27 maj 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör
deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000)

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du kanske känner inför en oviss morgondag och en framtid utan fasta konturer. Men innan jag går vidare ska jag be om den Helige Andes hjälp.
"Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bon om vägledning i bibelordet och om hjälp att förmedla det som du vill ha framfört, på rätt sätt. Jag ber, Herre, om en särskild välsignelse och vägledning för den lyssnare som nu är med och väntar på dig med ett öppet hjärta och sinne. Amen."
Jag vet att Jesus vill säga till dig: "Min frid ger jag dig... Frukta inte... var inte rädd... bara tro på mig."
Du ska veta att det brinner en längtan i mitt innersta, inför varje sådant här tillfälle, att jag skulle kunna bli ett litet ljus som förmår peka på Jesus Kristus. Han som är den enda vägen till Gud... sanningen om Guds kärlek... och livet - det eviga livet- hos Gud.
Min vän. Öppna ditt hjärta för Guds rost, och låt hans kärlek få värma ditt sinne!

MUSIK

I en av våra morgontidningar fanns en dag en artikel med rubriken "Besök i helvetet på schemat". Det var en av de få överlevande från det fasansfulla tyska koncentrationslägret Auschwitz, som berättade för eleverna i en skola om sitt förflutna.
Personligen har jag aldrig lyckats förstå den gränslösa ondska som drev Hitlers handgångna män att genomföra dessa fruktansvärda illgärningar mot judarna. Trots att jag bara var barn när det hände, så tvingas jag ju ändå att inse att i oss människor - Guds
skapelse till trots- finns det tydligen en avgrund av illvilja, avundsjuka och intolerans mot våra medmänniskor.
Även om jag inte för ett ögonblick menar att det finns en tillstymmelse av ondska hos Gud eller i hans handlande, så måste jag ändå ur ett mänskligt perspektiv lära mig att förstå slutkommentaren i artikeln. Så här stod det: "Efter Auschwitz finns det ingen Gud för mig, ingen tro att söka tröst i." Jag tror att Gud förstår det. Han som själv har skapat oss, skulle han inte förstå vår ilska, vårt hat och vad det än kan kallas - även om det är fel och riktar sig mot fel håll.

Tron på Guds Son, Jesus Kristus, har ingenting att göra med den gränslösa ondskan som utlöste förföljelserna. Varken mot lsrael, Guds egendomsfolk när de var slavar i Egypten i 400 år, eller när krigen drog igång med sina fasansfulla följder under årtusenden framöver.

MUSIK

Krig och sådana omänskliga förföljelser mot miljontals människor är ondskans triumfer - inte Guds. Jag drar mig till minnes profeten Jobb när han svarar Herren Gud, efter att ha gått igenom allt elände som drabbade honom, och som kostade honom allt, utom livet och hans grundmurade tro på en rättvis Gud.
Job säger i det 42:a kapitlet: "Vem var då jag, som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om vad jag icke begrep, om det som var mig för underbart och det jag ej kunde förstå" (Job 42:3).
Jag instämmer helt med Job. Jag ordar också ibland om sådant som jag inte förstår.
Det är ju så mycket i livet som jag inte alls förstår, men jag måste ju, precis som du, leva vidare ändå. Och det gör jag bara i förlitande på Guds kraft, hans vishet och kärlek, som är sa mycket större än människors, som himlen är hög over jorden.
Som väl ar, ar det aldrig något krav från Guds sida att vi ska förstå hans vägar eller tankar. Det finns bara ett krav som Gud riktar mot oss och det är att vi ska tro på
Honom.
Man behöver inte förstå för att tro, det är det som är 'finessen' i det hela, Om Gud ställde krav på att du och jag skulle förstå, då skulle ingen av oss kunna passera Guds 'nålsöga'. Men nu ställer Han aldrig det kravet, och därför är det mojligt, för Gud att låta din tro och inte ditt förstånd, avgöra din ställning inför Honom.
Guds insikt i alla detaljer är absolut 100-procentig, från de största till de minsta. Men det betyder ju därför inte att Han ingriper i allt som vi människor hittar på, aven om våra handlingar är komplett galna och felaktiga. Människorna har ju en gång för alla fått sin fria vilja... vad man sedan än vill tycka om det rätta eller felaktiga i det. Att människorna fått en fri vilja är ju en sak... att hon sedan inte kan handskas med den är ju en helt
annan sak, eller hur?

MUSIK

Det enda förnuftiga som vi människor kan göra med vår fria vilja är, som jag ser det, att låta den underordna sig Guds vilja med våra liv. Och den åsikten grundar jag förstås på min inställning att alla människor har en utstakad väg att vandra och ett mål att nå.
Målet är inte förutbestämt, utan det har du med din fria vilja en mojlighet att påverka själv, helt enligt Guds tanke när Han skapade dig och mig.
Valet är ditt eget, och Gud avvaktar stilla och väntar i bakgrunden, till dess att du har gjort ditt val. Om du väljer att ha gemenskap med Hans Son, Jesus Kristus, då kommer också Gud fram ur 'skuggorna' för dig och ställer upp på din sida.
Vill du inte det, så låter han dig vara - helt efter ditt eget beslut.
Men skyll då inte heller på Honom om det går illa för dig i livet. Han har redan tagit på sig alla dina synder och all din skuld, en gång för alla. Därför kommer ingen människa heller att gå förlorad för sina synders skull, utan bara för att hon INTE VILL TRO på Jesus Kristus, den som Gud sänt till din räddning. Det enda som du själv behöver göra är alltså att tro på Jesus, ta emot Hans förlåtelse för dina synder och bekänna honom
som din herre inför dina medmänniskor.

MUSIK

Gud har gett oss en klar ledtråd, som vi kan följa för att det ska gå oss väl i livet.
I sitt eget ord, i Bibeln, står det så här:
SÖK GUDS RIKE OCH HAN FÅ ALLT DET ANDRA
Gud är god. Det finns bara ljus och godhet och kärlek i Honom. Intet mörker och ingen illvilja eller något ont finns i Guds väsen. Ingen har sett Gud, står det i bibeln, men Jesus har uppenbarat vad Gud är. Att Han är enbart kärlek, godhet och barmhärtighet.
Han vill bara ditt väl... och om du tycker att det ser annorlunda ut, från ett mänskligt perspektiv, så ar Gud bara god. På ett ställe i vår bibel står det: "Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, f rån himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker" (Jak 1:17 - Bibel 2000).
Så om det är något ont eller felaktigt som du konfronteras med, så inte kommer det från Gud, det är då ett som är säkert.
Vi ber:
"Herre, undervisa oss om Dina vägar... och låt oss förstå något om Din vilja med våra liv. Se till om vi är stadda på en olycksväg. Och led oss på den eviga vägen. Du känner våra svagheter och våra felsteg... men Du ser också en förkrossad ande i oss. Herre,
förbarma dig over oss.
Tack för att Du håller oss i Din hand och skyddar oss på alla sidor. Tack för att vi får hålla Dig hårdare i handen, ju svårare vårt liv ser ut för oss. Det enda vi behöver veta är att Du aldrig överger oss eller lämnar oss i sticket. Tack för att vi får tala med Dig om allting. Om alla våra sorger och bedrövelser, men också om alla våra glädjeämnen och annat som vi tycker är positivt. Du vill vara med oss och dela vårt liv i allt... när vi vill
vandra på Din väg och vill göra det som behagar Dig.
Tack för att du aldrig tröttnar att lyssna på oss. Tack för att Du alltid har tid med oss, oavsett vilken tid på dygnet vi knackar på hos Dig i vår bon.
Tack Herre Jesus, för att du vill ge oss ny nåd och kraft för varje dag. AMEN!"

MUSIK

Det enda som du kan veta om Gud, förutom dina egna erfarenheter, det är vad som är skrivet i Bibeln. Läs den och du får insikt om allt som Gud har velat låta sina tjänare veta. Om du inte är så väl bekant med Bibeln, så är mitt råd att du ska börja med att läsa Markus evangelium. Så här börjar den texten: "Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds
Son." Sedan följer en beskrivning om Johannes Döparen som predikar och döper med omvändelsens dop i floden Jordan. Det står också om hur Jesus kommer dit och blir döpt av Johannes... hur Jesus själv börjar predika och botar sjuka... undervisar om himmelriket... och mycket, mycket annat. Ta fram din Bibel och läs själv. Har du ingen Bibel, så köp en eller låna en. Läs och begrunda... och be Gud om upplysning över
saker som du inte förstår. Gud vill gärna ge dig den vishet som du behöver.

Dagens minnesord: ”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud” (Jak 1:5 - Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • tisdag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • onsdag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • torsdag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • fredag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro" (Matt 11:28 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är som vanligt förankrad i den kristna trons grundval Ä Jesus Kristus. Den kommer att handla om våra innersta tankar, om tro och... Läs mer

 • lördag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • söndag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer