30 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Gud förklarar alltid varför vi ska följa hans befallningar, även om vi inte kan förstå allt eftersom vår kunskap är begränsad och vår erfarenhet växer till långsamt - under hela vårt liv. Men tro kan vi alltid göra - utan begränsningar. Den ’förmågan’ har Gud lagt ner i oss alla. Innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer till dig med en bön om hjälp. Dels så att jag själv kan förstå ditt ord och dels så att jag kan förmedla det till någon lyssnare som -genom ordet- vill ta emot dig i sitt hjärtas innersta. Tack för att du låter din Helige Ande styra mina tankar, ord och handlingar så allt blir rätt. Amen.”

Bibeln -Guds Ord- som är själva grundvalen i vår kristna tro, innehåller bland annat budskap om Guds vilja för människorna. Det första sammanhanget gällde Adam och Eva och deras liv med sina efterföljare, i tiden intill Noa. Det andra gällde människor-na efter syndafloden, alltså Noa, hans familj och deras avkomlingar som vi ju alla är. Det tredje jag tänker på är Mose lag och det vi kallar 10 Guds Bud och det fjärde gäller Jesus och det nya förbundet genom Hans blod.

Den första viljeförklaringen mellan Gud och de människor han hade skapat, Adam och Eva, bestod i att Gud klart och tydligt talade om vilka regler som gällde för deras dagliga liv i lustgården. Bland annat fick de äta av alla trädens frukter utom de som fanns på ett särskilt träd. Det trädet växte mitt i lustgården och hette Kunskapens Träd - på gott och ont.

MUSIK

Gud förklarade för Adam och Eva varför det var så viktigt att de följde hans förman-ande ord. Anledningen var ju att om de åt av frukten på Kunskapens Träd så skulle de dö, och Gud ville inte att någon skulle dö. Följderna för Adam och Eva av att eventuellt inte följa Guds uppmaning om hur reglerna skulle följas måste alltså, såvitt jag kan förstå det, ha varit absolut kristallklara, även om de naturligtvis inte förstod vad det betydde att dö och vilka konsekvenser det skulle föra med sig. Döden som är en följd av synden, fanns ju inte i lustgården då - överhuvudtaget. Adam och Eva hade kanske intill dess inte haft några andra särskilda val att tänka på än om de skulle äta ett rött eller ett grönt äpple. Jag skulle inte tro att det fanns någon som helst rimlig anledning för Adam och Eva att inte följa Guds uppmaning - alltså accepterade de regeln om Kunskapens Träd. Kanske kan man säga att de därigenom träffade en tyst överenskommelse med Gud. Ett avtal är ju en ömsesidig viljeförklaring och Gud hade sagt vad han ville och Adam och Eva hade ingen invän-dning mot Gud, utan var villiga att följa den regel som han hade sagt skulle gälla.

Du som är en uppmärksam lyssnare vet ju redan den dystra fortsättningen på berätt-elsen om Adam och Eva i lustgården och deras liv där tillsammans med Gud själv, deras Skapare.

MUSIK

Adam och Eva var villiga att lyda Gud men... det fanns ett stort ”men”...och det var att det fanns en annan vilja än Guds, helt  motsatt Hans...nämligen en vilja med helt motsatt intresse och mål. Den var i opposition, en ond vilja... en fiendskap mot Gud. Det var Djävulen, Satan eller Lucifer - olika namn på samma person - som en gång var ängel i Guds himmel. Bibeln förklarar att denne ängel hade ambitioner som inte var tillåtna i den himmelska världen enligt de gällande universella reglerna. Satan behöll inte sin anvisade höghet utan ville bli lik Gud och blev därför utkastad ur him-len. Bibeln berör den här frågan mycket kortfattat. Hur ondskan sedan kunde komma in i Guds skapelse, i lustgården det vet jag inte. Adam och Eva beslutade sig i alla fall för att INTE följa Guds vilja, utan syndade och ‘missade då också målet’ och Guds avsikt med dem. Tragiskt, men det är ju tyvärr vad som skedde... och hela mänskligheten har sedan dess fått känna av följderna av det här felsteget, genom att döden på så sätt kom in i människornas tillvaro.

Det andra tillfället när människornas ovilja att följa Guds levnadsregler gav Gud sorg i Hans hjärta, var när människorna levde på ett sådant sätt att ondska och våld bara ökade. Bland alla Adams och Evas avkomlingar fanns det bara en enda på hela jorden, som levde ett rättfärdigt liv. Hans namn var Noa. Gud ångrade då att han hade skapat människorna och bestämde sig för att alla de varelser som han hade skapat och som hade livsande i sig skulle dö i en gigantisk översvämning över hela jordklotet, någonting som ingen någonsin sett maken till. Men Noa var en rättfärdig man i Guds ögon. Därför räddades han och hans familj i den ark som Gud sagt åt honom att han skulle bygga.

MUSIK

Noa höll på med arbetet på arken i över 100 år och räddades sedan med sin familj undan floden tillsammans med ett par -honkön och hankön- av vardera av alla djuren, som enligt Guds plan skulle bli grunden till det nya släktet. Efter den händel-sen satte Gud ett tecken på himlen, det vi kallar för regnbåge, som för all framtid skulle visa att människorna aldrig mera skulle utrotas på det sättet. Jag vet inte om du misstycker om jag kallar detta för Guds 2:dra förbund eller överenskommelse med människorna - men jag gör det.

Det 3:dje som jag tänker på är Guds bud för människornas liv och leverne, Lagen, som Mose fick av Gud på Sinai berg. Den som höll alla buden skulle få evigt liv genom dem. Det var Guds avsikt och så var det stadgat. (Se 3 Mos 18:5).

Men... återigen fanns det ett stort ‘men’. Lagens bud var exakta och utan minsta tveksamhet, men människans kraft och förmåga att hålla dem var försvagad genom vår syndiga natur. Vi klarar inte av att hålla buden och det hjälper ju inte att bara lära sig Guds bud. Man måste ju också leva efter dem om det ska va någon mening med det - eller hur? Eftersom vi människor var så svaga satte Gud en ny och annorlunda plan i verket för att rädda oss. Han sände Sin egen Son, Jesus Kristus, i en mänsklig kropp som vår - med den skillnaden att vår är syndig - och Han krossade syndens järngrepp om oss, genom att offra sig själv för våra synder.

MUSIK

Eftersom Jesus offrade sig själv för alla människor, kan vi nu lyda Guds lagar, om vi är ledda av den Helige Ande och inte längre lyder den gamla naturen i oss.
Detta är -enligt min uppfattning- den 4:de och för oss viktigaste händelsen, alltså det förbund eller avtal som Gud själv står bakom, och som ger oss ett hopp inför framti-den. Gud har själv lovat dem ett evigt liv som vill tro på honom och den han har sänt till vår räddning - Jesus Kristus. Det underbara i allt det här är att Gud står på vår sida och vill göra allt för att hjälpa oss att nå målet med vårt liv - en evig gemenskap i frid, glädje och ro med Gud. Naturligtvis har vår svurne fiende, Djävulen, inte upphört att försöka leda oss vilse och ljuga för oss, trots att han vet att han har förlorat slaget för länge sedan. Det gjorde han när Jesus dog på korset!

När Jesus gav upp andan och dog för alla människors synder på korset för omkring 2000 år sedan så vann Han en giltig seger över djävulen och all ondska för evig tid!

Vi får genom Jesus leva på den segrande sidan både här under vårt dagliga jordeliv med alla dess prövningar, och inför döden som inte längre skrämmer oss eftersom dödens udd är bruten. Det gäller att med den Helige Andes kraft hålla ut till dess att våra dagar är slut och striden är över. En strid som ju är av andlig natur och kanske mest håller på inom oss själva. Själva krigsskådeplatsen med stort K finns -om jag förstår det rätt- inom oss själva. Guds rike kom med Jesus Kristus och när han pre-dikade sa han: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här” (Luk 4:17 – SFB) eller: ”Ty se, Guds rike är invärtes i er” (Luk 17:21 – 1917) eller som texten lyder i en annan översättning: ”Guds rike är mitt ibland er” (Luk 17:21 – SFB).

MUSIK

Det jag nu talat med dig om är alltså vad kristen tro handlar om. Det vill säga Guds välvilja mot oss människor ända sedan skapelsens början. Hans ansträngningar att på alla sätt försöka hjälpa oss till rätta, fortsätter hela tiden, trots att han vet att vi fått en fri vilja, som vi tyvärr har stora svårigheter att handskas med på ett rätt sätt. 

Men, det är inte bara ‘guld och gröna skogar’ som vi ibland lite vårdslöst säger om det ena eller det andra. Det är mycket kamp och strid under vägen också - tro för all del ingenting annat! Men i den striden har vi blivit lovade hjälp av den Helige Ande och en vapenrustning som kan stå emot alla fiendens lömska angrepp mot oss och mot vår tro. Det farligaste för dig som enskild människa är om du tror att du i egen kraft kan stå emot alla angreppen som jag talar om. Jag måste varna dig här på det allra bestämdaste för att tro på din egen förmåga! Den onda makten i vår tillvaro har en så ytterligt lömsk karaktär, så det går över allt mänskligt förstånd att ens fatta bråkdelen av det. Utan Guds egen Ande har vi ingen som helst kontroll över den andliga striden som ständigt pågår, dag och natt, både inom oss själva och i våra relationer till andra människor.

Striden kommer heller inte att upphöra helt förrän Gud själv genom Jesus Kristus tagit det slutliga kommandot och makten över universum till ett hundra procent. När detta sker vet ingen mer än Gud själv. Först ska Jesus komma tillbaka på himmelens skyar för att hämta alla hem till sig som tror på Honom. Du kan själv läsa i din egen bibel om vad som kommer att ske i framti-den. Bibeln har ännu aldrig tagit fel i något enda avseende. Forskare och kritiker har däremot i alla tider ifrågasatt bibelns utsagor, men har alltid fått ge sig för sanningen.

Dagens minnesvers: ”Om någon är i Kristus är han en ny skapelse” (2 Kor 5:17)

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer