18 mars 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Matt 22:32

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I textsammanhanget från Matteus 22:32 förklarar Jesus att för Gud lever alla, antingen de är fysiskt döda eller inte. En grupp judar (sadducéer) ifrågasatte nämligen att det överhuvudtaget finns någon uppståndelse från de döda. Jesus tillrättavisade dem då med att citera orden från 2 Mos 3:6 där Gud kallar Mose och säger: ’Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud’. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer åter igen inför Ditt ansikte med en bön om hjälp och väg-ledning i ditt ord, dels så att jag själv kan förstå det bättre och dels så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det vidare enligt den vägledning som Din Helige Ande ger mig - så att det blir till välsignelse för någon som vill lyssna i tro. Amen.”

Jesus förklarar alltså för sadducéerna i det här sammanhanget, att Gud inte är en Gud för döda utan för levande. Det handlar alltså inte om någon uppståndelse från de döda, utan -om jag förstår det rätt- så är det så att inför Gud lever alla som en gång fått Guds livsande i sig, och den utsläcks inte på något sätt av den fysiska döden som bara drabbar kroppen - skapad av stoft genom Guds kraft. I Guds skapel-seakt fick människan alltså både ande, själ och kropp, och Paulus skriver till försam-lingen i Tessalonika: ”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofats är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk” (1 Tess 5:23 – SFB).

MUSIK

Jesu ord att för Gud lever alla, betyder ju bland annat att Gud har oinskränkt makt över alla människor, både de som en gång levat men nu är döda, de som lever i dag och de som kommer att leva i framtiden. Vi får aldrig glömma att för Gud är ingenting omöjligt. Vi människor är begränsade på olika sätt, men Gud är obegränsad på alla sätt och inom alla områden. Det betyder också -vilket är underbart- att om du gjort orätt mot någon som inte längre är i livet så att du, mänskligt sett, inte kan ’rätta till’ det du gjort fel, så har Gud både vilja och makt att förlåta dina felsteg på den bort-gångnes vägnar och upprätta dig i din förtvivlan och känsla av egen maktlöshet inför den hopplösa situationen.

Sådan är vår Gud, inte alls för att du och jag är snälla, trevliga och goda människor, utan BARA DÄRFÖR att Jesus, Guds Son, en gång gav sitt liv för att alla människor ska få samma möjlighet att bli befriade från sin skuld för alla fel som de har begått.

Det finns en gammal sång som heter ”Golgata täcker min skuld” och det är verkligen exakt vad som skedde utanför Jerusalem på Golgata kulle, på huvudskalle-platsen, där Jesus korsfästes för dina och mina synder. Det skedde för att vi skulle slippa undan det eviga straffet som vi förtjänade och i stället -av NÅD- skulle kunna få ett evigt liv i Guds gemenskap, om vi vill tro på den som Gud har sänt till vår frälsning och räddning – nämligen Jesus Kristus.

MUSIK

Vår Gud är alltså levande och verksam i högsta grad. Det har han varit från världens skapelse och det kommer han -såvitt jag förstår- alltid att vara. Han förtröttas inte och hans arm är inte för kort (4 Mos 11:23 – SFB) i något sammanhang.

Så länge nådens år från Herren varar, under den här tidsåldern, så finns det hopp för varenda människa som vill vända om från sin onda väg, ödmjuka sig, ta emot Guds nåd och bli räddad från den eviga döden. (Luk 4:18; Jes 61:2 – SFB).

Vad menas då med uttrycket ’nådens år’?

Jag kan inte svara på den frågan men för sina lärjungar förklarade Jesus att frågan om när Människosonen kommer tillbaka på himlens skyar, och om jag förstår det rätt, nådens tid då också är slut - den tidpunkten är okänd för alla utom för Fadern själv. Jesus sa: ”Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.”/…/ ”Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern” (Matt 24:27, 34-36 – SFB). Vad ordet ’släkte’ betyder finns det olika uppfattningar om. Kanske betyder det hela ’människosläktet’ som sådant. Det kan också betyda den typ av ’judafolket’ som Jesus hade med att göra, eller den generation som ser början till dessa ting ske (Luk 21:29-31) skall också se slutet ’detta släkte skall inte förgå förrän allt detta sker’ (Luk 21:32 – SFB).

Aposteln Petrus skriver: ”Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig” (2 Petr 3:8-9 – SFB).

MUSIK

Det är svårt att ta till sig den här kunskapen, men vi måste försöka komma ihåg att för Gud finns det inga sådana tidsbegrepp som vi människor tänker på och använder oss av. Gud är fullständigt obegränsad i ALLT -i alla verklighetens dimensioner- och hur många dimensioner det är vet bara Gud själv. För att ta 2 som vi känner till så är det naturligtvis tid och rum. Det betyder när det gäller den evige Guden, att han kan vara överallt samtidigt och kan röra sig helt obehindrat bakåt och framåt i tiden genom årtusendena. Det betyder också att han har all kunskap om ALLTING i hela universum, både det som du och jag kan se med våra ögon, och det som är okänt och osynligt för oss. Jesu ord, att Gud är en Gud -inte för döda utan för levande- är alltså ett påstående som klart visar Guds andliga evighetsexistens - någonting som övergår all mänsklig kunskap och fattningsförmåga. Att du och jag får ha del i en sådan kunskap är enligt min uppfattning nästan ofattbart. Gud kan också låta oss människor uppfatta honom på något sätt som är olika från tid till annan. Hans existens har bibeln förklarat bland annat som en röst i ett moln, som en brinnande buske, som en molnstod om dagen och som en eldstod om natten. Guds väsen har ju också uppenbarat sig på det mest kärleksfulla sättet i och genom Hans enfödde Son, Jesus Kristus, som föddes hit till vår jord som Guds Son, men i mänsklig gestalt, med en mänsklig kropp. Avsikten med det var att försona människorna med Gud genom att bryta syndens makt och återskapa människans gemenskap med Gud själv. Det uppdraget fullbordades när Jesus gav SITT liv på korset för dig och mig och sa: ” Det är fullbordat”.

MUSIK

Genom Jesu ödmjukhet inför Faderns vilja har han blivit upphöjd över allting. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till filipperna: ”Om ni nu har tröst hos Kristus, upp-muntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor (skall) bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren” (Fil 2:5-11 – SFB). Gud har lagt allt i Jesu händer, för att han i allt ska vara den främste. Paulus skriver i sitt brev till kolosserna: ”Han (Gud) har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden” (Kol 1:13-22 – SFB).

MUSIK

Varför behövdes Jesus, som en mellanhand inför Gud? Jo, synden skiljde oss från Gud. Det var inte Gud som hade syndat och behövde någon som ställde upp på hans sida. Nej, det var vi människor som syndade. När det skedde, så dog samtidigt vår andliga gemenskap med Gud och den kunde inte återställas av oss själva. Vi var alltså döda och fullständigt utan alla möjligheter att ens be om hjälp eller förlåtelse. Är man död så är ju alla ens egna möjligheter uteslutna - eller hur? Därför behövdes det någon annan, som offrade sig i vårt ställe - för att ta på sig vår synd, skuld och skam och försona oss med Gud. Vi behövde en medlare, någon som var sann, syndfri och rättfärdig. Någon som kunde accepteras av Gud. Om det skulle kunna lyckas någon att rycka våra själar ur Djävulens våld, alltså någon som kunde åberopa en giltig rätt att göra det, så måste dennes rätt vila på en grund som aldrig i evighet skulle kunna ifrågasättas varken av Satan, döden eller någon annan ond makt. Därför behövde vi en Frälsare, försvarare eller ”förespråkare” som det står i den äldre översättningen. Johannes skriver: ”Mina kära barn, detta skriver jag till er, för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, så har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig; och han är försoningen för våra synder, ja, inte allenast för våra, utan ock för hela världens” (1 Joh 2:1-2 – 1917). Därför ska vi tro på Jesus. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer