2 januari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”Dagens Andakt.” Jag hoppas att vi tillsammans, i lugn och stillhet, kan inrikta oss på att få en sådan insikt i bibelordet som stärker vår tro på Jesus Kristus. Och en sådan insikt kan vi bara få om Den Helige Ande får lysa på Gudsordet och undervisa oss. Jag vill därför börja med att be om Guds Andes ledning.

”Gode Gud. Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om Din Andes vägledning och ljus över Ditt Ord, så att vi kan förstå det och ta det till våra hjärtan på rätt sätt. Amen.”

Det står så här i Första Korintiebrevet: "Vi talar såsom det heter i Skriften - vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja också Guds djuphet" (1 Kor 2:9-10 – 1917).

Ur Handbok för Livet hämtar jag samma textinnehåll, men i en annan språkdräkt. Alltså (1 Kor 2:9-10). Så här står det: ”Det är detta Skriften menar när den säger att - ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker Gud har förberett åt dem som älskar Herren. - Men vi känner till allt detta, eftersom Gud har sänt sin Ande för att tala om det för oss, och hans egen Ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter.”

MUSIK

Texten ur ”Handbok för Livet” fortsätter: "Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker eller verkligen är, utom den personen själv. Och ingen kan känna Guds tankar utom Guds egen Ande. Och Gud har faktiskt gett oss sin Ande, inte världens ande, för att vi ska kunna förstå hans tankar och de gåvor av nåd och välsignelse som han har gett oss." --- "Hur ofattbart det än kan verka, så har faktiskt vi kristna inom oss del av samma sinne och tankar som Kristus själv."

Min enda önskan är att kunna, med Andens ord, förmedla Guds budskap till oss människor om den gränslösa nåd han varje dag bevisar oss och den underbara frälsning som han har berett för alla som vill tro på honom och bekänna honom som sin personlige Herre och Frälsare. Under den senaste tiden har min uppmärksamhet riktats särskilt på Guds kärlek till oss människor. Därför skulle jag vilja dela några tankar med dig om det, och ber än en gång om Guds Andes ledning i varje liten detalj.

”Herre hjälp mig att på ett riktigt sätt tala om Din kärlek till oss människor. Hjälp oss att med öppna hjärtan och sinnen ta emot den nåd och välsignelse som Du har i beredskap för den som vill ta till sig evangeliets sanning - som är en Guds kraft till frälsning. Amen.”

MUSIK

När man i dagligt tal nämner ordet "kärlek" så ligger det lite av dröm, fantasi och illusion i ordet. Men om vi går tillbaka till själva ursprunget, till grunden för all kärlek, så står det i Bibeln att "GUD ÄR KÄRLEK." (1 Joh 4:8 -1917).

Om Du tror på Gud och tror att Gud är en verklighet, så måste ju Guds kärlek också vara något verkligt eller hur, och inte någon illusion. Nej, sanningen är att GUDS KÄRLEK är något i högsta grad verkligt. Aposteln Paulus skriver så här om den: "Men hos Gud finns mycket barmhärtighet! Han älskade oss med en sådan kärlek att trots att vi (alla) var andligen döda och dömda av våra synder, gav han oss livet tillbaka, när han lät Kristus uppstå från döden. Det är genom Hans kärlek, en kärlek som vi inte gjort oss förtjänta av, som vi har blivit frälsta." (Ef 2:4-5 Levande Bibeln).

Gud betalade ett mycket högt pris när han löste oss från syndens alla band. Det var helt annorlunda när Gud skapade världen och allt vad som finns på den, och dig och mig. Då sa Gud ett ord och så blev det till, som inte fanns till. Det var Guds skapande allmakt som trädde i funktion. Gud sa och det stod där. Men när det gällde att befria människan från syndens bojor, så räckte det inte med Guds allmakt. Det var nämligen inte någon makt från Gud som löste det för människan själv oöverstigliga problemet, att bli fri från synden. Nej, det var frågan om Guds djupaste kärlek till sin skapelse - till sin avbild. Och priset för människornas räddning och frälsning undan synden, var det högsta som kunde utkrävas i universum. Guds egen Sons blodiga död på ett kors.

MUSIK

Liv för liv! Det är Guds absoluta rättvisa. Adam, var den första människan och hans synd ledde till andlig död för alla människor. Jesus den siste Adam, och hans rättfärdighet, leder till en möjlighet för alla människor att genom tron på den som Gud har sänt - Jesus Kristus, Guds Son, bli frälsta och räddade.

Guds kärlek är det starkaste band som finns av säkerhet. Den är djupare och starkare än alla andra band. I Jesus når Guds kärlek fram till människorna (Joh 17:23, 26 -1917) och kärleken genom Kristus utgör för de troende en betryggande garanti för att alla hinder och fiender ska övervinnas. En säkerhet större än någonting annat i universum.

Så här skriver Paulus: "Vem kan då någonsin stänga oss ute från Kristi kärlek? När vi upplever svårigheter och olyckor, när vi förföljs eller blir slagna till marken, beror det (då) på att han inte älskar oss längre? Och om vi är hungriga eller utfattiga, eller i fara eller hotas med döden, har då Gud övergett oss? NEJ! Skrifterna säger oss att för Hans skull måste vi vara beredda att möta döden när som helst - vi är som får som väntar på att bli slaktade. Men trots allt detta vinner vi en härlig seger genom Kristus, som älskar oss så mycket att Han har dött för oss. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från Hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte, inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek, som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen, varken krafter ovan molnen eller nere i djupet, inget kan skilja oss från denna kärlek." (Rom 8:35-39 Handbok för Livet).

 

MUSIK

Skriften säger att: "Herren avskyr den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet älskar han." (Ords 15:9 SFB).

Aposteln Paulus skriver, om de andliga gåvorna: "Sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra"

(1 Kor 12:31 SFB). Vilken väg är det då? Jo, det är kärlekens väg. Om kärleken skriver han: "Den är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting" (1 Kor 13:4-7 SFB). Slutorden i det 13:e kapitlet har du kanske läst många gånger: "Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken" (1 Kor 13:13 SFB). När Jesus talar med sina lärjungar om sin bortgång och att han ska sända Hjälparen, Den Helige Ande, säger han om Anden: "Han ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom" (Joh 16:8 SFB). Så förklarar Jesus vad han menar med att Anden ska överbevisa - "Om synd, ty de tror inte på mig." Synden består inte i orättfärdiga gärningar av olika slag. Nej, Jesus tog hela mänsklighetens synd på sig själv när han dog på korset. Men synden med stort S, är att INTE TRO på den som Gud har sänt.

MUSIK

Vad sa Jesus att Anden mer ska överbevisa om? Jo, om rättfärdighet. "Om rättfärdighet, ty jag går till Fadern". Vad menade Jesus med det?

Jag tror att Jesus vill lära oss, att eftersom ingen kan träda fram inför Fadern utan att vara fullkomligt rättfärdig, så ÄR Jesus själv vår rättfärdighet inför Gud. Paulus säger

(Apg 14:27 -1917) att Gud har "öppnat en dörr till tro för hedningarna." Jesu rättfärdig-het har alltså öppnat en dörr för oss, och skapat en tro i relationen med Honom som sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss, hedningar.

Det sista som Jesus säger att Anden ska överbevisa världen om är DOM.

I Lukas 10:18 (SFB) säger Jesus: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt." och i Johannes 12:31 (SFB) säger han: "Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut." Och slutligen, i Johannes kapitel 16, vers 11 (SFB) säger Jesus: "Ty denna världens furste är dömd." Jag tror att Jesus menar att eftersom denna världens furste är nedkastad från himlen och dömd så är hans makt tagen ifrån honom. Jesus säger (Luk 10:19 SFB): "Se, jag har gett er makt att --- stå emot fiendens hela välde.” Jesus säger också i Joh 16:13 "När han kommer, sanningens Ande, då ska Han föra er in i hela sanningen. Ty Han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska Han tala, och Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska Han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att Han ska ta av det som är mitt och förkunna för er" (Joh 16:13 SFB).

Om du av ett rättsinnigt hjärta vill veta vad som kommer att hända i framtiden, då ska du söka Guds Andes vägledning och be om Hans ljus och hjälp att förstå. Han kommer då att undervisa dig om det du behöver veta. Gud välsigne dig!

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer