23 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jesus försökte aldrig stryka folk medhårs för att de skulle bli positiva eller vänligt inställda till evangeliet. Nej, i det fallet gällde det alltid ’Allt eller Intet’ och jag tänker särskilt på hur Jesus varnade folket för fariséerna och de skriftlärda. Han sa alltid sanningen som den var, utan att linda in den på något sätt. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt framfört och evangeliets udd blir uppenbarad.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning så att ditt budskap om frälsningens väg blir riktigt förkunnat genom att din Helige Ande får fritt utrymme att verka, dels i mitt eget hjärta och dels i de lyssnares hjärta som jag bär med mig nu inför dig, på bönens armar – en stund framöver. Amen.”

Jag ska börja med att läsa några bibelord som Jesus sa till folket och till sina lärjungar:
”På Moses stol sitter de skriftlärda och fariséerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar ska ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem.” (Matt 23:1-4 – SFB).

Vad betyder de här orden från Matteus evangelium?
Jo, de betyder att vi, du och jag, ska hålla oss till det sanna och gudomliga bibelordet och följa de anvisningar som det ger för vårt liv och leverne, men akta oss väldigt noga för att se på och följa andra människors göranden och låtanden även om de säger sig vara rätt troende och kunniga i skrifterna.

Kort sagt: Läs själv innantill och följ Guds Ord!

MUSIK

”Ve er”, fortsatte Jesus, och talade till dem som sa sig vara rättroende och skriftlärda.
”Ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är vik-tigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra” (Matt 23:23 – SFB).

Varför talar Jesus om mynta, dill och kummin i det här sammanhanget? Jo, han gör det för att visa att de skriftlärda följde Guds anvisningar om tiondegivandet in i minsta detalj, t.o.m. tiondet av de små kryddorna... Men samtidigt missade de det som är det viktigaste i lagen rätten, barmhärtigheten och troheten.

Gör du och jag på samma sätt, kanske utan att ens tänka på det. Alltså håller på de yttre formerna och missar de inre kvaliteterna? Ja, det gäller att vara absolut sann och uppriktig inför honom som har ögon som eldslågor och som vet allt om oss, ännu bättre än vad vi själva vet eller kanske lägger märke till. Hur ska du kunna gå tillrätta med din broder och medmänniska om du själv felar i ännu mycket högre grad? Domen ska börja på Guds hus, står det (Hos. 5:1).

MUSIK

Finns det då något hopp för oss som gjort fel…kanske inte bara en gång utan många gånger, eller är allt hopp ute? Jag läser för dig vad bibelordet säger:

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.
Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning” (1 Pet.1:3-9 – SFB).

Visst finns det hopp. Men inte genom egna ansträngningar eller prestationer. Kung David var en man efter Guds hjärta, står det i Skriften. Och David var starkt medve-ten inte bara om sin egen rättfärdighet, utan också om hur ovärdig han var i ljuset av den Allsmäktiges renhet och fullkomlighet.

Vår längtan -när vi möter Jesus- blir inte att framhäva oss själva, utan att få rening och förlåtelse för vår synd.
Ur sitt hjärta ropar Kung David: ”Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig, må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig, jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergett mig. Herre, var mig nådig och rädda mig, Herre, skynda till min hjälp!” (Ps 40:12-14 – SFB).

Så ropade Kung David sörjande efter befrielse från sina egna synder.

MUSIK

I någon egen rättfärdighet kan du och jag aldrig klara oss. Men i Jesu rättfärdighet, genom hans uppståndelse från de döda, är du rättfärdig genom tron på Honom som ensam gav sitt liv för att dina synder skulle bli sonade och din skuld betald en gång för alla när Han dog på ett kors för din skull.

Reningen från synd är någonting som pågår hela tiden, och håller vi oss inte inom det blodbestänkta området -nära Jesus själv- så går det inte.
Bibelordet visar detta klart och tydligt.
Jag läser innantill: ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi ge-menskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod RENAR oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från ALL orättfärdighet” (1 Joh 1:7-9 – SFB). 

Sådan är Han, vår Gud, som genom sin egen Sons rättfärdighet och vår tro på Honom ser oss som fullkomligt rättfärdiga - trots att vi själva kanske anklagar oss.

MUSIK

Jag måste erkänna att jag ofta anklagar mig själv och det vittnar om en brist i min förtröstan och tillit till Gud. Jag vill gärna bevara bilden av Gud i mitt innersta, av en kärleksfull far, som inte letar efter fel hos sina barn, även om han vet att de sannerli-gen inte är fullkomliga, men som älskar dem ändå, därför att han vet vad för ett verk vi är och därför att han är barmhärtig mot oss. Med den absoluta friden i din själ, som grundar sig på att din far i himlen verkligen bryr sig om dig, trots dina felsteg, så kan du leva med ett ljust hopp inför framtiden. Visst är vi bristfälliga i det mesta, men Gud vill ingen syndares död utan Han vill tvärtom att alla hans barn, som vill tro på honom på ett barnsligt och enkelt sätt, ska komma hem till honom för att få se allt det underbara som han har ställt i ordning åt dem som älskar honom.

Min käre vän som lyssnar nu, jag vill så gärna att Guds välsignelse, först och främst i form av din absoluta förtröstan på Jesus i hjärtats enfald, ska bli din del, och att du sedan ska kunna dela med dig av denna fantastiska vila och ro till din medmänniska som också behöver få veta att en sådan hjärtefrid och glädje finns att få alldeles gratis hos en som heter Jesus, Guds Son. Hans uppgift här på jorden var ju att ska-pa en väg till full försoning för alla människors alla synder och en direktkontakt med Gud för alla som vill tro på hans Son, Jesus Kristus.

Det var ju därför Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig” (Joh 14:6 – SFB).

MUSIK

Det här betyder att INGEN kan komma i direkt kontakt med Den Allsmäktige Guden, himmelens och jordens skapare, utan att gå vägen genom tron på Hans Son, Jesus Kristus. I inget annat namn finns det en sådan fullkomlig frälsning och förlåtelse för synd som ditt hjärta begär, och som alla makter i universum erkänner fullt ut till hundra procent och till sista blodsdroppen. Miljoner människor före dig har funnit att detta jag nu säger är sant. Testa gärna och analysera kritiskt med ett öppet sinne den kristna trons grundvalar, men sluta inte där utan pröva själv att tro, så får du se att det jag säger är absolut rätt.

”Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem” (Ps. 103:17-18 – SFB).

Min vän som lyssnar nu. ”Du kan ingenting ta med dig när du dör” står det i en sång. Men det är inte alldeles sant! Det finns EN sak som du kan ta med dig, eftersom det är så Gud har bestämt att det ska kunna gå till. Vad är det då? Jo, EN FRÄLST SJÄL kan du ta med dig. Det står i bibeln att ”här på jorden har Jesus makt att förlåta synder” (Matt 9:6). Så länge du lever här på jorden finns det alltså tid och möjlighet att få en fullständig förlåtelse för alla synder som du har begått. Guds eget ord och din tro på JESUS är din garanti - och Gud sviker aldrig sina löften.

Dagens minnesvers: ”När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnor-na som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne...”
(Ps 8, vers 4-7 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer