1 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Rätt så, du gode och trogne tjänare!… (Matt 25:21 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Vi brukar ju tala om vår kristna tro och de olika frågor som kan beröra oss på ’trons väg’ - och i dag hade jag tänkt att dela några tankar med dig om hur vi förvaltar vår tro och allt det som tron bygger på... exempelvis trohet, förtroende och förtröstan. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om vägledning i bibelordet så att jag kan ta det till mig och förstå det. Jag ber också om Din hjälp med att förmedla det glada budskapet om frälsning och förlåtelse för all synd i namnet Jesus. Herre, låt någon lyssnare som väntar med ett öppet hjärta, få uppleva din frid. Amen.”

Det var alltså det här med förvaltarskap och att ta ansvar för sin förvaltning.
Det står ju i bibeln om husbonden som skulle resa bort, och som lämnade över 5 pund till den ene av sina tjänare; 3 pund till den andre och 1 pund till den tredje. Så bad han dem att förvalta sina pund efter bästa förstånd och förmåga till dess han kom tillbaka.
Jag har tänkt ibland på den här situationen och undrat vad det egentligen var för skillnad på de 3 tjänarna. Jag tror INTE att meningen med förvaltarskapet var att bevisa hur snillrikt eller med vilket affärssinne den ene kunde överglänsa eller överträffa den andre.

MUSIK

Nej, jag tror att meningen var att den som hade fått mycket... liksom förväntades att ta ansvar för det som just han hade fått, och eftersom hans möjligheter till synes var större än de andras, så skulle man kunna kräva en större insats eller avkastning av honom än av de andra.
Felet med den som bara hade fått 1 pund att förvalta, var nog inte att han inte var klokare än de andra och lyckats skrapa ihop ytterligare några pund.
Nej, felet var att han tyckte att han hade fått så litet, så han inte hade någon möjlighet att göra någonting alls. Husbonden krävde inte att han skulle redovisa någon orimlig förtjänst... egentligen hade det tydligen räckt med den ränta som banken kunde ha gett honom... men inte ens det hade mannen med det ena pundet tagit sig för.
Till sist handlar det nog om den gamla sanningen att ”en kan inte hjälpa alla... men alla kan hjälpa någon!” Jag varken kan eller vill sätta mig på några ”höga hästar” när det gäller mitt eget personliga förvaltarskap... för jag tror inte alls att jag är bättre på något sätt, än dig som lyssnar nu. Nej, det här är en lika stor och allvarlig fråga för mig som det kanske är för dig.
Vad gör du och jag med våra liv egentligen? När du en dag ställs inför den Allsmäk-tige Guden och han frågar dig vad du gjorde med ditt liv... och den förmåga som just du hade fått att förvalta i livet... vad ska du svara då?
Ska du svara att ja, jag hade ingen förmåga alls egentligen, så det blev ingenting av mitt liv.

MUSIK

Jag kunde inte sjunga… och inte var jag någon talare heller. Pengar var det alltid ont om och inte hade jag några andra resurser heller.

Då säger Gud kanske till dig: ”Ja, allt det där känner jag till, men vad gjorde du med all den tid som du fick använda för att leva? Tog du dig tid med den gamla damen som hade så stor sorg efter sin man när han gick bort? Vad gjorde du för den fader-löse pojken som hade det besvärligt i livet... när hans mamma arbetade och slet nästan livet ur sig för att klara av försörjningen för dem båda...? Hur var det med mannen som blev arbetslös och som i sin förtvivlan började söka tröst i spritflaskan? Hjälpte du honom när han hade ramlat omkull på gatan?

Vad gjorde du för flyktingarna som saknade tak över huvudet och bröd för dagen? Delade du ditt bröd med dem?
Gjorde du vad du kunde för att den fattige och olycklige skulle få det lite drägligare under sina dagar på jorden? Gav du den törstige ett glas vatten... eller gick du bara förbi... och sa att ’det där har inte jag med att göra... ska jag ta vara på min broder... Det får väl socialen ta hand om? Va?”

Vad ska du svara på det?
Du vet väl att som du sår så får du också skörda?

MUSIK

Hur förvaltar du och jag den tro vi har? Hjälper vi till och drar ner välsignelse över våra medmänniskor, genom tacksägelse och bön, eller är vi negativa och irriterade för att vår ’nästa’ inte beter sig precis så som vi tycker att han eller hon borde göra?

Under den senaste tiden har jag själv gång på gång blivit påmind i mitt inre om att bedja mer, bedja mer, bedja mer. Jag vet inte vad jag ska be om... men jag har börjat be Gud om klarhet och klarsyn, så att jag bättre kan förstå vad det är Han vill. Kanske gäller det mitt personliga liv. Kanske gäller det någon annan person som jag kommer i kontakt med på ett eller annat sätt - jag vet inte.

Skulle det vara så att du som lyssnar just nu, har upplevt samma sak, så låt oss hjälpa varandra vidare – i bön på trons väg.

Tro inte att din insats är alltför obetydlig, eller att ingen bryr sig om vad just du gör eller inte gör. Om så inte en enda människa känner till vad du gör för att hjälpa din nästa, så glöm aldrig en sak: Gud vet precis allt som du har gjort eller borde ha gjort.
Om är du ledsen och förtvivlad för att du inte gjort någonting hittills, så vill jag bara säga till dig:

Idag är det början på resten av ditt liv. Bättra dig och gör sådana gärningar mot din nästa som du skulle vilja att han eller hon gjorde mot dig. Stort eller smått, det är inte det saken gäller, utan att du gör det som du kan göra, precis när det behövs.
Det är att förvalta sin kristna tro på bästa sätt.

MUSIK

Hur förvaltar du din tid och ditt liv?
Det är någonting som du kommer att få avlägga räkenskap för på den yttersta dagen. Visst är Gud kärleken... och visst är han barmhärtig mot syndare och visst är det så att han inte vill att någon enda människa ska gå förlorad...men alla människor - du med - har utrustats med en fri vilja.

Valet är ditt eget. Medlidande, vänlighet och barmhärtighet är sådant som du kan styra med din egen vilja och personlighet. För det mesta är det inte alls frågan om att försöka göra någon sorts ’underverk’ för sina medvandrare, under vår stund på jorden. Nej, det handlar ofta bara om att bry sig om sin ’nästa’ – kanske att lyssna så att din medmänniska blir sedd som någon som är värd att observera och därför får känna sig värdefull. Kanske tycker du att du inte har någon ’social läggning’ och kan därför inte föra några särskilt intressanta samtal eller liknande med dina medmänni-skor. Men, som jag sa förut, så är det kanske inte alls det som det handlar om.

Det finns tyvärr så oerhört mycket ensamhet och tomhet både av timlig, vardaglig natur och av andlig natur.
Många människor i vårt sekulariserade samhälle är så stressade, egocentrerade och kyliga, så det finns i dag nästan ingen plats längre för privat medmänsklighet, utan de flesta kräver att det offentligt sociala, i kommunal regi, eller någon frivillig hjälpor-ganisation ska axla det ansvar som man inte själv vill ta eller orkar med.

MUSIK

Du och jag måste försöka engagera oss mera och hjälpa till att bryta den isolering som många  -särskilt äldre människor- annars drabbas av.

När Jesus talar om Människosonens dom över folken säger han:
”När Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skall församlas alla folk, och han skall skilja dem ifrån varandra, såsom en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.
Därefter skall Konungen säga till dem som står på hans högra sida:
’Kom, ni min Faders välsignade, och tag i besittning det rike som är tillrett åt er från världens begynnelse.
Ty jag var hungrig, och ni gav mig att äta; jag var törstig, och ni gav mig att dricka; jag var husvill och ni gav mig härbärge, naken, och ni klädde mig; jag var sjuk, och ni besökte mig; jag var i fängelse, och ni kom till mig.’
Då skall de rättfärdiga svara honom och säga: ”Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig husvill och gav dig härbärge, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?” Då skall Konungen svara och säga till dem: ’Sannerligen säger jag er: Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig’ (Matt 25:31-40 – 1917).

Dagens minnesord: Kasta den oduglige tjänaren ut i mörkret härutanför. Där skall vara gråt och tandagnisslan. (Matt 25:30 – 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer