16 februari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Apg 8:30)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten om den egyptiske hovmannen på vägen till Gaza, som relateras i Apg 8:26-38, är ett underbart exempel på hur mycket Gud bryr sig om den enskilda människan och hennes funderingar om trons väg. Men innan jag fördjupar mig i det ska jag be om hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och framfört av mig.

”Gode Gud! Du som har skapat himmel och jord, som vet allt och känner våra tankar fjärran ifrån. Låt mig och mina lyssnare få uppleva din närhet, helighet och rättfärdig-het så att ditt ord genom den Helige Andes kraft får ingång i våra hjärtan. Hjälp oss att ta till oss ordet så att det blir till nytta och välsignelse i våra liv. Amen.”

Filippus var en av de lärjungar, som efter att Stefanus blivit stenad till döds, blev ut-satt för den förföljelse som riktades mot församlingen i Jerusalem. Tillsammans med de andra lärjungarna skingrades han ut över Judéen och Samarien.

Han kom till Samaria och predikade Kristus för folket där ”och det blev stor glädje i den staden” står det (Apg 8:8). Guds kraft var verksam. Många människor blev bota-de från olika sjukdomar och orena andar for ut ur dem.

MUSIK

Men trots gudsordets framgång bland människorna, genom Filippus i Samaria, så var det andra andliga förhållanden som prioriterades ännu högre av den himmelska världen. Det framgår tydligt av den fortsatta texten och jag läser från Apg 8, vers 26 och framåt: ”En Herrens ängel talade till Filippus:

’Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sade Anden till Filippus: ’Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den.’ Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ’Förstår du vad du läser? Mannen svarade: ’Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig’. Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: ’Liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden’. Hovmannen sade till Filippus: ’Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan?’ Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: ’Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?’ Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom” (Apg 8:26-38 – SFB).

MUSIK

Det som gör mig mest glad och tacksam när jag läser om Filippus och den etiopiske hovmannen, är den gudomliga uppmärksamheten och välviljan som en sökande människa får del av från den himmelska världen. När Gud, som känner allas våra tankar, förnimmer att någon söker honom och den vishet som behövs för att kunna förstå Skriften, så sänder han, som i det här fallet, en ängel till hjälp åt hovmannen.

Guds Ande är med Filippus hela tiden och manar honom att dels gå fram till vagnen och dels hålla sig tätt intill den. Varför skulle han göra det?

Jo, det var tradition på den tiden att man alltid läste den heliga Skriften högt, och genom att hålla sig nära vagnen så kunde Filippus då höra att hovmannen läste och fick också en naturlig anledning att fråga honom om han förstod vad han läste.

Jag tror inte att hovmannen hade låtit stanna vagnen och bett Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom, om det inte hade följt sig naturligt för honom - med tanke på vad som redan hade hänt. Vi kan ALLTID förlita oss på att allt utvecklar sig på ett helt naturligt sätt, när vi vill gå Herrens vägar och tjäna honom. Vi behöver inte krångla till det och försöka hitta anledningar för det ena eller det andra när vi går Guds ärenden.

Det enda vi måste vinnlägga oss om är att ha rena motiv för vårt handlande. Då kan vi räkna med att Hjälparen, den Helige Ande, bistår oss på alla sätt med all den vis-het och det förstånd som han vet att vi behöver för att på rätt sätt kunna utföra vår uppgift.

Du behöver aldrig tvivla på att Guds Ande kommer att hjälpa dig om du följer den andliga enslinje som jag någon gång tidigare förklarat. För min egen del håller jag fast vid de 3 faktorerna som är a) Guds Ord, b) rena motiv och c) omständigheterna. När de tre stämmer överens så är man på rätt spår och det enda som ytterligare eventuellt kan vara osäkert, är frågan om det som engelsmännen kallar ”timing” - alltså valet av tidpunkt - dvs. när ’Guds trafikljus’ lyser grönt.

MUSIK

Gud vet ALLTID vilken tidpunkt som är den rätta eller bästa, för alla människor och för alla budskap, eftersom han känner till alla samband med andra faktorer i livet som har betydelse för den väg som en viss människa väljer som sin. Det kan vara saker som ligger långt tillbaka i tiden, som i ett givet ögonblick kommer upp i minnet och får en avgörande betydelse för det beslut man fattar. Det är omöjligt för dig eller mig -men fullt möjligt för Gud- att känna till hur en viss doft, vindens sång i telefontrådarna, en klockas klang, havets brus eller något annat ljud sätts i samband med någon av våra minnesbilder och påverkar oss i en viss riktning.

Kanske hörde du en gång för många år sedan, en sång som din mamma sjöng när du var sjuk och hon satt på din sängkant när du skulle somna. Det gav dig en trygg-het som du aldrig har kunnat glömma och inte heller lyckats återskapa senare i ditt liv… Så kommer det en dag när du plötsligt hör samma sångstrof igen. Kanske från ett öppet fönster en ljum sommarkväll… Någon sjunger i ett helt annat sammanhang, men plötsligt finns det där, minnet av din mamma och den tryggheten som du sökt ända sedan dess… Det blir kanske en avgörelsestund just för dig, som ingen annan än Gud i himlen kunnat förutse i det ögonblicket. Förstår du vad jag menar?

MUSIK

När jag tänker på den etiopiske hovmannen som i sin vagn på vägen hem från Jerusalem, satt och läste profeten Jesajas bok, så påminner det mig om hur många gånger jag själv har bett Gud att han genom sin Ande skulle undervisa mig och ge mig det förstånd och den vishet som jag behöver för att kunna ta till mig budskapet i de olika bibelböckerna.

Det räcker ju inte med att läsa och förstå texten. Det gäller ju också att innehållet tränger in i själens inre och med Guds kraft ändrar på de felaktiga föreställningar och attityder som man kanske går och bär på – ibland utan att man ens tänker på det.

Hovmannen satt ju och läste Skriftens text från Jesaja kapitel 53 och vers 8. Han var säkert en klok och välutbildad man som drottning Kandace hade i sin tjänst. Men att han kunde läsa var ju inte detsamma som att han också kunde förstå vem texten handlade om. Därför frågar han Filippus om det är sig själv profeten talar om här eller om det är någon annan. Filippus kunde då på ett mycket naturligt sätt förklara evan-geliet om Jesus för honom. Det står inte särskilt i texten (i Apostlagärningarnas 8:e kapitel) att hovmannen kom till tro, men hans fråga om han inte kunde bli döpt i vattnet som fanns där utmed vägen, visar tydligt att han fått insikt om vad som var Guds väg för den som tror. Guds gåva - den Helige Ande - blev då given också till hovmannen, som ett ’andligt sigill’ som bevisar att han från den stunden tillhör Herren Gud (JAHWE). Anden är alltså en sorts ’handpenning’ av Gud - en garanti för att det kommande andliga arvet, om slutfrälsning och evigt liv, som är förvarat i himlen åt alla som tror på Jesus, en dag ska bli ’utbetalat’.

MUSIK

”Både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet” står det ”och Filippus döpte honom” (Apg 8:38- SFB). Min barnsliga tro säger mig att Filippus alltså döpte hovmannen genom att sänka ner honom i vattnet och lyfta upp honom igen eftersom det också står att de steg upp ur vattnet och att hovmannen inte såg Filippus mer, men glad fortsatte sin resa hem till Etiopien. Om detta sedan ledde till att hovmannen blev missionär bland sitt eget folk, etiopierna, vet jag inte, men det är ju troligt att detta var Guds sätt att föra evangeliets budskap vidare till Etiopien.

Kanske är det i sammanhanget värt att uppmärksamma att budskapet i så fall blev fört vidare genom en eunuck, som ursprungligen -enligt Skriften- var utestängd från Israels andliga privilegier (5 Mos 23:1), ett förhållande som senare ändrades (se Jesaja 56:3).

Så sent som i våra dagar har ju en stor grupp etiopier med tydligt judiskt påbrå, eller vad man vill kalla det för, genom en luftbro under några dygn räddats hem till Israel. Om den transporten så att säga var ett resultat av det som skedde på den tomma och öde vägen till Gaza många hundra år tidigare, vet nog bara Gud själv, men det skulle inte förvåna mig det minsta. Jag tror att Guds tankar av nåd och barmhärtighet mot oss människor är så mycket högre och större än någon människas tankar, som himlen är högre än jorden.

Vi måste också, liksom hovmannen, lära oss förstå och ta till oss profetian och Herrens ord till dem som törstar efter andlig vishet: ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren” (Jes 55:8-11). Ta till dig det! AMEN.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 20 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 12:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten bakom mina tankar, är hämtad från Upp 12:11 och handlar om striden i himlen mellan ärkeängeln Mikael och Satan. Mikael och hans änglar ”övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord” står det. Men... Läs mer

 • tisdag 21 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Mark 15:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Mark 15:31 som handlar om hur Jesus korsfästes och hånas, är bakgrund till den här stunden. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds hjälp och vägledning. ”Gode Gud! Du som ser och vet allt och känner oss... Läs mer

 • onsdag 22 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes i sin uppen-barelse på ön Patmos skriver till församlingens ängel i Sardes, så är det på diktamen av honom som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Han sa: ”Du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina... Läs mer

 • torsdag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 6:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som jag tänkte låta den här stunden vila i, är hämtad från Luk 6:31 som vi ofta kallar ”den gyllene regeln” – alltså att bemöta våra medmänniskor så som vi själva vill bli bemötta. Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer

 • fredag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok har jag hämtat den text som den här stunden ska handla om. ”Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem” står det (Upp 14:13 – SFB). Men innan jag går vidare ska jag be... Läs mer

 • lördag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 9:2 Välkommen till en ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden har jag hämtat från evangelisten Lukas 2:a kapitel, som handlar om när Jesus sänder ut sina 12 lärjungar. Han uppmanar dem att predika Guds rike och bota de sjuka. Men innan jag går vidare i den... Läs mer

 • söndag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:19 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 14:e kapitel har jag hämtat bibeltexten som är bakgrund till den här andaktsstunden. Den handlar om en ängel i himlen som räckte ut sin skära över jorden och skördade de mogna druvklasarna på jordens vinstock... Läs mer