27 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds förlåtelse har kommit upp för mig inför den här stunden och aposteln Paulus lyfter fram den sanningen från bibelns blad och brevet till de heliga i Kolosse, kapitel 3 och vers 13. Men innan jag går vidare på det området ska jag be om Guds hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Hjälp mig att på rätt sätt förklara din frälsnings väg genom förlåtelsen för all synd i Jesus Kristus. Du vet att jag behöver förstånd och vishet för att förmedla budskapet. Jag ber också att du låter din Ande vägleda bibelordet in i den lyssnares hjärta som vill ta emot dig och lyssna till din röst. Amen.”

I dag ska jag tala med dig om Guds väldiga gärningar och om hans tankar som är lika mycket högre än människors tankar som himlen är högre än jorden.
Det är naturligtvis svårt för en liten människa som jag att ens försöka fånga in tanken på vad Gud i sin suveränitet hittills gjort, och fortfarande gör, av kärlek och barmhär-tighet mot oss människor. Det största är såvitt jag förstår det beslut som Gud fattade inom sig själv att en gång för alla avskaffa både ondskan, synden och döden och dess makt över de människor som han skapat. Det gjorde han genom att sända sin egen son, Jesus Kristus, hit till världen för att han skulle dö och bli det synd- och skuldoffer som lagen enligt all rättvisa krävde av oss, men som vi inte klarade av att uppfylla för att få evigt liv.
Den som lyckades leva till 100% efter lagens alla påbud skulle ju få evigt liv genom den. Så var det stadgat (3 Mos 18:5 – SFB).

Men ingen människa lyckades med det. Därför kom Jesus och dog i vårt ställe och uppfyllde på det sättet - med råge - alla lagens krav på oss och gjorde alla människor fria under den enda förutsättningen att de tror på Jesus som sin Frälsare.

MUSIK

Ondskan fanns ju innan människan skapades. Kampen mellan det onda och det goda är inte slutligt avgjord än, men den kommer att bli det en gång. Det sker då bara mot bakgrund av vad Jesus gjorde när han dog. Han avväpnade då samtidigt alla onda makter som fick stå där med skammen inför hela universum. Det fick de göra eftersom döden och dödsriket -tvärt emot de av Gud givna anvisningarna- agerade på ett regelvidrigt sätt mot Jesus. Han som aldrig hade syndat och alltså, enligt de av Gud bestämda reglerna, inte kunde dö.

Om man sedan tillåts ’rangordna’ Guds stora gärningar, så är det väl Guds skapelse av själva universum, ofattbart i storhet för en människa med allt vad det innebär, och till sist människan själv som skapelsens krona som står på tur. Men det skapelsever-ket av Gud grundar sig på Guds allmakt.

Problemet -om man får kalla det så- med att ta bort människans synd och skuld grundar sig på något för mig mycket större - nämligen Guds kärlek till var och en av oss personligen.

MUSIK

Vilka är Guds gärningar idag då, för oss människor. Ja, för det första så uppehåller ju Gud hela sin skapelse i varje ögonblick. Utan den uppehållande kraften så skulle alltsammans rasa ihop på bråkdelen av ett ögonblick. Det här gäller alltså själva skapelsen och de lagar som styr den, liksom det liv som Gud har skapat, med de lagar som styr det - av både yttre och inre natur.

För det andra så har Gud till människornas dagliga hjälp sänt sin Helige Ande, vilket skedde på den första pingstdagen i Jerusalem.

När man talar om den Helige Ande som ”Hjälparen” så tror jag att man ibland av okunnighet inskränker Andens verk till att bara avse människans inre längtan och behov av andlig vägledning, medan den Helige Ande, enligt min personliga uppfatt-ning, inte alls är begränsad på det sättet. Läser man de allra första orden på bibelns blad, så förstår man det kanske bättre.

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet....” står det (1917).

Guds Ande och hela Guds treenighet var med när universum kom till. När Gud skapade de olika himlakropparna och formligen ‘hängde upp’ dem i tomma intet där universums lagar med sina olika krafter lyder Guds givna direktiv, från den minsta elektron till den största av universums galaxer, vintergator och solsystem med alla sina stjärnor och planeter. När människan skapades så står det i min bibel att Gud blåste in livsande i människans näsa och så blev hon en levande varelse. Där har vi Guds Ande igen. På ett annat ställe står det att vi är den Helige Andes tempel, för att han bor i oss. Och Guds Ande är i full verksamhet ibland oss just nu i vår värld.

Jesus sa ju till sina lärjungar, strax innan han blev upptagen till himmelen igen, att det är bra för er att jag går bort, för annars skulle inte den Helige Ande, er Hjälpare, kunna komma till er.

MUSIK

Fram till sin himmelsfärd hade Jesus själv tagit hand om och hjälpt lärjungarna och de andra runtomkring sig, men när han blev upptagen så sände han därför en annan hjälpare till oss, som för alltid skulle vara hos oss - och nu har varit här på jorden i mer än 2000 år.

Jag vet inte vad du tänker på när jag talar om Guds stora gärningar och under av olika slag. Kanske tänker du på när Jesus förvandlade vatten till vin under bröllopet i Kanaan, som bibeln berättar om. Eller när Jesus mättade stora folkskaror med 2 bröd och 5 fiskar... eller när profeten bad den fattiga änkan om lite bröd att äta. Men eftersom hon bara hade olja och mjöl så det räckte till att baka ett enda bröd åt sig och sin son -sedan skulle de dö- så var hon ytterst tveksam till profetens begäran... Men hon gjorde ändå som han sa och Gud lät oljan rinna ur hennes kruka och i alla kärl -utan att ta slut- förrän alla kärlen var fulla till randen. Hon fick så mycket olja så det räckte mer än väl åt henne själv och hennes son och hon kunde sedan sälja det som blev över så hon kunde klara deras framtida behov.

Kom ihåg en sak min vän: GUD ÄR INTE KNUSSLIG! Nej, han är mycket generös. Han ger dig alltid med råge och är den mest generöse givare som finns i universum!

MUSIK

Jag läste ett råd om Guds godhet och givmildhet i en bok nyligen. Det stod så här: ”Om du betalar Guds skulder, så betalar han dina.” Ibland har jag tyckt att jag bara har skulder och inga egna pengar alls att röra mig med. Varken som tionde till Gud eller för egen del. Då är det frestande att börja räkna tiondet på något annat sätt. Men jag började tänka om och kan nu tala om för dig att Gud verkligen har tagit hand om min ekonomi. Guds Ord säger att vi ska söka hans rike och hans rättfärdighet FÖRST, och sedan skall det andra tillfalla oss. Jag kan berätta för dig att förhopp-ningarna har inte kommit på skam. Tvärtom har de infriats på ett så generöst sätt, av Gud, så det kan du bara inte ana.

Jag förstår det inte, men jag vet att det är sant.
Nu kanske du som lyssnar tänker att det där med att Gud gör under det var kanske rätt på Jesu tid, men inte nu. Du tror alltså INTE på det. Uppriktigt sagt så betyder det ju ingenting om du tror på det eller inte, det fungerar ändå. Som väl är så är inte Gud beroende av om vi tror eller inte. Han gör under ändå, sen får vi stå där och se på och säga som man sa på Jesu tid: ”Sådant har vi aldrig sett förr!” Jag ska berätta 2 händelser som handlar om samma sorts under som det jag talade om nyss. Vår familj ägde en gammal folkvagnsbuss. Det var söndag. Min fru hade sagt till mig innan jag åkte till kyrkans förmiddagsgudstjänst, att jag kunde passa på och bjuda hem någon eller några till middagen – kanske några som jag tyckte var ensamma.

MUSIK

Jag tog henne på orden och fyllde bussen med folk. Det hade hon kanske inte tänkt sig och hon var bekymrad för att maten skulle räcka till alla. Vi var fem själva och med alla var vi nog en 13 eller 14 stycken vid bordet. Min fru berättade efteråt att hon bad ute i köket att maten skulle räcka åt alla. Jag minns inte vad vi åt. Kanske var det köttfärs med potatis, sås och annat som brukar höra till. Hursomhelst, när alla ätit sig absolut proppmätta så fanns det ändå mat över. Vi glömmer det aldrig!

En liknande händelse men av mycket större omfattning läste jag om i en bok som heter ”Risundret”. En missionär arbetade i Asien, jag tror att det var i Bangladesh. Det var missväxt och mycket svårt för alla, med brist på allting men framförallt på ris som var basfödan för gemene man. Det var nog 3 månader innan årets risskörd kun-de förbättra situationen. Så både missionärsfamiljen och befolkningen i övrigt hade det mycket besvärligt. En dag kom det en check till missionären så han kunde köpa ris till familjen. Då får han höra Guds röst tala till honom. Gud sa: ”Du tänker väl inte använda det där riset bara till din egen familj när så många i din kyrka har det svårt?” Han ändrade då sina tidigare direktiv om yttersta sparsamhet och sa att alla som knackade på dörren och bad om hjälp med ris för sitt och sin familjs dagliga behov skulle få det. Sedan reste han bort och glömde alltsammans, tills han flera månader senare kom att tänka på riset och gick ut i förrådet. Lådan med ris var fortfarande halvfull och han frågade därför om ingen hade kommit och frågat om hjälp. Jo, fick han till svar, här har varit folk i kö varenda morron och alla har fått vad de behövde.

Man räknade då ut att det hade delats ut ungefär 3000 ton ris under de månader som gått tills den nya skörden kom. Allt från 1 säck ris! Gud är mycket generös!

Dagens minnesvers: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem” (Matt 7:12).

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer