28 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer att handla om världens visdom och korsets dårskap, så som bibelordet uttrycker det. Gud beslöt att frälsa de som tror på hans ’dårskap’ eftersom världen inte lärde känna Gud i hans vishet. Paulus lyfter fram den här sanningen i sitt första brev till Guds församling i Korint, från det 1:a kapitlets 18:e vers och framåt. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer, men med en bön om din hjälp och vägledning i bibelordet, så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt till den lyssnare som väntar med ett öppet hjärta. Amen.”

Det finns många frågor som ställs av den som inte känner till kristen tro. En är: ’Hur kommer man till tro på Jesus?’ och en annan är: ’Hur blir man en kristen?’

Om vi ska ta den sista frågan först - alltså om hur man blir kristen - så är det så att det var en gång i Antiokia som de troende först började kallas ”kristna”. Den tro på Jesus Kristus, som de anslöt sig till, kallades då för ”Den Vägen”. Den var ju olik den traditionella judendomen som utgick från Abraham - trons fader. ‘Den vägen’ ansågs vara en klar och markerad avvikelse från judendomen som man menade var ‘den rätta tron’. Många som anslöt sig till ‘den vägen’ blev därför förföljda eller dödade. Hur kan man tro att Jesus är vägen till Gud?

Ja, det är en mycket bra fråga, och egentligen inte alls så provocerande som den först kan verka. Bibeln som är Guds ord, tar själv upp den och säger att eftersom människorna inte i sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, så lät Gud genom den dårskap han lät predikas -om frälsningens väg- de visa komma på skam.

MUSIK

Det hade ju inte varit någon konst för Gud att låta sin allmakt och vishet predikas på ett sådant sätt att den bara kunde förstås av de visa och kloka bland människorna. Men Guds tankar var mycket högre än så. Han ville att ALLA människor skulle kunna ta till sig det budskap som han lät predikas och därför måste det bero på tro för att ingen skulle kunna berömma sig av sin egen kunskap eller visdom.

Den som alltså lät övertyga sig om att ‘den vägen’ som Jesus talade om var den rätta och tog emot glädjebudskapet i sitt hjärta, lät döpa sig och kallades sedan för ”kristen” eftersom man trodde på Jesus Kristus, Guds Son - eller ‘Människosonen’ som Jesus ofta kallade sig själv.

Att tro på Kristus är alltså att vara ‘kristen’. Vad betyder det då att tro på Jesus? Jo, det betyder att man tror att Jesus är Guds Son, född av jungfru Maria genom den Helige Ande. Att han dog på ett kors för våra synders skull genom att han frivilligt gav sitt liv för oss, och att han uppstod genom Guds kraft från de döda för vår rättfärdig-görelses skull och nu sitter på Gud Faderns högra sida och manar gott för oss. Det är en enkel och kortfattad kristen trosbekännelse.  Vill man uttrycka det ändå mer kortfattat räcker det med de 4 orden: JESUS DOG FÖR MIG. Det täcker allt.

MUSIK

Hela Guds skapelse styrs av universella lagar som inte får brytas. Lagen om sådd och skörd... Lagen om planeternas gravitation... Lagen om synd och död... Lagen om vattnets existensformer beroende på temperatur och tryck. Lagen om människornas fortplantning, födelse, liv och fysiska död. Och så vidare… Allt är genom Guds vishet lagbundet på det sätt som Gud bestämt att det ska vara. Både i fysiskt-materiellt avseende och i icke-materiellt eller andligt avseende. Alltså hade Gud som en sådan lag bestämt att på synd ska det följa död. Men utan synd - ingen död - utan evigt liv! Därför kunde inte Jesus behållas av döden i dödsriket eftersom han inte någonsin hade syndat eller gjort något orätt utan uppfyllt alla lagens bud och krav till punkt och pricka. Han var inte heller bärare av någon arvssynd eftersom han inte var avlad av någon människa utan av den Helige Ande. Därför kom hela dödsriket i en oerhörd vånda eftersom man, när Jesus dog, hade brutit mot Guds lag om liv och död - för första gången någonsin. Men genom detta bröts dödens makt över människorna.

Alltsammans som jag nu har talat om är alltså en fullkomligt gigantisk och kosmiskt perfekt räddningsplan av Gud för att rädda den av Gud skapade människan undan den här världens undergång och den eviga döden. Möjligheten till räddning gäller för alla människor som vill tro på Gud och på den han har sänt till vår räddning Jesus Kristus. Jesus är alltså Guds gåva till mänskligheten. Du och jag måste försöka förstå att utan den räddningsaktion som Gud planerat och hållit på att sätta i verket sedan människan skapades, och som bibeln kallar ‘frälsning’, så finns det absolut ingen framtid eller något som helst hopp för mänskligheten. Allt kommer att förgås och ta slut. Himmel och jord kommer att brinna. Hur det kommer att gå till har jag ingen aning om, men jag kan tänka mig att vi människor kanske orsakar alltihop själva genom vårt manipulerande med kärnvapen på olika sätt... eller kanske det kommer att gå till så att det blir en kosmisk katastrof av aldrig tidigare skådade proportioner. Men det vet jag inte för jag har ingen vision eller uppenbarelse som är större än den som du själv kan få genom att läsa din bibel.

MUSIK

Det finns ingen frälsning utom genom JESUS.

Inte därför att jag säger det, utan därför att Gud, enligt bibelns ord har bestämt det på det sättet. Tag fram din bibel och läs själv. GÖR DET! Det är det bästa råd jag kan ge dig. (Läs t.ex. Johannes evangelium, kapitel 14 och vers 6).

Som det skedde på Noas tid, så ska det ske i Människosonens dagar, när Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar som det är förutsagt i bibeln, böckernas bok. Människorna åt och drack, planterade och skördade... köpte och sålde. Män tog sig hustrur och hustrur gavs åt män, till dess att Noa gick in i arken och Gud stängde till dörren efter honom, hans familj och alla djuren som bibeln berättar om. Sedan började det regna och djupens källor bröt fram, står det. Vad var det då som hände? Jo, när Gud såg hur människornas ondska bara blev värre och värre så ångrade han att han hade skapat dem och bestämde sig därför för att göra slut på alltsammans. På grund av synden och ondskan kom alltså ‘syndafloden’ då allt levande drunknade som inte räddades i den ark som Gud sagt åt Noa att bygga just för det ändamålet.

MUSIK

För dem som ville leva rättfärdigt höll Noa på i många, många år med att bygga arken, så det var ju ingenting hemligt på något sätt. Människorna hade alltså mycket gott om tid att göra bättring, men de bara skrattade åt Noa, som kunde vara så tokig så han byggde en båt långt uppe på land. När det började regna som det aldrig gjort förr, så började nog en och annan att fundera på om Noa kanske ändå haft rätt. Men då var det för sent för Gud hade nämligen själv stängt igen dörren på arken.

Tycker du att det var orättvist av Gud att låta alla som var utanför arken drunkna? Nej, det kan man inte säga. Alla var varnade men man ville inte lyssna! Tycker du inte att det verkar att vara likadant idag... när jag talar om Jesus och den frälsning eller räddning som Gud har berett för dig om du vill tro på Jesus Kristus? Kanske skrattar du och säger att ja, det finns så många tokskallar som tror på än det ena och än det andra. Vad tror du folk sa om Noa när de såg hans arbete på arken och hörde vad han sa om syndafloden som skulle komma?  Någon sa kanske att det där är ju inte sant! Det har aldrig hänt något sådant förut... Snälle Noa bevisa för oss om det du säger verkligen är riktigt… då ska vi tro på dig... Hur skulle Noa kunna bevisa någonting? Han hade ju själv aldrig sett någon syndaflod. Han visste bara vad Gud hade sagt och han trodde att det Gud hade sagt var sant!

Vad säger du idag? Att syndafloden aldrig har hänt... eller att det där pratet om Jesus, frälsning och räddning från en kommande katastrof när både himmel och jord ska brinna är otroligt. Kanske säger du som människorna på Noas tid: ”Bevisa att det du säger är sant så ska jag tro på det!” Va? Hur ska jag kunna bevisa något som hittills aldrig har hänt i universums historia? Märker du inte själv hur lika det verkar att vara mellan det som hände på Noas tid och det jag talar om? Aldrig tidigare hade det hänt som sedan hände med syndafloden - alltså var det så otroligt så människorna tyckte inte att de kunde tro på något så tokigt - eller hur?  Precis på samma sätt är det med tron på Jesus och den räddning som kommer att följa för den som vill tro. Alltså är det exakt på samma sätt. Det är alltid frågan om du VILL tro eller inte. Du har av Gud fått en fri vilja att tro eller förkasta... Egentligen handlar det om att ta ställning till Guds vilja. Samma sak hände i paradiset där Adam och Eva gjorde fel. De gjorde inte som Gud ville, utan som de själva ville. Så gick det som det gick, trots att Gud hade varnat dem klart och tydligt. Noas medmänniskor gjorde också fel före syndafloden. De blev varnade men ville inte heller tro utan gick sin egen väg.  Så gick det alltså som det gick den gången… Måste du också göra fel och fatta fel beslut bara för att du INTE HELLER VILL TRO – den här tredje gången? Gud är alla syndares vän och vill inte att någon enda människa ska gå förlorad, men vad ska Gud göra tycker du, om Du inte vill tro? Ska Han tvinga dig in i den himmel som du inte vill tro på. Om du inte vill tro, bli räddad och komma till Guds himmel så får man väl ändå säga att Gud handlar absolut rättvist mot dig, när han låter dig välja själv - eller hur? Gud är alltid absolut rättvis. Han var det mot Adam och Eva. Han var det mot människorna på Noas tid. Och Han är det mot dig idag!

Käre vän som lyssnar just nu! Du är i exakt samma situation som folket på Noas tid. De förkastade tanken på att Noa kunde ha rätt. Varför? Därför att de inte ville tro! Alltså dog allesamman.

Dagens minnesvers: ”Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss” (1 Joh. 1:10 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer