22 mars 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 16:10

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Jesus talar om ’den ohederlige förvaltaren’ (Lukas 16:10) , säger han bland annat: ”Den som är trogen i smått är också trogen i stort och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen” – alltså det himmelska goda?

Innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt när vi tar ytterligare ett steg på trons väg.

”Gode Gud! Jag kommer som alltid inför ditt ansikte för att utbe mig hjälp och vägled-ning när det gäller att förstå ditt ord. Herre, jag ber att Din Helige Ande ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha fram-fört också blir förmedlat på ett rätt sätt av mig. Amen.”

För att människorna som Jesus hade omkring sig skulle förstå vad han talade om, så använde han sig ofta av liknelser som var lättbegripliga och som kunde kopplas ihop med något som de redan kände till och hade erfarenhet av.

I det här sammanhanget talar han om förvaltningen av den här tidens ’goda’ – alltså om olja och vete – som alla kände till betydelsen av för det dagliga livets nödtorft. Fariséerna som älskade pengar, hörde det här och trots att förvaltaren, i samråd med de som stod i skuld hos hans herre, betedde sig ohederligt i högsta grad, så får han ändå beröm av sin herre för att han handlat klokt. ”Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn” säger han (Luk 16:8 – SFB).

Det där är ju ett rätt underligt resonemang – eller hur? Men jag tror att man ska förstå det på så sätt att det var INTE ohederligheten i sig som var rätt och bra – utan just det att världens barn handlar klokare än ljusets barn, som borde veta ÄNNU bättre vad som är viktigast - när det gäller det eviga livet.

MUSIK

När Paulus undervisar sin andlige son Timoteus om sann och falsk gudsfruktan, så säger han: ”Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdig-het, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till…/…/ Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet” (1 Tim 6:10-12, 17-19 – SFB).

MUSIK

Det viktigaste när det gäller den kommande tidsåldern är alltså -enligt Paulus- att nu, i den här världen, göra gott, att vara rik på goda gärningar och att vara generös. Då samlar man åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern. Ska man ha någon glädje av rikedom på jorden, så ska den alltså användas här och på rätt sätt. Den här världens rikedom får aldrig komma i vägen för den andliga och eviga, så att man glömmer vad det är som har ett verkligt värde.

Det handlar här om den sanna tjänareandan, när man inte låter de goda gärningarna begränsas till det som är absolut nödvändigt – alltså det som man MÅSTE göra – utan är givmild och generös långt utöver det. Om den som är rik uppför sig på det här sättet, visar det att han också är en gudsmänniska som tar sin tro på allvar.

Jesus sa: ”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matt 6:19-21 – SFB). Till den rike unge mannen som frågade Jesus: ”Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv” svarade han: ”Håll buden” och ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen” (Matt 19:16-17, 21 – SFB).

Att samla skatter på det här sättet är alltså en säker grundval. Här är det inte frågan om frälsning genom goda gärningar, men att goda gärningar som en kristen gör kom-mer att bli belönade både i det här livet och i det tillkommande, eftersom de görs av människor som vill tjäna både Gud och sina medmänniskor. De har funnit det sanna och verkliga livet - som har ett evigt värde.

MUSIK

När man funderar över hur olika människor beter sig, så finns det uppenbarligen en del som inte alls bryr sig om sina medvandrare, kanske inte ens ser dem som männi-skor utan bara som brickor i ett spel med stora insatser. De handlar bara utifrån sitt eget egoistiska och själviska intresse oavsett hur det drabbar andra. Ibland säger man om sådana människor att ’de är beredda att gå över lik’ för att nå sina mål.

Med det menar man att, oavsett vilka risker det kan innebära för vederbörandes liv eller ekonomiska framtid -kanske gäller det en konkurrent- så är man beredd att göra nästan vad som helst för att bli kvitt honom eller henne. De som handlar på det sättet har absolut INTE det verkliga livet, och kommer en gång att få stå till svars för allt de gjort eller inte gjort. Var och en blir dömd efter sina gärningar (Upp 20:13), medan den som visat barmhärtighet ’triumferar över domen’ står det (Jak 2:13 – SFB). Men man får i sammanhanget inte glömma Jesu ord i bergspredikan: ” Om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser” (Matt 6:15 – SFB).

Vi måste ha helt klart för oss -både du och jag- att den kristna tro vi säger oss ha, måste visas på något sätt. Och det finns, såvitt jag vet, inget annat sätt att göra det på än genom goda gärningar. Om vi saknar sådana gärningar så bevisar det ju tvärtom att man INTE har en sann, verklig tro.

Jakob säger i sitt brev och det andra kapitlet: ”Kan väl en sådan tro frälsa någon? /…/ Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar” (Jak 2:14, 17 – SFB).

MUSIK

Jag har sagt det många gånger tidigare och jag säger det igen för att ingen ska miss-förstå mitt budskap. Det är alltså INTE frågan om någon sorts frälsning genom goda gärningar, utan de gärningar som jag här lyfter fram, är de gärningar som en REDAN kristen person gör, och som en dag kommer att bli belönade när var och en av oss ska få lön för vad vi har uträttat under vårt jordeliv.

Jesus sa: ”Den som inte tar sitt kors (på sig - 1917) och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det. Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön” Matt 10:38-42 – SFB).

Det här med ’lönen’ är så viktigt så Jesus säger: ” Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. /…/ Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan” (Upp 22:12-13, 16 – SFB).

MUSIK

Den som tagit emot Jesus genom tron i sitt hjärta, behöver inte vara rädd för domen när han lever efter Guds vilja. Det står ju att ”Liksom det är bestämt om människan att hon EN gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad EN gång för att bära mångas (egentligen är betydelsen ’allas’) synder, och han skall en andra gång träda fram, inte bara för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom” (Hebr 9:27-28 – SFB). Men jag vet inte om de som är i Kristus Jesus överhuvudtaget kommer inför Kristi domstol, eller om de är FRIKÄNDA på förhand, eftersom deras syndiga natur är borttagen och inte existerar längre. De är ju födda på nytt – av Gud.

Livets Andes lag har i Kristus gjort den troende fri från syndens och dödens lag, står det (Rom 8:2 – SFB).

Evangelisten Johannes skriver: ”Han (Jesus) kom till sitt eget (folk), och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åta dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud (Joh 1:11-13 – SFB).

Nåväl, hur det nu än är med den Kristus-troende och hur det kommer att gå till vid den yttersta domen, så överlåter jag den saken med fullständig tillit och förtröstan i den evige Gudens händer. Hans domar är och kommer alltid att vara 100-procentigt rättfärdiga och rättvisa. Det betyder -om jag förstår det rätt- att du och jag aldrig har blivit så rättvist bedömda någonsin här på jorden, som jag är helt övertygad om att vi kommer att bli inför tronen i himlen.

Om du min vän som lyssnar nu, är med i den vitklädda skaran som med glädje väntar på Jesus som Din Frälsare, så gratulerar jag dig till det eviga livet. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer