28 maj 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Om det vittnar också deras samvete och deras tankar… (Rom 2:15 – Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Under några dagars ledighet läste jag vid ett tillfälle en bok av Robert Schuller som heter ”Livet är inte rättvist - men Gud är god.” Boken handlar om Guds godhet mitt i alla prövningar, besvärligheter och vidrigheter som kan komma i vår väg - under vår stund här på jorden. Det är en lättläst bok som jag kan rekommendera. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt – både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig och utber mig nåd och hjälp, så att jag under den här stunden på ett rätt sätt kan framföra det budskap som du vill ha förmedlat. Amen.”

Det finns ett antal ’pärlor’ att hämta ur den här boken som jag nämnde, och jag tänkte att nämna en sådan pärla - som åtminstone för mig personligen, har fastnat i minnet.

Som jag sa tidigare har jag under några dagars ledighet läst en bok skriven av Robert Schuller... som  heter "."

Och det är en enda rad med 10 ord ur boken ”Livet är inte rättvist - men Gud är god” som fångade min uppmärksamhet på ett särskilt sätt. Det är en uppmaning som jag tog till mig... och som kanske du också tycker kan vara värd att ta vara på.

Så här skriver Robert Schuller:
”LEV SÅ ATT DU SLIPPER SKÄMMAS FÖR VAD DU GÖR.”

MUSIK

Kanske har du som jag ibland undrat för dig själv...hur ska jag leva? Vad är rätt och vad är fel? Ibland tycker jag att det finns en sorts grå-zon som man inte är riktigt säker på... hur ska man göra då? Det är precis i sådana sammanhang som jag tycker att Robert Schullers ord ger den vägledning som -åtminstone jag- behöver ibland.

Fundera själv över de 10 orden:
”LEV SÅ ATT DU SLIPPER SKÄMMAS FÖR VAD DU GÖR!”
Jag vill på inget sätt omvärdera din uppfattning om det absolut rätta och riktiga i 10 Guds bud och det 11:e budet som Jesus senare lade till som en sorts ”samlingsbud” om jag får uttrycka mig så.
Jesus sa: ”Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra; ja såsom jag har älskat er, så ska ni också älska varandra” (Joh 13:34 – 1917).

Det som Robert Schuller skriver, är ju inget nytt bud... men man kanske skulle kunna kalla det ’en god levnadsregel’. ”Lev så att du slipper skämmas för vad du gör”.

MUSIK

Naturligtvis är det så att vi är olika du och jag. På många sätt... och bland annat på det sättet att våra samveten reagerar på olika saker. Men vad det än är som får våra samvetens klockor att börja ringa eller röda lampor att börja blinka inom oss, så är det viktigt att vi noterar det och observerar oss själva... och ändrar oss så att det vi kanske håller på att göra fel, istället blir gjort på ett rätt sätt. Då slipper vi skämmas efteråt.

Det står en vers i bibeln, som jag har funderat över många gånger. Det är aposteln Paulus som skriver i sitt brev till Filipperna i det 2:a kapitlets 12:e vers så här. Jag läser ur 1917 års översättning:

”Därför mina älskade, såsom ni alltid har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning...” Och vidare från den 13:e versen: ”Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att Hans goda vilja ska ske.”

”Gör bättring, ty himmelriket är nära” sa evangelisten Johannes. Och vidare: ”Bär då och sådan frukt som tillhör bättringen” (Matt 3:2, 8).

Jesus sa: ”... de som har gjort vad gott är, ska uppstå till liv, och de som har gjort vad ont är, ska uppstå till dom” (Joh 5:29 – 1917).

De här bibelställena som jag nu har påmint om, visar allesammans att det inte alls är oväsentligt hur du och jag lever. Våra gärningar kommer att följa oss. Det du sår, det får du också skörda.

MUSIK

Visst har Jesus dött för våra synder, och frälsningen är därför klar till 100% om vi tror, men mitt och ditt liv och leverne kanske kommer att avspegla sig i den lön vi kommer att få. Och den är så viktig, så Jesus har lönen med sig när han kommer tillbaka hit till jorden för att hämta hem de sina.
Vad lönen består i vet jag inte, men Paulus säger i sitt brev till Korintierna att ”var och en ska få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete” (1 Kor 3:8 – 1917).

Och Jesus säger själv, i samband med bibelns slutord från Uppenbarelseboken 22:12 ”Se, jag kommer snart och har med mig min lön för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är.”

Bibelns ord stödjer alltså på alla sätt betydelsen och vikten av att dels ta emot Jesus Kristus genom tron, och på så sätt bli frälst och räddad till ett evigt liv, men också dels betydelsen och vikten av hur vi lever. Våra gärningar följer oss.

Enligt min mening har Robert Schullers ord därför full täckning: ”Lev så att du slipper skämmas för vad du gör.”

MUSIK

Kommer du ihåg bibelns ord om Abraham, trons fader. Jag tänker på det som står om Abrahams tro... och hur den växte... ”ty han ärade Gud” står det.
Jag sitter inte alls inne med någon särskild uppenbarelse eller patentmedicin då det gäller frågan om hur din tro ska kunna växa, men personligen har jag med åren blivit mer och mer övertygad om att det finns ett garanterat sätt att få se sin tro växa... och det är att ära Gud.

Vad menas då med att ära Gud?
Jo, redan i bibelns början, (i Femte Mosebokens 32:a kapitel, verserna 3 och 4, står det om att förkunna Herrens namn... att prisa Hans gärningar och vägar... och att lova Hans trofasthet och rättfärdighet.
Min vän som lyssnar nu: Ära Gud och din tro kommer att växa. Vill du veta mer om Abrahams tro och hur den växte, så kan du läsa Romarbrevets 4:e kapitel där det står om Abraham att han ”blev starkare i sin tro; ty han ärade Gud...”

Till slut skulle jag vilja påminna dig om Jesu ord från Uppenbarelsebokens 3:e kapitel, vers 10 till 11 där det står så här:
”Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall och jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund, som skall komma över hela världen för att sätta jordens inbyggare på prov.” De här orden säger Jesus till Filadelfias församlings ängel... ”Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din krona.”

MUSIK

”Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himmelen, från min Gud, så och mitt eget nya namn. Den som har öra, han höre, vad Anden säger till försam-lingarna” (Upp 3:12-13 – 1917).

Och om du och jag vill höra vad Guds Ande säger till församlingen så måste vi ju vara i församlingen och lyssna - eller hur?
Min vän! Ta vara på bibelordet och förkasta inte honom (Jesus) som talar.

”Ty nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium?”
(1 Petr 4:18 – Bibel 2000).
Ja, den frågan besvaras av Johannes i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel och den 15:e versen där det står så här: ”VAR OCH EN SOM INTE FANNS UPPSKRIVEN I LIVETS BOK KASTADES I DEN BRINNANDE SJÖN.” Bara den som tror på Jesus och bekän-ner honom som sin Herre är uppskriven i Livets Bok.

Dagens minnesord: ”Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning…” (Fil 2:12 – Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • tisdag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • onsdag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • torsdag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • fredag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro" (Matt 11:28 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är som vanligt förankrad i den kristna trons grundval Ä Jesus Kristus. Den kommer att handla om våra innersta tankar, om tro och... Läs mer

 • lördag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • söndag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer