29 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Profeten Jesaja, som var verksam omkring 750 år före Jesu födelse, skriver bland annat i det 59:e kapitlets början att ”Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa” – men att ”det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra.” Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp så att jag på ett rätt sätt kan förmedla ditt frälsningsbudskap. Jag ber också att din Helige Ande ska verka så att budskapet leder till tro i någon lyssnares hjärta när det öppnar sig för dig. Amen.”

Om det är något särskilt som bekymrar eller tynger dig i dag, så kan vi tala med Gud om det och lägga fram det inför Honom som har ögon som eldslågor. Tänk att det i dag finns en öppen väg igen ända fram till Gud i himlen, eftersom Jesus Kristus har öppnat den för alla som tror på honom.

Vi ber tillsammans:
”Tack gode Gud för att vi får lov att komma inför dig, inför din tron i himlen. Tack för att du vill lyssna på oss när vi ber till dig. Tack för att du finns till och bryr dig om oss mänskor som du har skapat därför att det var din vilja. Herre, hjälp oss att förstå att du bara vill vårt allra bästa i alla situationer även om vi tror motsatsen ibland. Jag tackar dig, Gud, för att du låter oss få vara inneslutna i din kärlek, nåd och barmhär-tighet varenda dag. Vi har inte förtjänat din välsignelse, men av nåd låter du den ändå finna vägen in i hjärta och sinne. Herre, jag ber särskilt om din välsignelse över varenda lyssnare som är med nu inför ditt ansikte. Amen.”

MUSIK

Jag sa innan att Jesus har öppnat den tidigare stängda vägen till Gud ”igen.” Med det menar jag att direktkontakten fanns där en gång i Edens lustgård, innan synden kom in, men sedan Adam och Eva syndade så blev de förvisade ut ur lustgården. Det är alltså synden som hindrar oss från att ha direktkontakt med Gud. Så har det alltid varit och så är det fortfarande idag.

Nu frågar du dig kanske hur det hänger ihop... för om din synd skiljer dig från Gud så är ju vägen fortfarande stängd - eller hur? Ja, det är sant, men nu är det så att Gud inte längre tillräknar människorna deras synder. Inte alls för att vi har blivit bättre på något sätt eller goda och snälla. Nej, människorna är i stort sett som de alltid har varit. Vad är det då som har hänt? Jo, det har kommit en ”medlare” emellan. En så kallad ‘mellanman’... en sorts advokat, skulle man kanske kunna säga, som är vår försvarare och talar väl om oss - inför Gud. Hans namn är JESUS. Han är Guds Son.

Han känner till dina förhållanden och vet mer om dem än vad du själv vet. Han känner också till alla dina synder, misslyckanden och andra tillkortakommanden av alla slag. För Honom ligger allt uppenbart. Också sådant som du försöker gömma i ditt hjärtas innersta... som du inte vill att någon ska få reda på.

MUSIK

Jesus känner till allt det där i ditt innersta som du kanske skäms för inför dig själv. Egentligen vet du att det är fel, men du pysslar ändå om det i ditt innersta. Kanske du har försökt att bli av med dina tankar på det här, men du lyckas inte. Jag kan bara säga i all välmening: Tala med Jesus om saken. Han som själv har skapat dig, han vet naturligtvis hur man ska gå tillväga för att en förändring ska kunna ske. Trots att Jesus alltså vet vad det handlar om i ditt liv, så vill han ändå att du själv ska tala om vad det är du vill när du kommer till honom. Kanske för att du verkligen ska ha klart för dig själv vad du vill och inte vill. Tala med Jesus om allt som tynger dig – men tala också om det som gör dig glad och lycklig. Han vill att du och han ska ha ett så nära förhållande som möjligt.
Jesus vill vara din bäste vän.

Kanske har du aldrig tidigare i ditt liv brytt dig om att fundera över livets mening eller lyssna till någon förklaring om kristendomen och vad den betyder. Kanske har du vuxit upp utan att någon varken talat med dig om Gud, Guds Son, Jesus Kristus, eller den tredje personen i gudomen, den Helige Ande. Du har kanske aldrig gått i någon söndagsskola eller besökt någon kyrka utom i samband med någon julotta, vid bröllop, begravning eller liknande. Du har kanske aldrig läst i en bibel eller hört någon annan läsa för dig. Skolans kristendoms- eller religionsundervisning berörde dig kanske inte heller, eftersom ingen förklarade vad det egentligen handlade om.

MUSIK

Kanske har jag fel när jag säger att du är ett exempel på en som inte vill tro på Gud och allt vad han har gjort för dig. Sanningen är kanske att du aldrig förstått vad det är du måste ta ställning till - för eller emot. Ingen har kanske förklarat för dig tidigare att eftersom du är en av Gud skapad varelse så bär du evigheten inom dig och en odefi-nierad längtan efter en kontakt med din Skapare, som du aldrig kommer ifrån. Om du läser bibeln, som dels handlar om judarnas historia, men också om den räddning som Gud har berett för alla människor, som jag talat om tidigare i det här program-met, så ser du att kristen tro utgår från att alla människor har ett evigt liv. Frågan är VAR man ska tillbringa sin evighet. Du är alltså en evighetsvarelse som aldrig kom-mer att dö. När jag säger så, reagerar du kanske med att tänka att alla människor ju måste dö någon gång. Ja, det är ju sant, men det är inte den fysiska döden som bibeln talar om som den viktigaste - utan den andliga döden. Som människa har du ju både ande, själ och kropp. Det är din kropp som i vanliga fall blir gammal, kanske sjuk och dör, om ingen olycka eller något annat inträffar som förkortar ditt fysiska liv. Men bibeln talar också om ett annat liv, och det är att din ande har ett evigt liv, och det är alltså det eviga livet som är viktigt - inte det fysiska, som vi ofta sätter främst.

Enligt bibelns undervisning så måste varje människa som känner till Guds erbjudan-de om räddning genom tron på Jesus, antingen acceptera eller förkasta Guds gåva. Alla måste alltså välja! Det går inte att stå neutral eller avstå som någon sorts tredje alternativ. Adam och Eva var tvungna att välja där i paradiset, Guds väg eller sin egen väg. Äta av den förbjudna frukten eller inte. Människorna på Noas tid måste välja om de ville tro på Noa och det Gud sagt. Antingen bli räddade i arken eller inte. Någon 3:dje utväg fanns inte då, och finns inte heller nu. Det är Guds väg eller din egen väg! Himmel eller helvete! Räddning eller undergång! Liv eller död!

Tro på Jesus eller inte tro på Honom! Du väljer själv!

MUSIK

Tycker du att mina ord skrämmer dig. Ja, det är möjligt, men det är inte min avsikt. Bibeln är inte heller avsedd att skrämma någon. Den lämnar bara en korrekt informa-tion om vad som gäller, sedan får du själv välja hur du ska handskas med den. Det är samma sak med informationsteknologin (som vi förkortar och kallar IT).

Det handlar om teknik för att överföra information - men det är inte kunskap. Kunskap innebär att veta vad man kan göra med den teknik och den information man har. Men varken informationen eller kunskapen om den kristna tron leder till frälsning och ett evigt liv. Det kan bara tron på Jesus och bekännelsen av honom som sin herre göra. Då blir livet så förvandlat så Jesus jämför med att bli född på nytt. (Joh 3:3 ff – SFB).

Vishet är ytterligare någonting annat. Det innebär att göra allting på bästa sätt, med den kunskap man har, som alltid är ofullständig, därför att vi aldrig vet vad vi inte vet.

Tillbaka till Noa.
Vad hade Noa sagt till sina medmänniskor? Jo, han hade talat om för dem vad Gud hade låtit honom veta om arken och vad som skulle komma. Och det var inte alls frågan om någon panikåtgärd. Nej, Noa höll på att bygga på arken i mer än 100 år. Så det fanns gott om tid för de som levde samtidigt med Noa att bestämma sig för om man ville -eller inte ville- tro på det som Noa sade att Gud hade talat om.

Vilken kunskap hade människorna på Noas tid? Ja, de flesta visste väl att en båt var någonting man kunde färdas på vatten med, utan att drunkna eller kanske ens bli våt om fötterna. De visste också att man för det mesta byggde båtar nära den vatten-samling -flod, sjö eller hav- där man skulle använda båten. Det var ju uppenbart och lätt att begripa för vem som helst... Det var ju helt enkelt för jobbigt att släpa en båt på land, åtminstone någon längre sträcka. Det kände man till och var helt klar över.

MUSIK

Det som gjorde människorna konfunderade var att nu talade Noa om någonting helt annorlunda än de visste förut. Man hade ju aldrig tidigare varit med om att vattnet skulle komma till båten, i stället för tvärtom. Det var väl egentligen där själva ‘haken’ i det hela satt. Och det var där som tron på det Gud hade sagt till Noa översteg den erfarenhet och kunskap som man redan hade. Skulle man tro och förlita sig på att det som Noa sa verkligen var sant och riktigt, eller skulle man lita mer på sin egen kunskap och erfarenhet? Ja, det var frågan. Tyvärr gjorde man som människor näs-tan alltid har gjort. Man litade på sin egen kunskap om hur informationen skulle han-teras och bedömas - och gjorde fel. Begärde Gud att människorna skulle kunna bedöma konsekvenserna av ett felakigt val? Svaret måste bli nej! Gud begärde inte att människorna skulle kunna bedöma någonting som aldrig tidigare hade inträffat. Samma förutsättningar gällde en gång för Adam och Eva i Edens lustgård. Döden, som Gud talade om, var ett okänt begrepp för dem, som de omöjligt kunde förstå. Men Gud begärde inte att de skulle förstå, utan bara att människorna skulle tro på Honom och inte förlita sig på sin egen kunskap. Exakt detsamma gäller för dig idag min vän som lyssnar just nu. Gud begär inte att du ska förstå vad hans Son Jesus har gjort för dig. Han begär bara att du ska tro på att det som han har sagt är sant.

Tro på Jesus och bekänn honom som din Herre.

Dagens minnesvers: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst…” (Apg 16:31 – SFB)

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer