30 november 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Dårarna säger i sitt hjärta: ”Det finns ingen Gud.” (Ps 14:1 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv.
Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest därför att det viktigaste i min kristna tro är min relation och gemenskap med Gud genom Jesus Kristus, byggd på egen erfarenhet. Skriften är en Guds beskrivning av trons väg och en hjälp för mig att nå målet för min tro - min själs frälsning. Förutom att alltså vara en av männi-skor nedtecknad förklaring för min trosgrund, är ju en stor del av bibelns innehåll helt enkelt judarnas historia, vilket är naturligt, eftersom frälsningen kommer från judarna.
Vad menar jag då med det?
Jo, att det viktigaste i min kristna tro är den av Jesus Kristus återupprättade vänska-pen mellan Gud och oss människor, som var bruten av synden, och hindrade en sådan nära gemenskap. Hur detta sedan förklaras, är givetvis ett stöd för min tro, men inte det mest väsentliga för mig eftersom jag kommit till insikt om, att jag ändå inte förstår varken allt eller hälften. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt – både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Tack för att Du hjälper mig att förstå Ditt ord i bibeln. Jag behöver Din vägledning hela tiden så att jag inte missförstår olika sammanhang som jag inte har någon särskild kunskap om. Jag ber också, Herre, att Du ska hjälpa mig att framföra det budskap på rätt sätt som Du i dag vill ha förmedlat. Låt någon lyssnare som är med i dag få uppleva kraften och välsignelsen i Ditt ord. Amen.”

MUSIK

Det jag nu har sagt, betyder att för mig har kristen tro mycket lite med mitt förnuft att göra. Mitt eget förstånd har jag för länge sedan mönstrat ut när det gäller att förstå Gud och hans verk i Kristus. Det finns säkert olika meningar om det, men det lämnar jag därhän och låter andra fundera över det om de vill.
Jag tror att Gud är en. Guds Son är en och Guds Helige Ande är en. På samma sätt är Andens enhet en, på så sätt att Anden är en och densamma fast den kan visa sig eller manifestera sig på olika sätt. Däremot är den kristna tron, alltså den mänskliga tron på Jesus Kristus, ännu inte enhetlig, utan föremål för olika meningar om det ena och det andra.
Enligt min ringa mening, beror detta helt enkelt på att den är mänsklig, och tron kommer inte att bli enhetlig förrän Jesus Kristus, trons hövding och fullkomnare, kommer tillbaka och tar den slutliga makten över sitt rike, där sanning och rättfärdighet till sist ska bo för evigt. Jesus Kristus är sanningen! Sanningen ÄR alltså en
-absolut och totalt objektiv- medan människornas uppfattning OM sanningen skiftar.

Hebréerbrevets författare skriver så här:
”Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe” (Hebr 2:9-11 – SFB)

MUSIK
   ESS- A 364 / Sid 2(3)

Jag ska läsa samma bibeltextavsnitt ur den Levande Bibeln, för att den kanske är lättare att förstå, eftersom själva språkdräkten är annorlunda. Så här står det:
”Men vi ser verkligen att Jesus - som under en kort tid stod lägre än änglarna - nu har krönts med ära och makt, därför att han led döden för oss. Ja, på grund av Guds stora godhet dog Jesus för alla i hela världen.”
I en senare del av samma bibelbok skriver författaren så här. Jag läser först den äldre texten:

”När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och full-komnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet” (Hebr 12:1-3 – SFB).

Nu, samma text men hämtad ur den Levande Bibeln:
”Låt tanken på alla dessa trons hjältar sporra oss så som en idrottsman sporras av sin publik. Och låt oss göra oss av med allt som hindrar oss och håller oss tillbaka, framför allt synden som vill gripa tag i oss och få oss att falla. Låt oss löpa med uthållighet i det lopp vi har framför oss. Se på Jesus, som både har visat oss trons väg och vill hjälpa oss att nå målet. Han var villig att dö en skamlig död på korset, eftersom Han visste vilken glädje han skulle vinna efteråt. Nu sitter han på heders-platsen vid Guds tron. Tänk på det tålamod han hade, när syndiga människor visade honom sitt hat och sin fiendskap. Då behöver ni inte tappa modet eller bli utmattade.”

