24 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Vem vill vara vår budbärare?” (Jes 6:8 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger:
”Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket och sätta dig till ett ljus för folkslagen, för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ja, ur fångenskapen dem som sitter i mörkret. Jag Herren, det är mitt namn; och jag ger icke min ära åt någon annan eller mitt lov åt belätena. Se, vad jag förut förkunnade, det har nu kommit. Nu förkunnar jag nya ting; förrän de visar sig, låter jag er höra om dem”
(Jes 42:6-9 – 1917). Innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ledning så allt blir rätt både tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med stor tacksamhet. Dels för att jag får lyssna till Dina råd och dels för att Du vägleder och hjälper mig varje dag. Herre, jag ber också att någon lyssnare som är med oss i dag, ska få del av Dina välsignelser, Din kraft, nåd och barmhärtighet. Amen.”

I sitt 42:a kapitel säger Gud genom profeten Jesaja: ”De blinda skall jag leda på en väg som de icke känner; på stigar som de icke känner skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.” (Jes 42:16 – 1917).
Såvitt jag förstår handlar den här texten om Israels folk och den blindhet som profeten talar om är inte en fysisk blindhet, utan en andlig.

MUSIK

Om fariséerna sa Jesus: ”Fråga inte efter dem. De är blinda ledare; och om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen” (Matt 15:14 – 1917).
När Jesus uttrycker sitt verop över de skriftlärda säger han: ”Ve er, ni blinda ledare, som säger: ‘Om någon svär vid templet, så betyder det intet; men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed!’” (Matt 23:16 – 1917). Ledarna var alltså andligt blinda, och då är det inte undra på om folket också leddes fel.
Den här andliga blindheten, lät Herren följa med profeten Jesaja i uppdraget att säga till folket: ”‘Hör alltjämt, men förstå intet; se alltjämt, men förnim intet’. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att det icke kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat” (Jes 6:9-10 – 1917). Nu ska man ha klart för sig att Gud inte låter en andlig blindhet eller ‘förstockelse’ komma om det inte redan tidigare, hos både ledarna och folket, funnits förhärdade hjärtan.
Den Levande Bibeln uttrycker det så här:
”‘Fastän ni får höra mina ord gång på gång, förstår ni dem inte. Fastän ni ser det ena undret efter det andra som jag gör, fattar ni ändå inte vad de betyder’. Fördunkla deras förstånd och stäng deras öron och ögon. Jag vill varken att de ska se, höra eller förstå eller att de ska vända sig till mig för att bli botade.” (Jes 6:9-10 – LB).

MUSIK
 
Att man inte förstår Guds ord kan jämföras med det Jesus säger i sin liknelse om såningsmannen som gick ut för att så, och när han sådde ‘föll somt vid vägen’ och fåglarna kom och åt upp det. (Matt 13:3-4, 19 – 1917).
När Jesus senare förklarar vad liknelsen betyder, säger han: ”När någon hör ordet om riket, men inte förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta.”
Jag vet inte hur du som lyssnar just nu upplever de här bibelorden, men själv tycker jag att man måste fundera lite extra för att kunna klara ut vad Jesus menar.
Om man inte KAN förstå rent intellektuellt, är det ju en sak. Men det är ju en helt annan sak om man inte VILL förstå. Svårigheten här, åtminstone som jag ser det, är att ordet ‘förstå’ inte alls handlar om någon intellektuell utrustning. Herren talar ju genom profeten om att ‘förstå med sitt hjärta’ vilket är något helt annat. Att höra ordet men ‘inte förstå med sitt hjärta’ innebär väl att aldrig meditera över det eller lägga det på sitt hjärta till eftertanke - och det är ju en vilje-sak.
Att man inte ‘förstår’ Ordet ‘med sitt hjärta’ betyder alltså i det här sammanhanget varken att det är något fel på Ordet i sig självt, eller att det är så svårbegripligt så att man inte förstår det rent intellektuellt, utan ‘felet’ ligger hos den som hör men inte vill öppna sitt hjärta och låta Ordet få ingång så att kan begrundas i stillhet.
Den som vill öppna sitt hjärta och släppa in det utsådda Ordet, alltså det glada bud-skapet måste också ta det till sig, meditera över det och låta det mogna inom sig, så att det kan slå rot, växa till och bära frukt. Annars är ‘sådden’ meningslös.

MUSIK

Varför var Herren så vred på sitt folk då? Ja, det är kanske inte så lätt att få klart för sig, men folket -som ju visste med sig att de var ett av sina fäders Gud (Abrahams, Isaks och Jakobs Gud) utvalt folk och Guds egendom- tog kanske alltför givet att vad de än gjorde och hur de än handlade eller trodde eller tillbad, så skulle de aldrig kunna hamna utanför Guds välvilja. När de till slut inte ville ha med Herren Gud att göra, utan skaffade sig andra gudar som de tillbad och fäste sitt hjärta vid, då var deras syndamått rågat. Herren Gud lät dem bli tillfångatagna och bortförda i olika omgångar och skingrade dem sedan över hela jorden.

Det är precis vad Jesus talar om i sin liknelse om ‘de onda vingårdsarbetarna’ som tog fast, hånade och slog de tjänare som vingårdens herre sände för att hämta sin del av vingårdens avkastning. En del slog de, andra dödade de. ”Ännu en hade Han, en älskad Son” sa Jesus. ”Honom sände han till slut till dem. Han tänkte: De kommer att ha respekt för min Son. Men vingårdsarbetarna sade till varandra: Här har vi arvtagaren! Kom, låt oss döda Honom, så blir arvet vårt.” (Mark 12:6-9 – SFB).
Israels folk hade ju under gångna tider och särskilt i samband med hemsökelserna i Egypten, kunnat förstå och ta till sig i sitt hjärta, att det verkligen var deras fäders Gud som verkade, och ärat Honom för det. Men trots att de med egna ögon såg de stora under och tecken som Herren gjorde för sitt folk, så ville de av någon anledning inte koppla samman det de såg och upplevde, med Guds godhet, barmhärtighet och kärlek till sitt folk. De ville inte ge Herren Gud äran för allt det underbara som skedde. Hade de gjort det, så hade deras 40 år i öknen aldrig behövt bli mer än den korta tid som det faktiskt tar att vandra från Egypten till Israels land.

MUSIK

Jag vet inte om judarna är ett mer styvnackat folk än alla andra på jorden. Gud säger visserligen att ”Eftersom jag visste, att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar...” (Jes 48:4; 1917) - men hade det varit oss svenskar det gällt, hade förhållandet antagligen varit precis detsamma. Eftersom människan skapades av Gud med en fri vilja, så är det alltid hon själv som till sist avgör om hon vill ta emot Guds ord eller inte.
Det stora problemet, som jag ser det, är att människan inte kan hantera den fria vilja hon en gång fått. Hon går alltså sin egen väg och tror sig nästan alltid själv om att kunna skilja på det som är gott och ont - vilket hon i tidens förlängning alltid visar att hon INTE kan. Den rätten att avgöra skillnaden tog hon sig själv en gång i Edens lustgård - den blev henne inte given. Kanske är det därför som det alltid går galet när hon ska försöka själv. Inte förrän hon är villig att underordna sig Herren Gud och Hans vilja blir det felaktiga korrigerat och justerat igen.

Vill Du förstå det här med DITT hjärta eller tillhör Du dem som kämpar emot så länge som möjligt bara därför att du tror att du kan och förstår allting bättre själv???

Min vän! Ta till dig kunskapen från dem som har varit med längre än du.
Hör vad den visaste människan på jorden -kung Salomo- har sagt:
”Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: FRUKTA GUD OCH HÅLL HANS BUD,
det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont” (Pred 12:13-14 – SFB).

MUSIK

Vi behöver inte vara rädda för Gud – men VI SKALL RESPEKTERA HONOM.
Eftersom han är Skaparen av allt, och också håller hela universum igång med sin makts ord, så har du och jag absolut ingenting att sätta emot. Om inte Gud hade gett oss en fri vilja -som vi visserligen inte kan hantera- men ändå, så hade vi lika bra kunnat ge upp och ’kasta in handduken’ för länge sedan. Men Gud som är kärleken älskar oss ändå, trots alla våra fel och brister.
Hans nåd är ALLTID större än synden.
Ju förr vi som lever nu -i nådens tidsålder- förstår vilken otrolig välvilja Gud bevisat oss, genom att sända sin egen Son, Jesus Kristus, hit till vår jord för att försona oss med Sig själv, ju bättre är det. INTE FÖR GUD – MEN FÖR OSS MÄNNISKOR!
Gud har ingen brådska! Han har väntat i tusentals år på att du skulle vakna upp och börja tro på att det som han har sagt är sant. Men när ”nådens år” är slut vet jag inte
och ingen annan heller – ingen mer än Gud själv.
Den viktigaste inställningen vi kan ha nu är därför VAKSAMHET, så att Herrens dag, den fruktansvärda, inte kommer på oss oförtänkt och överraskande som en tjuv.
Gud kommer på den dagen att visa vem som besitter den definitiva, avgörande makten. Det blir både en FRÄLSNINGENS DAG (2 Kor 6:2) och en DOMENS DAG (2 Petr 2:9). Guds makt är störst och det kommer den dagen att visa.
Är du med då? Innanför eller utanför pärleporten? Öppna ditt hjärta min vän, och tag emot Jesus. I dag är frälsningens dag. Säg: ”Jag tror på dig Jesus. Du är min Herre!”

Dagens minnesord: ”Ingen som tror på honom skall stå där med skam” (Rom 10:11).

MUSIK

Veckans andakter, v 44

 • måndag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någotÄ" (Fil 4:5-6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt... Läs mer

 • tisdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä SFB). De renhjärtade skall se Gud därför att han har renat dem och de försöker inte tjäna både Gud och... Läs mer

 • onsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset,. Om detta står det följande i Skriften: "Och Herren Gud... Läs mer

 • torsdag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honomÄ" (2 Petr 1:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av Jesu lärjungar, undrade en gång hur han skulle kunna känna till vägen, när han inte visste vart Jesus skulle... Läs mer

 • fredag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?" (Job 39:37 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas... Läs mer

 • lördag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer

 • söndag 1 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer