24 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer att handla om ljus - det ljus som i bibeln, i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 4, heter ”människornas ljus”. Det är omkring det ljuset som hela den kristna tron rör sig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag tackar dig ur djupet av mitt hjärta för att du genom din Son, Jesus Kristus, genomfört den största frälsnings- och räddningsaktionen för mänskligheten som någonsin ägt rum. Och alltsammans får vi genom tron ta till oss helt fritt och för intet – till och med det eviga livet som är din gåva, Gud, till oss var och en. Jag ber, Herre, att din Helige Ande ska uppenbara den här sanningen till välsignelse och vägledning för de lyssnare som väntar med ett öppet hjärta och sinne. Amen.”

Vad är det för ljus bibeln talar om? Jo, evangelisten Johannes talar i bibeln om Jesus som vittnar om sig själv. Det står att: ”I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och när Jesus försökte förklara hur det var, så sa fariséerna till honom: ”Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt.” Jesus svarade: ”Även om jag vittnar om mig själv, är mitt vittnesbörd giltigt, eftersom jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis, eftersom jag inte är ensam, utan Fadern som har sänt mig är med mig. Också i er egen lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv. Om mig vittnar även Fadern som har sänt mig” (Joh 8:13-18 – SFB).

MUSIK

I inledningen till Johannes evangelium står det om ”Ordet” som där har betydelsen Kristus Jesus. Jag ska läsa den underbara texten för dig... Alltså det 1:a kapitlets 5 första verser: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke övervunnit det. (Joh 1:1-5 – SFB).

Först vittnar alltså Gud och talar genom sitt eget ord om Jesus som ”människornas ljus”. Sedan talar evangelisten Johannes om Jesus som ”Ordet, som är liv och människornas ljus.” Jesus ger inte bara ljus som lyser upp din livsväg om du vill tro på honom, utan Han är själv ljuset!
Psalmisten säger de trösterika bibelorden: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105).

Gud säger genom profeten Jesaja: ”Detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och inte drar dig undan för den som är ditt kött och blod. DÅ skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår” (Jes 58:6-8 – SFB).

MUSIK

Jag vet liksom du hur människorna säger att: ”Släkten är värst!” Men det säger inte Gud. Tvärtom så säger han att vi ska inte dra oss undan för att hjälpa den som är vårt eget kött och blod - alltså vår egen familj och släkt. Först då lovar han nämligen att ljus ska bryta fram som en morgonrodnad, och såren ska läkas med hast, rätten ska gå framför oss och Herrens härlighet följa i våra spår. Ett fantastiskt erbjudande, inte sant? Men vi människor har i vår sekulariserade tid naturligtvis fått för oss att det i stället gäller för var och en att klara sig själv och inte bry sig om varken sina närmaste eller sin nästa - eller hur? Då är det ju inte heller konstigt att det går som det går. Sätter vi Guds visdom på undantag och i stället lyfter fram någon sorts mänskligt eget själv-centrerat och egoistiskt kunnande, så får vi naturligtvis bära följderna av det. Som vi sår så får vi skörda. Vi följer ju inte alls den gyllene regeln att göra mot andra vad vi själva vill att de ska göra mot oss! Hur kan vi då förvänta oss att allt ska bli bra och alla bekymmer lösa sig? Det är ju fullständigt orimligt!

Jag sitter och tittar på en tidningsartikel som har rubriken ”Folkkyrka eller trossamfund”. Det är en docent i socialt arbete och medarbetare på DN som har skrivit bl.a. med siktet inställt på en ny kyrkolag som håller på att förberedas. Det står bl. a. att ”det finns en förväntan på kyrkan framför allt när det gäller diakoni, socialt engagemang och själavård. Minst efterfrågan, från allmänheten, är det på gudstjänst och predikan - alltså just det som kyrkan lägger ner sina största resurser på.”

MUSIK:

Eftersom jag själv är både engagerad i kristen verksamhet och har en kompetens-mässigt likartad bakgrund som skribenten, så tror jag att jag förstår vad hon menar. Min erfarenhet är nämligen också att om det är något vi alla behöver så är det vård av våra själar - alltså själavård. Men jag förstår inte hur man varken ska kunna be-driva själavård eller ta emot vård till sin själ, om man inte först har klarat ut och tagit till sig -t ex genom predikan om Jesus Kristus och tron på Honom som Guds Son- insikten om vad själens frid och ro grundar sig på. Kristen själavård grundar sig väl på Kristus - vad skulle den annars grundas på?

I min bibel står det att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord (Rom 10:17) och att vi är frälsta av nåd genom tro - och det inte av oss själva, Guds gåva är det (Ef 2:8).

Vår synd och skuld är alltså borttagen och vi är både fria och rättfärdiggjorda genom Jesus och det offer som han själv blev för att människorna skulle slippa undan. Men vi kommer aldrig fram på någon själavårdsväg om vi inte går in på Guds villkor, som är att vi tror på det som Han har gjort genom Jesus Kristus, när Han -ut ur allt elände- skapade den vägen för oss.

Gud, som är god och har skapat oss, vill bara varje enskild människas väl. Låt oss utgå från detta som ett sant faktum. Varför skulle Han annars bry sig om och besvära sig med att vilja hjälpa människor att bli fria från sin synd och skuld för att få ro i sina själar. Observera att jag inte sa att Gud vill hjälpa oss att bli av med känslan av skuld, utan det handlar om själva skulden. Skulden har nämligen Gud låtit Jesus ta hand om genom att offra sitt eget liv på ett kors. Det fanns nämligen inget annat sätt som accepterades till 100% varken av Gud själv eller av någon annan makt i höjden eller i djupet. Men nu är skulden en gång för alla, av en människa för alla människor, för evigt betald. Det är därför jag vill ‘predika nåd och tala tro till dig just nu’.

MUSIK

Jag vill bara tala om vad Gud har gjort för dig. Inte vad du kan göra för att bli en bättre människa som behagar Gud - för det går inte. Det finns ingen frälsning eller befrielse från skuld genom någon egen godhet, egen prestation eller betalning av något slag. Det finns bara en väg till Gud och hans frid för ett sargat människo-hjärta, och den vägen går genom tron på Jesus Kristus, Guds Son - och där börjar själavården!

Det var för din skull som Gud sände sin Son Jesus, som ett försoningsoffer för din skuld. Kanske tycker du att du inte har någon synd och skuld, men min bibel säger klart ifrån att du och jag -och alla människor- har syndat och saknar härligheten från Gud. Om du slår upp din bibel, nästan allra längst bak, och letar fram Johannes första brev, det första kapitlet och den 8:e versen, så står det så här: ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:8 – SFB).

Tänk så många miljoner människor som har fått uppleva att de här orden är sanna. Vad man än har hittat på av synd, orenhet eller missgärning så är det alltsammans förlåtet och synden och skulden i människans själ togs bort till 100% av Jesu blod på det kors där Han en gång gav sitt liv för oss alla. Vill du tro detta, så är det första steget till en djup frid och tillfredsställelse i din själ. Du ska naturligtvis göra allt som du kan själv, för att göra rätt för dig, så långt det är möjligt för dig att verkligen göra det. Men dina synder, som tidigare skiljde dig från Gud och Hans frid, är försonade för evigt. Det är Guds nåd och Jesu blod som gäller. En absolut garanti för dig i all evighet. Ingen kan göra det om intet - i evig tid.

MUSIK

Det enda som du kan och måste göra själv, är att tro på Jesus och bekänna Honom som Herre i ditt liv. Något annat varken kan eller ska du göra själv. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna: ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst”
(Rom 10:8-10 – SFB).

När du för dina medmänniskor bekänner Jesus som herre i ditt liv, så sker det ett maktskifte på ditt hjärtas tron och du går från att ha varit ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det är ett ögonblicks verk men har evig giltighet.
Det är en revolution i ditt innersta som Jesus själv jämför med att födas på nytt (läs om Jesus och Nikodemus i evangelisten Johannes 3:dje kapitel så förstår du).

Vila i Guds famn! Han har redan gjort allt för dig!

Dagens minnesvers: ”Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, låt mig aldrig komma på skam”  (Ps 71:1 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 16

 • måndag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • tisdag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • onsdag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • torsdag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer

 • fredag 19 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 22:40 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Lukas 22:a kapitel och den 46:e versen, är bakgrunden till vår vidare vandring på trons väg i dag. Jesu ord till lärjungarna, under hans ångestfyllda kamp i Getsemane, när han över-lämnar sig till Guds vilja,... Läs mer

 • lördag 20 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:17 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Paulus 1:a brev till för-samlingen i Korint, kapitel 6 och vers 17 har bibeltexten kommit upp som är bak-grund för den här stunden. Sammanhanget handlar om kroppen som ett tempel för den Helige Ande men innan jag går vidare... Läs mer

 • söndag 21 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från 1 Kor 6:12 kommit upp för mig. Den handlar om att allt är tillåtet men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått ska jag börja med... Läs mer