MUSIK

Ja, nog behöver vi stöd och uppmuntran allesamman på vår väg genom livet. Det är då visst och sant! Men det beror ju inte på att Jesus Kristus själv, trons huvudperson, eller budskapet om honom är bristfälligt på något sätt. Många gånger beror det på att vi blir ifrågasatta och angripna på ett eller annat sätt, där angriparen, vem det än må vara, försöker få oss att lämna vår tro, genom att vi börjar fundera över, eller tveka om det Gud har sagt verkligen är sant.
Vår egen erfarenhet, exempelvis av uteblivna svar på bön, kanske kan göra oss undrande. Eller kanske vårt samvete börjar anklaga oss för någonting som vi har gjort eller inte gjort. Efteråt går vi igenom det och tänker på att vi nog borde ha gjort si eller så i stället. Kanske börjar vi på det sättet att grubbla och så börjar allt gå runt för oss och vi tycker liksom inte att vi får någon rätsida på någonting längre.

Men, det är just då vi får ta fram de gamla bibelboken som talar om Guds frid. I sitt brev till de troende i Filippi skriver Paulus:
”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus” (Fil 4:6-7 – SFB).

MUSIK

Det enklaste för oss, som inte tvunget måste diskutera allt in i minsta diskussions-molekyl -oavsett om vi förstår det eller inte- är enligt min enkla mening att tro och pröva. Det behövs inte alls några långa filosofiska utläggningar eller hårklyverier.

Jesus sa till Tomas som tvivlade: ”Tvivla inte utan tro.” Men han sa också till Tomas vid samma tillfälle: ”Saliga är de som tror, fastän de inte ser” (Joh 20:27, 29 – SFB).

Lika enkel lyder hälsningen till Dig - inte att pröva Gud - men att pröva hans vilja.
”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning är. Och pröva vad som är Herren kärt” (Ef 5:8-10 – SFB).

Samma text enligt den Levande Bibeln lyder: ”En gång var era hjärtan fyllda av mörker, men nu är de fyllda av ljus från Herren, och ert uppträdande borde visa det! Därför att ni har detta ljus inom er, bör ni bara göra det som är gott och riktigt och sant. Lär er dag för dag att förstå vad som är Herrens vilja.”

Aposteln Paulus skrev till de Kristustroende i Rom:
”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom” (Rom 12:2 – SFB).
Samma text enligt den Levande Bibeln: ”Följ inte världens beteenden och vanor, utan var nya och annorlunda människor med det nya livets friskhet i allt ni gör och tänker. Då förstår ni att välja det som är gott och som tillfredsställer Gud.”

MUSIK

Om tiondegivandet skriver profeten Malaki:
”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått” (Mal 3:10 – SFB).
(Levande Bibeln: ”Ge tiondet till mitt lager så att det finns tillräckligt med mat i mitt tempel. Om ni gör det ska jag öppna himlens fönster över er och ösa ut stora välsignelser.”)

Vi ber:
”Jag tackar Dig Jesus, för att Du låter oss vara i Din närhet genom Ditt ord och omslutas av Din nåd och välsignelse på alla sidor. Hjälp oss, Herre, och led oss på Dina vägar för Ditt namns skull. Om Du ser att vi håller på att trampa fel och komma på sidan om Din vilja, så korrigera vår livsväg och hjälp oss att ta nya tag. Du vet att vi vill vandra på Dina vägar, men vår egen förmåga att styra våra steg och hålla rätt kurs är svag. Därför behöver vi Din hjälp varenda dag. Släpp oss inte ur sikte, Herre, utan led oss på den eviga vägen till Din himmel och Din gemenskap. Amen.”

Dagens minnesord: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”  (Ps 119:150 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 16

 • måndag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • tisdag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • onsdag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • torsdag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer

 • fredag 19 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 22:40 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Lukas 22:a kapitel och den 46:e versen, är bakgrunden till vår vidare vandring på trons väg i dag. Jesu ord till lärjungarna, under hans ångestfyllda kamp i Getsemane, när han över-lämnar sig till Guds vilja,... Läs mer

 • lördag 20 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:17 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Paulus 1:a brev till för-samlingen i Korint, kapitel 6 och vers 17 har bibeltexten kommit upp som är bak-grund för den här stunden. Sammanhanget handlar om kroppen som ett tempel för den Helige Ande men innan jag går vidare... Läs mer

 • söndag 21 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från 1 Kor 6:12 kommit upp för mig. Den handlar om att allt är tillåtet men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått ska jag börja med... Läs mer