:e kapitel att han och Fadern är förenade till ett. Jesus säger också att den som tror på honom ska bli förenad med honom själv och Fadern på ett likadant sätt, och bli fullkomligt förenad till ETT med dem.

Visst finns det många saker som är svåra att förstå - eller hur? Men Gud har aldrig begärt att vi ska förstå den nya födelsens under när vår i synd döda ande blir upp-väckt av Gud till ett nytt liv. Han vill bara att vi ska tro på det han har sagt och för-trösta på det - oavsett vad som händer.

Även om du tillhör dem som varit med många gånger när barn fötts till den här världen, så betyder det nog inte att du ”förstår” hur det verkligen fungerar i detalj. Du ser att det fungerar, men därifrån till att förstå hur är steget oändligt långt. Precis på samma sätt är det med det andliga livet och födelsen till det nya livet.
Evangelisten Johannes berättar om det här i sitt 3:e kapitel. Rådsherren Nikodemus, som var en av judarnas religiösa ledare, kom till Jesus en kväll efter mörkrets inbrott för att få vägledning av Jesus. Jesus säger då till Nikodemus: ”Amen, amen säger jag dig: ’Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. (”Människor kan bara återskapa mänskligt liv, men den Helige Ande ger nytt liv från himlen”. Levande Bibeln). Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden” (Joh 3:3-8 – SFB).

MUSIK

Jesus fortsatte att tala med Nikodemus och sa: ”Om ni inte tror mig när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall få evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom”(Joh 3:9-17 SFB).

Det här är ’evangelium’ som betyder ’det glada budskapet’ om att du som människa kan få alla dina synder förlåtna i Jesu namn, oavsett hur eländigt ditt liv har varit i dina egna eller i andras ögon. Du tillägnar dig Jesu seger över dina synder genom att tro på Honom och får då del av hans seger. När du genom din tro öppnar ditt hjärta och tar emot Jesus som din Herre och Frälsare så sker detta ögonblickligen. Då blir du ett Guds barn och i Guds ögon får du tillräkna dig Jesu rättfärdighet som din -genom din tro på Jesus.

Dagens minnesord: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer